Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hoofddoekenverbod...de waarheid achter de sluier

Hoofddoekenverbod...de waarheid achter de sluier

De komkommertijd en het lange wachten op meer nieuws over de regeringsvorming zorgt voor het ideale moment om de hoofddoeken nog eens van onder de mottenballen te halen. Het was weer even geleden of toch niet. het was eerder deze week al rel over een Brussels parlementslid van Turkse afkomst die haar eed wilde afleggen met hoofddoek. De Franstalige liberalen konden er niet mee lachen maar soit ze heeft haar eed dan toch afgelegd met hoofddoek, ze is tenslotte verkozen met hoofddoek. En trouwens die Franstaligen dat is ver van ons bed...

Maar ook in Vlaanderen zal de directrice van het Atheneum van Antwerpen voor een aangename eindejaarsverassing zorgen. In plaats van de gebruikelijke BBQ, waar zich wit/geel/zwart met en zonder hoofddoek rondschaart en al smullend in gezelligheid het jaar afsluit, zorgt ze voor een knallende afsluiter. Terwijl de leerlingen nog midden in de examens zaten liet ze de pers weten dat vanaf 1 september 2009 de hoofddoek verboden wordt in de school. De hoofddoekdragers oefenen groepsdruk uit op de niet dragers luidde het dus daarom moeten we diegenen die het niet dragen beschermen.

De leerlingen, de meeste leerkrachten en zelfs het oudercomité wisten van niets. En ja zoals het eenmaal in persland gaat. Hoofddoekennieuws is hot nieuws zeker in deze komkommertijd. Voor ze het wist zat de pers op de speelplaats. Hoezo vroegen de leerlingen verbaasd? Oeps ...euh tja ze wilde het nog uitleggen maar ja de pers was haar voor. De leerlingen waren furieus en verontwaardigd. Ze organiseerden een actie aan de Rooseveltplaats die tactisch vervangen is door een infomoment. Enfin het werd een woelige informatiemoment waar ze nogmaals benadrukte dat dit geen straf is maar dat ze bezorgd is om de pluraliteit van de school en de keuzevrijheid enz...vul zelf maar in. Verbieden dus om de keuzevrijheid te verzekeren, als dat geen contradictie is. Tasniem een ex leerling van het Atheneum bleef nog lang napraten en toen de pers en de meeste leerlingen weg waren, kwam de aap uit de mouw.... het gaat de directie om het visueel probleem...Ik citeer uit het verslag op Tasniem's blog:

'Letterlijk klinkt het uit de monden van directies en leden van de administratie van directie: “Het probleem is dat wij geen zin meer hebben om een toestroom van zulke jongeren naar deze school te dragen. We zijn onze diversiteit en pluralistische heterogeniteit aan het verliezen. Wij willen op deze manier een spreiding bewerkstelligen.”

Waarop ik zei: “Dus heeft u een visueel probleem met de populatie van uw scholen.”

Om het heel simpel te zeggen, met het verbieden van de hoofddoek hoopt men meer blanke zogezegd ‘autochtone’ kinderen aan te trekken. Want door het verbod op hoofddoeken in de meerderheid van de Antwerpse scholen hebben vele meisjes die dit dragen hun toevlucht gezocht in het KAA I. Dit heeft voor een concentratie aan hoofddoekjes aldaar gezorgd waar een overgrote meerderheid van het personeel een visueel probleem heeft. Daar de meesten van deze tewerkgestelden in het onderwijs afkomstig zijn uit de overwegend blanke randgemeentes en bijzonder weinig voeling hebben met de leerlingen die overwegend een andere huidskleur, cultuur, religie en sociaaleconomische achtergrond hebben. Is er een gevoel van onbehagen ontstaan, dat zijn wortels reeds meer dan een decennium geleden nestelde in de harten van het onderwijzend personeel en alleen maar sterker geworden is.' Lees meer

ik vindt het de normaalste

ik vindt het de normaalste zaak van de wereld dat deze school haar standpunt inzake hoofddoek verandert om meer leerlingen aan te trekken van andere oregine dan de islam dat is volgens mij een fundamenteel recht in Belgie dat de mensen van de islamwereld daar schijnbaar niet kunnen mee leven is hun probleem.Ik vindt het niet nodig dat wij ons rechtsysteem moeten veranderen om hun zin weeral te geven of om politiek zogezegd beter over te komen in europa of de wereld.Als ik morgen verander van werk zal ik mij ook moeten aanpassen aan mijn nieuwe job.Wanneer gaan die mensen van andere origine dan wij BELGEN eindelijk zich ook eens aanpassen aan ons of is dat echt zo een groote moeite. het zijn per slot van rekening allemaal politieke vluchtelingen ze mogen kontent zijn dat ze hier mogen wonen en eventueel nog geld bovenop krijgen ook is dat al niet rechtvaardig genoeg.Tot slot wat die mensen hier allemaal proberen te verkrijgen probeer maar eens in de gehele islamwereld om datzelfde te doen als BELG zijnde in hun land je zou daar nog rap in de gevangenis vliegen met uw protest of uw verzoeken en met minimum 10 in 1 cel niet gelijk hier met drie in 1 cel en nog reclameren ze hier.Ik ben GEEN rasist laat dit duidelijk zijn maar je zou er een worden als je dit allemaal ziet hoort en ziet.

warme dagen

welwelwel didier, das nog eens een mondvol, al gooi je nogal wat zaken op één hoopje
maar goed, het worden alleszins warme dagen in Antwerpen
de aanstaande burgemeester van 't Stad (fluisteren sommigen reeds al) Bartje De Wever heeft ook al stoere taal gesproken over de hoofddoeken
(zo toont hij eindelijk eens wat meer zijn gezicht)
en wat lees ik : strijdmakker Frieda Brepoels heeft zich in Europa aangesloten bij de Groene Fractie
benieuwd wat die over dat hoofddoekenstandpunt zeggen
(maar goed, volwassen mensen moeten al wat water in de wijn kunnen doen)

@didier

Ik ben Belg maar hoor alvast niet wat jij omschrijft als "Wij Belgen".

Bovendien is je redenering zo krom als iets.
Blijkbaar konden die meisjes tot nu wel naar school met een sjaaltje maar paste me de "wet" aan om die meisjes te weren.

De meisjes vragen niet om wet (schoolreglement) aan te passen, ze vragen precies het omgekeerde.

Keuze tussen twee vrijheden...

Die meisjes konden inderdaad met een hoofddoek naar school, maar die vrijheid bracht een andere vrijheid (namelijk de keuze voor het NIET-dragen van een hoofddoek) in het gedrang. De school moest daarom een keuze maken.

Meisjes die geen hoofddoek droegen werden door anderen aangemoedigd om wel een hoofddoek te dragen. En dat vind ik jammer. Iedereen weet dat groepsdruk, en dan vooral bij jongeren, nogal kwalijke gevolgen kan meebrengen. De school zag daarom dat het mank liep, en heeft ingegrepen.

Uiteindelijk bleek het dus een keuze tussen twee vrijheden, waarbij men heeft gekozen voor de vrijheid die het meeste aansluit bij de seculiere staat, namelijk de vrijheid om GEEN uiterlijke kenmerken van religie te dragen.

sociale druk?

misschien dat de sociale druk op Didier wat kan opgevoerd worden, dan let hij misschien in de Nederlandse les beter op. Zijn taalfouten doen me meer pijn aan de ogen dan een hele school vol hoofddoeken. Maar genoeg daarover.
Als het verbod wordt gerechtvaardigd met een verwijzing naar de sociale druk die uitgeoefend wordt door andere jongeren, dan is het duidelijk dat de directie (die blijkbaar de dialoog met de jongeren toch al uit de weg gaat) zelden op de speelplaats van de school komt. De uitdossing van jongeren is al van oudsher onderhevig aan sociale druk. Herinner je maar de episode met de Millet-jassen. En misschien kan je ook nog eens aan bompa vragen hoe jeansbroeken en parka's in het straatbeeld - en het schoolbeeld - zijn verschenen. je was "out" als je er niet aan meedeed. Dat is nooit een probleem geweest, al had het in sommige gevallen ook te maken met het uiten van een "overtuiging", zij het onrechtstreeks, en het zoeken door jongeren van een eigen identiteit. in het Onze Lieve Vrouwecollege waren de jongens jarenlang verplicht een das te dragen. Ook onder druk. Of is die druk geoorloofd als hij van de overheid komt? Maar blijkbaar is het uiten van een religieuze identiteit, ook zonder te proberen iemand te bekeren, vandaag de dag problematisch. het lijkt mij dat bekeringsijver, voor welke ideologie dan ook, zonder uiterlijke kenmerken, minstens even erg is.

Het gaat er niet om meisjes

Het gaat er niet om meisjes met een hoofddoek te weren, het gaat erom een goeie mix in ELKE school te hebben. Het gaat erom concentraties van 1 bepaalde groep tegen te gaan. Ik ben er absoluut van overtuigd dat dat IEDER kind ten goede komt, iedere ouder die veel kan leren van de ander, iedere leerkracht, iedere directie. Een atheneum van het GO! staat voor actief pluralisme, wat is er nog pluralistisch aan een school die enkel nog een groep aantrekt die absoluut en op ieder moment hun identiteit wil bevestigd zien? Ik zou het allesbehalve evident vinden om mijn dochter van 13 (ze is er nu nog maar 6 maar heeft al vele moslimvriendjes) naast een tiental meisjes van diezelfde leeftijd mét hoofddoek samen op de schoolbanken te zien zitten. Wij mogen niet meer denken in termen van wij/zij, maar is het net niet die hoofddoek die zelfs al voor een kind duidelijk maakt dat een moslim "een beetje" anders is en dat te pas en te onpas wil tonen en vertellen? Ik heb respect voor vrouwen die kiezen voor het dragen van een hoofddoek maar ik kan me moeilijk inbeelden dat je bij kinderen al van een vrije doordachte keuze spreekt. Het is natuurlijk een erg jammere zaak dat een school gedurende een periode wél een hoofddoek toelaat, om dan terug te komen op die beslissing.

Schoolpret in Merchtem

Bij de prijsuitreiking op de gemeentelijke tuinbouwschool in Merchtem, het was ontzettend warm in de zaal, had de burgervader deze warmte ook opgemerkt.
En als donkerblauwe liberaal (en gekend voor zijn fijnbesnaarde humor) kon hij het, met deze temperaturen, toch niet laten een opmerking te maken aan het adres van de aanwezigen met een hoofddoek.
Perfecte timing als je het mij vraagt (en je kan niet vroeg genoeg beginnen met je campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen).
Merchtem : waar Vlamingen dus thuis zijn.

hoofddoek

Ja ze hebben er zelf voor gezorgd dat dit verbod er komt.
Is het niet door hun dat alle christelijke kruisen moesten verdwijnen in de scholen ?????.
Zodat wij ons geloof moesten verloochenen ????
Is het niet zo dat zelfs de foto's van ons koninklijk paar moest verdwijnen ?????.
Wij als christenen mogen ons geloof niet meer uiten , ja zelfs op de rechtbank.
In Marokko en Turkije zelf werden de hoofddoeken verboden , in de steden ziet men daar niemand met een hoofddoek.
In Belgie natuurlijk zouden ze iedereen willen verplichten om een hoofddoek te dragen , omdat zij denken dat ze in de westerse wereld , heer en meester zijn.
Als ik naar , bv India ga wonen , moet ik mij aanpassen aan de wetten en zeden van dat land , Wel doe dat ook in Belgie , dan zullen we dichter bij elkaar leven.
Pas je gewoon aan aan het land dat je met open armen ontvangen heeft.

De moraal van het verhaal

We zouden eens moeten proberen het debat over de vrijheid van het dragen van de hoofddoek los te zien van enige racisme-problematiek. Het verbieden van het dragen van een hoofddoek hoeft niet noodzakelijk racistisch te zijn. Dat moet ik uitleggen.

Rik Torfs schreef eens in zijn blog dat een verbod op het dragen van een hoofddoek jammer is, omdat je dan niet kan zien wie er anders wel een zou dragen. Dat is in feite een racistische motivering, want professor Torfs suggereert dat hij dan door het tellen van het aantal meisjes met hoofddoeken zou kunnen weten of hij zich bedreigd moet voelen of niet. Wat is er bedreigend aan een stukje stof? Een 'sjalleke'¹ heeft meneer Stevaert het ooit genoemd.

Wat schooldirecties met de moslimgemeenschap zouden moeten bespreken, is de bedoeling van het dragen van de hoofddoek door moslimmeisjes. Ik hoor vaak spreken over een religieus gebruik en een verbod gaat dan ook steevast over het dragen van 'religieuze symbolen'. Ik vind dat verkeerd, want je kan die 'religieuze symbolen' heel moeilijk definiëren. Een religie is uiteindelijk een ideologie, een ideeëngoed met een bepaalde moraal. Je kan onmogelijk alle uitingen van ideologieën gaan verbieden in een school.

Een school kan wel een kledingvoorschrift hanteren. Geen korte broeken bijvoorbeeld. Daartegen gaan leerlingen dan wel eens in protest (vooral omdat de meisjes wel knierokken mochten dragen, maar de jongens dus geen kniebroeken). Of geen hoofddeksels. Daaronder vallen dan ook hoofddoeken. Een verbod op hoofddeksels in de klas is duidelijk afgelijnd en is ook makkelijker te motiveren, want het heeft in principe niets te maken met het inperken van vrije meningsuiting.

De hoofddoek is geen religieus symbool. En als het dat wel geworden is, dan is het omdat niet-moslims het zo zijn gaan bekijken en er eventueel schrik van hebben gekregen. Het dragen van een hoofddoel is eerder onderdeel van een moraal. En die moraal is deel van een godsdienst.

De vraag die wij ons kunnen stellen, is of wij (moslims en niet-moslims) deze moraal kunnen eerbiedigen, ook op momenten dat deze moslimmeisjes hun hoofddoek niet dragen.²

Als leraar in het middelbaar onderwijs, kan ik goed begrijpen dat vijf meisjes in een klas van pakweg twintig leerlingen, op den duur door de klas, door sommige leerlingen en door zichzelf als een aparte groep gaan beschouwd worden. Voortdurend krijg je het signaal dat de meisjes met een hoofddoek een andere moraal hebben dat de meisjes zonder hoofddoek. En dat is een verkeerd signaal. Dat kan opgelost worden door over die moraal te praten.

De moraal die samenhangt met het dragen van een hoofddoek is zeer waardevol, ook voor jonge meisjes. Maar we moeten het erover eens geraken dat in een klasgroep van twintig leerlingen dezelfde moraal moet kunnen gelden zonder hoofddoek! In een klasgroep moet er vertrouwen zijn tussen de leerlingen. Als het een gemengde klas is van jongens en meisjes, dan moeten de jongens respect hebben voor de meisjes en omgekeerd. Beledigende en sexueel getinte opmerking blijven best achterwege. En er is nog steeds de leerkracht die op dat vlak zijn of haar verantwoordelijkheid moet opnemen!

¹ citaat Stevaert in Het Nieuwsblad, 2004
² De Fatima's: Instant Fatima Maker (videofragment)

vrije keuze

kan men bij een kind niet spreken over een vrije doordachte keuze? het gaat hier wel om pubers. die maken hun eigen keuze. uw dochter van 6 toch ook? of houdt u ze aan de valium of de morfine? anders doet u haar niet aan wat u wil, maar zelfs op zes jaar kiest ze zelf - al dan niet naar het voorbeeld van anderen. en in de middelbare school - daar spreken we hier over - is dat nog veel sterker het geval.
en wat in dit geval zeker niet te betwijfelen valt: de directie heeft een kolossale communicatiefout gemaakt. waar zij de kinderen altijd aanzet tot communiceren, "als er een probleem is kunnen we dat bespreken", heeft ze in dit geval een top-down beslissing genomen, zonder de betrokken partijen erin te kennen. gewoon omdat ze het "beu" is om bepaalde leerlingen aan te trekken. mooie motivatie.

De hoofddoek als voorlichtingscampagne

Zolang de hoofddoek een drogreden is om de ander af te wijzen, en om het gesprek over interculturele waarden zoals bijv. respect voor mensen, klasgenoten, jongeren en ouderen van het andere geslacht, met of zonder hoofddoek, niet te moeten voeren, zal er weinig tot niets veranderen.

Het debat zoals het nu gevoerd wordt naar aanleiding van de beslissing van het atheneum van Antwerpen, gaat inderdaad niet over de hoofddoek, maar over zogenaamde 'concentratiescholen'. Daarmee is het 'visuele probleem' van de 'gemeensschaps'-school verschoven naar elders. Naar waar? Er blijven steeds minder mogelijkheden voor moslima's die een hoofddoek willen dragen. In plaats van meer sociale samenhang, wordt (ongewild?) het tegenovergestelde bereikt! Het verbod op het dragen van de hoofddoek lost dat probleem niet op, want nu hoor je verschillende moslims pleiten voor de oprichting van moslimscholen. De staat kan hen dat niet verbieden, want het staat elke levensbeschouwing vrij om een aangepaste onderwijsvorm te organiseren. Maar of het wenselijk is dat elke levensbeschouwing naar aparte scholen gaat, daarop is mijn antwoord: neen!

Wat zou er dan wel moeten gebeuren, zodat de hoofddoek niet om het half jaar voor wrevel en ophef zorgt? Dan zullen we moeten durven spreken over zeden en moreel. In de multiculturele samenleving zijn er culturele en individuële verschillen, maar we moeten ook aandacht hebben voor de 'common sense'. Als we daarover een eerlijk debat zouden voeren, dan zal bijvoorbeeld blijken dat ouders van vele autochtone leerlingen zich ook vragen stellen over de relationele omgang van hun zonen en dochters en welke zeden en moreel ze daarbij volgen.

Met 'De hoofddoek als voorlichtingscampagne', doe ik een nogal straffe sloganeske uitspraak, want de hoofddoek is voor moslima's veel meer dan dat. Wat ik bedoel is dat we het in onze 'interculturele dialoog', zoals dat zo mooi heet. ook moeten hebben over gevoelige, maar essentiële onderwerpen zoals de relationele omgang en seksualiteit van jongeren.

Zonder belerend te worden en met het vingertje te wijzen over wat jongeren wel of niet mogen, moet er wel ruimte komen voor een open en respectvolle dialoog over dit thema. Als we het nog maar hebben over één, maar belangrijk thema binnen de context van relaties, namelijk de seksualiteit, dan vind ik bijvoorbeeld dat de Vlaamse voorlichtingscampagnes een heel beperkt beeld schetsen van die seksualiteit. Dat beeld beantwoordt zelfs in hoge mate niet aan de reële ervaringen van vele van de autochtone jongeren.

We moeten als opvoeders veel meer aandacht hebben voor de geleidelijkheid van de ontwikkeling van jongeren en van een gezonde morele houding. Het heeft weinig zin om ernaar te streven om 'morele standaarden' af te spreken. We moeten voortdurend in gesprek blijven.

Als men ziet dat door alle

Als men ziet dat door alle tijden heen, over heel de wereld, de mens steeds getracht heeft om zijn eigenheid, zijn 'cultuur' te bewaren en in stand te houden, en als we dit nu nog steeds zien gebeuren, dan kan men misschien wel stellen dat deze 'drang naar eigenheid' in de mens ingebakken zit. Veruit de meeste wereld- en grensoverschrijdende conflicten en oorlogen bestaan en ontstaan omdat volkeren en culturen hun eigenheid willen bewaren en verdedigen. Omdat 'het zich thuis horen bij een bepaalde gemeenschap' in de genen van elke mens zit, is dit blijkbaar een eigenschap die men niet zomaar kan bannen uit het dna van de mens. Het huidig pluralistisch denken streeft naar een vervlakking van dit 'thuisgevoel', naar een plaats waar iedere cultuur zomaar naast en met elkaar leeft. Is dit eigenlijk wel mogelijk ? Kan men in een welvaartsstaat water bij de wijn blijven doen en toch nog van wijn genieten? Is het stellen van een eenvormige regelgeving in een welvaartsstaat een synoniem van onderdrukking ? Onze welvaart en sociale voorzieningen maken ons misschien eerder laks dan bewust, en dat is wellicht niet gezond. Onze westerse morele en godsdienstige vrijheden hebben wellicht hun hoogtepunt gehad, onze kinderen zullen in hun toekomstige maatschappij veel minder vrijheden hebben dan deze die de voorbije generatie kende. De westerse maatschappijen hebben met vallen en opstaan geleerd om kerk en staat te scheiden, om de letter en de geest van geschriften en gedachten te scheiden, om te leven in een maatschappij waar ieder zich onder 1 noemer 'thuis' kon voelen. Dit heeft ons gebracht tot onze welvaartmaatschappij. Beetje bij beetje keren wij op stappen terug. Wij mogen (bv in onze scholen en openbare gebouwen) niet meer fier zijn op een koningshuis, op een kruisbeeld, op een vrijzinnige fakkel. Onze maatschappij groeit naar een verzuilde maatschappij waar ieder volgens zijn eigen cultuur recht heeft op zijn eigen beleving van het leven. Wat met de éénduidige regelgeving die een staat moet voorschrijven, opdat een mens zich thuis kan voelen in zijn maatschappij ? Binnenkort zijn alle echte bossen weg, maar blijven wij als mens achter in een oerwoud van regeltjes en compromissen. En daar claimt dan iedereen zijn eigen recht, bovenop dat van zijn directe buur. Misschien zal men dan wel schrijven : we zijn een welvaartstaat geweest, we zijn ooit fier geweest. We zijn dan verworden tot een wereldstaat, en voor zover ik weet : de wereld, daar zijn de problemen nog niet uit verholpen hoor.

liefst géén religieuze symbolen op school !

Liever géén ideologie-uniformen in het onderwijs !

De verklaring van mevrouw Meyrem Almaci op televisie (8-9-9) , dat er "géén vrije schoolkeuze meer is" door het simpele verbod van "opzichtige religieuze hoofddeksels" binnen het Atheneum te Hoboken, ergert me sterk !

In haar redenering tredend heeft die vrije schoolkeuze nooit bestaan, want ook toen ik in het atheneum van Hoboken school liep,
bestond reeds het verbod om "opzichtige ideologische of religieuze kentekens te dragen"...!

Het onderwijs in België is -spijtig genoeg- verzuild georganiseerd, in vele -zogenaamd vrije - maar volop door de Staat betaalde scholen wordt er -overigens gedegen- onderwijs verstrekt met -spijtig genoeg- opzichtige religieuze symbolen aan de muren, en een gebed voor het begin van de les, maar blijkbaar is het dat niet dat wat mevrouw Almaci bedoelt.

Zij wil een stap verder gaan, en ook in het net van officiële scholen het dragen van religieuze (en dus ook ideologische ?) symbolen toelaten.

Ik kan daar absoluut niet mee akkoord gaan ! Voor een politica van de partij Groen! die ik als progessief ervaar en waardeer vind ik dit een volledig fout standpunt !

Scholen, liefst alle scholen, moeten vrij blijven van binnenvoeren van religieuze of ideologische kentekens, zowel door de leerlingen als door de lesgevers.
Opdat er geen machtsuitoefening zou zijn op de het vrije denken en op de vrije opvoeding van AL onze kinderen en kleikinderen.

In het net van de officiële scholen worden alle erkende levensbeschouwingen in het leerplan opgenomen, en dat is in België in feite het enige onderwijsnet waarbinnen de vrije schoolkeuze bestaat ! Door in deze scholen leerlingen met opzichtige religieuze of ideologische symbolen toe te laten, wordt de vrije schoolkeuze voor niet-religieuze, dus echt vrij-denkende ouders sterk beperkt of zelfs onmogelijk !

Het toelaten van religieuze of ideologische symbolen in de officiële school is dus eerder een bedreiging voor velen van de vrije schoolkeuze dan het verbieden van die symbolen.

Het hoofddoekendebat is door verklaringen als die van Almaci jammerlijk aan het ontsporen, straks denken propaganisten van het dragen van religieuze en ideologiche symbolen op school nog dat ze werken aan de emancipatie van de mens !

Zelfs Groen! en mevrouw Almaci moeten begrijpen dat de meeste burgers wensen dat onze kinderen en kleinkinderen naar school kunnen gaan in een niet-ideologisch en niet-religieus geladen sfeer.

Alle uniformen, of ze nu gedragen worden voor ideologische of religieuze of commerciële motieven moeten daaruit worden geweerd. Vestimentaire modische varianten moeten natuurlijk kunnen, maar enkel wanneer ze vestimentair blijven, en geen andere groeps-vormende motieven hebben. Want uitingen van groepsvorming door het dragen van symbolen werken bij andere kinderen bijna steeds bedreigend...

Ik hou mijn hart vast als morgen nazistische "Bruinhemden" de Athenea veroveren. Steeds in de geschiedenis hebben allerlei groeperingen hun aanwezigheid binnen de maatschappij willen tonen door uniformen of herkenningstekens, en nooit of zelden is zo'n houding "bevrijdend" voor de mensen, meestal heeft ze vormen van onderdrukking in zich, enkel al door het tonen van de aanwezigheid, of erger nog, door het tonen van een meerderheidspositie en daaraan verbonden hun "gelijk" binnen de groep. Vestimentair hebben de vrouwen zich -eindelijk- vrijgevochten om ook broeken te kunnen dragen, petten moeten nog komen, laat ons die stomme sjaaltjes nu geen religieuze ideologiën doen uitdragen !

Men moet toch begrijpen dat de dragers van Uniform-elementen, eens ze binnen een groep in een relatieve meerderheid komen, steeds een psychologische bedreiging vormen voor de anderen ! De groep wordt dan verdeeld tussen de "goeden" of het nu Hooffdoekdragers, Bruinhemden of Zwartkuiven of Millet-vesten zijn, en de "anderen" , die niet tot de "goede-geuniformeerden" behoren.... Werkelijk geen goede sfeer voor gelijke-kansen-onderwijs, en zeker geen goed sfeer voor vrije schoolkeuze van bijvoorbeeld atheisten of humanisten, of allerlei andere -soms plaatselijke- minderheidsgroepen die in dit hoofddoekendebat nu volledig verloren lopen en opden duur nog vergeten geraken ook !

Leo Van Beirs 09-09-09
De Pinte, België

Keltoum

Gepost door Keltoum
25.06.2009