Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zoek de zeven fouten

Zoek de zeven fouten

zevenfouten.jpg

Wat is dat nu weer. Pure

Wat is dat nu weer. Pure angstzaaierij op een totaal onvolwassen manier. Alsof de huidige ring rond Antwerpen zo milieuvriendelijk is, maar zijn daar al mensen van gestorven, of is er daar een stort bijgekomen? Ik dacht het niet. Ik vraag me af waar jij je argumenten haalt om tegen de lange wapper te zijn.

ARME NYS

DE LANGE WAPPER IS WEL DEGELIJK EEN GIFTIGE STORTPLAATS..ERBIJ.. GEWOON AL DOOR DE (HUIDIGE)ANTWERPSE SMOG IN TE ADEMEN STIERVEN EN STERVEN AL VELE MENSEN..WEES GERUST

op linkeroever verdwijnt het

op linkeroever verdwijnt het St Annabos door de lange wapper. Deze lokatie wordt gebruikt om het slib te storten en te laten drogen gedurende meer dan 20 jaar. Ook het Noordkasteel verdwijnt, hier wordt immers een knooppunt aangelegd. Nog argumenten nodig, als je weet dat een tunnel al deze problemen oplost?

Om eventjes wat misvattingen

Om eventjes wat misvattingen te weerleggen:
- De impact op de luchtkwaliteit van de tunnel/brugconstructie van BAM zal neutraal zijn (cfr. de studie van Arup/Sum)
- De verdwijning van het St-Annabos wordt gecompenseerd door de aanleg van een (ononderbroken, dus niet versnipperd zoals nu) natuurgebied op LO.
- Noordkasteel verdwijnt niet volledig, slechts een deel (minder dan 1/3de) wordt ingenomen.
- Het tunnel-alternatief van Arup/Sum is een volledig minderwaardige oplossing, dat is al genoeg bewezen (boren onder seveso-bedrijven? over een milieuramp gesproken...)

En kilometerslang door een

En kilometerslang door een tunnel rijden lijkt u wel veilig? Waar woont u trouwens? Onder de brug of zo?

Zeven fouten? Die tweede

Zeven fouten? Die tweede tekening is één grote fout, één grote leugen en pure angstzaaierij, door iemand die erg duidelijk absoluut niet weet wat de verschillende projecten inhouden, of het angstvallig probeert te verzwijgen.

Moet een mens zich dan ook nog moe maken om daar nog tegen te argumenteren, als ze zelfs niet luisteren naar de studies die ze zelf bekomen hebben? Zoals het feit in de Arup/Sum-studie dat de luchtvervuiling niet erger is als bij het tunneltracé.

En dat het Noordkasteel niet volledig verdwijnt, en dat het Sint-Annabos ook geen stortplaats wordt kan je ook allemaal terugvinden in de bouwaanvragen. Maar ja, feiten werken niet zo goed samen met angstzaaierij, en dus leven we liever in onze eigen leugens dan ons eens deftig te informeren.

Arme wereld.

even de feiten op een

even de feiten op een rijtje:
in de bouwaanvraag van BAM verdwijnt het St Annebos volledig en is voorbehouden als SLIBSTORT. De tekening is dus correct.
Van het Noordkasteel blijft alleen de waterplas over, en voor het geval U daar nog wil wandelen: er razen daar 3000 auto's per uur langs inclusief op en afritten. Dit alles is overigens niet het punt: viaducten over stadranden worden in heel de wereld vervangen door tunnels omdat dit ecologisch veel minder schade toebrengt en de leefkwaliteit in de stad niet aantast.
Een tunnel van 4.5 km is overigens niet eens zo lang; er zijn veel langere tunnels in de wereld die probleemloos functioneren. En wat SEVESO betreft: heel Linkeroever en heel het havengebied is SEVESO gebied, nochtans liggen daar al tunnels. In London is onlangs een tunnel gemaakt onder een Seveso bedrijf. Het zijn dus nepargumenten om toch maar boven de stad een icoon te bouwen tot meerdere eer en glorie van een megalomane, gepensioneerde gouverneur.
Red Antwerpen van dit gedrocht en stem deze brug dus onder de grond!!!!

Welke tunnels op

Welke tunnels op Linkeroever? Ik tel één tunnel - de Beverentunnel - en die is niet eens geboord. Van onder industrie doorgaan is dus helemaal geen sprake.

En Sint-Annabos zal maar voor de helft verdwijnen (ok, dat is veel - maar dat is dan ook waar al die compensaties voor dienen), maar beweren dat daar een stortplaats komt stoelt nergens op, en gelieve dan te zeggen waar het dan wel staat in die bouwaanvraag. Wat overblijft zal juist opgewaardeerd worden als natuurgebied. En de rest wordt uiteraard dan ingenomen door de infrastructuur. En gezien een tunnel nogal naar beneden gaat, neem ik aan dat ze eerder grond gaan afgraven dan bijstorten. Als je per se een slibstort wil om tegen te protesteren, richt je pijlen dan naar de andere kant van de ring naar het fort van Kruibeke.

heeft U de bouwaanvraag van

heeft U de bouwaanvraag van BAM gelezen?
er is duidelijk aangegeven dat het HELE St Annabos verdwijnt
BAM heeft heeft principieel beloofd om het bos terug aan te leggen. Maar zegt nergens WAAR en vooral WANNEER. Een zoethoudertje waar ze niet eens een budget voor voorzien hebben. Het is een absolute schande hoe mensen op linkeroever een rad voor ogen gedraaid wordt. De slotsom is duidelijk: VIADUCTEN horen niet boven steden zoveel is duidelijk, maar bij BAM lopen ze nog 20 jaar achter. Ze verwijzen daar zelfs naar de Boston Artery Bridge als lichtend voorbeeld, terwijl die intussel al vervangen is door een tunnel. Er is in heel Vlaanderen geen architect of stadplanoloog te vinden die nog achter dit BAM tracé staat. Iconen zijn er al genoeg in Vlaanderen. De Antwerpenaar heeft behoefte aan een vlotte verkeersdoorstroming zonder daarbij nog verkeerslawaai en fijn stof te moeten slikken (cfr de wijken Luchtbal, Merksem, Borgerhout en stukken van Deurne) Of is dat niet belangrijk voor U misschien?

weerlegging van de weerlegging

De impact van de tunnel/brug constructie is globaal neutraal, maar bij BAM zijn er veel meer mensen die eronder lijden. Dat is het grote verschil tussen de twee tracés. Lees de Arup/Sum studie er maar op na. Hetzelfde geldt voor de werven: tijdens de bouw van de tunnel zal er 90% minder hinder zijn.
De verdwijning van het Sint-Annabos is een schande, ze hoeft niet te verdwijnen en blijft bij de tunnel voor 80% gespaard.
Idem voor het Noordkasteel. Het is idioot om over meters groen rond het knooppunt te zeggen dat ze nog blijven. In realiteit heb je dus de twee enige toegankelijke ongerepte groenzones die verdwijnen. Wie laat zijn hond nog uit tussen de op en afritten van een vrachtwagenviaduct?
- uw idee dat een tunnel minderwaardig is, is compleet uit uw reet getrokken. Op alle vlakken scoort ze beter dan de tunnel/brug oplossing van BAM.

Aheum, het geval Boston is

Aheum, het geval Boston is iets compleet anders, en ik heb nooit begrepen waarom de anti-Lange Wappermensen die een aantal keer hebben aangehaald. In Boston viel de vroegere situatie te vergelijken met een viaduct à la A12 in Wilrijk ter hoogte van de Leien of zo, als je het qua afstanden met Antwerpen zou vergelijken. En daar hebben ze inderdaad tunnels gebouwd, wat op die plek het enige zinvolle is, aangezien mensen er op enkele meters vandaan woonden (in Antwerpen woont zo goed als niemand binnen een halve kilometer van het Lange Wappertracé). Ze hebben trouwens ook een viaduct gebouwd net voor het de tunnel in duikt om over water te gaan.

Boston

niet de anti lange wapper mensen hebben Boston aangehaald maar de BAM mensen zelf. Als voorbeeld van een perfecte brug (zo perfect dat ze inderdaad is afgebroken) Hetzelfde scenario in Seattle, Madrid, Hamburg, Shangai. Uw brug is hopeloos passé.
Ga maar eens aan die duizenden mensen rond de wijk Schijnpoort, Dam, het dokske en Luchtbal vertellen dat ze niet te leiden hebben van een viaduct met een breedte van meer dan 100 meter, ofte 18 rijstroken, of die school die bijna onder de brug licht en die eventjes in de maquette van BAM "vergeten" was, U zal nogal ongeloofwaardig overkomen.

Punt 1: die school gaat

Punt 1: die school gaat hoogstwaarschijnlijk verhuizen. Iets wat ze sowieso best doen, brug of niet, want 't is nu ook al niet bepaald de beste locatie daar tussen Ring, Groenendaallaan en Noorderlaan. Ze hoort daar nu ook al gewoon niet. En de Lange Wapper zal de verhuis wat sneller in gang zetten. Of er hier dan nog van enig nadeel kan gesproken worden...

Punt 2: op dit eigenste moment zijn de ingenieurs en architecten van BAM bezig met het hertekenen van het knooppunt, om het probleem van de brug op de lossen daar. Laten we kijken wat daaruit gaat komen. Trouwens, het A/S-tracé heeft ook een verbreding nodig daar, zij het dan niet zo breed -- waarschijnlijk, want qua toekomstvisie zit er niet erg veel bij de laatste A/S-studie, en het is maar de vraag wat er moet gebeuren met de Stedelijke Ringweg die een verbreding van de ring betekent en daaraan gekoppelde Groene Singel, daar waar de Stedelijke Ringweg al meteen een deel wordt aangelegd bij het BAM-tracé. Trouwens, laat het duidelijk wezen: of het nu Lange Wapper of tunnel wordt, dezelfde hoeveelheid verkeer gaat over de brug bij Schijnpoort moeten gaan, of ze nu 50 of 500m breed is, qua fijnstof of lawaai maakt het niet veel uit. En zelfs met een brug van 100m is het maar een klein gedeelte van de huidige barrière tussen binnen en buiten de ring, want die is overal minstens een halve kilometer: spoorweg, spoorwegemplacement, singel, waterzuiveringsstation en ring. Inderdaad, een smallere brug zou altijd beter zijn, maar doe niet alsof het met de iets smallere versie van A/S opeens zoveel beter zal zijn. Met die laatste riskeer je trouwens dat die breedte volledig zal moeten doorgetrokken worden tot knooppunt Antwerpen-Noord, omdat het drukste stuk waar noord-zuid- en oost-westverkeer mekaar ontmoeten (tussen E313 en Oostwerweelverbinding) opeens veel langer wordt. Als je dat dan ook wil uitleggen aan de mensen van Luchtbal en Merksem.

Punt 3: de brug van Boston is altijd enkel aangehaald door de anti-Lange Wappergroepen (logisch ook: brug werd tunnel), ik begrijp niet waar je jouw gedacht haalt dat het de mensen pro waren. Me dunkt dat je je argumenten door elkaar aan het halen bent en een andere stad in gedachten hebt, of je zit je toe te spitsen op het tegenargument van de pro-groepen op het aanhalen van Boston door de anti-groepen dat het hele project die de snelweg in een tunnel bracht ook een viaduct bevatte (quasi tegen de bewoning in het centrum aan, te vergelijken met een viaduct over de Schelde ter hoogte van de voetgangerstunnel).

punten

punt 1:
de school verhuist best, zeer zeker in de visie van BAM. Vraag het maar aan de leerlingen en het schoolbestuur

punt 2:
uw ingenieurs van de uw BAM zijn inderdaad bezig met het tapijtbrede knoooppunt van 120 m te hertekenen, dit na 10 jaar verzet. Wel erg laat vind U niet meneer BAM?
Het zal niet veel uitmaken, want zo een gedrocht aansluiten op de ring vergt enorm veel ruimte. De bewoners van Deurne, Merksem, Luchtbal kunnen erover meespreken. Maar de nachtrust en de gezondheid 200.000 mensen zal u wellicht een zorg zijn.
Internationale studies hebben uitgewezen dat wonen binnen een zone van 1km links/rechts van een autosnelweg ernstige gezondheidsrisico's inhoudt. Hallo: een nieuw viaduct boven Antwerpen??????????

punt 3: de Boston Arteri Bridge heeft maandenlang als voorbeeld gestaan op de propagandasite van BAM: www.antwerken.be Eindelijk hebben ze begrepen dat ze afgebroken is (sic) . Vraag het aan uw baas Nick Orbaen, propaganda chef van Uwen BAM.
En nu stop ik deze discussie. U geeft duidelijk blijk van kwaadwilligheid (hier zit duidelijk een hele hoop belangenvermenging van uwentwege achter, want op redelijke argumenten gaat U nooit in)

en als laatste: wees gerust, de Antwerpse bevolking is niet zo gek, en zal massaal op 18 oktober dit gedrocht wegstemmen en in september zal wellicht de raad van state uw nep-MER naar de prullenmand verwijzen (een tunnel "wegschrijven" is makkelijk inderdaad als je op de payroll van BAM staat). Eindelijk verlost van een megalomaan plan.
Teken maar lustig verder aan uw plan

GEDROCHT

BAM ALS GE UW GEDROCHT HERTEKENT.
IS HET LOGISCH DAT OOK DE BOUWAANVRAAG MOET WORDEN OVERGEDAAN.
MAAR LEES VOORAF NOG DE 17.102 BEZWAARSCHRIFTEN AUB.

Dat dit project als

Dat dit project als 'megalomaan' en 'gedrocht' wordt afgeschreven, en men er blijkbaar geen andere benaming voor heeft, bewijst maar eens weer dat de kleine mannetjes als de dood zijn voor iets dat groter is dan henzelf, een prestigeproject dat een over enkele jaren misschien wel een visitekaartje zal worden voor Antwerpen, zoals de Golden Gate Bridge voor San Fran, de Tower Bridge voor Londen en de Brooklyn Bridge voor New York. Die bekendheid is namelijk als de dood voor de bescheiden vlaming.

Een tunnel produceert niet minder luchtvervuiling dan een brug, want er zal geventileerd moeten worden.
En het zo grote nadeel aan die tunnel is toch de omweg... met de BAM kan het verkeer van E34 en E313 via de Lange Wapper richting Gent en Zeebrugge, wat de Kennedytunnel ontlast.
Als die tunnel wordt gegraven zullen we geen ring hebben, maar een halve ring met een piemel eraan, met enkel voordelen voor het verkeer uit het noorden.
De oplossing van de tunnel dient alleen maar voor het verstoppen van het verkeer dat ons zogezegd zal verstikken.
Laat me raden, u bent tevens ook tegen tramuitbreidingen, wegens het lawaai en omdat bussen goed genoeg zijn?

En ik ben al zeker geen mannetje van de BAM. Denkt u dat alléén de BAM voor de Lange Wapper is? Ik ken Antwerpenaren genoeg die niets liever dan de Wapper zien, al was het voor de architectuur.
Maar misschien laat u het liever zoals het is, met enkel een (verstikkende?) ring in het zuiden van Antwerpen.

tunnels

Dat is volkomen veilig. In Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Spanje liggen nog veel langere tunnels. Deze is 4,3 km. lang en is dus enkel dubbel zo lang als de BAM-tunnels onder de Schelde. Er is halverwegen een toegang voor de hulpdiensten en evacuatie en alle 100 m. een pijpje tussen de twee tunnels zodanig dat men zeer snel kan evacueren. Eén en ander is besproken met de brandweer. Maar de veiligheid op de ring komt er niet door in het gedrang in tegenstelling tot de BAM-optie met zijn vele weefbewegingen. Gelieve de ARUP-studie te lezen vooraleer aan stemmingmakerij te doen AUB!

punten 2 en 3

Punt 2: is complete onzin. In het optimale ARUP/SUM-traject met behoud vrachtverkeer in Kennedytunnel vermindert het verkeer op de ganse ring aanzienlijk. Als jullie die politiek geïnspireerde randvoorwaarde die dus nergens op slaat ook eens zouden aanvechten, dan hebben jullie dat voordeel gedeeltelijk maar niet tussen het Sportpaleis en de aansluiting met de Zoomweg dus blijft Merksem in de rotzooi liggen.

Punt 3: het vergelijken tussen steden is een heikele kwestie maar ik ken nog geen enkele stad waar een viaduct in de stad als positief ervaren werd. Als de minister-president terugkomt uit het prachtige Genua en zijn ogen heeft opengetrokken, dan zou hij wel eens een zeer fervent tegenstander kunnen zijn van jullie 'oplossing'. De viaduct van de Strada Aldo Moro splijt de prachtige haven af van de prachtige stad met een afgrijselijk stuk niemandsland als gevolg.

En tot slot, in plaats van hier aan stemmingmakerij te doen, zouden jullie beter eens ernstig werk verrichten. Daar worden jullie door de Vlaamse Overheid, de belastingbetaler dus, voor betaalt.

Allé, het is nu al "mijn"

Allé, het is nu al "mijn" BAM geworden. Het verbaast je misschien, maar mensen die pro Lange Wapper zijn zijn niet noodzakelijk betaald door BAM. En verder heb ik ook geen enkele belangenvermenging in enig bouwbedrijf, studiebureau of enige instantie die geld zou winnen of verliezen met welk tracé het ook wordt, ben ik niet verbonden aan een of andere politieke partij of wat dan ook. Ben een gewone inwoner van de stad Antwerpen. Maar één die toevallig wél weet waarover het gaat en niet zomaar slogans, angstzaaierij en leugens obslorpt van de anti-Lange Wapperactiegroepen. Net zoals ik ook niet zomaar alle pro-argumentatie aanneem.

En ja, ik vrees inderdaad dat de Lange Wapper het niet gaat halen in het referendum. Omdat mensen nu vaak eenmaal niet weten waar het over gaat, en daardoor ook nogal gevoelig zijn voor voornoemde slogans. En Ademloos is een stuk beter in het roepen van die slogans, dat moet je ze wel nageven. Saaie argumenten zijn een stuk minder leuk om naar te luisteren, en het is makkelijker gewoon om tegen te zijn wegens één aspect in zo'n enorm project. Moest je straks iedereen die niet op een plannetje kan tekenen hoe beide tracés ongeveer lopen van het referendum uitsluiten, gaan we lang niet aan de 10% van de stemgerechtigden geraken die nodig zijn om de stemmen te mogen tellen. Maar dat is nu eenmaal democratie natuurlijk, dus je hoort me niet klagen. Ik heb enkel wat tegen partijen die dat uitbuiten door puur populistisch uit de hoek te komen met boodschappen die enkel spelen op het angstgevoel, zijnde tekeningetjes zoals hierboven.

Punt is wel, dat we dan straks voor een tunnel gaan kiezen waarvan eigenlijk nog niet één deftig plan voor is gemaakt. We weten dus eens niet waarvoor we kiezen met het A/S-tracé; misschien blijken er ook nog wel randfenomenen te ontstaan zoals de brede brug langs het Sportpaleis bij het BAM-tracé. Het zou "ironisch" zijn moest straks blijken dat je dan wel 20% meer van het Sint-Annabos kan behouden, maar voor een deftig en veilig knooppunt wel een even groot stuk van Oude Landen moet innemen, om een mogelijk voorbeeld te geven.

weer helemaal naast de

weer helemaal naast de kwestie:
de Antwerpse ondergrond is klei en is perfect voor een tunnel, waarvan niemand last van zal hebben. Arup/SUM in tegenstelling tot BAM is toevallig het grootste studiebureau van de hele wereld en als zij dit alternatief naar voren schuiven om de Antwerpse bevolking te sparen van lawaai en fijn stof is dat niet zonder reden en wel degelijk goed onderbouwd.
U heeft wellicht een kort geheugen: de brug moest en zou er komen (in den beginne boven de Schelde, maar dat was helemaal niet realiseerbaar) tot meerdere eer en glorie van de voormalige gouverneur. Elke alternatief werd systematisch van de tafel geveegd. En dit is de reden waarom we nu in een dergelijke situatie verzeild zijn. Na 10 jaar propaganda a rato van 3 miljoen Euro per jaar van BAM om ons die brug te laten slikken is ze minder populair dan ooit tevoren. Er is geen maatschappelijk draagvlak, dixit Karel Vinck. Antwerpenaars zijn namelijk niet achterlijk en doorprikken snel de nepargumenten van iconenbouwers

PS in de oude landen komen geen tunnelmonden dat weet U trouwens, weeral een fantastisch argument!

Wie doet er hier eigenlijk

Wie doet er hier eigenlijk aan stemmingmakerij denkt u?
Wat staat hier helemaal bovenaan deze pagina?
De anti-Lange Wappers denken dat ze op een serieuze manier kunnen discussiëren en dat de pro-Lange Wappers onnozel zijn, maar jullie zijn toch degenen die op de meest onnozele en onvolwassene manieren de brug proberen neer te halen, met kleutertekeningetjes en weet ik veel wat nog?
Hoe gaat u reageren als er een spotprent komt over de tunnel? Kwaad, misschien? Lijkt me nog een leuk idee, staan we weer bij af.

"PS in de oude landen komen

"PS in de oude landen komen geen tunnelmonden dat weet U trouwens, weeral een fantastisch argument!"

Lees nu toch eens wat ik schrijf. Heb ik gezegd dat het er ging komen? Nee. Ik heb gezegd dat er wel eens "verrassingen" kunnen komen op uw zogezegd super-subliem-alles-oplossend-geen-vuiltje-aan-de-lucht-tracé, omdat er op dit moment niet één plan getekend is van het A/S-tracé. Er is voorlopig enkel wat nattevingerwerk gedaan in de A/S-studie, en hoe het exact gerealiseerd zal worden dat moet nog allemaal uitgezocht worden.

Vergelijk het een beetje met het BAM-tracé. Voor de plannen gemaakt werden kon je ook niet klagen tegen de brede brug aan Schijnpoort, omdat niemand wist hoe het er daar ging uitzien, ook BAM zelf niet.

"Arup/SUM in tegenstelling

"Arup/SUM in tegenstelling tot BAM is toevallig het grootste studiebureau van de hele wereld en als zij dit alternatief naar voren schuiven om de Antwerpse bevolking te sparen van lawaai en fijn stof is dat niet zonder reden en wel degelijk goed onderbouwd."

Er zijn ook kwatongen die beweren dat ze het naar voor hebben geschoven om een extra studie te kunnen maken en bijgevolg wat extra geld te verdienen. Er raar maar waar: ze vinden hun eigen suggestie goed.

Of begeven we ons met deze complottheorieën nu op het terrein dat uitsluitend is voorbehouden voor de anti-Lange Wapperactiegroepen, en is het enkel toegelaten om BAM van allerlei samenzweringen te verdenken?

hopeloos

uw bent hopeloos in uw argumentatie.
Geen enkele oplossing is 100%. Zelfs door een tunnel te bouwen zullen er compromissen moeten gesloten worden, maar er worden dan wel enkele 10.000 mensen gespaard van lawaai en fijn stof. Dat is de essentie. En die komt duidelijk naar voren in het onafhankelijk studiewerk dat BAM al die jaren heeft willen verbergen en hiervoor zelfs de Milieu Effect Rapportering (MER) doelbewust heeft laten vervalsen. Dit is nooit goed te praten. Dit is de mensen een rad voor ogen draaien. Gelukkig is Belgie nog een rechtstaat en zal de Raad van State dit afstraffen.
U probeert nu zelfs studie 1 en 2 van ARUP af te doen als een lachtertje. Hopeloos!

Wel, over de kwaliteit van

Wel, over de kwaliteit van de studies ga ik niet discussiëren (daar zal iedere kritische ziel wel zijn bedenkingen bij hebben), feit is wel dat om onpartijdig te zijn (en blijkbaar neemt ook u onafhankelijk studiewerk hoog in het vaandel), er een ander studiebureau het had moeten onderzoeken, en dat de tweede A/S-studie eigenlijk in de prullenmand thuishoort. Moest je StRaten-Generaal vragen om haar tracé te bestuderen, zal het ook goed uit de bus komen, en als je BAM vraagt haar tracé te bestuderen dan zal het ook het beste tracé zijn. Dus als A/S haar eigen tracé goeie punten geeft is het toch juist hetzelfde? Of dacht je dat een commercieel bedrijf opeens zal toegeven een fout gemaakt te hebben en de stad Antwerpen nodeloos heeft laten betalen voor haar tweede studie? A/S heeft haar onpartijdigheid opgegeven na de eerste studie en had het niet zelf mogen bestuderen, en een ander bureau had de vier eigenlijk opnieuw met elkaar moeten vergelijken.

de kern van de zaak

1) 80% van het vrachtverkeer door Antwerpen is doorgaand verkeer. De BAM oplossing drijft al dat doorgaand verkeer door de stad. Het Eilandje, park Noord, Deurne, Antwerpen Noord, Merksem en Borgerhout zijn inderdaad ook Antwerpen. De kathedraal ligt op minder dan 3.000 meter van de brug, de ring door de stad bestendigen als rondpunt voor Europees doorgaand verkeer is middeleeuws.
2) de tol voor Antwerpen is gewoon te groot, hoe mooi het icoon ook is. Sint-Annabos en Noordkasteel weg. De plage op 400 meter van dat gedrocht en knooppunt en de ring tot 123 meter breed door woonwijken.
3) het is geen goede oplossing voor de ontsluiting van de haven. Vrachtwagens uit de haven moeten naar een punt zo dicht mogelijk bij Antwerpen en dat over twee ophaalbruggen. Het is toevallig ook het minst bedrijvige stuk haven, dus wederom extra kilometers richting stadskern.
4) Er wordt echt gezeikt op dit forum door brug-minnaars en zelfbenoemde experts. Wie de plannen van BAM bestudeert met kennis van zaken, kan niet anders dan inzien dat al de beelden die we tot nu toe hebben gezien, fel gekunstelde "artist impressions" zijn die niets met de realiteit te maken hebben. Dat ding komt lager te hangen en valt breder uit dan op de "foto's". En geen enkele prachtige rendering van de ringverbreding van Berchem (met superknooppunt, nog niet op bouwaanvraag) tot Luchtbal. Boomsesteenweg x3 in hoogte en breedte. U mag bruggen mooi vinden - ik vind ze prachtig, persoonlijk - maar wie ook maar een beetje van Antwerpen houdt, is tegen de BAMbrug.

Vil

Gepost door Vil
30.07.2009