Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rudy De Leeuw (ABVV): "Halt aan speculanten en bonusjagers"

Rudy De Leeuw (ABVV): "Halt aan speculanten en bonusjagers"

BRUSSEL -- “Van ondernemers verwachten we dat ze meer zijn dan bankiers, dat ze echte entrepreneurs zijn, want wij willen werk,” zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

“Het was nodig om een signaal te geven. Zeker na de campagne van de werkgevers die beneden alle peil was. Hun pamflet is geen basis voor een sociale dialoog. Wij willen een sociale dialoog over het herstel van de economie waarin leefmilieu en sociale vooruitgang centraal staat.”

Bent u geschrokken van de eisen van de werkgevers?

“Niet meteen van de inhoud, maar wel van de manier waarop ze geformuleerd werden. De operatie beschadiging tegen de vakbonden en vooral het ABVV is onaanvaardbaar. Wij hebben nooit de onderhandelingstafel verlaten en zullen dat ook niet doen. Als er tenminste kans is voor een sociale dialoog met inhoud.”

De werkgevers stellen voor om de opzegtermijn van de bedienden te beperken tot een paar weken per vijf jaar anciënniteit.

“Als ze spreken over het eenheidsstatuut, dan hebben ze het eigenlijk over de afbouw van het bediendenstatuut. Dat is geen basis voor een onderhandeling. We zullen zien wat de premier daarover te zeggen heeft. We gaan ook naar EU-voorzitter Herman Van Rompuy om ook Europa bij de eco-solidaire relance te betrekken. Als we van hen een antwoord hebben, zullen we ook de werkgevers zien. Maar dat zal dan wel geen dialoog mogen worden over sociale achteruitgang die zogezegd noodzakelijk is om de economie te doen heropleven.”

Wat gaat het ABVV tijdens dat overleg op tafel leggen?

“Wij willen een eco-solidair relanceplan, een betere herverdeling van het werk, de ongelijkheden wegwerken tussen arbeiders en bedienden en een waardig pensioen.”

Misschien moet u gewoon wachten tot de crisis overwaait?

“Ik heb nooit geweten dat de werkgevers het wel een goed moment vonden om stappen vooruit te zetten. Nu het crisis is mogen we niet bij de pakken blijven zitten. We kunnen de economie stimuleren door het geld van de speculanten te belasten en zo een einde te stellen aan het rijk van de speculanten en de bonusjagers.”