Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Respect is wat ik vraag voor de hoofddoek die ik draag"

"Respect is wat ik vraag voor de hoofddoek die ik draag"

Antwerpen -- "Respect is wat ik vraag voor de hoofddoek die ik draag", onder deze slogan verzamelden een 150-tal vrouwen voor het Atheneum van Antwerpen om te protesteren tegen het hoofddoekenverbod. De actie is een initiatief van de actiegroep 'Vrije keuze'. Ze eisen een verbod van het hoofddoekenverbod in alle scholen. Het is al de vierde dag op rij dat de moslima's actie voeren aan het Atheneum van Antwerpen. Het hoofddoekenverbod is volgens hen pure discriminatie. Ook aan het Atheneum van Hoboken was er vandaag een gelijkaardige actie met een 250-tal vrouwen.

foto6.JPG

Speech Mina Chebaa

'Iedereen vrij behalve wij', 'een hoofddoekenverbod is discriminatie', 'onderwijs is mijn recht dat is waar ik voor vecht'... Dit zijn maar enkele slogans die de vrouwen scandeerden aan het Koninklijk Atheneum. Ze pikken het hoofddoekenverbod niet dat afgelopen juni zonder enige inspraak door de Antwerpse athenea werd ingevoerd.

Mina Chebaa is lang lid van het ouderraad van het Atheneum Antwerpen maar werd ook niet geraadpleegd bij de invoering van het verbod. Ze heeft in juni samen met een 70-tal moeders de actiegroep "Vrije Keuze" opgericht uit onvrede met het hoofddoekenverbod. De actiegroep bestaat uit mama’s en dochters, leerlingen en ex-leerlingen van het Atheneum Antwerpen en sympathisanten. Volgens Mina verspreidt de directie heel wat leugens in de media. "Van de zogenaamde 95 onwettig afwezigen zoals het in de media staat, zijn er een heel groot deel die zich reeds hebben ingeschreven voor middenjury. Van een andere deel hebben we totaal geen zicht", aldus Mina. Ze vindt alle argumenten die door de directie tot nu toe zijn opgevoerd voor het verbod, nepargumenten. Wij zijn voor gelijke onderwijskansen en willen ook participeren. Als er problemen zijn moet men dat met ons bespreken en niet boven onze hoofden beslissen.

Na de speech riep Mina Chebaa de minderjarige leerlingen op om naar school te gaan. Een 7-tal leerlingen gingen met hun hoofddoek het atheneum binnen maar kwamen even later terug buiten. Ze vertelden dat men hen gevraagd heeft om de hoofddoek onmiddellijk uit te doen en hun mond te houden en als ze dat niet willen moeten ze zich maar meteen uitschrijven en onmiddellijk vertrekken. Ze weigerden hun hoofddoek uit te zetten of uit te schrijven en werden buiten gezet. De getuigenis van de meisjes zorgde voor boe geroep en werd gevolgd met 'mevrouw de directrice, u hebt het mis'.

foto1.JPG
foto3.JPG
foto4.JPG
foto9.JPG
foto5.JPG

De leerplichtige meisje die hun hoofddoek in de school niet wilden uitzetten moesten vertrekken

foto2.JPG
foto11.JPG

Gelijk hebben jullie!!!

Media zal moeten directie zien en aan horen zoals leerlingen haar zien en toe horen!!

In plaats van respect eisen,

In plaats van respect eisen, moeten ze eens respect uiten.
Ze mogen hier naar school, alles word betaald en aanpassen homaar !
Als ze zo nodig met een hoofddoek in de klas willen zitten gaan ze lekker naar een islamitisch land naar school.

In plaats van respect eisen,

In plaats van respect eisen, moeten ze eens respect uiten.
Ze mogen hier naar school, alles word betaald en aanpassen homaar !
Als ze zo nodig met een hoofddoek in de klas willen zitten gaan ze lekker naar een islamitisch land naar school.

Ik vind dat hoofdoek moet

Ik vind dat hoofdoek moet kunnen. De meisjes moeten op hun gemak naar school gaan. Ze verbieden het hoofdoek alsof het een gevaar vormt. Alsof dat lapje voor een gevaar zal zorgen. Hoe kun je nu vreedzaam met elkaar leven als we elkaars cultuur en geloof niets eens waarderen. Het is gewoon een schande dat in een land zoals België zoiets voor komt. Ik zou zeggen neem voorbeelden van Groot Brittannie en dan zouden we veel verder staan.

Jij eerst Nederlands goed

Jij eerst Nederlands goed leren spreken, dan pas plaatsen reactie.

verbod op hoofddoek in strijd met internationaal recht!

@sjaak epo:

hun ouders betalen ook belastingen. En aangezien ze hier geboren en getrogen zijn, net als hun ouders, hebben ze evenveel rechten als de "origine Belgen" (ik gebruik deze term om het voor de simpelen van geest duidelijk te maken).

De internationale wet geeft iedereen het recht zijn religie te belijden in prive en publiek zolang aan drie voorwaarden worden voldaan. Bij het belijden van je religie mag je
1) de openabare orde niet verstoren (moest mijn religie mij bijvorbeeld verplichten naakt naar school te gaan, dan zou dit verboden kunnen worden),
2) de veiligheid van anderen niet in gevaar brengen; (wat ook niet het geval is met de hoofddoek)
3) de vrijheid van anderen niet beknotten.

U ziet dat de hoofddoek aan alle drie de voorwaarden voldoet. HEt verbod is dus in strijd met de internationale wetgeving, en deze wetgeving staat juridisch hoger dan de nationale wetgeving en dus zeker hoger dan een schoolreglementje.

ALs democraat, burger, en als atheist, geloof ik en vecht ik voor het recht van de gelovige om zijn geloof te belijden zolang deze zich aan de wet houdt; En dat doen ze! Stop dus deze discriminatie!

Waarom een hooddoek niet ok is

Een hoofddoek die gedragen wordt door moslimvrouwen is een religieus-fetisjistisch kledingstuk dat een ongewenste politieke lading draagt. De bezwaren die ik ertegen heb zijn:
1. religie heeft geen plaats in een academische omgeving. Het berust slechts op metafysica en verdichtsels. Elk religieus systeem is duidelijk inferieur aan de wetenschap.
2. de draagster van de hoofddoek etaleert hiermee slechts haar vroomheid. De hoofddoek heeft geen enkele practische functie.
3. de hoofddoek impliceert dat mannen willoze slaven zijn van hun sexdrang, iets dat in de westerse wereld niet zo is.
4. zo ook impliceert de hoofddoek dat de niet-draagster los van zeden is.
5. het vasthouden aan de de hoofddoek is symbolisch voor het niet willen integreren.

Het argument om de hoofddoek

Het argument om de hoofddoek te verbieden dat sommige meisjes ertoe gedwongen zouden worden of onder druk gezet om te doen bewijst de incompetentie van het schoolbestuur in kwestie.

Het is hun taak om zo'n wantoestanden op te lossen, maar dit gaat toch een beetje te ver. Het gezeik over de hoofddoek heeft in mijn ogen lang genoeg geduurd, zoals Christian aangaf: dit gaat in tegen het internationaal recht.

Aan alle zeikballen (sorry ik kan op geen ander woord komen voor jullie) die blijven als een stel apen zeiken over "aanpassen", ik begrijp dat jullie jezelf superieur en almachtig vinden en je wenst dat iedereen die niet 90% op jullie gelijken en zich bijgevolg dient te assimileren in jullie ideaaltje, maar kunnen jullie dat aub in jullie VB-krantje houden en die propaganda hier weglaten.
-- Dank bij voorbaat --

PS:
3. de hoofddoek impliceert dat mannen willoze slaven zijn van hun sexdrang, iets dat in de westerse wereld niet zo is.

---> google: xxx, cam, sex, girls, teens, ...

@Christiaan Enigzins

@Christiaan
Enigzins aanmatigend van je om het te hebben over "de simpelen van geest" want zo ingewikkeld zijn de concepten die jij hanteert nu ook weer niet.

Je hanteert hier een zuiver wettelijk element om aan te tonen dat het dragen van een hoofddoek toegestaan zou moeten zijn.
Maar: je hebt het hier wel over de Islam, een godsdienst die behoorlijk wat fanatieke en intolerante trekjes heeft. Behalve de doctrine brengt het ook een cultuur met zich mee die vrouwonvriendelijk is en integratie in de weg staat. De vraag is hier dan ook niet of iets wettelijk toegestaan is, maar of iets al dan niet wenselijk is.

@ Marina: De katholieke Kerk

@ Marina: De katholieke Kerk heeft ook zo zijn fanatieke en intolerante trekjes, als je samen met mij, openlijk wilt pleiten deze af te schaffen zal ik je vergezellen in je kruistocht tegen de Islam

Re: het argument om de hoofddoek

@Dries

"Het argument om de hoofddoek te verbieden dat sommige meisjes ertoe gedwongen zouden worden of onder druk gezet om te doen bewijst de incompetentie van het schoolbestuur in kwestie."

Leg dat eens uit.

"ik begrijp dat jullie jezelf superieur en almachtig vinden"

Waaruit precies maak jij dit op ?

Re: @ Marina: De katholieke Kerk

@Dries

"De katholieke Kerk heeft ook zo zijn fanatieke en intolerante trekjes, als je samen met mij, openlijk wilt pleiten deze af te schaffen zal ik je vergezellen in je kruistocht tegen de Islam".

Zeker waar, de katholieke kerk (en waarschijnlijk andere vormen van religie) hebben die ook. Evenwel onder de Christenen bevinden zich er niet veel (Bush uitgezonderd), die in hun fanatisme aan het moorden slaan.

Verder ben ik niet echt bezig met een kruistocht tegen de Islam, zoals jij beweert. Als agnoste valt het mij op dat aanhangers van een religie zichzelf vaak moreel gezien, beter vinden als andere mensen.

Marina Het is de taak van

Marina

Het is de taak van het schoolbestuur om dergelijke problemen op te lossen. In dergelijke gevallen kiezen de meeste scholen voor individuele begeleiding en bemiddeling met de betrokken partijen. Deze school vindt het blijkbaar een betere oplossing om gewoon iemand's vrije keuze, Godsdienstbeleving af te nemen. Als toekomstig godsdienstleerkracht vind ik dit toch maar een angstaanjagend idee.

punt 2 dat je van me aanhaalde

Ik leid dit af uit eeuwige, nergens op slaande discussies over of een hoofddoek nu al dan niet toegestaan moet zijn. Zoals Christian aanhaalde: op gebied van het internationaal recht: ZEKER. Vergeet er dan ook niet bij te vermelden dat vrijheid van religie grondwettelijk is vastgelegd in België.

Het gros van de mensen die zich stellen tegen de hoofddoek doen de moeite niet (of beschikken niet over de emotionele intelligentie) om zich even in te leven in de andere kant. Men gaat ervan uit dat dit ONS land is (zie VB slogan...) en dat wij hier kunnen beslissen wat kan en niet kan. Zolang er maar een meerderheid is dat akkoord gaat.

De bittere waarheid is dat een meerderheid niet beslist over wat goed/slecht is, maar je geweten en God.
En mijn geweten stelt duidelijk dat ik het recht niet heb iemands godsdienstbeleving af te nemen.

Als laatste... Onze "prachtige" Westerse gefundeerd op het idee dat ieder mens beschikt over vrije wil en vrij zijn eigen keuzes kan maken. Laten we nu even de discussie of de Islam al dan niet vrouwonvriendelijk is tussenbeide laten en over vrije wil blijven spreken.

Stel dat de hoofddoek een symbool is van onderdrukking en stel dat deze vrouwen kiezen om dit symbool te dragen en dus onderdrukt te worden.
---> Wat is dan in godsnaam het probleem?

Agnosten? Ah ik weet niet

Agnosten?
Ah ik weet niet wat we met deze moeten aanvangen (technisch grapje)

En het is juist, aanhangers van een religie vinden zich vaak beter dan anderen. Toch is het mijn persoonlijke ervaring dat dit bij de Islam niet zo is. Ik 'out' me meestal als katholiek / christelijk in het bijzijn van Moslims en dit stuit altijd op interessante gespreksonderwerpen, vergelijken van godsdienstige waarden, tradities, ...

Aan de andere kant vind ik dat Moslimvrienden van mij op niet teveel respect kunnen rekenen van de Katholieke / Christelijke kant.

Ik denk dat alles hier draait rond verdraagzaamheid (ken je wel, dat woord dat vroeger wel es gebruikt werd). Mensen verdragen het niet vaak dat er anderen zijn, die (weliswaar) anders zijn dan hun, ze zijn er vaak bang om en denken dat die hun mening gaan opdringen.

Enkele voorbeelden:
- Zwarten (anderskleurigen)
- Homo's & Lesbiënes
- Transgenders
- Islam?

Re: Marina Het is de taak van

@Dries

Ok. Ik begrijp je nu wat beter. Het is dus niet dat je pro Islam bent, maar omdat je in feite bevreesd bent dat godsdienstbeleving in het algemeen (en in het bijzonder de godsdienst van jezelf) wordt ingeperkt.

Maar: is iemands godsdienstbeleving niet een prive en persoonlijke aangelegenheid ? Speelt de kern van de godsdienstbeleving zich niet in iemand zijn hoofd af ? Ik zie niet precies in hoe het dragen van een bepaald kledingstuk kan bijdragen aan iemands geloofbeleving. Stel nu eens dat dat inderdaad zo is, is het dan zoveel gevraagd om geen hoofddoek op te doen onder schooltijd ? Op school ben je immers bezig met heel andere zaken als religie en is er geen tijd voor "godsdienstbeleving".

"De bittere waarheid is dat een meerderheid niet beslist over wat goed/slecht is, maar je geweten en God."

God zelf (indien hij bestaat) beslist niets. Het zijn altijd mensen geweest die voor hem beslissen en menen te weten wat God denkt.

"Stel dat de hoofddoek een symbool is van onderdrukking en stel dat deze vrouwen kiezen om dit symbool te dragen en dus onderdrukt te worden. ---> Wat is dan in godsnaam het probleem?
"

Het probleem is :
- dat er kennelijk vrouwen onderdrukt worden
- dat onderdrukking van vrouwen verwerpelijk en ongewenst is

U stelt dat deze vrouwen (vrijwillig) kiezen om dit symbool te dragen. Het is maar de vraag of deze keuze werkelijk bestaat.
In sommige orthodoxe gezinnen is er geen sprake van vrije keuze en zolang dat het geval is, is de hoofdoek een symbool van onderdrukking. Het gaat om de context waarin die keuze wordt gemaakt. U gaat er in uw argument van uit dat die context vrij is, maar dat is bij veel draagsters van hoofdoeken niet het geval en is er dus geen sprake van een vrije en bewuste keuze.

We hebben het al dikwijls

We hebben het al dikwijls gehad over het vernauwen van de identiteit van moslima's tot de hoofddoek terwijl identiteit zoveel meer zou moeten zijn. Als ik zo die foto's hierboven zie en die combattante houding omtrent een hoofddeksel dan gaat dit IMHO in de richting van extremisme. Als vrijzinnige ouder van 2 schoolgaande kinderen voel ik me er helemaal niet goed bij. Dit toont aan dat de school het bij het rechte eind had en dat bepaalde evoluties hier moeten gestopt worden. Ik blijf de directrice 100% steunen. Hou vol.

@marina

We leven in een rechtstaat waar alles is gebaseerd op wat al dan niet wettelijk is toegestaan!
Je beweert zaken over de islam die jouw opinie zijn. Dat respecteer ik. Iedereen heeft recht op zijn opinie. Maar het feit blijft dat het verbod onwettelijk is. Als we zo hoog van de toren willen blazen dan kunnen we niet zomaar zelf beslissen waar en wanneer we de wet zullen naleven en wanneer niet. De wet bestaat al meer dan 60 jaar.

In vele landen zoals de VS en Canada kent men deze polemiek niet. Het is een kunstmatig probleem die in stand gehouden wordt door discriminatie en racisme!
NEUTRALITEIT HOUDT NIET IN HET DOEN VERDWIJNEN VAN DIVERSITEIT; hET BEGRIP WERD IN DE 18 DE EEUW GEINTRODUCEERD OMDAT DE KATHOLIEKE KERK OPPERMACHTIG WAS EN AL WIE NIET KATHOLIEK WAS WERD ZWAAR BENADEELD;

Het is toch zo simpel. Je moet je gewoon baseren op de meritocratische principes. Indien een moslima op de gemeente werkt met de hooffdoek en zijdoet haar werk goed, zoals het hoort, dan is er geen enkel probleem. Doet ze haar werk slecht, zal ze ontslagen worden. Baseer je dus op wat de moslima doet en wat ze in haar hoofd heeft en niet op wat ze op haar hoofd draagt.
Stel je voor: een meisje mag de school niet in omdat ze een hoofddoek draagt en een ander meisje die hem niet draagt mag wel naar binnen; Dit is duidelijk een onderscheid op basis van religie. Dus per definitie pure directe discriminatie;

verbod op hoofddoek slecht voor emancipatie

Men vereenzelvigd moslimradicalisme met jonge vrouwen die hun hoofddoek wensen te dragen!
Het argument dat sommige meisjes druk voelden om ook een hoofddoek te dragen is onzin. Er zijn vele interviews geweest met de jongeren die naar deze school gaan en elk meisje die geen hoofddoek droeg had minstens evenveel vriendinnen die hem wel droegen. Ze verklaarden zelf dat ze geen druk ervaarden; Het is een gebrek aan respect ten aanzien van deze jonge dames dat men denkt hen te moeten beschermen. Deze jonge dames zijn geëmancipeerd en sterk genoeg om zelf een beslissing te nemen. Maar deze keuze wordt hen ontnomen. Het gaat dus om een afbreuk aan hun emancipatie! En dat weet u best!!
De directrice beweerd dat ze het verbod heeft ingevoerd omdat jonge meisjes sociale druk ervaarden om ook en hoofddoek te dragen. Laten we dan, als we deze denkpiste doortrekken, ook ringmappen van 6 euro, Levi’s jeansbroeken, dure kipling rugzakken,… ook verbieden want als je kind dit niet heeft op school wordt hij als het ware als een arme sukkelaar beschouwd en ook verstoten. En dan komt je kindje thuis en zal hij net zolang g zeuren tot je het voor hem koopt; Dus het argument houdt geen steek! De directrice stond met har rug tegen de muur. Omdat het de enige school was waar de hoofddoek nog was toegestaan kreeg ze steeds meer moslima’s over de vloer en de diversiteit en multiculturaliteit was aan het verdwijnen omdat ze oververtegenwoordigd waren. Maar dat komt omdat andere scholen het verboden. Het is dus een probleem die door de scholen en overheid zelf werden gecreëerd.

Ikzelf vind de hoofddoek een anachronisme. Het is niet meer van deze tijd. De hoofddoek werd aan de moslima's in de 7de eeuw opgedragen opdat men hen zou kunnen onderscheiden van slavinnen en niet-moslima's zodat men hen geen oneerbare voorstellen zou doen. Vrouwen hadden namelijk in de pre-islamitische periode geen recht op eigendom en werden beschouwd als eigendom zodra ze dus het vorostel van één of andere rijke man aanvaarden om zijn privé –hoertje te zijn. (Karen Armstrong, een zeer bekend schrijfster bespreekt dit uitvoerig in haar boek “Mohammed”). Aangezien dat nu totaal niet meer van toepassing is zou men kunnen stellen dat de hoofddoek irrelevant is geworden. Maar wat ik daar van vind doet er niet toe. Iedereen heeft volgens het internationaal recht, het recht zijn geloof te belijden in de private en publieke sfeer, zolang hij voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de internationale wetgeving. EN DAT DOEN ZE!!
Wat zal er gebeuren indien men de hoofddoek verbied in naam van de emancipatie? Zij die echt aan hun hoofddoek hechten zullen stoppen met school. Zij die verplicht worden door hun ouders zullen stoppen met school. Hierdoor verliezen ze de kans hooggeschoold te worden en sterker en onafhankelijker te worden. In onze maatschappij zullen de niet-moslims nog enkel in contact komen met niet geschoolde gesluierde moslima's wat stigmatisering zal doen toenemen. Indien men echter moslima's het recht laat hun hoofddoek te dragen, zullen we mettertijd meer hooggeschoolde, verstandige, mondige en sterke moslima's krijgen die zeer goed geïntegreerd zijn in onze maatschappij. Gelooft u dat niet? De praktijk, de werkelijkheid bevestigd wat ik beweer. Kijk naar de USA, naar Canada waar dit alles geen enkel probleem oplevert. Deze problematiek wordt in België en Europa kunstmatig in stand gehouden. Wake up en stop deze discriminatie.

islamterreur

DAt noem ik nu echt islamterreur.
Stel je voor dat de pastoors alle kwezelkes en meisjes van de katholieke landelijke gilde naar de gemeenschapsscholen sturen om daar veel lawaai te maken.
Maar als imams een hele gemeenschap onder druk zetten, dan vinden jullie dat ok?

@rob

@rob

Het is jammer te zien dat je de argumenten die door de mensen op dit forum werden geponeerd, negeert en gewoon raaskalt!

Niemand zet iemand onder druk. Het gaat hier om een soort burgerlijke ongehoorzaamheid omdat de overheid een onwettige verbod laat bestaan en toepassen!

Vreemd he. Men zegt steeds dat moslima'z met een hoofddoek onderworpen zijn, dat ze geen mening hebben, geen verstand, monddood zijn,... Maar wat blijkt?? Ze zijn taalvaardiger en mondiger dan onze eigen vlaamse meisjes.
Er is zelf een thesis over geschreven door een universitair studente die zelf in het journaal is geweest. Bleek dat deze meisjes zo vaak het slachtoffer werden van discriminatie en dat ze zo vaak van zich af moeten bijten dat ze daardoor mentaal sterker zijn geworden.
Vreemd he, taalvaardige, sterke jonge moslima's met een hoofddoek. Weer een vooroordeel aan diggelen.

doctoraat toont o.a. aan dat moslima's met hoofddoek assertiever

doctoraat die o.a. aantoont dat moslima's met hoofddoek assertiever zijn dan niet-moslima's.

http://www.kuleuven.be/onderzoek/onderzoeksdatabank/project/3H05/3H05033...

Een mooi stukje er uit:
"...De studie heeft aangetoond dat de geïnterviewde jonge moslims, door zichzelf aan de islam te onderwerpen, niet enkel meer assertieve religieuze personen werden, maar ook meer maatschappelijk
geëngageerde personen. Het praktiserende moslim-zijn vormde in hun geval geen belemmering voor interacties met niet-moslim Belgen en Britten, maar eerder het tegenovergestelde: het bevorderde en vergemakkelijkte tot op zekere hoogte dergelijke interacties. Terwijl de meerderheid van hen beweerde dat hun sociaal activisme sterk door hun religieus herontdekken werd beïnvloed, waren sommigen onder hen (vooral in Londen) al op erg jonge leeftijd gesocialiseerd om gemeenschapsactivisten te worden en (in sommige gevallen) uiteindelijk gemeenschapsleiders."

en ook:

"Voorts blijkt uit dit onderzoek dat de signalen van moslims voor minder uitsluitende burgerschapsrechten niet zozeer betrekking hadden op het recht om anders te zijn maar veeleer (vooral in Brussel) op het recht om als gelijk te worden gezien en behandeld. De jonge moslims uit Brussel en Londen hebben
het burgerschapdiscours gebruikt om onder meer gelijke behandeling bij de toegang tot kwaliteitsonderwijs en -tewerkstelling te eisen, en om de veronderstelde gelijkheid van rechten in het strafrecht, alsook de 'gelijke behandeling' van hun religie binnen het institutionele kader van de kerk/staat
relaties aan te vechten. Zij meenden dat deze rechten zelden aangeboden werden door de staat, en dat men er vaak voor diende te vechten. Tegelijkertijd beklemtoonden zij dat burgerrechten niet abstract beschouwd zouden mogen worden, maar altijd in relatie tot burgerplichten. Terwijl in Brussel jonge
moslims meestal spraken over de noodzaak om, precies vanuit hun burgerplicht, onrechtvaardigheden en alle vormen van discriminatie te bevechten, benadrukten jonge moslims in Londen het belang van de plicht om te streven naar een leven in harmonie met de andere burgers rondom hen. Tegelijkertijd argumenteerden zowel de geïnterviewden in Brussel als in Londen dat een belangrijke burgerplicht
eruit bestaat om een bijdrage te leveren aan de samenleving, ongeacht in welke vorm, en om op die manier 'deel van de oplossing' eerder dan 'deel van het probleem' te zijn. Vanuit hun oogpunt maakt de islam het hen gemakkelijker om 'deel van de oplossing' te zijn"

gelieve nu ook eens uw eigen opinie in vraag te stellen. een groot mens kenmerkt zich door te luisteren naar argumenten en als deze correct zijn, deze te aanvaarden en je mening te herzien. Zoals het spaanse spreekwoord zegt (vertaald naar het Engels): " a wise man changes his mind, a fool never will".

@Christian al die argumenten

@Christian

al die argumenten hebben niets met de kwestie te maken.

Waar liggen eigenlijk precies de grenzen van de verdraagzaamheid en wat gaan we doen als die dan overschreden worden? Gaan we dan gewoon onze grenzen opnieuw verleggen? Moeten we bvb. gaan aanvaarden dat onze dochters haram (onrein) genoemd worden omdat ze een topje dragen? Of zullen binnenkort in onze Athenea aan het begin van elke les discussies moeten gevoerd worden of een onderwerp halal of haram is?

Laat het ons simpel houden en een toegeving vragen aan iedereen: waar wordt samengewerkt of onderwezen worden religie en levensbeschouwelijke overtuigingen achterwege gelaten. Aan een loket wil ik niet weten wat de persoon aan de andere kant vindt van mijn of anderen hun privé-leven (bvb. aanvraag homohuwelijk, aangifte echtscheiding, enz..).

Het spontaan afzetten van de hoofddoek op school zou een mooi gebaar van respect zijn en aantonen dat moslims ook willen/kunnen samenleven met niet-moslims. Ook omgekeerd pas ik ook spontaan mezelf aan als ik als vrijzinnige een moskee, tempel of kerk bezoek. Dit is een kleine moeite-want ik ben niet fanatiek- en het doet niets af aan mijn overtuiging of aan mijn maatschappelijk engagement.

Respect kun je

Respect kun je verdienen,niet afdwingen.Dat heet anders,nl terroriseren.

Ik heb groot respect voor

Ik heb groot respect voor o.a. Mahatma Ghandi & Moeder Theresa.
Maar.......
Respect ,en het liefst door relidwazen opgelegd aan de non-relidwazen,voor een muts,toupet of hoofddoek is complete onzin.Net zoals de drol die na het schijten respect verlangt.

Paraplu

het draait natuurlijk om de combinatie van paraplu en hoofddoek.

Christian Je stelt dat

Christian

Je stelt dat iedereen zijn religie mag beleven zolang andermans vrijheid niet in het gedrang komt.

Wel, komt iemands vrijheid niet in het gedrang wanneer hij of zij haast verplicht - al dan niet expliciet of impliciet - wordt haar hoofddoek op te zetten? En als je naam genoteerd wordt door louche figuren wanneer je je hoofddoek alsnog afzet, het schoolreglement volgende?

@jotie

@jotie

Het is niet omdat jij vindt dat mijn argumenten niks ter zake doen, dat dat dan ook zo is!!
Mijn argumenten raken de kern van de zaak en deze gewoon negeren en argumenten naar voren brengen die duidelijk gebaseerd zijn op een opinie die dus ook geen rekening houdt met de wet, is intellectueel oneerlijk.
Het debat ging over het recht om een hoofddoek te dragen. Het gaat dus niet om al die andere zaken die je tegen de borst stoten.
ALs jij denkt dat meisjes onrein worden genoemd omdat ze een topje dragen (wat onzin is), wat moet een moslima dan denken als men haar op haar waarde schat louter en alleen op wat ze op haar hoofd draagt. Deze moslima's krijgen dagdagelijks misnoegde blikken naar hun kop; Als ik als atheist, en mocht in een vrouw zijn, beslissen om een groene rok te dragen omdat ik vind dat mijn religie me dat oplegt dan heeft niemand het recht me te verplichten een broek te dragen!

@bezoeker

Er is reeds aangetoond dat er geen sociale druk is van andere hoofddoekdragende moslima's ten aanzien van andere moslima's die hem niet dragen. Dat is zo'n graag gezegd feit dat p niks is gebaseerd. Ik zei reeds dat deze meisjes iedereen in hun keuze laat en mocht je de hoofddoek op school verbieden op basis van sociale druk, dan mag je wel heel veel gaan verbieden hoor!! Dure gsm's, dure merkkledij en schoolmateriaal,...Het argument slaat nergens op en het verbod werkt de emancipatie tegen.
Maar wat halen al mijn argumenten uit als men zelf wetenschappelijk onderzoek negeert!?

KARIN HEREMANS : HOU

KARIN HEREMANS : HOU STAND!

De islamitische hoofddoek is geen onschuldig sjaaltje, maar een onderdeel van en propagandawapen voor de fundamentalistische islam. Daarom is het goed dat Karin Heremans een hoofddoekenverbod instelde in het Antwerps atheneum. Ondanks protest van een 'feministisch platform' en doodsbedreigingen kan men haar alleen veel moed toewensen en: hou stand! (Een - iets langere- kritische reportage)

Het verhaal is bekend: vanaf dit schooljaar geldt een hoofddoekenverbod in de athenea van Antwerpen en Hoboken. Directrice Karin Heremans (Antwerpen) werd hierover midden juli op straat aangesproken. "Drie radicale moslimmannen van tussen de dertig en veertig riepen me in Borgerhout toe dat ik zweepslagen hoorde te krijgen en dat ik moest worden opgehangen." (GvA 18.08.09). Imam Nordine Taouil, voorzitter van de Moslimraad, had eind juni het hoofddoekverbod als 'een crimineel feit' beschouwd en opgeroepen 'tot geweldloos verzet'. Hij had toen - en nog wel in de school - een oproep gedaan aan alle moslims om hun kinderen in september thuis te houden, zolang het geplande hoofddoekenverbod niet van de baan was. Na de dreiging zegde hij - kan hij publiek anders? - dat hij de bedreigingen aan het adres van directrice Karin Heremans onaanvaardbaar vindt: “Die mannen moeten worden gestraft.” Had hij met zijn uitspraken niet de weg bereid voor dergelijke reacties van radicalen?

Op 1 september ging een aantal betogers voor het Antwerps atheneum protesteren tegen dat verbod. Velen vrouwen droegen meer dan een hoofddoek, maar waren gekleed in een jilbab of hijaab. Het was precies een tafereel in een straat in Teheran, met vrouwen die er uitzien als zwarte kraaien. Volgens De Standaard, De Morgen en Gazet van Antwerpen protesteerden een zestigtal moslima's. Volgens Het Nieuwsblad, editie Antwerpen, waren er 100 actievoerders. Volgens De Standaard weigerden er in totaal 37 meisjes hun hoofddoek uit te doen, volgens Het Nieuwsblad waren dat er dan weer maar 28. Over één getal zijn de drie kranten het eens: twaalf leerlingen schreven zich die dag uit omwille van het hoofddoekenverbod. Volgens een bericht van de school was dat aantal donderdag 3 september opgelopen tot 33.

'We doen dit voor Allah'
Enkele uitspraken van de betogende moslima's in de kranten:
'Blijven volhouden, zusters. We doen dit voor Allah', zo spoort Alae (18) haar vriendinnen aan. Alae is een Vlaamse die zich vier jaar geleden tot de islam bekeerde en een hoofddoek draagt.
Ekram El Mallouli (17) uit het vierde middelbaar: 'Mijn hoofddoek is geen stukje stof dat je zomaar kunt wegnemen. Hij is een goddelijke verplichting. Hij beschermt mij.'
'Als er jongens bijzijn, willen we ons bedekken', leggen oud-leerlingen Fatma Yilmaz (19) en Esma Ocak (19) uit. 'Onder meisjes is je hoofddoek afnemen geen probleem. Deze zomer hebben we in zee gezwommen, in bikini en zonder hoofddoek, aan een speciaal meisjesstrand. We hebben allebei zeker twintig verschillende doeken, in alle mogelijke kleuren en stofjes. Elke dag dragen we een andere, aangepast aan onze kleding. We volgen ook losjes de hoofddoekenmode.'
'Ik heb me samen met vijf vriendinnen ingeschreven in het Leonardo Lyceum, campus Pestalozzi', vertelt Ekram El Mallouli uit het vierde middelbaar. 'Niet omwille van het programma, maar wel omdat we daar een hoofddoek mogen dragen. Het is een deel van onze identiteit en een goddelijke verplichting. Raak je daaraan, dan raak je onze ziel.'

BOEH!
De betogende moslima's werden bijgestaan door Baas Over Eigen Hoofd! (BOEH!), naar eigen zeggen "een actieplatform van diverse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties, ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de intentie van het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen om een hoofddoekverbod in te voeren voor stadspersoneel met publieke functies." Welke die 'diverse' verenigingen zijn, komt men echter op hun website helemaal niet te weten. Wel kan men er lezen dat ze hun activiteiten organiseren ondermeer in samenwerking met de Federatie Marokkaanse Verenigingen, het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen en de Arabisch-Europese Liga (AEL). Hoewel BOEH! had opgeroepen om 'massaal actie te voeren', kan men 60 tot 100 betogers moeilijk 'massaal' noemen... Kitty Roggeman en Samira Azabar van BOEH!, aan de kranten. "Wij vinden dat jongeren het recht hebben om zelf te kiezen hoe ze hun religie beleven en hun identiteit ontwikkelen. Wij geloven noch in een verbod, noch in een verplichting." Op de trappen voor de ingang scandeerde Mina Cheba ultrakorte slagzinnen als "Hoofddoek is emancipatie. Verbod is discriminatie." Volgens het actieplatform moeten alle jongeren gelijke kansen op onderwijs krijgen. Daarbij mogen ze niet gedwongen worden om hun schoolkeuze te laten afhangen van het feit of ze hun hoofddoek mogen dragen of niet. "Zo wordt de schoolkeuze alleen maar beperkter van zodra er meer scholen het verbod invoeren. En dat komt de ontwikkeling en de kwaliteit van de opleiding van deze jongeren allesbehalve ten goede..", luidt het bij de manifestanten. "Deze regel is in strijd met het recht op godsdienstvrijheid en schendt het recht op onderwijs voor één specifieke groep", verduidelijkt Samira Azabar van BOEH! "De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Daarom is BOEH! zowel tegen het verbieden als tegen het verplichten van een hoofddoek." Maar BOEH! eist wel het recht op om altijd en overal een hoofddoek te mogen dragen, zonder dat iemand daar enige beperking zou mogen aan stellen. En à propos 'zelfbeschikking en emancipatie' van vrouwen: BOEH! heb ik wel nog niet horen protesteren als in Sudan duizenden vrouwen zweepslagen krijgen omdat ze een lange broek dragen of in islamitische landen gestenigd worden omdat ze niet voldoende ingepakt zijn in hun sluier. Hun protest is wel heel erg selectief...

Of sterker geformuleerd: het gaat hen in de grond niet om 'zelfbeschikking en emancipatie', maar om het opdringen van het recht om altijd en overal een sluier te dragen, als een kleine stap om van 'het Huis van de Oorlog', steeds meer een 'Huis van de Islam' te maken. Ze werken samen met het AEL, dat oproept: 'Weiger je hoofddoek af te zetten of schrijf je uit'. Karim Hassoun, Voorzitter AEL België, schrijft hierover op hun website: "Volgens datzelfde nieuws en bij monde van, enerzijds een studente en anderzijds de directrice van het atheneum, zouden er enkele leerlingen zich hebben uitgeschreven, zijn er meisjes die door de druk uitgeoefend door de scholen hun hoofddoek móeten afzetten en zijn er een 25 tal die op dit moment nog weigeren hun hoofddoek af te zetten. Persoonlijk kan ik alleen maar de meisjes steunen en oproepen om voet bij stuk te houden en te blijven weigeren hun hoofddoek af te zetten. Hierdoor kan het protest en het debat zowel buiten als binnen de schoolmuren gevoerd worden. Ik besef ook dat de directie en de schoolstaf hen dit met alle mogelijke middelen op termijn onmogelijk zal maken door hen ofwel uit te sluiten uit de lessen of zelfs uit de school te zetten. Indien het zover komt, dan is het best dat de meisjes de eer aan zichzelf houden en zich en masse uitschrijven uit het Atheneum, zelfs al wil dat zeggen dat ze ergens anders naartoe moeten om daar hun hoofddoek af te zetten. Uit solidariteit zou eenieder die deze gang van zaken verwerpt en rechtvaardigheid en gelijkheid hoog in het vaandel draagt, meisje of jongen, hoofddoek dragend of niet, allochtoon of autochtoon, dit voorbeeld moeten volgen." Dus nog liever 'ergens anders naartoe' dan zijn studies verder te zetten in de gekozen richting, ook al moeten ze ook daar ook hun hoofddoek afzetten. En dat moet dan de ontwikkeling en de kwaliteit van de opleiding van deze jongeren ten goede komen?...

Maar ze werden gedwongen!
Het eenvoudigste is natuurlijk geen hoofddoek te dragen als het schoolreglement dat zo bepaalt. Dan is er geen sprake meer van ongelijke kansen, maar wel van emancipatiekansen. Dat een hoofddoekenverbod de godsdienstvrijheid schendt is natuurlijk echte nonsens. Niemand wordt hierdoor in zijn geloofsovertuiging tekort gedaan. (Al BOEH! horen protesteren tegen het feit dat vrouwen in veel moskeeën appart moeten zitten?). En wat die zogenaamde 'vrijheid om al of niet een hoofddoek te dragen', daar heeft BOEH! blijkbaar niet goed gehoord (of niet willen horen) wat directrice Heremans aan diverse kranten verklaarde: "Vanuit het actief pluralisme dat we nastreven, konden we niet anders dan deze maatregel nemen. De laatste drie jaar is het aantal moslims in onze school toegenomen van 50 naar bijna 80 procent. Daaronder bevindt zich ook een conservatieve groep die anderen verplichtte tot het dragen van een hoofddoek. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Iedereen heeft recht op de uiting van zijn geloof, maar als daar druk van buitenaf op komt, is het onze taak om in te grijpen." Of een variante hierop: "In drie jaar tijd steeg het aantal moslims van 50 naar 80 procent, waaronder een klein groepje radicalen dat meisjes aanspoorde een hoofddoek te dragen. We hebben geprobeerd dat groepje aan te pakken, maar tevergeefs. Pas daarna hebben we beslist de maatregel voor de hele school in te voeren." Dat mannelijke medeleerlingen aan de basis van die druk liggen is duidelijk: "Verschillende meisjes hebben aan hun klastitularis verteld dat ze zich onder druk gezet voelden. We merkten ook dat sommige leerlingen buiten op straat geen hoofddoek droegen en hier op school wel. Leerlingen zonder hoofddoek gingen weg van het Atheneum. Deze week nog kwamen een paar jongens me vragen of ze niet apart van de meisjes les kunnen volgen als ze volgend jaar geen hoofddoek meer dragen". Het ging dus niet om 'emancipatie en zelfbeschikking', maar om een steeds zwaardere sociale druk om een hoofddoek te dragen. En die jongens eisen meteen afzonderlijk onderwijs, omdat ze niet met ongesluierde moslima's samen willen zitten. Met ongesluierde niet-moslima's samen zitten hadden ze blijkbaar geen probleem. Maar dat zijn natuurlijk geen moslims, maar slechts varkens en apen (volgens soera's 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50, schrijft islamoloog Hans Jansen in zijn boek 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten').

Onderwijskansen
Karin Heremans: ".. ik begrijp niet dat sommigen hun hoofddoek boven onderwijskansen stellen. Godsdienstvrijheid betekent niet dat je zomaar eisen kunt stellen aan een rechtstaat. De meisjes die nu nog weigeren, missen inlevingsvermogen. Het is niet gezond om zo radicaal vol te houden. Zonder hoofddoek heb je meer kans op werkgelegenheid. In veel bedrijven is de hoofddoek sowieso al verboden... Ik vind dat de meisjes zichzelf discrimineren door zo aan die hoofddoek te blijven vasthouden. Laatst hadden we een moslimmeisje aangeraden om optiek te gaan studeren. Dat wilde ze ook zelf graag. Toen ze merkte dat ze op die andere school geen hoofddoek mocht dragen, kwam ze terug. Een ander voorbeeld: veel moslimmeisjes willen lerares worden. Maar omdat ze dan hun hoofddoek moeten afzetten, doen ze het niet. Dat is toch pijnlijk?" (DS 27.06.09)

Kansen op werk
Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige van Randstad (De Morgen, 2 juli '09): "De oproep van de imam Nordin Taouil aan de ouders om bij het behoud van het hoofddoekenverbod de kinderen thuis te laten kreeg intussen al kritiek uit verschillende hoeken, waarbij het hoopgevend is dat ook bij de allochtone gemeenschap kritische geluiden te horen waren. Het verbijsterende is niet alleen dat de betrokken imam de oproep deed aan de allochtone ouders om de school links te laten liggen. Het is even verbijsterend dat de betrokkene nooit een oproep doet aan de eigen gemeenschap om meer te gaan investeren in onderwijs en ontwikkeling.... En dan is er natuurlijk nog de hoofddoek zelf. Hier willen we ons beperken tot een element dat nog niet aan de orde is geweest in de vele commentaren. Uit eigen onderzoek blijkt dat 60 procent van de werknemers in Belgische bedrijven problemen hebben met het dragen van de hoofddoek op het werk (zowel in de publieke als de privésector). Wie de keuze maakt om de hoofddoek ook in het openbaar te blijven dragen moet beseffen dat het de kansen op de arbeidsmarkt in het gedrang kan brengen. Dat geldt evengoed voor iemand die per se met een hanenkam door het leven wil stappen, of - per ongeluk - met 56 sterretjes in het gezicht."

Een hoofddoek dwingend voor moslima's?
Een hoofddoek dragen gaat dus voor sommigen voor op een geschikte opleiding of een gepast beroep. Maar is het dragen van een hoofddoek nu echt een 'goddelijke verplichting', gebaseerd op de Koran? Dat alle moslima’s een sluier moeten dragen (behalve in enkele strikt beperkte omstandigheden) zou in de Koran staan, onder meer in:
- Het zogenaamde ‘hijab-vers', Hoofdstuk 33 vers 53: "...En als jullie haar [de vrouwen van de profeet] iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar dat dan van achter een afscheiding (hijab)".
- Vers 31 van hoofdstuk 24 dat alle moslima’s voorschrijft dat zij "hun schoonheid niet mogen tonen, behalve hetgeen daarvan zichtbaar moet zijn".

Een zekere advocaat Abderrahmane Fraikech, vermoedelijk woonachtig in Quebec, stelt dat de sluier helemaal niet voorkomt in de Koran, (Le voile est-il islamique ou non?) en als daar wel sprake is van de 'hijab', hij een gordijn betekent, en geen sluier op het hoofd. Een gordijn, zoals toen gebruikelijk was om een ruimte af te sluiten, en die in dat vers concreet bedoelde dat de vrouwen (!!..) van de profeet zich konden afschermen van bezoekers ('jullie') die na het laatste gebed van de dag Mohammed naar zijn huis volgden. En dat is bovendien alleen maar een voorstel van de profeet voor zijn vrouwen, niet voor alle vrouwen. Op die website Sisyphe.org 'Un regard féministe sur le monde' staan meer interessante artikels over de onderdrukking van vrouwen in de islam.

Moslimfilosoof Tariq Ramadan streed voor het recht van Franse meisjes om de hoofddoek op school te dragen, toen het verbod daar enkele jaren geleden werd ingevoerd. Volgens hem is de hoofddoek een daad van geloof, hoewel niemand ertoe gedwongen kan worden. (Tariq Ramadan cassette: 'La femme musulmane. Realités et espoirs', 1, QA 19, Tawhid, in Caroline Fourest: Brother Tariq p. 141).
À propos: de Turkse grondwet bepaalt nog steeds dat er een hoofddoekenverbod geldt aan alle universiteiten. De islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP en de nationalistische oppositiepartij MHP zijn voor het opheffen van dat verbod. Dan ziet men toch wel uit welke hoek dit aandringen op het dragen van een hoofddoek komt.

Wikipedia: "Volgens de traditionele Koranuitleggers is de hoofddoek er ter 'bescherming' van de vrouw omdat ze zonder hoofddoek de lusten van mannen zou kunnen opwekken." Zou het niet veel eenvoudiger zijn dat de mannen hun lusten leren bedwingen?

Islamitische expansie
De hoofddoek is geen onschuldig kledingsstuk, maar een onderdeel van een veroveringstocht om zoveel mogelijk de sharia in Europa in te voeren. Het begint met de eis overal en altijd een hoofddoek te mogen dragen, en eindigt met boerka's en veel meer, gesteund door een fundamentalistisch-islamitische beweging die weigert zich aan te passen aan onze cultuur. Dat is toch ook wat er aan de gang is in het Antwerps atheneum, want het ging niet alleen om de hoofddoek. Karin Heremans: "Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding deden moslimmeisjes altijd al hun hoofddoek af. Maar plots werd dat een probleem. Hetzelfde bij buitenlandse studiereizen, waaraan moslimmeisjes niet meer mochten deelnemen, omdat ze vergezeld moesten worden van hun vader of oudste broer. De radicalisering nam echt wel stevige proporties aan.' (DS 19.08.09) En Gazet van Antwerpen bericht op vrijdag 4.09.09: "Gisteren werd al voor de derde dag op rij betoogd tegen het hoofddoekenverbod op het atheneum van Hoboken. “Op een onbeschofte, radicale manier”, zegt directrice Chris Weyers.Volgens haar is het niet meer gezond als moeders met hun vuisten op de deuren bonken en met hun hand doen alsof ze hun hals oversnijden. "Dat zijn doodsbedreigingen aan het adres van leerkrachten en leerlingen”, aldus Weyers." De naïeve (?) verdedigers van 'altijd en overal een hoofddoek mogen dragen' zouden toch tot het besef moeten komen dat het ook in Antwerpen en Hoboken niet daarom gaat, maar om van 'het Huis van de Oorlog' steeds meer een 'Huis van de Islam' te maken.
De hoofddoek is zoals het eerste sjaaltje dat de goochelaar uit zijn hoed haalt. Maar u weet het wellicht nog: na dat ene sjaaltje komt er een tweede, en een derde, en zo haalt hij enkele meters sjaaltjes uit zijn toverhoed. Mark Grammens: "Als men woordvoerders hiervan, zoals de Antwerpse imam, bezig hoort, dan voelt men aan dat ze de school en de meisjes die school lopen gebruiken als middel om hun kontrole te vestigen over onze beschaving. Het is evident dat hoe toleranter men zich tegenover deze evolutie opstelt, des te moeilijker het zal worden om het samenleven met moslimimmigranten mogelijk te maken. De integratie wordt door de fundamentalistische imams radikaal afgewezen, en de meisjes moeten dit door uiterlijke tekenen afficheren namens de hele gemeenschap. Op die manier komt men onvermijdelijk terecht bij segregatie in plaats van integratie.... Onder normale omstandigheden zou een hoofddoekenverbod niet aan de orde mogen zijn, maar als een moslima in het atheneum van Antwerpen verklaart dat de hoofddoek symbool staat voor "de islamitische expansie die door een goddelijke hand wordt gestuurd" (De Morgen, 26.06.09), dan zijn de omstandigheden niet meer normaal". (Journaal, 02.07.09). Mark Grammens haalt in hetzelfde artikel nog een citaat aan van prof. Etienne Vermeersch (in De Morgen, 04.05.07): "De hoofddoek is een onderdeel van en propagandawapen voor de fundamentalistische benadering van de islam".

Men kan directrice Karin Heremans alleen aanmoedigen: hou stand!

Hoofddoekjes = dwang

@Cristian
"Er is reeds aangetoond dat er geen sociale druk is van andere hoofddoekdragende moslima's ten aanzien van andere moslima's die hem niet dragen."

Naief gelul, hier in Amsterdam worden ze zelfs in de straat door andere moslima's aangesproken : http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/09/kijk_een_verschillige_kledi...

Bizar uiteraard en komt dit niet neer op het "beknotten van de vrijheid van anderen" ? Verder hebt je het alleen maar over de wet. Het gebruik van de democratische wet om de doelstellingen van de Islam (een religieuze vorm van facisme) te bevorderen.
Kijk nog eens naar die opnamen van het protest zou ik zeggen. Het fanatisme druipt ervan af. Keuzevrijheid my ass !

vuilbekkende islamofoben

geenstijl is natuurlijk een betrouwbare bron... zodra zo'n islamofoob (meestal man) door z'n voorraadje vooroordelen en nepargumenten zit wordt het schelden en tieren.

Paul, kijk eens wat verder

Paul, kijk eens wat verder dan je neus lang is en klik op de link naar de VARA-show (http://live.blikvoer.tv/dag/4/donderdag).

Een directrice zal wel beter merken wat er reilt en zeilt in haar eigen school, me dunkt. Als zij zegt dat er een immense druk is om de hoofddoek te dragen, dan geloof ik haar.

Vuilbekkende islamofielen

Het kan niet anders dan dat die vuilbekkende islamofoben in de leer geweest zijn bij vuilbekkende islamofoben. Hopelijk nemen ze de agressiviteit er niet van over ...
In elk geval zijn ze wel grappig die linkse islamofielen : wie had ooit gedacht dat links en progressief de grootste verdedigers zouden worden van de extreem-extreem-extreem rechtse ideeën die onder de hoofddoek schuil gaan? Wie had ooit gedacht dat de grootste papenvreters ever - de linkse club - in de 21ste eeuw door het stof zouden kruipen voor religieus oerconservatisme.
Hebben ze ooit al eens de moeite gedaan om 2 minuten na te denken en zich af te vragen waarom de hoofddoek gedragen wordt.
Het is haast niet te geloven dat - na een minimum aan onderwijs - ook linkse kornuiten uit de bol gaan voor een woestijngod en voor de dictaten van een Mekkaanse geweldpleger-rover die iets te vaak last had van een zonneslag en 'stemmen hoorde'.

zoals ik reeds zei...

schelden en tieren

Vrijheid is nooit privaat

Nee, godsdienstbeleving is geen prive zaak. Zowel in de mensenrechten als in de Belgische grondwet staat dat eenieder vrij is om zijn geloof OPENBAAR te belijden, verkondigen enz.
Wat men prive doet kan niemand nagaan. De enige mogelijkheid is een God maar zelfs de Paus is niet meer aanvaardbaar als Gods kennen en weten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor welke beschouwing maar ook en wie ook maar in aanmerking zou kunnen komen als alles-weter. Enkel obscure sekten huldigen nog iets anders.

Wat wel openbaar is is het gedrag van mensen. Hoe men zich kleedt, wat men verteld, hoe men eet enz. tot de kathedralen en kerken waar Vlaanderen vol mee staat. Niets minder dan de vrijheid zelf verreist dat dat religieus gedrag praktisch niet gekneveld, gedwongen of beperkt mag worden. Enkel waar duidelijk het algemeen belang wordt geschonden kan en moet er opgetreden worden. Mensenoffers en kindermisbruik is bvb zeker niet meer toelaatbaar. Dit is trouwens geen theorie zelfs hier in Belgie bestaat dat nog in 'christelijke' sekten.

Dit is al een oud probleem. Al in het Romeinse Imperium werd de tactiek toegepast van weigeren op religieuze basis van mensen in onderwijs, overheidsdienst enz. Men had toen het alternatief van doe zoals de rest is je wordt niet gekruisigd, opgegeten of verbrand. We zijn gelukkig al iets mensvriendelijk geworden maar verder zijn we nog even wreed en walgelijk.

Een verwant iets is het hebben van een mening. Jij mag natuurlijk denken wat je maar wilt. Niemand anders dan jezelf kan weten wat dat is en soms zelfs dat niet eens. Maar iets anders is de vrijheid hebben om die mening te delen, te vertellen enz. In een onderdrukkende en onvrije staat kan je dan snel de gevangenis in of mag je genieten van wat foltering.

Beide worden nu bedreigt, het is zeker geen toeval dat A nu kampt met religieuze onderdrukking en tegelijkertijd een aanfluiting qua democratie is geworden. Zelfs voor Janssens dood is gevallen zit men de uitslag van de ellection al af te breken. En wees maar gerust verder protest zal nog meer gecriminaliseerd worden tot verboden worden. Men heeft immers mogen stemmen en de stemming is prive...

<Hoofddoek>

Waarom die polemiek.

Moslims wensen scholen waar een hoofddoek kan gedragen worden.
Wel dat men deze dan opricht.
Men kan dan 30 jaar terug in de tijd gaan en terug naar gescheiden meisjes & jongensscholen gaan.

Vervolgens schaffen we alle lessen af en leren we enkel nog de koran.

Ik denk dat voor dit scenario in België geen plaats is.

Wenst men als moslim niet in de westerse wereld te leven ?
Wel er zijn nog plaatsen op de wereld waar men als moslin geen last heeft van de westerse normen & waarden.

In plaats van deze meisjes te viseren zou men beter eens wat
maatschappelijke en seksuele opvoeding geven aan de heetgeblakerde broers, vaders & imans van deze meisjes.

Zelfs lopen ze te kwijlen als ze een westerse vrouw zien die een enkel, kuit toont. (we zijn terug in de 19e eeuw, of kan men zijn dierlijke driften niet onder controle houden)

Een westerse man heeft meer nodig dan dat om van streek te geraken.

Dus pak die driftige broers, vaders & imans aan.
Laat die meisjes met rust.

ik vind het het prachtig wat

ik vind het het prachtig wat je hier zegt dat zou je niet verwachten van een belg.
Ik snap echt niet wrm een hooddoek niet mag wij doen daar niemand toch pijn mee ofzo.Wij dragen een hoofddoek omdat da van onze geloof is en gwn een beetje respect hebben kan ook e .
UIk snap echt ni wrm mensen daarom zo moeilijk doen zij dragen die toch niet hoe kunnen zij der dan tegen zen ?Wij zeggen tegn jullie toch ook niet ga niet naar een kerk of doet dit niet van u geloof want wij willen dat niet.This altijd ik ik ik maar jullie kijken nooit naar d egevolgen daarvan en hoeveel pijn jullie ons daarmee doen en daar eb k het niet tegen u e dennis maar tegen andere die daar zo moeilijk over doen.Denkis oe dat jullie in onze plaats zouden doen als je een hoofddoek draag. En tegenwoodig heb je ook belgische meisjes die een hofddoek drage dusja wa is daar mis mee e.Als iedeeen nu is respect eeft voor iedereen en niet zo moeilijk doet over een hooffdoek word belgie et een goe land!!

hoofdoek

ik vind het het prachtig wat je hier zegt dat zou je niet verwachten van een belg.
Ik snap echt niet wrm een hooddoek niet mag wij doen daar niemand toch pijn mee ofzo.Wij dragen een hoofddoek omdat da van onze geloof is en gwn een beetje respect hebben kan ook e .
UIk snap echt ni wrm mensen daarom zo moeilijk doen zij dragen die toch niet hoe kunnen zij der dan tegen zen ?Wij zeggen tegn jullie toch ook niet ga niet naar een kerk of doet dit niet van u geloof want wij willen dat niet.This altijd ik ik ik maar jullie kijken nooit naar d egevolgen daarvan en hoeveel pijn jullie ons daarmee doen en daar eb k het niet tegen u e dennis maar tegen andere die daar zo moeilijk over doen.Denkis oe dat jullie in onze plaats zouden doen als je een hoofddoek draag. En tegenwoodig heb je ook belgische meisjes die een hofddoek drage dusja wa is daar mis mee e.Als iedeeen nu is respect eeft voor iedereen en niet zo moeilijk doet over een hooffdoek word belgie et een goe land!!

wij mogen in de klas toch

wij mogen in de klas toch ook geen pet of muts dragen
als ze het nu gewoon in de klas uit doen
is toch niet zo moeilijk er achter doen ze het dan weer aan

een mondje frans

Marie George Buffet: "Le voile représente pour moi une atteinte insupportable à l’intégrité et à la dignité des femmes en tant que négation de leur corps, de leurs désirs, de leur personnalité. (...) une nouvelle domination masculine se fait jour dans une partie de notre jeunesse... (...). C’est sur ce terrain-là que le voile me semble devoir être combattu, sans complaisance, avec constance et détermination. " (Parti Communiste Français)

hoofddoek

Als je in je klas goeie leerlingen hebt, die aandachtig zijn, en niet om de haverklap je les storen, dan moet je als leerkracht toch tevreden zijn. Of die dames nu een hoofddoek dragen of niet is toch louter bijzaak. Die hoofddoek is toch een probleem die ze zichzelf aandoen. Het is voor het ogenblik een modeverschijnsel. Binnen een x aantal jaren gaat dat vanzelf voorbij. Hoe meer aandacht je er aan geeft hoe sterker ze zich voelen en hoe harder het verzet. Laat die meisjes met rust, laat ze volwassen worden en het gezonde verstand komt vanzelf.