Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Jaarlijks 233 miljard euro nodig voor CO2-arme wereldeconomie”

“Jaarlijks 233 miljard euro nodig voor CO2-arme wereldeconomie”

Bericht overgenomen van IPSnews.be | 26 oktober 2009

MILIEU: "JAARLIJKS 350 MILJARD DOLLAR NODIG VOOR CO2-ARME WERELDECONOMIE"
Julio Godoy

KOPENHAGEN, 26 oktober 2009 (IPS) - Het Braziliaanse ministerie van Leefmilieu schat dat jaarlijks 350 miljard dollar (233 miljard euro) nodig is om de wereldeconomie CO2-arm te maken. Dat geld moet deels van de rijke landen komen, zeggen Braziliaanse politici.

Het cijfer werd het voorbije weekend bekendgemaakt door de Braziliaanse senator Serys Slhessarenko op een internationale bijeenkomst van parlementsleden in Kopenhagen. Ze wees erop dat andere schattingen een stuk lager liggen, rond 100 miljard dollar (67 miljard euro) per jaar.

Volgens Slhessarenko moet het geld “gedeeltelijk door de geïndustrialiseerde landen gefinancierd worden, en gedeeltelijk via mechanismen van de privésector”.

De rijke landen hebben zich in het verleden zonder enige beperking kunnen ontwikkelen, zei de senator. “Het is een kwestie van rechtvaardigheid.” “De ontwikkelingslanden kunnen een substantiële bijdrage leveren tot de vermindering van de CO2-uitsoot en de klimaatwijziging afremmen”, voegde Luciano Pizzato, een ander Braziliaans parlementslid, daar in Kopenhagen aan toe. “Maar onze landen moeten ook talrijke economische en sociale problemen oplossen, en daarom mogen ze niet het slachtoffer worden van een soort milieu-imperialisme.”

De conferentie vond plaats ter voorbereiding van de belangrijke VN-Klimaattop die in december in dezelfde stad plaatsvindt. Ze werd georganiseerd door Globe, de internationale organisatie van parlementsleden die zich inzetten voor een evenwichtig milieu. Slhessarenko leidde de Braziliaanse delegatie.

IPSNEWS (RP,PD)