Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rijke landen willen af van 'vervuiler betaalt'-principe

Rijke landen willen af van 'vervuiler betaalt'-principe

In Kopenhagen is opschudding ontstaan over een ontwerptekst die gelekt werd in de Britse krant The Guardian. De tekst – die een werkstuk zou zijn van de VS, UK en Denemarken – stapt af van het 'de vervuiler betaalt'-principe.

Het geheime document werd volgens The Guardian geschreven door individuen uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Opvallend is dat deze draft afstapt van het 'de vervuiler betaalt'-principe. In het Kyoto-akkoord werd er nog vanuit gegaan dat het Westen - dat historisch verantwoordelijk is voor de grootste uitstoot - ook de grootste inspanning moet doen.

In de draft staat dat de uitstoot van de ontwikkelingslanden ergens na 2020 moet pieken. Ook de ontwikkelingslanden zouden akkoord moeten gaan met becijferde reducties van hun uitstoot. Volgens The Guardian zouden rijke landen in 2050 per persoon dubbel zoveel mogen uitstoten als de ontwikkelingslanden. Er wordt dus afgestapt van het principe dat elke persoon op aarde evenveel recht heeft op CO2-uitstoot.

De controle over de financiering zou in handen komen van de Wereldbank. De VN zou dus aan macht inboeten. De ontwikkelde landen willen jaarlijks 10 miljard dollar uittrekken om de arme landen te helpen zich te beschermen tegen de gevolgen van de opwarming. Ter vergelijking: Oxfam vindt dat er 200 miljard nodig is.

De armste landen zouden ook enkel financiële middelen krijgen om zich aan te passen aan de klimaatverandering als ze zelf stappen ondernemen om de uitstoot te verminderen.

Over de transfer van technologie zegt de draft dat de patentrechten niet geschonden mogen worden.

De tekst doet ook een poging om het front van de ontwikkelingslanden te breken door een nieuwe categorie te introduceren: de meest kwetsbare landen.

The Guardian citeert een diplomaat. “Dit is een zeer gevaarlijk document voor de ontwikkelingslanden. Het is een fundamentele verandering van de balans van verplichtingen in de VN.”

China, India, Brazilië en Zuid-Afrika (de zogenaamde Basic-landen) hebben een alternatieve draft klaar. In het voorstel van de Basic-landen staat dat inspanning in de ontwikkelingslanden vrijwillig zijn en dat die gefinancierd moeten worden door de ontwikkelde landen. Er staat ook dat de overdracht van technologie niet beperkt mag worden door patentrechten.

Enkele eilanden zijn dan weer niet gelukkig met de Basic-draft en werken aan een eigen tekst die meer rekening houdt met hun penibele situatie. Er lijken dus barsten te komen in de G77, de coalitie van de ontwikkelingslanden.

Zoekmachine

Deze aanvalstactiek is afgekeken. Bingo. Hebzucht is niet altijd heel erg ver vooruitziend. De manier waarop deze belangen bekend worden die op ons aansluipen zegt genoeg over hun gehalte. Dit verhaal zal wel niet te hoog op de zoekmachine staan.

"De vervuiler

"De vervuiler betaalt"-principe is niet heilig. Want dit resulteert in "De betaler vervuilt", wat betekent dat de rijke landen mogen blijven doorvervuilen...

Dat de wereldbank meer macht in handen krijgt daarentegen, kan niet goedgepraat worden.

vervuiler

"De vervuiler betaalt" betekent in deze kwestie dat de landen die verantwoordelijk zijn voor de historische uitstoot (sinds 1850), nu de grootste inspanningen doen.

Het zijn niet de landen die nu pas beginnen te ontwikkelen die moeten boeten.

Het gaat niet om schuldig of

Het gaat niet om schuldig of onschuldig. Onze manier van ontwikkeling is nefast voor het klimaat gebleken, dat weten we nu, niet aan het begin van de industrialisatie. Maar hebbben de arme landen daarom nu het recht dezelfde fouten te maken? Het westen moet dringend onder de dictatuur van de markt uit die gedreven wordt door winst en eigenbelang (ja,ja ook de groene economie!), dat wordt met de dag duidelijker. Maar evengoed moet de derde wereld vermijden dat "ontwikkelingsmodel" te kopie¨ren, zoals bv nu in China alteveel gebeurd.

kopiëren

"Ontwikkelingsmodel kopiëren":

Bedoel je dat Chinezen, Indiërs en Afrikanen geen recht hebben op het comfort en de levensstandaard van het Westen?

Natuurlijk zou het beter zijn als zij niet dezelfde vervuilende weg afleggen, maar dat kan alleen als het Westen met veel geld over de brug komt om die landen te helpen meteen de sprong te maken naar een groene economie.

De paar miljard euro die Europa daar wil voor uittrekken, zullen lang niet genoeg zijn.