Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaamsgezinden over Belgavox: 'Evolués!", "19de eeuws!", "Politieke meeting!"

Vlaamsgezinden over Belgavox: 'Evolués!", "19de eeuws!", "Politieke meeting!"

BRUSSEL -- Het heeft even geduurd maar nu zijn ze daar toch: de nijdige reacties uit Vlaams-nationalistische hoek op het Belgavox-concert. Want muzikanten die op zondagnamiddag een deuntje spelen voor meer solidariteit. Dat is een kaakslag voor al wie België zo vlug mogelijk wil opsplitsen.

Peter De Roover, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haalt het grof geschut boven. In een opiniestuk in De Standaard noemt hij de meer dan vijftig muzikanten van Belgavox évolués. Ze lijken dus op die Congolezen uit de koloniale tijd die, als ze maar hard genoeg hun best deden om op blanken te lijken, beloond werden met een reeks privileges. Voor De Roover is België nog altijd een land waar Vlamingen onderdrukt worden en Franstaligen de plak zwaaien.

“Waar is de tijd dat zangers en kunstenaars zich kritisch opstelden tegen het establishment?”, vraagt hij zich af. De Roover doet hier alsof Vlaams-nationalisten de laatst overgebleven rebellen zijn. Een handigheidje waar ook geestesgenoot Bart De Wever zijn imago op bouwt. Maar hoe kan je meer establishment zijn dan Bart De Wever, Yves Leterme, Jo Vandeurzen of Eric Van Rompuy om maar enkele politieke exponenten van de Vlaamse strijd te noemen.

Vreemd hoe een liedje zingen voor solidariteit een uiterst politieke daad geworden is in België. Politicoloog Bart Maddens heeft dat ook begrepen. “Het concert heeft een uitgesproken politiek oogmerk, namelijk 'het versterken van de solidariteit, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België, en het versterken van de Belgische identiteit”, schrijft hij in De Standaard.

“Er kan moeilijk worden ontkend dat het initiatief is gericht tegen de separatistische partijen in Vlaanderen: Vlaams Belang en de N-VA, die samen ruwweg 20 procent tot 30 procent van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigen”, aldus Maddens. En zo'n extreem politieke daad mag op geen enkele manier gesteund worden door de overheid, meent Bart Maddens.

Hij vindt het dus niet kunnen dat de Nationale Loterij en Belgacom het concert sponsoren en dat de NMBS een voordelig tarief voorziet voor wie met de trein naar “deze politieke meeting” (sic) komt.

N-VA-politicus Geert Bourgeois is om dezelfde reden boos dat Radio 1 (net als Knack en Kanaal Z trouwens) mediapartner is van het concert. “De VRT moet politiek strikt neutraal zijn,” vindt de oud-minister van Media. Dat de VRT elk jaar massaal uitrukt voor de feestelijkheden op 11 juli is blijkbaar geen probleem.

subsidies

Ik herinner me dat de NMBS ook gunsttarieven gaf voor het vervoer naar uitgesproken politieke meetings zoals de Witte Mars.

Establishment

Ik vind het opvallend hoe Bart Maddens twee zaken die volstrekt niets met elkaar te maken hebben op één hoop gooit. Het is ook volstrekt belachelijk dat ie de discussie over partijfinanciering van het Vlaams Belang hier ook bij sleurt aangezien er bij mijn weten nooit een ernstige poging is geweest om die partij droog te leggen (al dan niet uit eigenbelang). Ik ken zeer weinig landen waar seperatische partijen als Vlaams Belang zoveel middelen en kansen krijgen om hun ding te doen als in België. Heel hun partij wordt al decennia volledig gefinancierd met toestemming van het politiek establishment in België. Nu in het Vlaanderen van anno 2009 mag men al bij zijn dat de flikken niet aan de deur staan als je in het publiek een anti-seperatistisch statement durft te maken. Dat is in strijd met de Ware Leer. Ten andere. De Gordel is ook een politieke manifestatie.Het omdopen van de BRT(N) tot VRT is evenzeer een politie statement. Een "neutrale" VRT is voor figuren als Bourgeois en Maddens een VRT dat alleen de Ware Leer in de strot van de mensen duwt.

Wie heeft er uiteindelijk

Wie heeft er uiteindelijk belang bij het cordon sanitair?
Wie gaat er het meest zijn gang de laatste tien jaar?
Wie heeft er voordeel bij dat het VB groot is ?

Waarom blijven die geld krijgen denk zelf es na...
Het is in het belang van degene die het kapitaal.. in handen hebben om verdeeldheid te zaaien.
Wie zaait er verdeeldheid? Ik zou dat ook steunen als ik hen was!

De rijken worden alsmaar rijker en de armen armer wereldwijd..
Wij zitten hier op een villawijk van de wereld. vergeet dat niet hoor!Dit is niet representatief voor de rest van de wereld.

Waar de economische machthebbers bang van zijn is het echte socialisme zoals het een klein beetje opbloeit in Z amerika.;

Waar zijn de echte socialisten?

belgavox beschaamd voor zichzelf?

de reactie van Belgavox op deze verwarring is toch wel bedroevend. Zanger Daan verdedigde zich in Phara door te benadrukken dat het vooral een muzikaal festival is - alsof hij zich wat schaamde voor het politieke karakter. Geert Bourgeois heeft zich nooit geschaamd om Vlaamse volksmuziek te promoten - Laura Lynn ook niet.