Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

2500 vakbondsmilitanten geven signaal aan regering

2500 vakbondsmilitanten geven signaal aan regering

BRUSSEL -- De vakbonden ACV en ABVV verzamelden 2500 mensen op de site van Tour & Taxis om een waarschuwing te sturen richting regering. Geen Generatiepact bis, geen gemorrel aan de welvaartsvastheid, geen afbouw van de openbare diensten, maar wel een einde van het bankgeheim en het terugschroeven van de fiscale cadeaus aan de werkgevers die geen extra jobs opleverden.

001_HAN_7877.JPG

Dinsdag trekt premier Herman Van Rompuy met zijn beleidsverklaring naar het parlement en dan is meteen ook bekend waar er bespaard wordt en welke extra inkomsten er komen. De vakbonden kloppen al een tijdje op dezelfde nagel. De werknemers hebben al genoeg betaald voor de crisis, vinden zij. “Stuur de rekening maar naar diegenen die aan de basis liggen van deze catastrofe”, zei ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

Cortebeeck wees de regering meteen ook op enkele breekpunten van de vakbonden. “De welvaartsvastheid van de uitkeringen is één van de mooiste sociale realisaties van de afgelopen jaren. Denk niet dat we dat zo maar gaan prijs geven”, aldus Cortebeeck.

De ACV-voorzitter wees ook op de penibele situatie van de jonge werkzoekenden. “135.000 jongeren onder de 25 hebben geen toekomst. Daarom zeggen we: geen Generatiepact voor de ouderen maar wel banenplannen voor de jongeren.” Cortebeeck waarschuwde de regering ook dat er niet mag geraakt worden aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65.

Bankgeheim
Een verhoging van de taks op diesel zien de vakbonden ook niet zitten. “Zo'n verhoging raakt de werknemers zonder hen een alternatief te bieden”, zegt Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV.

Volgens Demelenne moet het geld gehaald worden waar het zit en om dat te doen moet het bankgeheim er aan geloven. “De fiscale administratie moet alle gegevens kennen. Daarom moeten we ook strijden tegen de fiscale paradijzen. Die zijn er ooit gekomen door dat de maffia daar met haar geld naar toevluchtte. Nu gebruiken grote fortuinen en bedrijven die om de belastingen te ontduiken.”

Demelenne pleitte voor een belasting op meerwaarden op aandelen. “Zij die enkele maanden geleden goedkope aandelen kochten, kunnen ze nu met veel winst verkopen zonder daar een frank belastingen op te betalen.”

Waardig werk
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw riep de regering op om de inspanningen te spreiden. “De inspanningen mogen het economisch herstel niet in de kiem smoren. Er zijn jobs, jobs en jobs nodig om de vergrijzing te kunnen betalen.” Voor besparingen kijkt De Leeuw liever in de richting van de notionele interestaftrek. “Bedrijven die speculeren of ons opzadelen met dure energie mogen niet profiteren van de notionele interestaftrek.”

De bijeenkomst in Tour & Taxis stond verder in het teken van de Internationale dag voor waardig werk. Verschillende hete hangijzers passeerden de revue in de vorm van een modeshow begeleid door muziek van De Laatste Show. Zo hield ACV-voorzitter Luc Cortebeeck een emotionele getuigenis over de moorden op Colombiaanse syndicalisten. Dit jaar alleen al werden daar 29 vakbondsactivisten vermoord. “Met medeplichtigheid van de politie en de overheid. Hoe kan de Belgische regering dan een handelsakkoord sluiten met Colombia?”, zei Cortebeeck.

Ook het klimaat, de aantasting van het stakingsrecht bij Carrefour, de delocalisaties, de schending van mensenrechten in Birma en herstructuringen kwamen aan bod.

Daan mocht de show afsluiten met een stomend concert.

001HAN_7405_600.JPG

Foto's: han Soete

001_HAN_7525_600.JPG
001_HAN_7534_600.JPG
001_HAN_7614_600.JPG
001_HAN_7636_600.JPG
001_HAN_7570_600.JPG
001_HAN_7782_600.JPG
001_HAN_7944_600.JPG
001_HAN_8024_600.JPG
001_HAN_8094_600.JPG

KBC ligt er majesteitelijk

KBC ligt er majesteitelijk rustig bij als ik richting Tour en Taxis stap. Fortis en Dexia in de buurt evenzo.

De vakbonden doen het met klasse (dat wordt dus punt 5 op het nationale nieuws) : het draaiboek is af, geen stukgeslagen ruiten of mest op straat, de zaal zit afgeladen vol.

De Laatste Showband en Daan zijn de muzikale tranquilizers. Gelukkig wordt op het podium hier en daar wat gespierde taal gebruikt. Over bankgeheim bvb, of over een tweede generatiepact. Over tobintaksen of over het halen van het geld waar het geld zit. Over noodzakelijke, wereldwijde en drastische koerswijzigingen van de internationale instanties.

Het menu is dan ook niet niks :
29 vakbondsmensen vermoord in 2009 in Colombia.
Delocalisaties die een wereldwijde neerwaartse spiraal van loon en werk veroorzaken.
The climate: too late and too little. Ondanks het palaveren in Kopenhagen.
Of dichterbij : de 135.000 jongeren in de jeugdwerkloosheid.
Het moordend grote gat dat de bankencrisis economisch en financiëel heeft veroorzaakt, en dat nog jarenlang door jan met de pet zal betaald worden.
Over het georkestreerd afbreken van het stakingsrecht (neeneen niet ginder ... hier) door werkgevers, politie(k) en gerecht.
Je kan zo nog een tijdje doorgaan.
Ondertussen doen ze in de Wetstraat naastig verder.
Zegeberichten bereiken ons via de kranten op de site :
BRUSSELSE BEURS OP HET HOOGSTE PEIL IN 1 JAAR.
De groene en rode jassen verbroederen in de zon bij hun lunchpakket.
Het broodje met tongsla heeft een wat flauwe bijsmaak.
Gelukkig worden er in Charlerloi bij de 15.000 betogers daar, de eerste traktoren gesignaleerd.
Nu de studenden nog.
Greenpaece probeert decibelmatig de agenda van Van Rompuy en Co vooralsnog aan te passen.
En over de Nobelprijs ... die mogen ze ook in hun gat steken.