Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV vraagt leden om niet op LDD te stemmen

ABVV vraagt leden om niet op LDD te stemmen

BRUSSEL -- Het Vlaams ABVV roept haar militanten op om zondag alvast niet op Lijst Dedecker (LDD) te stemmen. Zo willen ze een 'liberale jungle' vermijden. Vakbondsleden spitten het LDD-programma uit en hebben er zo hun bedenkingen bij. “We moeten vermijden dat er een conservatieve machtsgreep komt in Vlaanderen waarbij links wordt uitgesloten,” schrijft Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Het Vlaams ABVV ziet in de opkomende verkiezingen de mogelijkheid om af te rekenen met het neoliberalisme. “We krijgen een kans om neen te zeggen tegen al die partijen die teren op eigenbelang, op nationalisme, op het ieder voor zich. En om ja te zeggen aan diegenen die kiezen voor solidariteit, voor een sterke sociale zekerheid, voor zorg voor ons leefmilieu en voor de komende generaties.” De boodschap is duidelijk, laat rechts op zondag links liggen.

De vakbond focust vooral op LDD maar waarschuwt tussendoor ook voor andere rechtse partijen. Een links front is nodig, zeker nu, hoor je duidelijk in hun boodschap. De programmapunten van LDD worden onder de loop genomen en doorprikt. Enkele voorbeelden:

Weg met het brugpensioen
In het LDD-programma kan je het volgende lezen: “Het stelsel van brugpensioen moet uitdoven, ouderen moeten gestimuleerd worden om blijvend deel te nemen aan de actieve economie.” Volgens het ABVV heeft dit niets te maken met het activeren van oudere werknemers.

“LDD zegt dat dit beter is voor de economie maar eigenlijk willen ze het ontslag voor de werkgevers goedkoper maken. Ook zonder brugpensioen zullen er oudere werknemers ontslagen worden maar dan zonder een toeslag te krijgen voor dit pensioen, je zal dus veel goedkoper op straat gezet kunnen worden.”

Vervelende regels
De partij van Jean-Marie Dedecker heeft een donkerblauwe visie op onze maatschappij. Zij claimen het gezond verstand. Maar wat is er zo verstandig aan werknemers in de hoek duwen waar de klappen vallen?, vraagt ook het Vlaams ABVV zich af.

Zo vindt Dedecker dat: “Werkgevers en werknemers in ondernemingen moeten kunnen afwijken van de wettelijke beperkingen, zoals die van de duurtijd van de proefperiodes en de ontslagbescherming.” Volgens die visie kan je dus eindeloos op proef werken met alle onzekerheid van dien. Ontslagbescherming is van geen tel, want dit soort vervelende regels belemmert alleen maar “een soepele arbeidsmarkt”.

Privéverzekeringen
Volgens de vakbond is een goede gezondheidszorg een basisrecht en mag hier zeker niet in gesnoeid worden, LDD houdt hier een andere mening op na. “De groei van de uitgaven in de gezondheidszorg kan nooit boven de reële economische groei liggen.”

Dit zeggen ze toen de economische groei nog geschat werd op 1,9% terwijl de groei in de gezondheidszorg vastligt op 4,5%. Het ABVV heeft berekend dat LDD 1,37 miljard euro wil besparen op de gezondheidszorg. Wie zal dit tekort opvullen? De man in de straat. Alles wordt dus duurder en een privé-verzekering is een oplossing die niet voor iedereen is weggelegd.

Met de lijn, zou je er al zijn
De vaak gebruikte slogan van de busmaatschappij klinkt bekend in de oren. Inzetten op een degelijk openbaar vervoer lijkt een milieuvriendelijke en handige oplossing voor de grote fileproblemen. LDD wil niet mee stappen in dit verhaal.

Ze willen zelfs stappen achteruit maken. “De uitbouw van het openbaar vervoer geeft blijk van een voorbijgestreefd geloof in collectieve oplossingen.” Vrije busbanen maken het auto's alleen maar moeilijk, belbussen zijn overbodig en goedkoop openbaar vervoer is geldverspilling. Als we de logica van Lijst Dedecker volgen zullen we in de toekomst allemaal meer betalen voor ons trein- of busticket. Koning auto zal heersen over het mobiliteitsvraagstuk.

Gelijke kansen
Onderwijs moet ongelijkheid wegwerken. In Vlaanderen lukt dit voorlopig niet zo goed, extra maatregelen lijken dus aangewezen. LDD pleit net voor de afschaffing van enkele sociale maatregelen. “We willen de financieringscriteria van het gelijkenkansenbeleid afschaffen want dit is stigmatiserend voor leerling en ouders.”

Ook de maximumfactuur wordt bij het grof huisvuil gezet. Hierdoor kunnen scholen dus zoveel geld vragen als ze willen aan ouders. Maar voor dit probleem heeft LDD een oplossing. “Als ouders dit niet kunnen betalen kunnen ze een beroep doen op het OCMW” Het Vlaams ABVV vraagt zich af of dit dan niet stigmatiserend is?

Robin Hood
Het Vlaams ABVV waarschuwt haar leden voor de gevaren van een LDD-beleid. “Dedecker, een moderne Robin Hood? Vergeet het maar! Als de partij cadeaus uitdeelt zal het niet voor de werknemers zijn, wel aan de werkgevers die daarmee de vrijheid krijgen om te doen wat ze willen zonder vakbondsinmenging of sociale regelementering. LDD en co: wie gelooft die mensen nog?”

De volledige argumentatie vind je door op onderstaande link te klikken:

http://www.vlaamsabvv.be/online/artikel.asp?pid=12512&artikel=7994&rubri...

Als je dan toch voor een

Als je dan toch voor een anti-esthablishment partij wil stemmen stem dan voor pvda+ want tegenover hun populistische slogan staat een degelijk programma, dat de concrete eisen van de vakbonden wil realiseren. De pvda mag zich daarmee zeker ook rekenen tot de vakbondspartijen.

inderdaad

Afgezien van de wat holle slogan 'stop de afdankingen' is het programma van de PVDA niet alleen sociaal, maar ook onderbouwd, duurzaam en verrassend eenvoudig. Het kiwi-model voor geneesmiddelen is zonder twijfel een van de allerbeste programmapunten die van de laatste 10 jaar - zie http://www.indymedia.be/nl/node/31642

vreemde redenering

Vreemde redenering en vreemde conclusies, lijkt me vooral dat de vakbonden bang zijn dat hun macht zal ingeperkt worden. Wanneer 87% van de Vlamingen stemt tegen stakingen bij De Lijn en De NMBS, moeten ze zich toch wel even beginnen zorgen maken. Het is dringend tijd dat de politiek dit profitariaat aan banden legt.

Overigens vind ik het vreemd dat de ABVV zo halsstarrig vasthoudt aan een systeem dat duidelijk onze overheid veel te veel kost. Andere landen doen met minder geld veel beter. Maar ja, als iedereen zich blind laat verleiden door het zogenaamde gratis-verhaal... niet moeilijk dat we dan zoveel jaar later met de gebakken peren zitten.

En wat die economische vrijheden betreft: me dunkt dat die vakbondsleiders of activisten nog nooit een studie gelezen hebben over de effecten van economische vrijheid op de maatschappij. Even een samenvatting:

(1) Hogere economische vrijheden leiden tot een hogere welvaart (IMF 2007)
(2) Hogere economische vrijheden betekent een meer democratische maatschappij (studie The Economist 2007)
(3) Hogere economische vrijheden => hogere Human Development Index (Verenigde Naties 2008)
(4) Hogere economische vrijheden => hogere Environment Performance Index (beter voor het milieu!, studie van Yale)
(5) Hogere economische vrijheden > minder ongelijkheden (verschillende studies!)

Bovendien bevinden zich in de top 10 van landen met meest economische vrijheden ook de landen met de meest gelukkige mensen ter wereld!

Maar ja, er zullen er altijd zijn die de feiten naast zich willen neerleggen en gewoon machtsgeil zijn. Ze staan te springen wanneer er een staking kan gepland worden, maar zelf met constructieve voorstellen over de brug komen ho nee...