Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kopstukken onder vuur in de Blandijn

Kopstukken onder vuur in de Blandijn

Gisteren tekende links en progressief Gent present voor het grote linkse kopstukkendebat op de Blandijn, georganiseerd door COMAC Gent. Waren aanwezig: Jan Roegiers, voor SP.a, Guy Haaze voor SLP, Elke Decruyenaere voor Groen! en Peter Mertens voor PVDA. Voor de neoliberale logica van de andere partijen en de oneliners van de Dedeckers en De Wevers uit deze wereld was er geen plaats. Het concept bleek een groot succes. Geen stoere praat deze keer over de klassieke, maar eigenlijk minder belangrijke, thema's zoals de staatshervorming of de islam, maar een grondig debat over waar de politiek zich volgens links écht mee moet bezighouden: de financiële crisis, het klimaat en de diversiteit in onze samenleving.

Het was een echte verademing het debat over deze belangrijke problemen te kunnen voeren zonder de rechtse ideeën die een kopstukkendebat de laatste jaren jammer genoeg al te vaak domineert. Zo kon alle aandacht gaan naar de verschillende meningen en analyses aan de linkerzijde; interessant voor de partijen en hun aanhangers in de zaal, maar ook voor de vele studenten die nog twijfelen aan wie ze hun stem op 7 juni moeten toevertrouwen.

De onderlinge verschillen kwamen al meteen naar voor in het eerste deel over de financiële crisis. Alle partijen zijn het erover eens dat alles in het werk gesteld moet worden om zoveel mogelijk jobs te redden. Maar doen we dat door toegevingen aan de industrie te doen in de hoop zoveel mogelijk bedrijven hier te houden of door zelf op tafel te slaan en inspanningen te eisen van diezelfde bedrijven? Hoe kan het bijvoorbeeld dat Arcelor Mittal 7000 mensen ontslaat maar wel een dividend van 2,2 miljard euro uitbetaalt? Of gaan we als Vlaamse regering zelf nieuwe jobs creëren door te investeren in de openbare sector én in groene jobs? Ook de discussie over het al dan niet opnieuw oprichten van een staatsbank was interessant: PVDA en Groen! zijn voor, SP.a en SLP zijn tegen... Jan Rogiers van SP.A vond het vooral belangrijk om in de toekomst een onderscheid te maken tussen spaarbanken en investeringsbanken, Elke Decruyenaere van Groen! benadrukte dan weer de voordelen van het voorstel van de PVDA voor een nieuwe staatsbank. Die zou namelijk een voortrekkersrol kunnen spelen in het investeren in groene en duurzame projecten. Kortom, een echte groene New Deal!

Dat sloot natuurlijk naadloos aan bij het tweede luik, over de tweede belangrijke crisis, namelijk de ecologische. Groen! vindt het belangrijk dat de regering niet alleen meer investeert, maar dat er ook inspanningen gedaan worden om bepaalde groene maatregelen in de toekomst beter te organiseren en efficiënter te laten verlopen, zoals de renovatiepremie en het verlenen van vergunningen voor windmolens. Peter Mertens van de PVDA ging akkoord, en vulde aan dat we daarbij moeten oppassen dat we de armste lagen in onze samenleving niet uitsluiten omdat ze nu eenmaal vaak minder middelen hebben. SP.a benadrukte dan weer vooral de belangrijke verwezenlijkingen die het de voorbije 5 jaar in de Vlaamse regering rond dit thema gerealiseerd heeft. Ook het slot over diversiteit toonde belangrijke onderlingen verschillen en was heel verrijkend. Hoe moet links omgaan met dominerende thema's in de media zoals het communautaire en de islam? En hoe voorkomen we in de toekomst discriminatie op straat en op de arbeidsmarkt? Moet de regering bijvoorbeeld werk maken van quota in openbare bedrijven?

Na een korte pauze volgde nog een uitgebreide vragenronde waarin één belangrijke vraag naar voren kwam: hoe geraakt links uit deze crisis? Welk verhaal brengen we dat de mensen aanspreekt en een alternatief biedt voor het succes van Dedecker? Moeten we naar een bundeling van de krachten? Dit was meteen ook de ideale afsluiter na een eerste deel dat vooral de verschillen aan het licht bracht. Kortom, dit debat was een echte verrijking voor de mensen die aanwezig waren en zou er in de toekomst meer moeten komen!

opmerking

wat er niet wordt gezegd is, dat de Pvda en Sp.a telkens Elke Decruyaere een voorstel deed, erop zei, dat dit een heel goed voorstel is, om dan dit voorstel onmiddellijk over te nemen.
Vele misten toch een eigen mening van Pvda + Sp.a