Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Persbericht bosbezetters Lappersfort Zuurstoffabriek gelanceerd

Persbericht bosbezetters Lappersfort Zuurstoffabriek gelanceerd

Re: Lappersforest Oxygen Factory gaat aandelen verkopen

Het Lappersfortbos is de locatie van de lancering van een revolutionaire nieuwe onderneming: Lappersforest Oxygen Factory (LOF). LOF zag het licht als een innovatief nieuw project dat het tekort schieten van de visie en doortastendheid van de Vlaamse regering in de verf zet in het redden van deze iconische 3,2 ha zonevreemd bos.

Het Lappersfortbos is hèt symbool voor de 10000 ha zonevreemd bos in Vlaanderen met bestemming beton. Om de planologische fouten bij het inkleuren van de gewestplannen in de jaren 70 nu recht te zetten is veel geld nodig. De eigenaar eist vergoed worden aan de prijzen van de huidige bestemming, waardoor het bedreigde stuk Lappersfortbos 1,5 miljoen kost. De huidige compensatieregeling werkt ook niet goed: er zijn planologisch geen zones aangeduid om aan compensatiebebossing te doen., terwijl het compensatiefonds wel gespekt is

De zuurstoffabriekindustrie (maw bosbehoud) staat op de agenda van de komende klimaattop in Kopenhagen in december. Oudere bossen zijn beter in het opslaan van koolstof dan nieuwe, en het laten staan van bossen wordt een speerpunt van de onderhandelingen, want hoewel er al mechanismes bestaan voor het aanplanten van compensatiebos zijn er tot op heden geen drijfveren om bos te laten staan. De VN willen dit rechtzetten door zowel regeringen als individuen te belonen voor het behouden van bos.

Al tientallen jaren wordt economen verweten dat ze niet kunnen tellen, omdat de kosten aan de maatschappij nooit verrekend werden. Recente samenwerking tussen wetenschap en economie heeft geleid tot een ‘valorisatie’ van ecosystemen en biodiversiteit. Economen die hier aan werken maken hun cijfers bekend midden 2010. Door prijskaartjes aan ecosystemen te hangen schatten ze dat ontbossing elk jaar 2 tot 5 biljoen kost, meer dan de huidige kredietcrisis.

De economische waarde van een ecosysteem wordt berekend ahv. de alternatieven die nodig zouden zijn om te compenseren voor het werk dat een bos doet, bv. de bouw van waterreservoirs. Economische functies die door bomen worden geleverd zijn oa. waterzuivering en –opslag, koolstofverwerking en zuurstofproductie, stof- en geluidsfilter, afbraak van radioactiviteit, voedsel- en geneesmiddelenproductie. De psychologische waarde van het bos, dat voor stressvermindering zorgt, zijn zelfs niet ingerekend.

In het geval van het Lappersfort tonen Nederlandse studies van meer dan 10 jaar oud dat de natuureconomische waarde van een vergelijkbaar bos ongeveer 1 miljoen euro per ha zou zijn. Recentere internationaal vermaarde studies (2002) schatten de waarde echter op 2 à 300 keer zoveel, over 20 jaar. Het bedreigde stuk zou dus 640 miljoen euro waard zijn. Dat betekent dat de vraagprijs van 1,5 miljoen een fractie (0,25%) is van de natuureconomische waarde.

De internationale markt in vrijwillig bosbehoud schept een bredere context voor investeringen. Buiten de VN om is er op privé-initiatief gebaseerde markt ontstaan van boskopers die de bomen willen laten staan. Deze opkomende markt was in 2007 $335 miljoen waard en in 2008 $705 miljoen. Investeerders zijn instituten en individuen, die handelen uit ethische overwegingen of in afwachting van het ontstaan van een enorme globale markt in ‘forest credits’ (boskredieten).

Maar nu serieus. Elk uur verdwijnen 1300 ha bos en 13 dieren- en plantensoorten wereldwijd. Op een koele 30 uur tijd zou al het zonevreemde bos in Vlaanderen weg zijn. Deze bossen zijn essentieel voor de koolstofvermindering, temperatuurstabilisatie en biodiversiteit. Een prijskaartje hangen aan leven is onmogelijk maar we hebben deze bomen nodig om te leven. Dus zijn we op zoek naar 32000 donaties, 50 euro per m². We moeten het zelf doen. Investeer in de toekomst, koop een aandeel in de Lappersforest Oxygen Factory.

Contact met de bosbezetters: perswoordvoerder = Dita (uit de Dijlevallei, 11 maanden in het Lappersfortbos): 0470/968651.

Lappersfort aandelen

Een geweldig idee, die aandelen van de Zuurstoffabriek. MAAR... hoe geraak je eraan?

32.000 mensen gezocht die 50 euro Lappersfortbos kopen

zie www.saveforest.be

Koop nu uw stukje bedreigd Lappersfortbos ! Laat ons ademen en koop nu uw stukje zonevreemd Lappersfortbos ! Stort 50 euro per vierkante meter met bomen op het rekeningnummer KBC 738-008-1184-17, internationale stortingen Iban: BE 61-7380-0811-8417 Bicc: Kredebb. www.saveforest.be en www.lappersfort.org Doe een collecte op je school, in je buurt of in je familie om 50 euro bij elkaar te krijgen. Geef een lapje bos als verjaardagsgeschenk. Leg samen met collega's,... Meer info 050/390957

Indien we niet slagen in dit aankoopproject, willen we met de opbrengst ergens anders in Vlaanderen evenveel bos creëren. Hierbij kunnen we rekenen op de wijze raad van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be die ons zal adviseren voor een goed gebruik van het ingezamelde geld.