Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Swaziland: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Swaziland: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Stakende arbeiders worden afgedankt en zijn het mikpunt van brutale gewelddaden van de “veiligheidsdiensten”.
Al jaren wijst de commissie van Deskundigen gedetailleerd op de wetten die niet overeenstemmen met conventie 87. De regering doet er niets aan, ondanks de technische bijstand die de IAO biedt.

De minister van koning Mswati III van Swaziland hult zich in een maagdelijke onschuld en ontkent de overdreven beschuldigingen over de zogenaamde gewelddaden. Hij geeft een veel te lang en veel te gedetailleerd mondeling verslag over veel te veel “actie-incidenten”.
Een uur later rondt de minister zijn verhaal af met de opsomming van de amendementen op de Industrial Relations Act. Een beknopt schriftelijk verslag had wonderen kunnen doen.

Korter, maar niet veel, spreekt de gelegenheidsvakbondswoordvoerder de minister tegen. Een lange geschiedenis van brutaliteiten van de politie om het spreken te belemmeren. De werkgever pleit voor sociale dialoog, is blij met dat een tripartiete orgaan werd opgericht maar betreurt dat dit in geen 6 maanden vergaderd heeft.

“De regering weet wat ze moet doen, maar doet het niet”, vat hij samen.

De commissie van de Normen wil de vrijlating van de personen die omwille van hun strijd voor hun burgerrechten werden opgesloten. De regering moet maatregelen nemen om de amendementen goed te keuren die de wet in overeenstemming brengen met de conventie en het tripartiete overleg reanimeren. De commissie stelt technische bijstand voor en verwacht een verslag en een timing voor alle maatregelen. Deze case krijgt een speciale paragraaf.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
15.06.2009

Tags