Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Benjamin Verdonck: “De kunstenaar staat op de uitkijk”

Benjamin Verdonck: “De kunstenaar staat op de uitkijk”

Een jaar lang ruilde kunstenaar Benjamin Verdonck de theaterzalen voor de publieke ruimte. Het resultaat was KALENDER 09, 365 dagen actie op straten en pleinen van de stad Antwerpen. Zondag brengt Verdonck de verhalen die hij verzamelde terug naar het theater.

kalender_500.jpg

Benjamin Verdonck (foto: Mark Rietveld)

Verdonck ontvangt me bij hem thuis. Terwijl ik zoek naar de bel met zijn naam zwaait de deur al open. Ik wandel binnen in het intellectuele hoofdkwartier van de kunstenaar en zijn entourage. Hier ontvangt hij ook studenten en geïnteresseerden die met hem willen praten. De tafel ligt vol met kaften en documenten die verwijzen naar KALENDER 09.

Eén grote oefening

Op mijn vraag hoe hij terugblikt op 365 dagen actie antwoordt hij: “Niets was een mislukking en niets was een succes. KALENDER 09 was voor mij één grote oefening, een onderzoek naar mogelijkheden. Een zoektocht naar het snijvlak tussen mijn engagement als burger en als kunstenaar.

“Ik heb geprobeerd om op zo veel mogelijk verschillende manieren actie te voeren vanuit mijn praktijk als kunstenaar in relatie tot wat ik tegenkwam en wat zich voordeed. We werkten met de ijkpunten die een kalenderjaar te bieden heeft zoals kerstmis of de solden. Daarnaast drongen er zich in de loop van het jaar een aantal thema’s op die onze aandacht opeisten en de vaste kalender-items op de achtergrond duwden.”

Gaza

Zoals het conflict in Gaza. Als kunstenaar trachtte hij hiermee om te gaan, niet door ze op te sluiten in een voorstelling, maar door de interactie met de werkelijkheid. “Naar aanleiding van Gaza sprokkelden we al bedelend 50 euro bij elkaar. We knipten het briefje in twee. Eén helft stuurden we naar de Israëlische ambassadeur en de andere helft naar de vertegenwoordigster van de Palestijnse Autoriteit. Enkel door gezamenlijke goodwill konden ze die waardeloze papiertjes terug valideren.”

Voor wie het horen wil

Is het dan belangrijk dat wat hij doet ter ore komt van beleidsmakers? Hij repliceert filosofisch. “Natuurlijk wil ik dat mijn acties gezien worden, maar dat hoeft niet per se door beleidsmakers te zijn. Alles wat ik doe is een keuze om een specifiek gebaar te maken. Belangrijk voor mij is dat dit gebaar gelezen wordt en dit kan ook door de publieke opinie of een toevallige voorbijganger zijn.”

De kunstenaar vertelt verhalen

Wat Verdonck als kunstenaar wil doen is mogelijkheden aanreiken. “De kunstenaar is iemand die op de uitkijk staat, over de muur heen kijkt. Daar ziet hij ‘mogelijkheden’ waar mensen in hun alledaagse leven niet mee bezig zijn.”

Daarom ook is het belangrijkste resultaat van KALENDER09 de verhalen die thuis aan de keukentafel verteld worden over de acties. Daarin komen de ‘mogelijkheden’ aan bod.

Zwart

Die verhalen zijn de kern van de voorstelling ‘ZWART’. Verdonck zal vertellen over KALENDER09. Met de voorstelling wil hij het jaar ontsluiten: Niet als een eindpunt, maar als een nieuwe inspiratiebron. hij kan dan in de zaal ofwel in de foyer achteraf in dialoog gaan met de toeschouwers.

Meer informatie: www.benjamin-verdonck.be, www.kalender09.be

KALENDER / ZWART: 17.01.2010 & 18.01.2010 Toneelhuis Antwerpen (www.toneelhuis.be)

© 2009 – StampMedia – Femmy Thewissen