Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

GGF presenteert zich aan de nieuwe bosminister

GGF presenteert zich aan de nieuwe bosminister

GGF-diplomaten & Lappersfort 2002 – 2009 :
all we are saying is give peace a chance !

De bossen zonder papieren zijn in deze opwarmende tijden belangrijk. We hadden een bosbabbel met Luc Vanneste, secretaris GGF en met Peter Theunynck, woordvoerder bosdichters Lappersfort Poets Society & voorzitter GGF. De aanleiding? De komende nieuwe Vlaamse regering en de nieuwe bosminister aan wie we ons willen presenteren.

‘de warme kracht die van het bos uitgaat, fluistert in de hoop van kleine mensen en doet geloven dat het anders wordt; een feest op gang brengend waarbij de dood niet meer aan tafel zit ‘ ( vrij naar lied van Mozes van Karel Staes )

• Wat heeft jullie persoonlijk gedreven aan deze actie deel te nemen?

Luc Vanneste : Zie artikel uit het Nieuwsblad op de site www.ggf.be over koppigaards augustus 2007. De vorige bosbezetters ( Lappersforters ) en de nieuwe bosbezetters ( oa. Zieke ) schreven dagboeken. Ze zijn te lezen op www.regiobrugge.be en op www.ggf.be . De Brugse bosbeweging is breed en bestaat uit bosdichters, GGF en bosbezetters. Elk speelt hierin een eigen rol. De bosbezetters bezetten het bos en wij vertalen de actie in diplomatie en draagvlak in een zoektocht naar duurzame alternatieven. Het begon met een natuurwandeling begin 2002 in het bezette bos…De oorsprong van onze inzet is de moed van jonge mensen.

Peter Theunynck : Die bosbezetters ( action speaks louder than words ) zijn echte helden, neefjes en nichtjes van Pluk van de Petteflet en Robin of Sherwood. Ze verdienen onze warme waardering ! Maar zoals het hoort: dromen, woorden en daden vullen elkaar aan in wat hopelijk ooit herinnerd wordt als Hut Fabricom Vredesbos. Als diplomatieke vleugel bleven wij niet aan de kant staan en met het verkiezingsbosmanifest GGF 2009 hopen we een bijdrage geleverd te hebben aan een goede afloop ? De bosmuzes blijven luid fluisteren in het waaien van de wind…

• Wat is – heel algemeen gesteld – jullie GGF-visie op de problematiek (zonevreemde bossen en meer specifiek dan i.v.m. Lappersfortbos)?

Peter Theunynck : Het Lappersfortbos wordt niet voor niets de moeder der zonevreemde bossen genoemd. Als symbooldossier kan het voor een doorbraak voor de andere 40.000 ha. zonevreemde bossen zorgen. Het is een keerpunt.

Luc Vanneste : Zie ook verkiezingsbosmanifest GGF 09 op www.ggf.be ( april ) en dossier sos ademruimte ( lappersfortbos www.openruimteademruimte.be ). Daar kan je de mogelijke hefboom van de duurzame grondenruil vinden. All we are saying is give peace a chance…

• Wat zijn concreet jullie vragen naar het beleid ( Vlaamse overheid & Brugse stadsbestuur ) en naar Fabricom toe? Wat vroegen jullie oorspronkelijk? Is jullie vraag dezelfde gebleven?

Luc Vanneste : Zie update plan C. Onze eisen zijn dezelfde gebleven en we communiceren hierover met Fabricom Gti ( dochter Gdf-Suez ). Integraal behoud is en blijft onze eis. Het enige middel dat minister Dua destijds kon inzetten was geld en dus kopen. Nu richten we ons vooral op de duurzame grondenruil. De overheid moet het goedkoopste middel inzetten en dat is mogelijk en practisch haalbaar voor het laatste lapje te redden Lappersfortbos. De studiediensten kunnen aan de slag om voorstellen te doen.

Peter Theunynck : Op http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=123 lees je ook een flits over de Hanzestadgesprekken van onze Club van Brugge als uitloper van die van Rome. Een bijlage is opvraagbaar. Om er maar op te wijzen dat onze zoektocht naar duurzame alternatieven en een vreedzame oplossing niet van gisteren zijn. Er zijn immers grenzen aan de groei !

• Hoe staan de zaken er momenteel voor?

Luc Vanneste : De 2-vaksbaan die oorspronkelijk een zuidelijke ontsluiting en een 4-vaksbaan was is gehalveerd in breedte en in lengte. Ze ligt er bijna. Wij hadden een alternatief. Zie site plan B. We wilden de stok in twee doen. Een fietspad langs het Lappersfortbos ipv. een Tweevaksbaan. Inkomend verkeer via de Spoorwegstraat en uitgaand verkeer via Vaartdijkstraat. Zoals Bombardier oorspronkelijk vroeg. Maar aangezien er geen mensen – aldus Brugge – wonen in Oostkamp jaagt men alle industrieel verkeer nu via Oostkamp. ( de Paolatunnel wordt gesloten voor industrieel verkeer ).

Peter Theunynck : Maar wij zeggen : tot hier en niet verder. Bijlen af van de rest van het Lappersfortbos. Er is elders genoeg leegstand en zelfs ganse nieuwe bedrijventerreinen. Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is. Gelukkig is een goede 13 ha ondertussen aangekocht en is voor het laatste bedreigde lapje van 3,5 ha redding zeker haalbaar in het kader van een duurzame grondenruil ( zie vraag afbakening regionaalstedelijkgebied Brugge ). Tenzij de goede wil op is.

• Wat hebben jullie reeds ondernomen om jullie doel te bereiken? Hoe proberen jullie de overheid in beweging te brengen? Welke kanalen hebben jullie hiervoor gebruikt en op welke manier? (bvb via media met betoging of ‘ludieke’ actie, rechtstreeks via stadsbestuur/andere overheid, rechtstreeks via Fabricom, website, oprichten actiegroepen, bevolking op verschillende manieren proberen meekrijgen…?)

Luc Vanneste : Zie ons verhaal van maand tot maand op www.ggf.be en voor grotere langere verhaal vanaf 2002 op www.regiobrugge.be ( mooi overzicht ) en ‘ a small introduction to GGF ‘ ons verhaal in een notendop in het Engels. De dagboeken van de bosbezetters zijn ook zeker de moeite waard als teken aan de wand.

• Wie zijn volgens jullie de verantwoordelijken, wie zou er allemaal invloed kunnen hebben op dit probleem?

Peter Theunynck : Op dit moment zien wij vooral de politieke partijen als hoofdrolspelers, vandaar onze vraag voor de verkiezingen aan hen wat ze zullen doen met de bomen en de bossen en hoe ze kijken naar de mogelijke oplossing van de duurzame grondenruil als Fabricom Vredesbos. Deze vraag stelden we heel breed via het manifest van het poëziebos en we kregen van 6 politieke partijen antwoorden. Zie verkiezingsbosmanifest on line april 2009.

Luc Vanneste : We zouden graag een onderhoud hebben met de bosminister na de Vlaamse verkiezingen. Zolang de eigenaar geen deurwaarder zendt is het bezette Lappersfortbos een baken van hoop. Hoop voor zuurstof voor het leven.

• Welke kanalen waren meest effectief?

Luc Vanneste : Een bevriend minister of burgemeester zou wel helpen.

Peter Theunynck : Gelukkig staan we in contact met vele politici van goede wil uit onze politieke werkgroep zonevreemde bossen. Reeds 4 politieke partijen bezochten met GGF als go-between het bezette Lappersfortbos.

• Vinden jullie dat de overheid voldoende bereid was naar jullie werkelijke vraag / voorstel tot alternatieve oplossingen te luisteren?

Luc Vanneste : Wij hebben de slechtste ervaringen met ons eigen stadsbestuur. Sinds eind 2003 weigeren die eigenlijk nog te luisteren. Natuurlijk speelt burgemeester Moenaert hierin een grote rol, maar wij proberen hem te blijven zien als een potentiële ( zie onze verjaardagswensen toen hij 60 werd ) bondgenoot en als een mogelijke opvolger van Visart. Natuurlijk samen met bosminister Crevits als die haarzelf opvolgt.

Peter Theunynck : Bosminister Hilde Crevits beloofde met GGF te spreken na bosbrief http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=819 on line juli 2007 maar heeft ons nooit mogen ontvangen. Hopelijk binnenkort wel.

Luc Vanneste : Wij zijn dan maar zelf dec. 2007 naar Torhout getrokken met een sinterklaasschoen voor haar. De burgemeester van Torhout en een kabinetsmedewerk-ster van de minister hebben ons ten stadhuize ontvangen. We betreuren het ten zeerste dat de burgemeester en de bosminister ons dus niet echt kennen. Maar onze deur en ons hart staan elke dag en elk uur open voor een hernieuwde bos-dialoog. Liefst samen met grote broers VBV/BBL erbij. Wij zijn immers hun lokale tak via www.bblv.be en www.wmfkoepel.be zie ook www.vbv.be/netwerk en www.navanadi.com

• Wat is momenteel nog jullie vraag? Lappersfort is intussen een symbooldossier geworden voor vele zonevreemde bossen, hebben jullie nog hoop voor het Lappersfortbos?

Peter Theunynck : Duurzame grondenruil en we zijn niet alleen. Fabricom heeft 2 standpunten. Groen! & SLP en open VLD zijn ook voor de duurzame grondenruil gewonnen. Nu de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 voorbij zijn is het aan ons om de Vlaamse overheid en alle andere betrokkenen te overtuigen dat Hut Fabricom Vredesbos de beste deal is waar iedereen bij wint.

Luc Vanneste : Natuurlijk is het zo: “ hope for the best, prepare for the worst “. In alle geval willen wij van een zo groot mogelijk Lappersfortbos blijven houden in de komende jaren als vrienden van het Lappersfort Poëziebos. Met de bosdichters maken we er werk van. Er zijn nog 3 gedichtenwandelingen ( zie op onze site bij acties & poëzie ) gepland en nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het Lappersfortbos wandelend gedichten lezen op de levende poëzieroute langs het Hugo Clauspad of in onze dichtbundel stem van brood en bossen. Zie ook onderaan lezersbrief Knack mei 2009. Wij hopen echt dat het deze keer wel lukt. Een nieuwe ontruiming en kap is voor ons de ergste nachtmerrie. Brugge en GGF verdienen beter !

http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C...

• Zijn er vanuit een overheid al pogingen ondernomen om jullie te ondersteunen? (bvb. Vera Dua die jullie acties steunt/steunde, vinden jullie dat dat iets uitgehaald heeft?)

Luc Vanneste : Natuurlijk heeft het bezoek van de Ministers Dua en Van Grembergen ons op de goede weg geholpen. Ook de huidge aftredende sp.a ministers Van Brempt en Anciaux zitten in ons GGF-beschermcomité. Wij hebben een goed contact met de boswachters van ANB.

Peter Theunynck : Alleen met het Brugse stadsbestuur dienen we nog een brug te bouwen. Maar de bruggehoofden zijn al klaar. Die legden we toen burgemeester Moenaert en bosminister Peeters het gehuurde Lappersfortbos kwamen inwandelen eind september 2006. GGF heette hen welkom. Natuurlijk onder hoge politiebescherming.

• En zijn er vanuit de overheid of het middenveld pogingen ondernomen om jullie te helpen bij het laten horen van jullie stem?

Peter Theunynck : Zie steun VBV en BBL aan de seizoenswandelingen en VBV op bezoek bij de nieuwe bosbezetters ( www.lappersfort.tk www.groenfront.be ). Zie diverse berichten op www.ggf.be . Het is vooral belangrijk dat we zelf niet langs de kant van het bezette bos staan en onze diplomatieke krachten ook nu inzetten.

Luc Vanneste : Natuurlijk is een tweede bosbezetting altijd anders dan een eerste. De tweede keer is het altijd iets moeilijker. De laatste der moedige Mohicanen, weet je wel? Maar voor de bosbezetting zelf moet je vragen stellen aan de bosbezetters. Natuurlijk helpen de 5 dagboeken van Zieke de geïnteresseerde al een stuk verder op weg. Op www.ggf.be vind je een paar krantenknipsels over de tweede bosbezetting.

• Wat vinden jullie van hoe de media de zaak in beeld gebracht heeft? Heeft dit jullie enigszins geholpen? Of in tegendeel, vinden jullie net dat de actie of actievoerders niet goed in beeld gebracht werden?

Peter Theunynck : De media zijn natuurlijk al bijna acht jaar het Lappersfortverhaal als een never-ending story aan het verslaan. Er zijn in het algemeen goede ervaringen met de media, maar ons motto blijft: don’t hate the media, be the media. Je eigen netwerk moet je zelf uitbouwen. Netwerk jezelf en je bedreigd bos sterk. Natuurlijk het is niet eenvoudig. Waar ligt de grens tussen bosbezetter en bosbeweging? De voorhoede en de achterhoede. De jongverkenners bouwen de boomhutten, de bosdichters bekleden het bos met beschermende woorden.

Luc Vanneste : Zie ook onze standpunten op www.ggf.be over de media en engels boek London school of Politics & Economics on line bij thesissen ( reclaiming the media ). Zie www.regiobrugge.be swot bij de pdf-bestanden Arteveldehogeschool.

• Welke alternatieven zien jullie? (Kregen jullie de kans deze voor te stellen aan het stadsbestuur/Fabricom?)

Luc Vanneste : Wij hebben met beide telefonisch en e-mailsgewijs contact. Ook staan we af en toe eens met een flyer-actie aan de gemeenteraad ( laatste eind april 2009 ) en dus kennen ze ons wel. Meneer Casier van Fabricom kwamen we tegen midden oktober 2008 aan het Lappersfortbos, na afloop van persmoment 6 jaar na de ontruiming. En ondertussen is er een hoopvolle dialoog gestart tussen de directie van Fabricom Gti, de advocaten, de bosbezetters en het GGF.

Peter Theunynck : Ook de BOB, ondertussen LOD volgt ons verhaal op de voet. Natuurlijk zijn wij al zeven jaar de vrienden van het Lappersfort en haar bosbezetters. Toch zijn wij 2 onafhankelijke takken van dezelfde boom. We ademen dezelfde vrije boslucht en wortelen aan dezelfde levensbron moeder aarde. Maar onze inzet en actiemiddelen zijn aanvullend. Wij verzorgen ondermeer de beleidsbeïnvloeding & de link met ons brede Hanzestadnetwerk van milieu-, natuur- en bosbeweging. Recent dienden wij ons te positioneren nav. enkele bosbezetters in de gevangenis. Ons standpunt is te lezen bij de laatste maanden op www.ggf.be

• Hoe kijken jullie tot nu toe terug op de actie?

Luc Vanneste : We hopen vooral op een goede afloop en mijn dochter van 13 zegt: “ papa, nu reeds de helft van mijn leven strijd jij voor het Lappersfortbos. Wanneer halen jullie de overwinning? “

Peter Theunynck : De actie is nog altijd bezig als een nooit eindigend bosverhaal. Met midzomernacht vierden de bosbezetters 9 maanden nieuwe bosbezetting. Teken aan de wand in het bosarme Vlaanderenland…De bosdichters deden dan een Poëziewandeling en stuurden met GGF een bossschreeuw en een gratieverzoek aan president Sarkozy de wereld in. De franstalige pers besteedde er aandacht aan. Zie www.ggf.be

• Zouden jullie bepaalde zaken (in een ander dossier bvb) nu anders aanpakken (bvb om beter gehoord te worden) ?

Peter Theunynck : Natuurlijk, lessen zijn er om te leren en om beter te worden. Wij hebben vele actiegroepen die na 2002 zijn ontstaan kunnen helpen met raad en daad. Zo zijn wij nog altijd fier op onze stille inbreng bij www.wittepion.be en bij www.tgrootgedelf.be .

Luc Vanneste : Wij stonden mede aan de wieg van Sos leefmilieu in Brugge en doen actief mee aan www.vbv.be/netwerk en aan www.openruimteademruimte.be die eind mei ( Fons Mees fietst voor Kom op tegen kanker door Vlaanderens bedreigde ruimte ) op bezoek kwam naar het Lappersfortbos. Onthou vooral wat Goethe zegt : “ Een enkeling kan het niet alleen, alleen velen die zich op het juiste moment met elkaar verenigen. “

• Hebben jullie zelf nog aan- of opmerkingen, zaken die jullie kwijt willen?

Luc Vanneste : Een bos red je nooit alleen, of in het andere geval : een bos kap je nooit alleen. Al hopen vele mensen van goede wil dat de politici lessen leerden uit 2002. Het zou doodjammer zijn dat onze bosmuzes de schandelijke kap van het laatste lapje te redden Lappersfortbos eeuwig moeten bezingen in een klaagzang vol bittere smart.

Peter Theunynck : Wij zouden ons burgemeester Moenaert liever herinneren als de man die op zijn stappen terug keerde. Wij zeggen hem graag: “ It is not/never too late for making a better/new world “. In de Knack van 18 maart zegt Minister-president Peeters: “ CD &V is de partij van de medemens. In de roman De val van Albert Camus wandelt een man over een brug, loopt een vrouw voorbij, en hoort even later een kreet en een plons. Hij twijfelt of hij zal gaan kijken, maar loopt uiteindelijk gewoon verder. Die beslissing verwoest zijn leven. Een christendemocraat zou teruggekeerd zijn. “ Wij vragen aan de overheden dat ze zouden omzien naar de bosgroene zonevreemde noodkreten van boom, mens en dier. Dat ze onze bosschreeuw ( naar Munch ) zouden willen horen en met ons nadenken over duurzame alternatieven in zorg en respect voor de schepping. Met de duurzame grondenruil kunnen ze op hun stappen terugkeren en het zonevreemde Lappersfortbos 3,5 ha BPA Ten Briele redden.

• Zijn jullie dan tegen de democratie van de populaire burgervader Moenaert ?

Luc Vanneste : Neen, hij kan alleen maar populairder worden als hij echt zou luisteren naar ons en bereid zou zijn tot een kleine bijsturing. Hij was immers degene die het ganse bos wou kopen en nu zou hij ons schandelijk verraden door geen bussen, maar loodsen, kantoren en parkings in te planten in de moeder der zonevreemde bossen. En dit met zoveel leegstand en tegelijk nieuwe afgebakende terreinen…

Peter Theunynck : Echte democratie mag geen bierkaai zijn. Het beleid en de overheid moeten ook kunnen luisteren naar het volk. In het geval van het Lappersfortbos spreekt het volk al 7 jaar duidelijke taal. Die noodkreet negeren is tevens de verborgen agenda openbaren. Burgers en burgeressen in actie kunnen de boom N. Wij vragen bijsturingen en verfijningen zodat de lokale democratie geen machine zonder hart wordt…

• Er is toch veel bos en groen bijgekomen in Brugge ?

Peter Theunynck : Het klopt dat er de voorbije jaren nieuwe bomen zijn aangeplant in Brugge. Maar kan men ook eens cijfers geven van al de bomen/bossen/open ruimte/natuur die de voorbije jaren verdwenen zijn? En waar mogen we binnenkort nog een kaalslag verwachten? Er zijn plannen in de zuidelijke groene gordel Loppem/Chartreuse? Ook het Noorden van Brugge wordt bedrijventerrein. Dit voorspelt weinig goeds voor de bomen en de mensen. Pas als er een eerlijke balans opgemaakt wordt, kan men een correct oordeel vellen over het groenbeleid van de stad. Een stad die dringend de dialoog met haar burgers en actiegroepen moet aanvatten. Wij reiken opnieuwe de hand. Zie ideeën rondetafelraad op www.ggf.be

Luc Vanneste : Een stad die in de traditie van Visart staat moet het goede voorbeeld geven. Niet het arrogante of het cynische. Als het goed was in Brugge hebben wij het ook gezegd. Dus laat ons nu in Vlaanderen niet het slechte voorbeeld van het Vlaamse bosbeleid tonen. All we are saying is give peace a chance. Legaliseer de bestaande bossen nu ! Geef ze de juiste papieren. De beste bosuitbreiding is bosbehoud. Schrap zonevreemd uit het Vlaamse woordenboek.

• Slotvraag : Na meer dan zeven jaar strijd en uitroking ? Met hoeveel bosmusketiers blijven jullie nog over ?

Luc Vanneste : Net als de 3 musketiers zijn we altijd met vier. Ik bedoel: we zijn een netwerk en dan ben je altijd met het juiste aantal dat nodig is. We willen graag tellen wanneer er gekapt wordt of wanneer er gered wordt…

Peter Theunynck : Net als in de oude verhalen zijn we David, zijn we Mozes. Dat moet volstaan… Op www.ggf.be lees je de breedte en de lengte van ons Hanzestadnetwerk & partners… http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php Hierna lees je een lezersbrief aan Knack. Die spreekt boekdelen over politieke verantwoordelijkheid. Maar het helpt natuurlijk ook wel nu er een constructieve dialoog gestart is met Fabricom Gti.

Muzes Lappersfort Poëziebos in West-Vlaanderen

Gedicht voor Hilde en Mathilde Joris Denoo, Lappersfort Poets Society
Mathilde word wakker
en ontsla de houthakker.
Minister Hilde
zeg aan Mathilde
dat in een koninkrijk zonder bomen
een kind niet meer kan dromen
en sprookjesprinsessen
niet meer thuis kunnen komen.
Hilde, Mathilde,
kom uit je schulp.
Hilde, Mathilde,
weg met de pulp.

In Knack 19 lezen we over het politieke wel en wee ‘waar Yves Leterme God is’. In zijn thuisstad Ieper is onlangs een Torteltuinbos geplant. In de hoofdstad van zijn provincie West-Vlaanderen is er een Torteltuinbos ( het laatste lapje bedreigd Lappersfortbos ) bezet. Het verhaal van torenkamerkraker Pluk van de Petteflet
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html kreeg er opnieuw vlees en bloed in de gedaante van de nieuwe bosbezetters ( www.lappersfort.tk ) in de moeder der zonevreemde bossen. Met de bosmuzes verwoorden wij het nooit eindigende verhaal van deze bedreigde rust- en stilteplek.

In die moeder der zonevreemde bossen bracht Vera Dua ( in 2002 was zij er al eens verwikkeld geraakt in een bosontruiming door een populaire burgemeester ) bij het begin van de week van de aarde een bezoek aan het Lappersfortbos en werd er tot ridder geslagen. Met haar werden de bedreigde bomen en alle aanwezigen geridderd. Om de bomen te verdedigen. Er is een grote behoefte aan politici als Vera Dua. Zij is een van de beleidsmakers die de dialoog met de verontruste jonge generatie bosbezetters durft aangaan. Bij die jongeren leeft veel terechte woede om wat er allemaal aan natuur vernield wordt. Zij liggen wakker van de genadeloze machine die als een pletwals bomen, bossen en open groene ruimte platdrukt en opslokt. Zij staan heel sceptisch tegen de grote politieke machten die deze machine een hand boven het hoofd houden.

Met het Groene Gordel Front en de bosdichters van de Lappersfort Poets Society proberen wij met positieve ogen naar Brugge te blijven kijken. Elke keer dat er een boom geplant wordt, haalt ons hart opgelucht adem. Toch ervaren ook wij alom de dreiging. Elk stukje landschap dat Brugge vandaag mooi maakt, kan morgen verdwijnen onder asfalt of beton. De magie van het landschap wordt op vele plaatsen onttoverd. Bomen als geluidsschermen en fijnstofzuigers worden in mootjes gehakt. Wie maalt er om? Zeven jaar lang hebben wij geprobeerd duidelijk te maken dat ‘het dweilen met de kraan open’ moet stoppen. Al zes jaar plant men ‘kom op tegen kanker bomen’, maar in die 6 jaar heeft men slechts geplant wat Vlaanderen in één jaar aan bos kapt. GGF heeft na 7 jaar strijd de hoop in de politiek (nog) niet verloren. Maar we worden wel ongeduldig. Daarom vroegen we aan enkele politieke partijen wat ze van plan waren met de bomen en de bossen. De antwoorden schreeuwen om daden. U kunt ze lezen op www.ggf.be.

De bedreigde bomen in het Lappersfortbos zijn eigendom van Gdf – Suez – Fabricom Gti. Zijn er echter geen grenzen aan ‘eigendom’, wanneer het milieu en de gezondheid van onze kinderen op het spel staan? Bomen zijn wachters, bewakers, beschermers. Bomen zijn ridders, omdat ze kost wat kost hun ding blijven doen, tegen de stroom in. Maar bomen kunnen zich niet verdedigen. Wie voor de bomen opkomt, mag zich van Het Kapersnest – www.kapersnest.be – Bosridder noemen. We hopen dat er in Brugge nog veel meer bosridders opstaan, die met ons meedromen. Laat hen hun stem gebruiken om te kiezen voor het behoud van zonevreemde bossen. Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society * Luc Vanneste, Groene Gordel Front ( lezersbrief Knack mei 2009 )

Ik ben een vreemde in dit bos Hilde Keteleer, week van het bos 2008

Ik ben een vreemde in dit bos,
De gast van schors en mos.
Ik ben verdwaald in struikgewas
Waarover ik ooit sprookjes las.

Ik kijk met nieuwe ogen
Naar zonlicht tussen de bogen
En gewelven van een kathedraal
Uit een oud woudverhaal.

Lieve muzen van de linden,
Laat ons onszelf weer vinden
Ver van het dagelijkse jagen.

Lieve bezetters van de bomen,
Laat ze niet aan deze schat komen,
Laat hun geweten knagen.

Laat nu de lente, Staf De Wilde, gedichtendag 2009

laat nu de lente zich melden,
een stoet met trompetten van licht;
we telden de donkere dagen,
verstilden in regen en mist

geen lichaam of het kromp
al rillende samen,
geen uitzicht of het leek uitgewist

we dromen loom van verlangen
een krokus, een sleutelbloem,
de vrolijke tonen: treed niet
op de bloemen of je trapt
op het kleed van onze droom

laat nu de lente zich melden,
vergezeld door gezang en trompetten
van licht, o de jeugdige dagen:
we dromen sloom van verlangen
hun uitbundig aangezicht