Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jo Vermeulen (sp.a): "Belangrijke stap richting alternatieven Lange Wapper"

Jo Vermeulen (sp.a): "Belangrijke stap richting alternatieven Lange Wapper"

ANTWERPEN -- “Dit is een duidelijke uitslag waarmee je verder kan. We zijn als sp.a tegen de Wapper en hebben dus gewonnen", reageert Vlaams parlementslid Jo Vermeulen (sp.a).

DSC8508.jpg

Hoe moet het verder?
“Formeel moet de stad nu een advies geven. En de uitslag van vandaag zal dat advies mee bepalen. Op basis van dat advies en andere adviezen moet de Vlaamse regering een beslissing nemen.”

Is er nu een politiek probleem?
De uitslag is zo duidelijk dat de stad en de Vlaamse regering rond de tafel moeten gaan zitten om te kijken wat er op korte termijn mogelijk is. Welke andere interessante alternatieven zijn er? De regering moet politiek gezien rekening houden met het advies dat de stad zal geven.

Wat met BAM?
“BAM is ooit opgericht om een aantal problemen op te lossen. Die oplossingen zijn er nooit gekomen. Er was geen draagvlak voor. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de BAM. Maar welke dat zijn, daar wil ik me nu niet over uitspreken.”

Volgens Vinck is  40 procent  ja-stemmen niet slecht en kan dat verhoogd worden als het probleem aan het Sportpaleis wordt opgelost.

“Vinck zit daar fout. Dit was geen referendum over de afrit van het Sportpaleis, maar over de vraag of er al dan niet een viaduct mag komen. Of het nu een viaduct is met 20 afritten of 15 dat is niet de essentie van de discussie. De essentie is of een stad een viaduct kan verdragen. En ons antwoord is duidelijk nee en dat van de Antwerpenaar is ook duidelijk nee. Wat meneer Vinck doet, is spijkers op laag water zoeken, maar daar gaat hij ze niet vinden.”

Bye bye Lange Wapper dan maar?

“Vandaag is er toch een heel belangrijke stap gezet om dat Wapperproject stil te zetten en om te kijken naar andere mogelijkheden. De critici zeiden: het is de Lange Wapper of de chaos terwijl het andersom was. Dit project was de chaos. En nu gaan we misschien - als het stof wat is gaan liggen - de helderheid hebben om te kijken naar de andere mogelijkheden die het mobiliteitsprobleem op korte termijn kunnen oplossen bijvoorbeeld via de Liefkenshoektunnel, via de A12, .... Het tunneltracé is één van de alternatieven maar is niet het enige. We moeten alle mogelijkheden onderzoeken.”