Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Armoedebewegingen eisen speciale Europese Raad over armoede

Armoedebewegingen eisen speciale Europese Raad over armoede

In de Europese Unie leven 80 miljoen mensen in armoede. Naar aanleiding van de start van het Europees Jaar tegen armoede vragen Europese organisaties actief in de strijd tegen armoede de Europese leiders om een speciale Europese Raad over armoede en sociale uitsluiting bijeen te roepen.

Op 19 januari, 2 dagen voor de officiële start van het Europees Jaar tegen armoede 2010 in Madrid, legde het Europese Netwerk tegen armoede (EAPN, European Anti-Poverty Network) haar eisenpakket voor de toekomstige EU-strategie voor de periode 2010 tot 2020 op tafel.

Fintan Farrell, directeur van het EAPN, opende de persconferentie met een referentie naar de historische woorden 'I have a dream' van Martin Luther King. De droom van de coalitie is een einde stellen aan armoede en sociale uitsluiting. Alle deelnemende organisaties waren het erover eens dat armoedebestrijding in Europa nog een lange weg heeft af te leggen. In de strategie van Lissabon, het actie-en ontwikkelingsplan voor de Europese Unie tot 2010, ligt de nadruk op het economische en te weinig op sociale solidariteit. Europa moet afstappen van het idee dat economische groei de armoede automatisch zal oplossen, klonk het.

Yvette De Vuyst, ervaringsdeskundige van ATD Vierde Wereld, schetste een pessimistisch beeld. “Iedereen heeft het nu over de crisis, maar armen leven al hun hele leven in een crisis. Het minimuminkomen is te laag. Families moeten de onmogelijke keuze maken tussen eten kopen of de huur of de energiefactuur betalen en er zijn te weinig sociale woningen.”

De armoede is er de afgelopen jaren alleen maar groter op geworden, aldus Yvette. Ze hoopt dat de beleidsmakers geen Europa met 2 snelheden zullen creëren en rekening zullen houden met burgeradviezen tijdens het vastleggen van de Europese agenda.

De algemeen secretaris van European Women’s Lobby (EWL), Myria Vassiliadou, benadrukte dat armoede niet gender neutraal is. “90% van de éénoudergezinnen zijn vrouwen, vrouwen werken vaker deeltijds wat gevolgen heeft voor hun pensioen en eventuele latere werkloosheidsuitkering en er is een ongelijke inkomensverdeling tussen mannen en vrouwen.“ Volgens Myria Vassiliadou is het beleid ontoereikend en is er een gebrek aan politieke betrokkenheid.

Het EAPN roept de Europese instellingen op om een nieuwe overkoepelende sociale en duurzame EU-strategie, die niet alleen focust op tewerkstelling maar op sociale vooruitgang, uit te tekenen en een speciale Europese Raad over armoede en sociale uitsluiting bijeen te roepen, waarbij de staatshoofden een verklaring ondertekenen waarin ze zich verbinden tot concrete stappen voorwaarts inzake nationale en EU doelstellingen tegen armoede. Andere aandachtspunten voor het armoedebeleid zijn dialoog met mensen in armoede en de NGO's die armoede bestrijden en een bewustmakingscampagne over de structurele oorzaken van armoede en sociale
uitsluiting.

Vervolgens kondigde Fintan Farrell nog enkele collectieve acties aan zoals ‘Vision’een bewustmakingsweek over armoede in mei en een nationale actiedag in september en hij riep het maatschappelijk middenveld, ngo’s, vakbonden en bewuste burgers op om op 12 oktober, de internationale dag tegen armoede, de Europese instellingen op te roepen om te bouwen aan een Europa voor iedereen.

Fintan Farrell sloot de bijeenkomst af met de wijze woorden van Mahatma Gandhi: "There is enough for everyone's need but not enough for everyone's greed."
Het EAPN is een coalitie van een 45-tal organisaties, actief in de strijd tegen armoede. Zij willen druk uitoefenen op de Europese instellingen om nieuwe doelstellingen vast te leggen voor het armoedebeleid. Tijdens de persconferentie stelde de coalitie ook haar nieuwe website voor.

http://www.eapn.org/

"welle zen goe bezig";laat Inbev los?

Oplossen van armoede?
Europa ceeert ellende.
De arbeiders van Inbev staan al 14 dagen op straat om hun werk te verdedigen.
Waar zit EAPN, European Anti-Poverty Network ;dit is geen armoede maar word het.
Arbeid en kapitaal herverdelen.
Daar hoor ik weinig over.
Maar das dan wel een ander extreem links verhaal,waar de fel verdedigde burgerij zich niet in kan vinden?
Het zal moeten Millenniumdoelstellingen ondertekent door 191 regeringsleiders (http://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen).

"Make poverty history"?

Leo

Make capitalisme

Make capitalisme History

vrijdag om 19 uur
Capitalisme a "love" story aan het piket van Inbev.
Gratis filmvoorstelling!