Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Concrete vraag opname Guantanamo gevangenen

Concrete vraag opname Guantanamo gevangenen

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ontving vandaag Ambassadeur Daniel Fried, Amerikaans speciaal gezant voor de sluiting van Guantanamo. Fried overhandigde hem officieel de vraag voor de opname van voormalige Guantanamo gevangenen. Een antwoord op deze vraag is nog niet gegeven, men wacht eerst nog een grondige studie af.

413px-Karel-de-gucht.jpg

Ambassadeur Fried overhandigde een concrete vraag voor opname van voormalige Guantanamo gevangenen. Minister De Gucht heeft deze vraag in ontvangst genomen. Een beslissing over deze vraag zal genomen worden na grondige studie en overleg binnen de regering. Vorige maand werd deze vraag al eens ‘onofficeel’ gesteld, hier kwam veel kritiek op uit socialistische en christendemocratische hoek. Hoeveel gevangenen België precies zou willen opnemen, is nog niet precies bekend. De Gucht sprak eerder over twee à drie gevangen.

Barack Obama uitte reeds tijdens de verkiezingen veel kritiek op Guantanamo Bay. Hij noemde het meermaals “een mislukt experiment”. Onmiddellijk, na de verkiezingen, kondigde Obama de sluiting van de Cubaanse gevangenis aan. Voor meer dan 200 gevangenen moet nu een ander onderkomen gezocht worden.