Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Anti NS-A Betoging Gent

Anti NS-A Betoging Gent

Betoging tegen de bijeenkomst van het NS-A in Gent. De betoging verliep heel positief en vreedzaam zonder incidenten. Waarna iedereen, inclusief toevallige voorbijgangers ingesloten werden in een hoek van het Sint-Pieters plein en zonder duidelijk aanwijsbare reden werden opgepakt en bestuurlijk aangehouden.

Frederik Sadones - http://frederiksadones.wordpress.com/

101109_0260.jpg
101109_0277.jpg
101109_0252.jpg
101109_0285.jpg
101109_0307.jpg
101109_0309.jpg
101109_0316.jpg
101109_0340.jpg
101109_0348.jpg

dank je wel

dank u! ik sta op twee vd foto's en ga die gebruiken in mijn open brief naar meneer Termont

http://dorien-trafik.livejour

http://dorien-trafik.livejournal.com/

iets als dit mag nooit, maar dan ook nooit meer gebeuren!

meer foto's

voor de geïnteresseerden, ik heb ook foto's gemaakt van dit trieste gebeuren en die vind je hier: http://www.flickr.com/photos/44530594@N07/sets/72157622781500582/

open brief aan Termont

http://www.facebook.com/group

http://www.facebook.com/group.php?gid=174348319591&ref=mf

facebook tegen brutaal optreden van politie..

http://10november.wordpress.com/

en een blog waar iedereen zijn verhaal kan doormailen; aanwezigen, nsa'ers, gearresteerden, zelfs agenten..

@dorien niet moeilijk dat

@dorien niet moeilijk dat politie extreem rechts is, bij de anarchisten moet niemand van hun weten en voor de rechtsen zijn het meestal de beste vrienden, die staan nog te roepen van meer blauw op straat.
Het feit dat sommige anarchisten zo kwaad geworden zijn op de politie heeft te maken dat ze al zo veel keer ten onrechte opgepakt zijn, daardoor krijg je een verschrikkelijke haat aan de staat, het is bij sommigen zelfs de "reden" dat ze anarchist zijn geworden, omdat ze door begonnen krijgen hoe rechts het systeem wel is en hoe de politie profileert op uiterlijk zoals ras, kledingstijl, haarstijl enzovoort. Gisteren was er niets gebeurt buiten een klein opstootje aan de defoo waar laurentius ook al over sprak, zeker niet genoeg om de andere 409 personen op te pakken. Als we nu al geen vrije muziek meer mogen maken op straat is het ver gekomen, terwijl zij onnodig heel gent hebben wakker gehouden met hun stomme sirenes die veel luider dan een beetje muziek in een buurt waar er anders toch heel de nacht lawaai is. Aan alle gearesteerden, jullie gaan wrs een boete van 100€ combitaks in de bus krijgen. op google zijn er wel teksten te vinden hierover.

Grondwettelijke, gegronde klacht:

Indien mensen van plan zijn om een klacht in te gaan dienen bij de politie. Vermeld zeker onderstaande artikels in je klacht:

* Artikel 26 van de Belgische Grondwet (vrijheid van vergadering)
* Artikel 6 van het Internationaal Recht, o.a. belichaamd in het BuPo Verdrag (verbod op willekeurige arrestatie en het recht te w...orden erkend als persoon volgens de wet)
* Artikel 31, 5e lid van de wet op het politieambt (het recht om een derde te verwittigen. Indien je gsm is afgenomen en je niemand mocht bellen)
* Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (... waken de politiediensten over de naleving en dragen zij bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. Om hun opdrachten te vervullen, gebruiken zij slechts dwangmiddelen onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald.)
* Artikel 37 van de wet op het politieambt (elk gebruik van geweld moet redelijk zijn in verhouding tot het nagestreefde doel. Aan elk gebruik van geweld gaat een waarschuwing vooraf tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou worden.)
* Art. 7§1 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens: niemand kan word...en veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tide dat het handelen of nalaten geschiedde.
* Europese conventie voor de rechten van de mens: verplichte mededeling van de reden tot aanhouding, als ook een verplicht verantwoording voor het gebruik van handboeien.
* Foto laten nemen zonder geldige motivatie en onder dwang
* aanhoudingsregister: verplicht te ondertekenen. Geen exact motief aanwezig voor de aanhouding, of althans de mogelijkheid niet gekregen om dat te lezen.

Vertel je verhaal, neem die artikels mee om je verhaal grondwettelijk te staven en je hebt een mooie, gegronde klacht

vergeet dit ook niet aub

vergeet ook de razzia in de Overpoortstraat niet in 2008 waar net hetzelfde is gebeurd, dus Termont moet niet doen alsof zijn neus bloedt! :-)

Kritiek op hardhandig optreden van politie
http://www.gentblogt.be/2008/05/27/kritiek-op-hardhandig-optreden-van-po...

Drugsrazzia in Overpoortstraat
http://www.gentblogt.be/2008/05/26/drugsrazzia-in-overpoortstraat

Politie repliceert op klachten over drugsrazzia
http://www.gentblogt.be/2008/06/18/politie-repliceert-op-klachten-over-d...

"Pint drinken in Gent kostte urenlang onze burgerrechten"
http://www.indymedia.be/en/node/27751

Lezersbrief razzia in de Gentse Overpoort
http://www.indymedia.be/en/node/27773

[Getuigenissen] Cafébezoekers hard aangepakt in Gentse Overpoort
http://www.indymedia.be/en/node/27756

staat in mijn open brief hier:

http://ovl.indymedia.org/news/2009/11/28476.php

nu niet huilen

Als men keer op keer op dit soort tegenbetogingen evenzeer met gewelddadig gedrag van de antifa-hoek geconfronteerd wordt ("acties" met straatstenen, raids,...), dan wordt je jammer genoeg een "hoog risico" in de veiligheidsbeoordelingen van de flikken. Als je daarbij nog zo slim bent om met zwarte gezichtsbedekkende kledij te gaan paraderen (zie zelfs op uw eigen fotos) moet je m.i. niet gaan huilen.
Er bestaan zo veel creatieve, ludieke, mooie non-violence acties, daar zou actief links eens wat meer energie in moeten steken, in plaats van slachtoffertje spelen als ze opgepakt worden als je met een bedekte smoel met vlaggen en fakkels loopt te zwaaien.

Dat waren wij niet eh, met

Dat waren wij niet eh, met die fakkels ;)
En de rechtsen liepen even goed zwart gekleed met bedekt gezicht en vlaggen te zwaaien...