Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De NGO's op Dour Festival

De NGO's op Dour Festival

DOUR - Al enkele jaren is er het NGO-dorp op Dour Festival. Allerlei organisaties stellen er hun werking voor en proberen er hun boodschap over te brengen op de festivalgangers. 'Proberen', inderdaad. Want het blijkt toch telkens moeilijk om de mensen in je tent te lokken. Daar speelt de ligging naast de festivalmarkt zeker mee een rol in, naast het vrij oninventief omgaan met hun boodschap en het lauwe enthousiasme van het publiek. Dit jaar hebben we er trouwens voor gekozen om alle acht de organisaties aan het woord gelaten. Een overzicht van de eerste vier volgt hieronder.

Sida (1).JPG

Aide Info Sida is een franstalige vereniging die sinds 1986 op het terrein werkzaam is en die het verlenen van steun en de preventie door het verstrekken van informatie als voornaamste taken heeft.

De personen besmet met het aidsvirus vinden er de nodige steun dankzij de twee keer per maand georganiseerde vrije praatdagen en ontmoetingen. De vereniging is ook aanwezig bij de begeleiding van zieken in het St Pieters hospitaal te Brussel. Maar preventie blijft hun belangrijkste prioriteit, vooral bij jongeren, in scholen, via hun gratis informatienummer en meer uitgebreide acties zoals de verkoop van Love Pack of aanwezigheid tijdens de festivals.

Hun diensten zijn gratis en worden verzekerd door vrijwilligers opgeleid in deze problematiek. Met deze nieuwe ploeg staan ze hier voor het eerst op Dourfestival. Om de aandacht te trekken houden ze een twee maal per dag een wedstrijdje om het snelst een condoom over een kunstpenis krijgen.

Sida (2).JPG
Plan (1).JPG

Plan België is een onafhankelijke Belgische NGO die lid is van de internationale Plan-koepel. Het is een door de Belgische overheid erkende organisatie die zich tot doel stelt om de leefomstandigheden van kinderen in het Zuiden structureel te verbeteren. Dit gebeurt via ontwikkelingsprogramma's inzake gezondheid, onderwijs, leefomgeving, inkomensverbetering en bewustmaking. Promotie en implementatie va de rechten van het kind zoals ze zijn opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, staan daarbij centraal. Het bewust maken van de Belgische bevolking en overheid van het belang van een op kinderrechten gebaseerde internationale samenwerking is hun belangrijkste doelstelling. Op Dour Festival staan ze met een petitieactie en een kwisje waarbij je een t-shirt kan winnen.

Plan (2).JPG
WEP (1).JPG

Sinds bijna 20 jaar biedt WEP educatieve en culturele taalverblijven, alsook sociale- en natuurprojecten aan in meer dan 40 landen. Zich inzetten in een sociaal project in Senegal, Thailand of Guatemala, deelnemen aan een natuurproject in de USA, Australië of Costa Rica. Deze verschillende projecten maken deel uit van de grote waaier aan programma’s die WEP aanbiedt. WEP nodigt je uit om nieuwe wegen te betreden, om de wereld te ontdekken! Leer nieuwe mensen kennen, wissel gedachten en ideeën uit, leef zoals hen om ze beter te begrijpen en te aanvaarden. Elk jaar vertrekken bijna meer dan 2000 jongeren met WEP naar het buitenland. Ze nemen deel aan interculturele verblijven, gaande van enkele weken tot een aantal maanden. De jonge deelnemers keren terug met een verruimde geest, een nieuw blik op de wereld. Ze denken anders over hun rol als wereldburger! Op het Dour Festival valt hun gekleurd busje en hun grote stand op. Tijdens het festival ligt de focus vooral op jobs, stages en vrijwilligerswerk voor +18-jarigen.

WEP (2).JPG
Sex (1).JPG

Sex & Co is een onderdeel van de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial. In verschillende medische huizen verspreid over Brussel en Wallonië geven de paramedische medewerkers vorming over veilig vrijen en al wat daarbij komt kijken. Het is trouwens de enige organisatie - die om begrijpelijke redenen - een standje heeft op de kamping. Hier op het Dour Festival organiseren een kwis om de mensen aan te trekken.

Sex (2).JPG