Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Karel Vinck voortaan ook baas op de VRT

Karel Vinck voortaan ook baas op de VRT

Door niemand benoemd, door niemand gekozen en toch baas en bonus gerechtigd.

Manu Claeys en Wim van Hees werden rond 10/10 gebeld door zowel de programmamakers van Phara als van Terzake voor een Oosterweeldebat met Karel Vinck op donderdag avond en vrijdagavond. resp. 15 en 16/10.

Zij blokkeerden hiervoor hun agenda's.
Beide afpsraken werden om dezelfde reden niet gehonoreerd: Karel Vinck wilde niet.
Ook niemand uit zijn omgeving kreeg opdracht of toestemming hem te vervangen.
Dit leidde tot een vervangprogramma op Phara met een politiek welles/nietesspelletje. Dit leidde op terzake tot een gesprek met Karel Vinck en Jan Peumans.

Hiermee bepaalde Karel Vinck dus de facto de VRT programmatie.
Hiermee werden de actiegroepen eenzijdig benadeeld. En hiermee werden BAM en Noriant eenzijdig bevoordeeld. Karel Vinck gaf zichzelf geen bonus maar hij ontving er een.

Dit is natuurlijk volstrekt in tegenstelling tot de missie van de VRT.
VRT maakt zich zo tot een onderdeel van de BAM propagandamachine.

Berlusconni

Op 't eerste zicht gaat het er bij ons wat beschaafder aan toe dan in Berlusconi-land.
Alhoewel : daar is het tenminste duidelijk.
Hier ook natuurlijk, voor wie een beetje DeKnack-Standaard-VRT Groep volgt.
Echter voor wie volgt, want net als in Italië zijn ook hier de afleidingsmaneuvers kwistig voorhanden. Van de Pfaff-villa tot de moord of Vandenbroucke (de politieker), van de Rode Duivels saga tot de repatriëring van Vandebroucke (de andere) ...
Tot slot : héél veel respect voor de Straten-Generaal en Ademloos. Zonder bonussen en heel wat nullen minder financiële hulp.
Wat ook de uitslag is : incredibele.

Omhooggevallen tv-drollen

De VRT is eigenlijk niet meer dan een entertainmentkanaal waar een bende omhooggevallen tv-drollen de dienst uitmaakt.
Privatiseer de VRT en richt een nieuwe openbare omroep op zou ik zeggen.

andersom telt niet

In Ekeren hield het district een info-avond. Bam/Noriant waren er, Arup/sum zou uitgenodigd geweest zijn. Die laatste wilde niet komen, en dus zat de BAM alleen op het podium.

Straten Generaal (Manu) zat in de zaal, Ademloos deelde briefjes uit aan de ingang.

De districtsraad wilde de ontwerpers van de traces laten spreken. Een aangezien Straten-Generaal, Ademloos, Natuurpunt geen ontwerpers zijn... ging het programma gewoon door zonder hen.

Onthouden dus, als je een referendum afdwingt, zorg dat het buitenlandse ingenieursbureau alle info-vergaderingen kan komen, want zelf hebt ge geen bal te zoeken op het podium van de 'informatievergadering'!