Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaams Belanger Van Gaever wil werkloosheidsuitkeringen fors beperken

Vlaams Belanger Van Gaever wil werkloosheidsuitkeringen fors beperken

BRUSSEL -- Vlaams Parlementslid Freddy Van Gaever van het Vlaams Belang heeft een plan klaar om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken en gaat daarmee meteen een stuk verder dan gelijk welk ander voorstel. "Vier maanden en dan gedaan. Wie dan nog geen werk heeft, wil niet werken", aldus Van Gaever in een interview met twee studenten journalistiek.

Het is niet de eerste keer dat Van Gaever uithaalt naar werklozen. "Werklozen willen niet werken", zei hij al in 2004 op een Vlaams Blok-colloquium (opgetekend door een journaliste van De Morgen). Van Gaever heeft nu ook een concreet plan klaar om de uitkeringen in te perken. Hij deed die plannen uit de doeken tegenover Berber Verpoest en Pieter-Jan Otten, twee studenten journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Indymedia.be kon het interview inkijken.

"Als ik morgen iets te zeggen heb in dit land zal de werkloosheidsvergoeding er gans anders uitzien. Wie zijn job verliest zonder dat hij er iets kan aan doen, krijgt één maand de tijd om ander werk te zoeken. Van mij mag hij dan 100 % van zijn vroeger loon uitbetaald krijgen. De tweede maand nog 75 %, de derde maand 50 %. De vierde maand nog 25 % en dan gedaan. Wie dan nog geen werk heeft gevonden, wil gewoon niet werken", aldus Van Gaever.

Begin juni oogstte VLD-voorzitter nog kritiek met zijn voorstel om de werkloosheidsuitkeringen te beperken tot drie jaar. Alleen bij de werkgevers vond hij gehoor. Van Gaever gaat nu dus een flink stuk verder. Hij wil de uitkeringen beperken tot vier maanden. Schoolverlaters zouden zelfs helemaal niet meer moeten rekenen op een uitkering. "Als het aan mij ligt, krijgen ze geen enkele euro", zegt Van Gaever.

'Een vakbond van het Vlaams Belang'
In het interview geeft Van Gaever ook wat uitleg bij zijn sociaal-economische visie. "Je kan wel een beetje sociaal zijn en geen slaven meer verhandelen zoals in de middeleeuwen of de zwakken vernietigen. Maar er zijn grenzen." In de wereld van Van Gaever is er dan ook geen plaats voor de huidige vakbonden. Van Gaever: "De vakbond heeft meer met gangsterisme te maken dan met solidariteit. Ze verdedigen enkel nog de bandieten. Bescherming van arbeiders is niet nodig. Kijk naar de vrije economie in Amerika. Die hebben ook geen vakbonden."

Van Gaever denkt er ook aan om een eigen Vlaams Belang-gezinde vakbond op te richten. Werkgevers zouden volgens Van Gaever zo makkelijker de goede werknemers kunnen herkennen. "Vergelijk het met een keurslager. Werkgevers die een lid van de vakbond van Van Gaever aanwerven, weten dan dat zij goed zitten."

De uitspraken van Van Gaever zijn opmerkelijk omdat Vlaams Belangers zelden het achterste van hun tong laten zien als het over sociaal-economische thema's gaat. Ze worden er ook zelden over ondervraagd in de media. Tijdens het kamerdebat over het voorstel van Somers bleef het Vlaams Belang op de vlakte. "We zullen de werklozen nooit laten vallen", dat was zowat het enige dat VB-kamerlid Guy D'haeseleer te melden had.

Freddy Van Gaever was één van de eerste ondernemers die zich openlijk tot het Vlaams Belang bekende. Hij werd in 2003 binnengehaald als de verruimer die ook andere werkgevers over de streep moet trekken. Enkele maanden geleden kreeg hij er het gezelschap van de oud-directeur van Hesse (Noord-)natie Bruno Valkeniers. Volgens Van Gaever zullen er nog meer volgen. Hij gokt zelf op Fernand Huts van Katoennatie. Toen dat Antwerpse havenbedrijf vorig jaar zijn 150ste verjaardag vierde schoven Filip Dewinter en co alvast mee aan tafel. Van Gaever zelf out zich in het interview ook als een Vlaams Blok-sponsor van het eerste uur. "De prijzen die op de eerste bals van het Vlaams Blok werden uitgedeeld kwamen praktisch allemaal van mij," zegt Van Gaever.

Freddy Van Gaever

Laten we gelukkig zijn met het feit dat dhr. Van Gaever geen ondernemer is in de ontwikkelingslanden. Zijn voorstellen zijn heel oude recepten die al heel lang door een geëmancipeerde bevolking zijn weggevaagd uit onze sociaal-economische geschiedenis (werkmansboekje, geen of beperkte sociale rechten). Dhr. Van Gaever was op zijn best als ondernemer, als doener, en is dat niet als denker of ziener, daarvoor zijn zijn voorstellen te weinig origineel, en is zijn kennis te gering. Grote Amerikaans economen (Galbraith) hebben er op gewezen dat een kapitalistisch systeem op lange termijn, zonder al te veel schokken, het best gedijt in een sfeer van bescherming en sociale vrede. Het komt me meer voor dat Dhr. Van Gaever reageert vanuit frustratie, vanwege te weinig flexibele en plooibare menskrachten op de werkvloer, te veel beperkingen bij uitbreidingsplannen, te veel regels en vergunningen, enz... Zulke crisismomenten zouden uitdagingen moeten kunnen zijn om innovatief te denken i.p.v. botte ideën te lanceren.

Simplisme troef ... dat het debat zal vertroebelen

Dat VB-ers als Van Gaever weinig sociale voeling hebben zal niemand loochenen. Deze standpunten zijn ook niet nieuw, noch het feit dat het VB ze in een publiek debat nooit openlijk zal verkondigen.

Ik hoop alleen dat 'deze onthulling' het noodzakelijke debat over de hervorming van de sociale zekerheid niet in het gedrang zal brengen. Met dit interview in de hand zal elke aanpassing aan bv het werkloosheidsstelsel dogmatisch bestreden worden als een 'VB-voorstel'.
Want vergis u niet: hervormingen zijn nodig ... ook in de werkloosheidsverzekering.

Nazi in 3delig maatpak

De fictieve president Bartlet gaf in "The West-Wing" volgende omschrjving van VB-ers "Skinheads en Neonazi's in 3 delige maatpakken". De bewijzen voor deze stelling zijn legio : nu hebben we er nog eentje. Het maatschappelijk beeld van deze nazi-utopie
is dat iedereen van de partij/arbeidsorganisatie lid moet zijn : anders geen werk, geen inkomen. Het "eigen volk eerst" principe
doorgedreven tot in het absurde. Vervanging van de "werkloosheid" door "dwangarbeid", als maatschappelijk ideaal.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn er leefloontrekkers en mensen die "tussen de mazen van het net vallen", die met volle overtuiging hun "foertstem" aan VB zullen geven. Als ik die mensen een boos ontwaken voorspel, zoals onze oosterburen dat hadden ten laatste op 8 mei 1945, geloven ze me vanzelfsprekend niet. Zelfs verstandige mensen gaan wereldpolitieke gebeurtenissen en binnenlandse faits divers bekijken onder een bril van wit tegen gekleurd ; onverdachte "links" stemmende mensen verkondigen reeds zonder veel schroom zuiver "alledaags racistische" standpunten.

& ik dacht dat eigenlijk sedert 1914 de verwoestende effecten van xenofobie en nationalisme reeds genoegzaam bekend zijn....

loon zonder werken

1. Misschien kan Van Gaever zijn parlementsloon laten vallen, per slot van rekening "werkt" hij niet, is hij niet productief. En dat de werklozen onder de stemmer van het VB eens eerst aan hun eigen financiëel belang denken, dan gaan ze misschien niet meer voor VB stemmen maar voor andere partijen.
2. Waarom mogen werknemers die zonder werk vallen door de schuld van de werkgevers (geshoemel, afbouw en outsourcing van jobs enz.) geen inkomen meer hebben? Of moeten die mensen als job de voeten van Van Gaever komen kussen?
3. Het is toch typis dat werkgevers zo weinig mogelijk betalen aan hun werknemers, nochtans "our most important resources" zoals de collegas van Freddy zeggen. Tot ze meer winst willen hebben en dan iedereen op straat zetten.
4. Is de modale werknemer in het land waar Freddy zo op geilt zo veel beter af? De USA het land van zijner dromen heeft percentueel meer werklozen, meer analfateten, meer armen, meer daklozen, meer verslaafden, meer moorden etc dan bij ons...
5. Ik geef aan de Freddy een goede raad: verhuis naar uw geliefd land de States, ga er wonen in een getto voor steenrijke entrepreneurs, artiesten, uitbuiters van de gemeenschap, en houdt u ver van het gewone volk. Rolt u in uw eigen vet zoals een speenvarken dat doet. en als ge dood zijt groeit er gras op uwen buik en zullen uw naastbestaanden ruzie maken over uw rijkdom die ge toch niet kunt meenemen naar de hel, want in de hemel komt u niet.

waarom oren naar vb ?

sommige comments zijn hoogdravend en theoretisch - duidelijk niet afkomstig van mensen die dagelijks op de werkvloer staan of ondertussen buiten werden gebonjoerd. Indien je abstractie maakt van de opvattingen van deze vb-er (en waarschijnlijk bestaat er een consensus binnen de leiding van het vb om onze sociale zekerheid op amerikaanse leest te schoeien, inbegrepen het werkloosheidsstelsel) komt dit inderdaad absurd over. Wanneer je er echter rekening mee houdt dat de grote vakbonden steeds meer terrein moeten of willen prijsgeven dan zijn deze voorstellen helemaal niet zo absurd meer. Een groeiende groep werknemers en vooral werklozen is de zwakke opstelling van de grote vakbonden beu en voelt zich in de steek gelaten. Het lijkt steeds meer op dat de leiding van deze vakbonden (en heel wat secretarissen) zich de (neo-?)liberale ideologie hebben eigen gemaakt. Wat voor zin heeft het in dergelijk klimaat zich aan te sluiten bij een vakbond of waarom blijven een (dure) bijdrage
betalen ? Veel werklozen blijven aangesloten voor de dienstverlening van de vakbonden, niet uit overtuiging of - godbeware - solidariteit.. Er bestaat bv NIETS van werklozenwerking binnen acv of abvv, behalve op papier. Wanneer in een dergelijke situatie het vb een 'vakbond' opricht waarvan de leden een streepje voor hebben bij sollicitatie, wel, wees er maar zeker van dat dit een succes wordt.
U kan dan ondertussen in uw luie zetel hoofdschuddend een boekje van Galbraith lezen.

sociale zekerheid

Wie zegt mij dat de sociale zekerheid moet hervormd worden.integendeel,nu is ze meer dan nodig en in een verbeterde vorm met meer inkomsten.Want niet vergeten dat er al sinds de opeenvolgende regeringen Martens in de jaren 80 zwaar ingeleverd werd .Ex minister Smet zei het al in de jaren 90 ."Het geraamte van de sociale zekerheid staat er nog maar al het vlees is er afgekloven". En zeker ook in de werkloosheid laat daar geen twijfel over zijn.SP minister Dewulf was toen de man van alle soorten categoriën met enkel als doel de uitkeringen naar beneden te trekken.Ooit gehoord van artikel 143 later artikel 80,daarmee gooiden ze werklozen met bosjes van de dop. Wat er moet gebeuren is en herverdeling van Coenes(weet je nog wel,de man van Piccanol) en andere grootverdieners naar de gewone mensen.Werk aan een behoorlijk loon,een goede sociale uitkering en forse stijging van de lage pensioenen want die werden met velen door Dehaene onder de armoedegrens getrokken.Niet betaalbaar?Gemakkelijk te betalen o.a met een vermogensbelasting een terechte eis van de arbeidersbeweging.De scheve tafel van de inkomens een beetje recht trekken weet je wel.

Hervorming sociale zekerheid

Dat er een degelijke sociale zekerheid nodig staat buiten kijf, maar om van daaruit te beweren dat er geen verdere hervorming nodig is niet correct. Het feit dat er in de jaren ervoor reeds hervormingen zijn doorgevoerd (en heus niet alleen besparingen!) is ook geen argument.

Deze hervorming is wel degelijk nodig omdat:
- Vandaag niemand (ook de vakbonden niet) weet hoe dat de vergrijzingsproblematiek zal betaald worden. Er nog geen realistisch scenario dat verder dan 2010 gaat. Meer zelfs, de vergrijzingscommissie stelt jaarlijks de kosten bij naar boven ... en stelt dus permanent dat hun eerdere inschattingen fout waren.
- Privé-arbeid een absolute noodzakelijke voorwaarde is voor de financiering ervan. Vandaag komt het meeste inkomen vr de sociale zekerheid uit belasting op arbeid ... en deze is hoger dan belasting op luxe-producten (als bv kaviaar). Deze belasting moet zonder meer naar beneden wil de economie in dit land overleven.
- De sz geeft vele mensen opvang in moeilijke omstandigheden (verlies van werk, vermogen om te werken etc), maar het is ook duidelijk dat er een steeds groter wordende groep er zich ook comfortabel in nestelt. Deze groep ondergraaft actief elk solidariteitsgevoel ook (en vaak in de eerste plaats) bij de gewone werkmens.
- Poenscheppers als De Coene veroorzaken terecht veel verontwaardiging, maar je hier achter verschuilen en zeggen dat ze het daar maar moeten gaan halen is de zand in de ogen strooien. Hoe ergerlijk en ethisch verwerpelijk ze ook zijn, dit soort van graaiers heeft een beperkte impact op de inkomsten vd sz ... en vormt ook geen alternatief.
- De administratie van de sociale zekerheid is een grote verslinder van middelen. Vb: Vandaag kost de administratie van de terugbetaling van medische kosten meer dan alle erelonen van artsen en specialisten samen. Hierin moet dringend ingegrepen worden, dit is onaanvaardbaar. We betalen voor bureaucraten, niet voor zorg. Een gelijkaardig zaak gaat op voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

Van Gaever verkoopt niet alleen nonsens, hij LIEGT.

Dat is allemaal dieverij, er is
niets eerlijk aan de vakbonden, niets! Ze hebben geen rechtspersoon, je kan ze niet voor de
rechtbank dagen, ze hebben geen boekhouding, ze liegen, ze bedriegen.

dat vakbonden geen rechtspersoonlijkheid hebben klopt, en waarom zou dat dan zijn? Om zich te beschermen tegen "verlichte filosofen" als Van Gaever.
Een dat vakbonden geen boekhouding hebben is een flagrante leugen. Zij hebben een boekhouding voor hun syndicale werk EN een boekhouding voor alles wat met werkloosheid te maken heeft. Beiden worden gecontroleerd door revisoren en de laatste ook nog eens door de overheid. Zelfs de postzegels moeten daarin verantwoord worden.
Dus er zijn twee mogelijkheden:
- ofwel is Van Zever slecht geïnformeerd, lult bijgevolg uit zijn nek en zou beter zijn mond houden.
- ofwel weet hij dit wel, is hij van kwade wil en verspreid hij bewust leugens. In dat geval zou hij misschien ook beter zijn mond houden.

oud liedje

U zingt het oude liedje van een te hoge kost en van de vergrijzing die we zogezegd niet zullen kunnen betalen.Gilbert Deswert heeft in zijn boekje het niet betaalbare van de vergrijzing naar het rijk der fabelen verwezen.En ik dokker altijd op de scheve tafel van de inkomens,niet alleen in België maar ook wereldwijd.Wat België betreft,de bedrijfswinsten stijgen ieder jaar en zijn gewoonweg fenomenaal.De 10% rijksten hebben meer dan de helft van de rijkdom in handen.Dus stop met stigmatiseren van mensen die zich zogezegd nestelen want de uitkeringen zijn veel te laag om zich te kunnen nestelen.In armoede mischien maar zeker niet in welstand.Het jaarboek over armoede stelt ieder jaar een toename vast van het aantal armen.Een vermogensbelasting heeft wel degelijk een impact op de herverdeling.Het vraagt enkel de politieke wil om dat te verwezenlijken.In de optiek van de fenomenale bedrijfswinsten is het ook normaal dat er behoorlijke belastingen daarop betaald worden. Die worden door patroonsvriend Verhofstadt stelselmatig verminderd zonder enig effect op de tewerkstelling maar met enorm gejuich bij de aandeelhouders die ieder jaar het glas zeer hoog mogen heffen.En de fiscale fraude die welig tiert word helemaal niet ernstig genomen want er worden daarvoor geen middelen aangewend en geen voldoende personeel aangeworven om die kanker aan te pakken.Laat ook uw aanval op de vakbonden i.v.m de uitbetaling van de uitkeringen maar achterwege want als zij het niet doen(en ze doen dat goed) dan moet een andere ambtenaar het doen .Dat heeft niets met besparingen te maken maar met een regelrechte aanval op de vakbonden,tot nader order nog altijd de organisaties waarop wij kunnen steunen.Tot uw spijt .

Hervormingen sociale zekerheid 2

Ik vrees dat u zeer slecht ingelicht bent over de staat van de sociale zekerheid.
Het boekje van Gilbert Deswert was sloganesk en bevatte geen enkele volledige financiële analyse. Een aantal stellingen zijn zelf te onnozel om zomaar los te laten (vb: compensatie van tewerkstelling dr productie krukken, rolstoelen ed). Als u iets vollediger en onderbouwdere informatie zoek rond de effecten van de vergrijzing raak ik u het boek "Naar grijsland" aan van Koen De Leus.

Het is al te gemakkelijk om elke kritiek af te wimpellen door sloganesk "patroonsvriend", "bedrijfswinsten" te roepen.
Elke nuance ontbreekt, en de waarheid heeft ook z'n rechten:
- de kosten vd sociale zekerheid stijgen elk jaar sneller dan inflatie + verwachte/ begrote netto-groei (laatste vb: maximum factuur);
- de minister van sociale zaken kwam de laatste jaren steeds uit een socialistische partij;
- Frank VDB waarschuwt hier terecht ook al vele jaren voor (en distantieert zich volledige van DeSwert z'n pamflet);
- De sociale zekerheidheid wordt netto alleen betaald door (werknemers uit de) privé-bedrijven. Elke overheidsfinanciering komt uiteindelijk ook uit belasting van de privé-werknemers/-bedrijven. Een gezonde privé-sector is onontbeerlijk voor elke herverdeling;
- er zijn idd zeer hoge winsten de laatste jaren van een aantal grote bedrijven, maar ze boeken deze winsten meestal niet in België, maar wel in het buitenland; meestal VS of Azië;
- De administratieve kosten vr uitbetaling vd werkloosheid door vakbonden ligt significant hoger dan de vergelijkbare kost door de ambtenarij en nog veel hoger dan de marktconforme kost door privé-bedrijven voor gelijkaardige diensten. Dit mag zeker bij de vakbonden blijven maar dan aan een transparante en marktconforme kost.

Ten slotte, tot nu toe heeft nog geen enkele minister/ kabinet/ partij/ vakbond/ studiedienst (ook niet vd oppositie) een sluitende begroting en benadering van de kost voor de vergrijzing opgesteld.
Integendeel deze regering is al een tijdje bezig met de privatisering van het overheidspatrimonium en openbaar domein voor het dekken van de lopende rekening, laat staan dat ze vooruit denkt.
Een vermogensbelasting is zeker een alternatief, maar alleen als de belasting op arbeid drastisch naar beneden wordt gehaald, zo niet wordt de economie en dus de sociale zekerheid gewurgd.
Ook het zogenaamde zilverfonds is geen oplossing; Het is voorlopig nog niets meer dan een kasboek-operatie, en bij uitvoering wordt ze zeer waarschijnlijk gewoon omgezet in overheidsobligaties ... dus staatsschulden.

Naast "Naar grijsland", raad ik u ook nog "Prospero" aan (studie dr Mc Kinsey) en de op eenvolgende verslagen van de vergrijzingscommissie.

uitgangpunt

Het is duidelijk dat we een ander uitgangspunt hebben.Dat het boek van Gilbert Deswert voor u waardeloos is laat ik voor uw rekening .Ik vind het waardevol ,verschil van uitgangspunt nietwaar.De bedrijfswinsten vind ik persoonlijk meer dan fenomenaal en in die optiek is de sirenenzang naar nog meer inleveringen en matigingen pervers.In die optiek is het wijzen naar Coenes en co wel belangrijk.Geen geld voor de blauwe overall maar des te meer voor de mannen in maatpak.U vernoemt Frank Vandenbroucke als socialist.Dat is een liberaal van het zuiverste soort en daarvan hoeft Jan met de pet niets te verwachten,kijk maar naar het generatiegedrocht waartegen de arbeidersbeweging in verzet gekomen is.De overheid heeft i.v.m de sociale zekerheid reeds vanaf de jaren 80 maatregelen genomen om zijn verplichtingen niet meer na te komen.Zo hebben ze hun bijdrage op een bepaald bedrag geblokkeerd.U vergeet ook dat de sociale uitkering van oorsprong uitgesteld loon is.Gezien het stelselmatig verminderen van de bijdragen leveren de arbeiders ieder jaar fel in op hun loon of uitgesteld loon.Ieder verzet tegen sociale afbraak heet u sloganeske praat maar zelf pakt u uit met verwijzingen naar o.a Mc Kinsey studies.Verre van een objectief studiebureau.Dat ben ik ook niet,ik kies partij voor Jan met de pet.Uiteindelijk draait alles rond klassestrijd.De patroons voeren die nu met volle kracht want na het vallen van de muur willen ze in het laatste bastion waar er nog in zekere mate sociale zekerheid bestaat,met name West-Europa en dus ook België af van de sociale zekerheid,af van een arbeidswetgeving die de mensen tot op zekere hoogte beschermt.Op zijn amerikaans zeg maar.U vind dat blijkbaar OK en zingt het liedje lustig mee,allemaal onder de noemer "onbetaalbaar",ik verzet er mij tegen.En ik vind dat terecht.

Hervorming sociale zekerheid - 3

Beste,
u legt me woorden in de mond die ik niet gezegd heb, en bovendien ontwijkt en ontkent u feiten.
Uitgangspunt:
- De sociale zekerheid en (elke) hervedeling kan alleen werken op een goed draaiende economie, hiervoor moeten de bedrijven de nodige zuurstof en overlevingskansen krijgen. Ze zijn geen vijanden maar noodzakelijke bondgenoten, zonder privé-sector stuikt de hele sociale zekerheid in elkaar.

Fouten:
1. De sociale zekerheid (of pensioen of werkloosheidsuitkering) is geen uitgesteld loon!!!! Uitgesteld loon (in België) is de perequatie bij ambtenaren. Binnen een sociale zekerheidsstelsel is de filosofie van uitgesteld loon enkel mogelijk binnen een (individueel) kapitalisatiesysteem. Belgie werkt met een repartitie- (de huidige werkenden betalen vr de huidige gepensioneerden, enz) en een solidariteitssysteem (verzekering en herverdeling). Dit is fundamenteel.
2. Ik heb nergens het Amerikaanse systeem verdedigd! Dit verzint u om blijkbaar niet op inhoudelijke argumenten in te gaan. Of, is elke kritische bemerking de facto anti-sociaal?
3. Ik heb nergens Picanol-toestanden verdedigd, alleen zeg ik dat het afromen dit soort van (moreel verwepelijk)toplonen geen structurele herfinanciering van de sociale zekerheid kan dragen.
4. De hervorming waarvan u spreekt is er één geweest waarbij op een (bruto)loon geen plafonering meer bestaat voor dede sociale zekerheidsbijdragen. Deze worden gedragen door het bedrijfsleven, niet door de overheid! Deze kostenverhoging heeft ook gemaakt dat de Belgische loonkost structureel +10% hoger ligt dan deze van onze buurlanden.
5. Hervedeling, enkele cijfers:
- 60% vh vermogen van de Belgen zit bij de 60-plussers (24% vd bevolking)
- 100% van de pensioenlasten zit bij de werkende min-60-ers;
- Belgie heeft de hoogste belasting op arbeid (+35% op brutoloon), dit ondergraaft rechtstreeks de economie en sociale zekerheid;
- België heeft de duurste administratie van z'n sociale zekerheid (zie OESO-studie, of zijn deze ook niet 'objectief'?);

Mijn conclusie:
- arbeid moet drastisch minder belast worden (om de economie en de sociale zekerheid) zuurstof te geven;
- de administratie moet minder geld kosten om meer geld voor zorg mogelijk te maken. Wat is hierop tegen?
- herverdeling moet verder gaan dan puur de werkenden nog meer te belasten en nog meer toekomstige schulden op te zadelen. Ook bij de groep gefortuneerde gepensioneerden mag er solidariteit gevraagd worden.

Ten slotte:
F VDB is voor mij wel degelijk een moedig man. Geen dogmatische socialist, maar zeker ook geen neoliberaal, wel een realistisch sociaal-democraat met grote dossierkennis ... en dit in tegenstelling tot een vele dogmatici.

doorgaan

beste vriend,zo kunnen we nog jaren doorgaan.nog éénmaal enkele antwoorden en voor mij is de discussie gesloten.De bedrijven hebben zuurstof meer dan ooit,u kijkt naast de perverse winsten(1400 miljard vroegere belgische franken nettowinst in 2005 is geen beetje drinkgeld) terwijl steeds meer mensen onder de armoedegrens terecht komen.En de sociale uitkeringen zijn wel degelijk uitgesteld loon.Na de oorlog hebben ze uit schrik voor het communisme die toegeving gedaan dat werkmensen in geval van ziekte ,werkloosheid enz op een uitgesteld loon terug kunnen vallen.E wat Frank Vandebroucke betreft,het is een liberaal van het zuiverste pompwater met een roze jasje aan.In fabrieken word hij uitgespuwd,maar dat is een wereld die jij niet kent.De zogenaamde socialisten van nu zijn blauw met een roze jasje aan maar dan enkel op 1 mei.En voor de rest kan jan met de pet de pot op voor hen.

gooien met cijfers

Anonymous gooit met cijfers die hij netjes door elkaar geschud heeft.10% van de bevolking heeft inderdaad de helf van de rijkdom in België.Leeftijd speelt daarbij geen belang want die rijkdom komt toch niet van hun pensioen zoals hij suggereert.

roze

Anonymous is duidelijk ook een blauwe in roze jas als u het mij vraagt

Discussie hervorming sociale zekerheid - helaas

wel, ik vrees dat deze discussie idd zinloos is. Want meer dan loze slogans ("liberaal in roze pakje" ed) en wat gescheld komt er blijkbaar niet uit. Wie het niet eens met de dogmatische stroming wordt uitgescholden; geen inhoudelijke argumenten komen aan bod, cijfers worden verworpen, ... De slachtofferrol is zo véééél gemakkelijker dan een inhoudelijk en tegensprekelijk debat.

Volgens je dogma's zijn bedrijven (en -leiders) slecht, en moeten die bestreden worden. Maar, noem één land dat een deugdelijke sociale zekerheid heeft zonder sterke vrije economie? Zelfs in Cuba komt het grootste gedeelte van de overheidsinkomsten (en dus ook vr het sociaal beleid)uit de vrije toeristische industrie (noot: gefinancieerd dr voornamelijk 'kapitalistische' Spaanse groepen/fondsen). Of, zijn China, Noord-Korea betere voorbeelden?

Ik ben ook eens benieuwd hoe de kameraden (en straks anderepolitiekers) denken over het 'arbeidersparadijs' China en hoe we hierop moeten anticiperen in onze geglobaliseerde economie.

dogmas of feiten en met beide voeten op de grond

Nog even en dan laat ik de discussie zeker voor wat het is.Dat totaal verschillend uitgangspunt nietwaar .Ik werk niet met dogmas maar met feiten.Mijn 39 jaren als blauwe overall helpt mij daarbij .1400 miljard nettowinst is een feit geen dogma,elders kan je op indymedia lezen dat de inkomens uit arbeid in Nederland ook opnieuw achteruit zijn,een feit en geen dogma.De vermogens weer maar eens zeer fors vooruit.De jaarrapporten over toenemende armoede van Jan Vrancken en anderen zijn een feit geen dogma.Dat vooral sociaaltrekkenden maar ook mensen met werk daar het slachtoffer van zijn is ook een feit,geen dogma.U hebt een groot geloof in de vrije markteconomie, wel een dogma als u het mij vraagt .Een vrije markteconomie beheerst door de westerse kapitaalgroepen.Zeg maar een monopolie-economie.Dat monopolie-kapitalisme vergroot de kloof tussen rijk en arm ieder jaar,een feit geen dogma.En als het moet nemen ze via de militaire weg wat ze willen de VS op kop.Wat België betreft u spreekt ook altijd van loonkosten.er bestaat ook zoiets als loonkost per eenheid product ,die liggen bij ons lager dan in de meeste buurlanden want de productiviteit en meteen ook de arbeidsdruk is bij ons zeer hoog ,een feit geen dogma.. als blauwe overall ondervonden .Een studie van het IMF geeft aan dat de bedrijven van de G7 in 2003-2004 1300 miljard dollar winst geboekt hebben.Feiten en geen dogmas. ik blijf er bij dat als er moet ingeleverd worden het niet nog maar eens de gewone mensen zijn. 1/ het rijke noorden moet inleveren tegenover het zuiden.2/ niet de kleine man in het rijke noorden maar degenen die tegen een stootje kunnen.O.a de bedrijven gezien hun fenomenale winsten en de grote vermogens .Wishfull thinking van mij ? grotendeels ja gezien de krachtsverhoudingen en de politieke onwil om iets in die richting te doen . Ik bekijk China met een zeer kritische bril o.a ook omwille van hun zwakke houding in de VN -veiligheidsraad tegenover de VS en Co , maar het kan op bepaalde vlakken ook een positieve balans voorleggen.Op andere punten zeker niet.Aan landen of systeemverheerlijking heb ik nog nooit gedaan .de economie is de motor maar moet volgens mij gericht zijn op behoeftenbevrediging hoe ouderwets dit ook klinkt.Landen zoals Cuba die met schaarse middelen iets bereiken hebben mijn steun en respect.Of u nu een liberaal in een roze pakje bent of niet laat ik in het midden maar uw voorstellen leiden volgens mij onvermijdelijk naar amerikaanse toestanden.Want al die lastenverminderingen hebben niet geleid tot toename van de(met volwaardige jobs) werkgelegenheid .Veel hogere dividenden dat wel en toenemende armoede.En schelden hoef ik niet te doen om ideologisch overeind te blijven.Het kapitalisme werkt fantastisch alleen.... slechts voor pakweg 15% a 20% van de wereldbevolking.U kunt dat ok vinden ik vind dat niet.

Hoogdravend

Er zijn hier al 'hoogdravende' reacties geschreven, amai!
Het is nochtans simpel hoe de zaken in elkaar zitten.

Als het regime, Vlaams Belang of de andere partijen dat is één pot nat, erin slaagt 'den dop' af te schaffen, zijn honderdduizenden werklozen verplicht eender wat te doen om in leven te blijven.
Dus hebben de patroons volk genoeg om uit te kiezen en kunnen zij iedereen betalen wat zij willen, en dat zal niet veel zijn.

Dus hoe meer dop, hoe minder de mensen eender wat moeten doen, hoe beter men de werkenden moet behandelen en betalen.
Of de patroons vinden nog niemand meer die voor hun wil werken, als ze te slecht betalen kan men beter gaan doppen.

Hoe slechter den dop (en ziekenkas en pensioen,...), dan gaan alle werkmensen den dieperik in.

Dat is 'vraag en aanbod', weet je wel : veel appelen op de markt, lage prijs, weinig appelen, hogere prijs.
Dat is ook zo met arbeid en de arbeidsmarkt.

Er is nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd als vandaag.
Dus moeten de werkmensen samen met hun vakbonden maar vechten om hun deel van de koek binnen te halen, en niet toelaten dat een kleine groep kapitalisten alles in hun zakken steekt.
Vanzelf geeft men niets aan de werkmensen, men pakt alleen af.
Waarom zou men het niet doen, als de mensen het toelaten?

Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk.

Van Gaever

Van Gaever is als bleek met het dossier van Delsey Airlines als ondernemer hopeloos belachelijk gemaakt. Hij zou beter nederig in het hoekje kruipen en zich bezinnen over zijn strapatsen voor hij terug de media opzoekt. En van macro-economie heeft hij duidelijk geen kaas geëten. En sociaal is hij een even grote nul. Logisch dus dat hij bij het Vlaams Belang zit.

Inderdaad!

Maar daarom heb je een politieke partij nodig die de klok kan terugdraaien, en daarom is het belangrijk de PVDA je stem te geven. Minder belerend en dogmatisch dan vroeger, maar wel nog even gedreven om zich in te zetten voor ons aller toekomst.