Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Aankondiging] gespreksavond met Ludo Abicht in Hasselt

[Aankondiging] gespreksavond met Ludo Abicht in Hasselt

afbeelding Ludo Abicht

Over de spreker

Ludo Abicht (°1936, Oostende) was enige tijd jezuïet in een klooster in Nijmegen. Hij trad uit, ging filosofie studeren, en even later Germaanse letterkunde (in Cincinnati, USA). Twintig jaar lang gaf hij les in de Verenigde Staten, zowel aan universiteiten als aan mijnwerkerskinderen en staalarbeiders. Ook was hij er vakbondsafgevaardigde.

Later gaf hij o.a. les aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Voor zijn boek 'Intelligente emotie' ontving hij de Arkprijs van het Vrije Woord. In de loop der jaren werd hij beïnvloed door het daensisme, het marxisme en de Vlaamse Beweging. Hij is actief in de vrijmetselaarsloge Le Droit Humain.

Ludo Abicht

Actief pluralisme

Praten over een 'actief pluralisme' betekent dat er zoiets als een 'passief pluralisme' bestaat. Dat 'passief pluralisme' was in het verleden, grotendeels onbewust, de regel. Al sinds de Middeleeuwen leven er in onze regio verschillende culturen - in elk geval twee, de joodse en de christelijke - naast, met en vaak tegen elkaar. Na de Reformatie en vooral de Moderne Tijd vestigden zich steeds meer culturen - religies en wereldbeschouwingen - binnen dezelfde politieke en sociale ruimte. Als gevolg daarvan kunnen we nu, zeker in de steden, van tientallen verschillende 'culturen' gewagen. Uit de onvermijdelijke confrontaties ontwikkelden we, met vallen en opstaan en niet zonder verzet, de deugd van de 'tolerantie'. De ervaring leerde ons immers dat 'intolerantie' op termijn elk samenleven onmogelijk maakt.

Ludo Abicht
uit; een interview met Ludo Abicht (uit Liberales)

gespreksavond met Ludo Abicht
thema: een filosofie voor maatschappelijke actie (actief pluralisme)

plaats: Cultureel Centrum Hasselt, Detmoldzaal
tijd: dinsdag 26 januari 2010 om 19.30u

informatie: Felix Bergers (089/35 64 20 of felixbergers@hotmail.com)
inkom: 5 euro (3 euro voor studenten, werkozen en gepensioneerden)

NB: De volgende gespreksavond krijgt Jan Peumans het woord (30 maart).
Thema: van milieuactivist tot parlementsvoorzitter.