Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

100.000 handtekeningen voor Waardig Werk aan parlement bezorgd

100.000 handtekeningen voor Waardig Werk aan parlement bezorgd

BRUSSEL -- De koepels van de Noord-Zuidbeweging, het Vlaamse 11.11.11 en het Waalse CNCD-11.11.11 smokkelden dinsdagmorgen een reuzenhamer het parlement binnen. De hamer en de nagel zijn de symbolen van de campagne Waardig Werk. “Het parlement heeft ondertussen al een resolutie rond Waardig werk aangenomen, maar er kan nog heel wat meer gedaan worden”, zei 11.11.11-voorzitter Jos Geysels.

hamerparlementDSC_6412.JPG

11.11.11 voert dit jaar samen met de vakbonden campagne rond vijf concrete voorstellen om een wettelijk kader voor correcte arbeidsomstandigheden te creëren. Net geen 100.000 Belgen zetten hun handtekening onder die eisen.

Speerpunt van de campagne is de eis om bedrijven te verplichten tot meer transparantie over de productieketen. “Zo'n wet is belangrijk voor de consument”, zegt Bogdan Van den Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. “Mensen staan wel achter onze eisen, maar vragen dan: wat kunnen we zelf doen. Als op alle producten heel duidelijk vermeld staat onder welke arbeidsomstandigheden ze gemaakt zijn, kunnen ze bewust kiezen.”

Kamervoorzitter Patrick Dewael (VLD) die de handtekeningen in ontvangst nam, stond niet weigerachtig tegen het voorstel, maar wees er toch op dat dit op Europees niveau geregeld moet worden. “Anders dreigt dat de concurrentie scheef te trekken voor de Belgische bedrijven”, meent Dewael.

“Natuurlijk moet dit op Europees niveau gebeuren, maar het bestaat bijvoorbeeld wel al in Frankrijk”, zegt Bogdan Van den Berghe. “En kijk naar het voorbeeld van de Tobintaks. Het Belgische parlement keurde de Tobintakswet goed en heeft daardoor heel wat expertise opgebouwd. Ons land kan daardoor wegen op het debat op het internationale niveau.”

De campagne rond Waardig Werk begon op 7 oktober vorig jaar. Volgens Bogdan Van den Berghe zijn de resultaten bemoedigend. “In Europa wordt gewerkt aan een richtlijn rond onderaannemingen. In het Belgische parlement werd een resolutie gestemd. De politieke gevoeligheid voor het thema groeit dus.”

Volgens kamervoorzitter Patrick Dewael houdt de regering wel onvoldoende rekening met dergelijke resoluties. "Er worden soms lovenswaardige resoluties gestemd, maar de regering vertaalt die teksten onvoldoende in haar beleidsnota's."

De campagne Waardig Werk loopt nog verder. Begin volgend jaar voeren FOS, Wereldsolidariteit en de vakbonden nog een voorjaarscampagne.

In het najaar van 2010 richt 11.11.11 de schijnwerpers opnieuw op de milleniumdoelstellingen die ondermeer de armoede willen halveren tegen 2015. Bogdan Van den Berghe: "Het is nu echt vijf voor twaalf. In september buigt een VN-top zich over de milleniumdoelstellingen. Daar willen we maximaal op wegen. Voor het uitbreken van de crisis zaten we nog min of meer op schema, maar ik vrees dat dat nu niet meer het geval is."

hamerparlementDSC_6421.JPG