Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Een vleesloze dag in het Europees parlement met Paul McCartney en Rajendra Pachauri

Een vleesloze dag in het Europees parlement met Paul McCartney en Rajendra Pachauri

Wat hebben Ex-Beatle Paul McCartney en Nobelprijswinnaar Rajendra Pachauri van het IPCC met elkaar gemeen? Ze zijn allebei vegetariër en rotsvast overtuigd dat een lagere vleesconsumptie helpt om de klimaatverandering te bestrijden. Donderdag gaven beide heren een toespraak in het Europees Parlement.

Paul McCartney.JPG

Minder vlees eten is noodzakelijk om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden, want maar liefst 18% van de wereldwijde CO2-uitstoot is afkomstig van de vleessector. Dat is aanzienlijk meer dan de transportsector (auto's, vrachtwagens, treinen, vliegtuigen en schepen) die verantwoordelijk is voor 13% van de uitstoot. Die ontstellende cijfers publiceerde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in “Livestock’s Long Shadow
, een rapport dat in 2006 als een bom in het klimaatdebat viel.

“Wat mij het meest verontrust is dat dit rapport niet geschreven is door vegetariërs, maar door VN-wetenschappers die vlees eten.” zei Paul McCartney donderdag in het Europees Parlement. De ex-Beatle pleit samen met IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri voor vleesvermindering als meest eenvoudige en effectieve maatregel om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Paul McCartney wees het Europees Parlement op haar taak om mensen aan te moedigen hun vleesconsumptie te verminderen. “Vlees eten is niet langer een individuele keuze, want het heeft invloed op de ganse planeet.” In het Verenigd Koninkrijk startte hij de campagne Meat Free Monday, een beetje zoals Donderdag Veggiedag in Gent. “Mensen zullen niet snel geneigd zijn om vegetariër te worden, maar één vleesloze dag per week is een haalbare eerste stap voor iedereen.”

Onze vleesconsumptie van één dag veroorzaakt evenveel broeikasgassen als een autorit van 1600 km. De intensieve veeteelt is de grootste boosdoener. Eén calorie rundvlees verbruikt 40 calorieën fossiele brandstof, terwijl 1 calorie plantaardige proteïne slechts 2,2 calorieën fossiele brandstof verbruikt.

“We wonen allemaal op hetzelfde ruimteschip aarde,” zegt Nobelprijswinnaar Rajendra Pachauri van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering. “Als we de temperatuurstijging willen stabiliseren, dan moeten we alle mogelijke middelen inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onze vleesconsumptie aanpakken is een enorm doeltreffende manier om dat te doen.” Het voorbeeld dat hij aanhaalt zegt voldoende: tofu stoot tien keer minder broeikasgassen uit dan dezelfde hoeveelheid rundsvlees.

In 2006 werd 250.000.000 ton vlees geproduceerd. Dat is vijf keer meer dan in de jaren '50. Een derde van de graanoogsten en meer dan 90% van de eiwitten uit soja dient als voedsel voor dieren. Dat is heel veel voedsel dat niet naar mensen gaat, vindt Pachauri. “Vleesproductie neemt 70% van de landbouwoppervlakte en 30% van de totale oppervlakte in de wereld in beslag. Was dat niet het geval, dan zou een groot deel van de overschotten kunnen bijdragen tot de voedselzekerheid in de wereld en zouden mensen beter gevoed zijn,” aldus Pachauri.

De Nobelprijswinnaar wijst ook op het hoge waterverbruik van vlees. Voor 1kg graan is ongeveer 1400 l water nodig, voor 1kg rundsvlees 15.500 l. Een hoge vleesconsumptie, vindt hij, is totaal onverantwoord als je bedenkt dat de klimaatverandering in grote delen van de wereld waterschaarste zal veroorzaken. Tegen 2020 verwacht men dat er 75 à 250 miljoen mensen in Afrika met watertekorten zullen kampen en sommige Afrikaanse landen de helft van hun oogst gaan verliezen. Een vermindering vleesconsumptie helpt tegen armoede.

Tot vreugde van McCartney, Pachauri en een groot aantal aanwezigen op de hoorzitting, waren de helft van de maaltijden in het Europees Parlement die dag vegetarisch. De eerste stap tot vleesmatiging is gezet.

Rajendra Pachauri.JPG
Less Meat = Less Heat.JPG