Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Spreekrecht voor Doel

Spreekrecht voor Doel

30 augustus, enkele honderden mensen verzamelden op Scheldedijk van Doel voor de actiedag 'Geen afbraak, creatieve opbouw'. Op de voorlaatste dag voor het einde van het woonrecht lanceren de verenigde actiegroepen voor Doel een nieuwe campagne: ze willen 15.000 handtekeningen verzamelen (10% van de Beverse bevolking) om spreekrecht in het Vlaams Parlement te krijgen.

IMGP0127.JPG

Momenteel wonen er in Doel nog zo'n 84 mensen, waarvan 45 oorspronkelijke Doelenaars. Op 31 augustus verliep het woonrecht voor de meeste Doelenaars. 11 gezinnen zijn echter nog steeds eigenaar van hun huis. Waarom zouden ze het ook verkopen?

Doel-dorp staat nog steeds ingetekend als woongebied. Afwachten of de Vlaamse regering hun achterpoortje zullen gebruiken en een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zullen opstellen om Doel-dorp een definitieve ruimtelijke bestemming te geven. Dat ze er niet voor zouden terugdeinzen zou niets verbazen. Enkele politiekers willen koste wat het kost Doel weg. En dan liefst met veel leugens, omwegen en dergelijke,...

IMGP0095.JPG

Verwelkoming door Frie Lauwers, inwoonster van Doel

Eén van de zovele leugens is de 'onteigeningsleugen'. Maar niemand in Doel is onteigend. Daarvoor moet de Vlaamse regering via het openbaar nut kunnen bewijzen waarom Doel moet verdwijnen. Hoewel ze al veertien jaar een verkrottingspolitiek voeren, kunnen ze dat niet. Mensen die hun huis verkocht hebben deden dat op vrijwillige basis. Zij die dat vóór 2004 deden, kregen premies. Op voorwaarde dat ze op het grondgebied van Beveren bleven wonen. Maar daarvoor moesten dan weer tuinen van Beverenaars voor onteigend worden,... En mensen die op de lijst stonden voor een sociale woning werden achteruitgesteld. Als zou blijken dat Doel toch bewoond kan blijven, dan zeggen die mensen natuurlijk: "Waarom moest ik mijn tuin afgeven? Of waarom ben ik achteruitgesteld?" Daarom is het van groot belang dat die onteigeningsmythe blijft bestaan.

IMGP0101.JPG

Wim van Hees van Ademloos vzw

Wim van Hees van Ademloos Vzw en dorpsdichter van Doel Frank De Vos hielden een vurig pleidooi voor het behoud van het dorp. Ook enkele politiekers lieten van zich horen.

IMGP0098.JPG

Frank De Vos (dorpsdichter van Doel)

Nelly Maes (SLP) en Jos Stassen (Groen!) zeiden voluit voor het behoud van Doel te strijden. CD&V , Open VLD en Lijst Dedecker waren er niet, zij vinden Doel waarschijnlijk niet meer bespreekbaar,...

IMGP0110.JPG
IMGP0112.JPG
IMGP0116.JPG

Jos Stassen van Groen!

De SP.A liet haar standpunt weten door middel van een voorgelezen brief van Bert Anciaux.

De volledige tekst:

"Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks staan op de economische realiteit. We vinden economie zeer belangrijk. Ze zorgt mee voor welvaart en welzijn. Zeker in deze tijden van economische crisis is het belangrijk de economie te ondersteunen. Maar dit mag niet onmenselijk gebeuren."

"We geloven sowieso in een kruisbestuiving tussen economie, ecologie en cultuur. De sp.a wil dit verbond alle kansen geven. Net nu is er veel nood aan een menselijke aanpak van de samenleving en van de economie".

"De SP.A blijft loyaal het standpunt verdedigen dat Doel moet verdwijnen indien het nieuwe dok aangelegd wordt. Die keuze is in het verleden door verschillende partijen gemaakt. Indien de haven een bijkomend dok nodig heeft, dan zal Doel verdwijnen".

"Vandaag is er nog geen enkel teken aanwezig dat met de bouw van het Saeftingedok zal gestart worden. Zolang er geen nood is aan dit bijkomende dok, moet het resterende dorp van Doel niet verdwijnen. Er moet geen geld en energie gestoken worden in het afbreken van woningen. Enkel de bouwvallige en gevaarlijke woningen moeten afgebroken worden. Net nu, in tijden van economische en financiële crisis, moet er geen overheidsgeld en gemeenschapsgeld gestoken worden in het afbreken van woningen. We hebben deze middelen broodnodig om net bijkomende woningen in Vlaanderen te bouwen".

"Inmiddels, in afwachting van het starten van de eventuele bouw van het Saeftinghedok, kan Doel als 'kunstenaarsdorp binnen de haven' blijven bestaan".

"De sp.a wil dit unieke samenspel van economie (de haven), ecologie (de polders) en cultuur (het kunstenaarsdorp), even alle kansen geven en zien hoe het zich kan ontwikkelen. We nodigen alle partijen en betrokkenen uit om te onderzoeken hoe dit project kansen kan krijgen".

Waar de Doelenaars echter op hameren is het behoud van het woonrecht. Dit valt momenteel onder SP.A minister Freya Van den Bossche. Hoog tijd om de rechtszekerheid van de Doelenaars dan in orde te maken,...

IMGP0124.JPG

Na de toespraken werd er een 50 meter lang spandoek van het "KunstKater"-collectief uit Lier ontrold op de dijk.

IMGP0121.JPG
IMGP0129.JPG

Er werd ook een zeilboot "Mayday… Mayday… Mayday… voor Doel" van waterkunstenares Brigitte Strick gedoopt. En op de hoek van de Havenweg met de Visserstraat was er ook de inhuldiging van het beeld "De Visser" van de Nederlanders René Frik en Maarten Donders. Het oorspronkelijke beeld werd begin dit voorjaar door de huisvestingsmaatschappij verwijderd (hou U vast!) om vernieling te voorkomen,...

IMGP0143.JPG
IMGP0149.JPG

Op zaterdag 29 augustus werd ook het consulaat van het kunstendorp Ruigoord in Doel geopend. Het Amsterdams Ballon Gezelschap heeft, in samenwerking met de kunstenaars uit Ruigoord, besloten zich aan te sluiten bij de bewoners en kunstenaars van Doel en zich in te zetten voor het behoud van het dorp.

Als antwoord op het Doels consulaat in Ruigoord, geopend tijdens het Landjuweel 2009. De consulaten scheppen voorwaarden tot uitwisseling en verregaande samenwerking. Gekozen is voor het Parochiehuis, dat tevens als cultureel centrum in ere zal worden hersteld.

Als eerste stap zal in navolging van Christiania (DK) en Ruigoord (NL) in september dit jaar in Doel (B) een Axis Mundi worden opgericht waardoor het aansluit bij een netwerk van vrije culturele ruimtes.

De monomane scheiding tussen leef- en werkruimte leidt tot vernietiging en kaalslag van het dorp zonder dat er concrete plannen aan ten grondslag liggen. Dit terwijl het dorp, nu meer dan ooit levensvatbaar is om cultuur als bestemming te krijgen. Er doet zich een unieke kans voor. Door sloop is er, zoals blijkt, ook ruimte ontstaan voor festivals en andere culturele manifestaties in de open lucht.

IMGP0159.JPG

Het nieuwe beeld van 'De Visser'

IMGP0155.JPG

het consulaat van Ruigoord in Doel

IMGP0150.JPG

De petitie voor het spreekrecht voor Doel kan je online ondertekenen:

http://www.ipetitions.com/petition/spreekrecht-over-Doel/

Of download de papieren versie, laat massaal rond gaan en stuur ingevulde lijsten terug naar Frie Lauwers (haar adres staat onderaan het petitieformulier).

http://www.kunstdoel.net/files/verzoekschrift%20SPREEKRECHT_DOEL.pdf