Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zus van in elkaar geslagen jongen: "Tien jaar geleden racisme in Slovakije ontvlucht"

Zus van in elkaar geslagen jongen: "Tien jaar geleden racisme in Slovakije ontvlucht"

BRUSSEL/TIENEN -- Janette Danyiova is de zus van Peter Danyi. Peter (18) werd zaterdagnacht zwaar toegetakeld door een groep skinheads. Peter en Janette zijn Belgen van Slovaakse origine. “Ironisch”, zucht Janette. “Wij zijn tien jaar geleden uit Slovakije gevlucht omdat er zoveel racisme tegenover Roma-gemeenschap was.”

“Mijn broer van 18 was op een verjaardagsfeestje toen hij om één uur 's nachts sigaretten ging kopen in het centrum van de stad. Plots kregen skinheads hem en zijn vriend in het oog en zij begonnen hen te achtervolgen. Mijn broer en zijn vriend liepen weg, maar mijn broer viel en de skinheads kregen hem te pakken. Zij sloegen hem in elkaar en gaven hem vier messteken in de buik.”

Hoe is hij er nu aan toe?
“Hij is geopereerd omdat hij inwendige bloedingen had. Zijn maag en zijn darmen waren geraakt. Hij is wel buiten levensgevaar, maar heeft veel pijn.”

Hebben jullie voordien al problemen gehad met skinheads?
“Hier in Tienen zijn de skinheads niet onbekend. Ik heb nog twee andere broers. Eén daarvan is 23 en zegt dat er regelmatig problemen zijn. Het is echter nooit zo erg geweest. Ook wel omdat mijn broers altijd heel erg op hun hoede zijn in Tienen.”

Denkt u dat het om racisme gaat?
“Ja, natuurlijk. Mijn broer kent hen niet eens. Hij gaf hen ook geen enkele aanleiding om hem aan te vallen. Mijn broer is een heel rustig type. Ze hebben hem gewoon aangevallen omdat hij een donker huid heeft.”

Hoe komt het dat er in een kleine stad als Tienen vaak problemen met racistische skinheads zijn?
“Tja, ik zou het niet weten. Het Vlaams Belang is hier ook heel populair. Helemaal vreemd en onverwacht is het dus niet.”

Wat gaan jullie nu doen?
“Afwachten. Laten we eerst zien of ze de daders pakken. De vriend van mijn broer heeft een paar daders herkend. We zullen zien of ze hen te pakken krijgen. We weten nog niet of er al iemand is opgepakt. Het parket heeft ons alleszins nog niets laten weten. We gaan ons zeker burgerlijke partij stellen.”

Hoe reageert de Roma-gemeenschap?
"Natuurlijk hebben ze nu nog meer schrik om de straat op te gaan. De ouders willen niet dat hun kinderen nog alleen buiten komen. Maar als politieagenten een groepje vreemdelingen zien, worden ze meteen achterdochtig en denken ze dat ze iets van plan zijn. Maar mocht mijn broer met meerdere vrienden op stap geweest zijn, zou hij er nu niet zo erg aan toe geweest zijn."

Jullie zijn tien jaar geleden gevlucht uit Slowakije?
“Dat is juist de ironie. Omdat er in Slovakije zoveel racisme tegenover Roma's bestaat, zijn we naar hier gevlucht en hier gebeurt dan precies hetzelfde.”

Hoe komt het dat er in een

Hoe komt het dat er in een kleine stad als Tienen vaak problemen met racistische skinheads zijn?

Heel eenvoudig. Vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft E. Poffé(huidige burgemeester) de meerderheid gewonnen op de kap van andere mensen. Die van de immigranten, waaronder veel Roma. In zijn campagne van 2000 beloofde hij oa de zuivering van immigranten uit Tienen. Anno 2006 is het aantal immigranten in Tienen fors gedaald, en diegene die er nog zijn, voelen het racisme aan de tanden. Bij de nieuwjaarsbrief van de Vld in januari beschreef Eddy Poffé nog vol trots hoe hij de zuivering in Tienen had aangepakt. Nu kan onze Eddy wel zeggen dat er weinig immigranten zijn in Tienen(zie Nieuwsblad 28 augustus pagina 3). Tienen is een ongelooflijk racisistiche stad geworden sind 2000 en zo is het ook blijven escaleren. Ik spreek als een jonge twintiger uit Tienen. Het is tijd voor verandering. Heel dringend tijd.

VLD

Ik begrijp niet waarom die burgemeester niet op het matje geroepen wordt door de VLD, een partij die de multicultuur toch zeer hoog in het vaandel draagt.
Enfin, hij zal op 8 oktober wel afgestraft worden voor zijn asociaal beleid...

Donker-blauwe VLD

Het valt nog te zien in hoeverre de VLD echt voorstander is van een multiculturele samenleving.

Op de "links" pagina (liberale organisaties) van de VLD-site prijkt immers trots een link naar Nova Civitas.

Nova Civitas is een oerconservatieve libertarische denktank die aanleunt bij extreem-rechts. Zo rijkte ze de prijs van "De Vrijheid" uit aan Matthias Storme voor zijn kritiek op en strijd tegen de anti-discriminatie-wetgeving. Ter ere van die prijs schreef Matthias Storme een stuk met als titel "De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren". De prijsuitrijking werd in belangrijke mate bijgewoond door kopstukken van het Vlaams Belang.

Ook het werk van Jos Verhulst over directe democratie heeft binnen de VLD zijn aanhangers. Jos Verhulst hoort nochtans bij de huis-ideologen van het Vlaams Belang. In zijn artikel "Vrijheid, democratie en secessie" stelt hij dat directe democratie noodzakelijker wijze leidt tot monocultuur, en verwerpt hij met klem de multiculturele samenleving.

De donker-blauwe kant van de VLD levert de "intellectuele munitie" voor het Vlaams Belang. Van een mogelijk racistische VLD-burgemeester hoef je dus echt niet verbaasd te zijn.

Over Storme

Voor men commentaar geeft, moet men eerst wel wat weten over Nova Civitas. Hun prijs uitgereikt aan Matthias Storme was welverdiend. Deze mensen staan voor vrijheid, ik zal een voorbeeld geven van de gevaren van een anti-discriminatiewet:

Als men verhuurt, wil men liefst dat er huurders inkomen die betalen, deftige mensen zijn die niets kapot maken, m.a.w. men discrimineert. Door deze wet kan iedereen de verhuurder aanklagen omdat deze subjectieve argumenten gebruikt om een huurder uit te kiezen. Enkel objectieve argumenten zijn toegelaten, lees: geld. Enkel het inkomen van de huurder wordt nog toelaatbaar als bewijs. Het gevolg van deze wet is dus dat de armste mensen, waaronder het merendeel vreemdelingen, "objectief" gaan buitengesloten worden, net door die belachelijke anti-discriminatiewet.

Als Storme die prijs krijgt, dan is dat omdat hij als een van de eersten de gevaren heeft ingezien van zo'n gedrocht van een wet.

Lees zijn werk maar, het is zeer interessant.

Lang leve de vrijheid, hoe minder overheid, hoe beter!

Matthias Storm(front)

"Deze mensen staan voor vrijheid", zeer zeker: de absolute vrijheid om te discrimineren (en niet alleen "positief"). Op maat gesneden brood van het Vlaams Belang, en gelinkt door de VLD.

Allee het VB heeft het weer gedaan

Ten eerste, wat er met die aangevallen jongeman is gebeurd keur ik echt wel af! Dergelijke zaken kunnen niet en de daders moeten hard gestraft worden, liefst zonder pamperbeleid. 5 jaar effectieve celstraf zonder uitstapjes. Stop de kerels maar eens in een bootcamp! Dan zullen ze wel discipline leren!

Anderzijds, toch weer typisch: "Ja het VB is hier populair dus ..." Ik wordt het zo BEU om altijd weer dat te moeten horen he pfffffff. Toen ik 15 jaar geleden op school zat, was er van het VB niet eens sprake beste! Van Skinheads wel. Het gebeurde toen ook al dat skinheads vreemdelingen in mekaar timmerden en zelfs ook eigen bevolking wanneer die volgens hen een beetje afkeurend keken...

M.a.w. Het VB heeft hier geen fluit mee te maken!

Jullie moeten eens afleren met hier altijd VB te bashen. Het enige wat me aan VB stoort is dat ze persee de hele multicul weg willen terwijl dit nooit kan gebeuren en ook niet nodig is omdat niet elke migrant krapuul is.

Anderzijds is het ontegensprekelijk juist dat de onvoorwaardelijke linkse multicul veel problemen heeft veroorzaakt en grote oneerlijkheid zaait onder het volk. Een Voorbeeld. De turk die 1 dag arbeid presteert mag gaan stempelen. De belgische zelfstandige darentegen die jaren werkt en betaald, doch plots wegens omstandigheden zonder klanten komt te zitten (bvb wegenwerken, ongeval, zware ziekte) die kan het vergeten, die krijgt niks!!! Sta je dan stom dat bepaalde zwakkeren van geest deze door LINKS gecreëerde ongelijkheid letterlijk uitwerken op de turk dan?

Wanneer links praat over "de rijken" bedoelen ze inmiddels wel, diegenen met 50.000 netto of meer hee m.a.w. elke werkende vlaming en waal.

Het VB aan de macht zou zo slecht niet zijn. Dan zou er zeker een betere justitie komen, een eerlijkere solidariteit en zouden de socialistische machtsstructuren eindelijk afgebouwd worden wat elke burger zeer veel zou schelen aan taksen!! En alle migranten weg? Dat zouden ze nooit durven proberen en dan nog, daar zouden ze niet mee wegraken. Ze zouden wel de migranten met een crimineel strafblad kunnen uitwijzen en zou dat zo slecht zijn???

Groeten.

VB en extreem-rechtse skinheads

"Sta je dan stom verbaasd dat bepaalde zwakkeren van geest deze door LINKS gecreëerde ongelijkheid letterlijk uitwerken op de Turk?"

Het Vlaams belang omschrijven als een groep van zwakkeren van geest lijkt altijd aantrekkelijk, maar, hoe leuk ook, naast de waarheid. Eveneens is het naast de waarheid dat het Vlaams Belang niets te maken heeft met extreem-rechtse skinheads.

Zowel deze skinheads en Vlaams Belang hanteren een hate-speech naar "anderen" toe. Zonder enige twijfel voelen deze aanvallers zich gesteund door de rethoriek van het Vlaams Belang: zij doen met daden wat het VB doet met woorden. Omgekeerd neem ik aan dat extreem-rechtse skinheads Vlaams Belang zullen stemmen. Wanneer kopstukken van het VB zeggen dat zij met "dat soort" niets te maken hebben, klinkt dat op zijn minst vrij ongeloofwaardig.

Het is duidelijk dat de onrechtvaardigheid waarnaar hierboven verwezen ivm sociale zekerheid (voor zover het klopt) hoe dan ook niet de schuld is van "die Turk", en dus ook door geen enkele politieke partij aan hem verweten kan worden. En ook dat de oplossing van dit soort problemen ligt in het wegwerken van de benadeling van bepaalde groepen, niet in het opheffen van reeds bestaande zorg.

"Lang leve de vrijheid, hoe

"Lang leve de vrijheid, hoe minder overheid, hoe beter"

Uw vrijheid heeft een einde wanneer de vrijheid van iemand anders in gevaar komt.

De overheid dient ervoor om middelen vrij te maken om deze regel te kunnen waarborgen zodat mensen niet in een gevoel van angst hoeven te leven in zijn/haar stad. Opgepast voor overregulering, dat wel...

Daarom denk ik dat in zulke situaties het maatschappelijke middenveld aan belang moet kunnen toenemen. Het vereningsleven dient aangewakkerd te worden zodat mensen voor elkaar en door elkaar zich begrepen kunnen voelen.

Iemand wordt niet geboren als "skinhead" en niemand wordt geboren als "allochtoon". Dit is wat de samenleving, milieu, opvoeding, media,... ervan maakt. Het gevaar dat er twee "kampen" ontstaan waarbij de ene partij de ander niet meer WIL bebrijpen is eens zo groot.

groetjes

Werk;perspectief;toekomst;geld

Zaterdag as 14 uur.
Manifestatie voor aanvaarding van anders zijn.
Vertrek aan de grote markt in Tienen.
(Volop in voorbereiding gedetailleerde uitnodiging volgt.)
We kunnen veel verzinnen bij wie wat en hoe;
Feit er is aanvaardbaar WERK te kort.
De lonen staan onder druk.
Laaggeschoolden worden ingezet als koelies.
PERSPECTIEVEN op een normaal leven zijn onzeker.
Interim-arbeid, afdanking, arbeidsdruk…
De TOEKOMST is onzeker.
Frustraties worden afgereageerd op de gelijke.
De mens die het moet hebben van arbeid.
Racisme wordt gebruikt als motor van verdeeldheid.
GELD dat met bergen ligt opgestapeld op schaarser wordende plekken.
Word door de overheid doorgesluisd naar de berg.
(Afdanking-werkloosheid;concurrentie-belastingsvermindering)
De burger komt steeds meer onder druk te staan,presteren ,inleveren…
De armoede wordt verdeeld; met een mooi woord armoedebestrijding.
Wanneer word de rijkdom herverdeeld.
Zodat iedereen een normaal leven heeft.
Me dunkt dat het motortje gauw zal stilvallen.
Werk aan de winkel voor de burger om zijn demos kratos te etaleren.
Dus SOLIDARITEIT de stok in de motor.

Verbonden,Leo

VB aan de macht verbetering?

Lawrence, Lawrence Van de Weghe?

Hier Gregory, remember?

Anyway, ik vraag me toch af of je met het VB aan de macht een verbetering krijgt. Als t aan hun economisch plan ligt, kan Vlaanderen Argentinië achterna. Stem dan aub voor CDNV of VLD, die weten tenminste hoe ze de economie draaiende moeten houden.

En hoezo een betere justitie met VB? Even realistisch man, VB zal de reeds gepolitiseerde justitie herpolitiseren: resultaat, tzelfde als drvoor.

En dat de socialisten België regeren klopt spijtig genoeg. Dirupo en Onkelinckx, tis allemaal Italiaanse maffia. Maar kijk ook eens in eigen boezem beste Vlaming, wie liet Sabena failliet gaan? Ja de Vlaamse regering is mee schuldig. Wie voerde een belasting in op zelfstandigen: Fientje Moerman (VLD).

Punt 4: Alle misdadige migranten weg? Als vreemdelingen (of genaturaliseerde personen) al zelf op het VB stemmen, en zelf zeggen dat ze beschaamd zijn om hun kinderen die herrie schoppen... tja, wat dan? Soms stellen die vreemdelingen zelfs voor om hun kinderen niet naar t opvangcentrum in Everberg te sturen (waar ze trouwens van hun celgenoten alleen maar extra trukjes leren om te overvallen of in te breken) maar naar het land van herkomst... Dan pas beseffen die kwajongens wat ze mispeuterden. VB heeft volgens mij gelijk als ze zeggen buitenlanders met een strafblad direct met de vlieger naar huis. Want als ik in Marokko iets mispeuter wordt ik direct t land uitgezet. En hier zitten Joegoslaven, Georgiërs, Marokanan, Roemenen, ... slechts enkele uren vast in een warme cel? Zeg nou zelf; waar is de logica?

Er is geen enkel excuus om een MP3 te stelen, een buschauffeur af te rammelen, een neger in coma te kloppen, een Marokkaan neer te schieten, een zigeuner af te tuigen, ... Laat dat duidelijk zijn. Idiote puberale racisten zijn er spijtig genoeg in beide kampen.

Ander punt: Ekeren en zo willen zich afsplitsen van Antwerpen... Hebben ze gelijk? Zij vinden dat een eigen burgemeester veel beter zou zijn voor het lokaal bestuur: ze hebben begot gelijk. Maar Antwerpen zal nooit zo'n afsplitsing toestaan omdat ze veel belastingsgeld ontvangen van Ekeren en zo. Maar Antwerpen moest perse de grootste stad zijn; wel, Adolf Hitler leed aan grootsheidwaanzin, t huidig Antwerps bestuur ook. So fuck Adolf and Patrick en ga liever niet stemmen. Want of het nu groen, rood, blauw, oranje, geel of bruin is, t zijn allemaal zakkenvullers.

En akkoord, men discrimineert VB, maar een partij die haat predikt, moet die wel getolereerd worden? VB discrimineert maar heeft hier en daar wel gelijk (zie hierboven). Laten we dus die enkele goeie punten in ons federaal beleid invoeren.

En Vlaams Belang-kopstukken zijn misschien tegen België maar ze zullen het nooit kapot krijgen. België blijft één omdat rijke Vlamingen, Brusselaars en Walen er belang bij hebben. Hoe groter de markt, hoe beter voor de economie. Dat heet boerenverstand!
En akkoord, België is vroeger gecreëerd als buffer tussen Duitsland en Frankrijk en is dus surrealistisch. Maar na 1076 jaren is het niet meer mogelijk om Belgiê te splitsen. En ja, wij betalen voor de Walen... Maar doe eens even serieus, als er per Vlaming elk jaar naar Wallonië enkele euro's belastingsgeld gaan, waar zit dan de muggezifter?

Misschien ben je te vinden op de betoging aanstaande zaterdag in Tienen want een signaal tegen racisme en voor wederzijds respect is essentieel willen we een deftige toekomst.

Salut en de kost!

Ik woon in Tienen, en ik heb

Ik woon in Tienen, en ik heb eigenlijk nog nooit echt iets geweten van racisme in Tienen... Mss hier en daar een enkeling die spijtig genoeg het niet op allochtonen heeft... Maar daar blijft het bij...

Mss zou het leuk zijn moesten de politieke partijen aanwezig zijn als persoon, en onopvallend zich tussen het volk mengen...
En die miserie over dat het Tiens stadsbestuur racisme opwekt is ook al ver gezocht, als ge de wetten uitvoert (van bijvoorbeeld het asielbeleid zijt ge ineens een racist... dan is elke politieagent, rechter een racist... Laat politiek er eens buiten verdomme, en geef gewoon een duidelijk signaal als persoon da ge tegen racisme zijt, de wereld verbeteren begint namelijk bij uzelf...
Nog laatste opmerking... Vlaams Belang in Tienen stelt nikske voor... 2 gemeenteraadsleden op de 31... jaja, wij in Tienen zijn racisten!

Gewelddadig cultuurpessimisme ?

De vraag naar de verantwoordelijkheid van het Vlaams Belang bij racistisch geweld wordt geregeld gesteld. Daarbij wordt terecht verwezen naar de repetitieve hate-speech van het VB. De bron van die hate-speech ziet men dan als de inherente racistsiche ingesteldheid van het Vlaams Belang of van de "Belangers".

Niet alleen xenofobie , maar ook Vlaams-nationalisme blijkt aan de bron van die hate-speech te liggen, en meer bepaald door het daarbij horende cultuurpessimisme.

Wanneer het VB in mei een resolutie indiende waarin het "onverwijld" de splitsing van België vroeg, was dit "onverwijld" niet alleen ingegeven door anti-Belgisch fanatisme, maar tevens door de vrees dat als er vandaag geen Onafhankelijk Vlaanderen komt, het morgen geen zin meer heeft, wegens het, door migratie, verdwijnen van "De Vlaamse Identiteit" .

De hierboven geciteerde extreem-rechtse academicus Matthias Storme, zegt het zo in een interview op Klara met de al even flamingante Jean-Pierre Rondas:

"Mijn pessimisme is er om andere redenen. Het heeft er, zoals ik zei, niet mee te maken dat België niet uit elkaar gaat vallen, maar dat we er uiteindelijk misschien niet beter bij zullen zijn, omdat de voorwaarden waaronder België uit elkaar valt, dusdanig kunnen zijn, dat er uiteindelijk voor Vlaanderen niks meer over blijft. Dat zou het gevolg kunnen zijn van de huidige politiek.

Een vertragingspolitiek

Dat is ten eerste een vertragingspolitiek om ervoor te zorgen dat men
Vlaanderen maar los laat wanneer Vlaanderen al aan het verarmen is, ten gevolge van de vergrijzing. Verder natuurlijk ook een naturalisatiepolitiek en een immigratiepolitiek die maakt dat Vlaanderen minder Vlaams wordt ...

Waarvan het de bedoeling is die identiteit te ondergraven …

… te ondergraven, niet door migratie als dusdanig, maar door een migratie die niet geflankeerd wordt door een integratie- of assimilatiebeleid (en ik wil op dit ogenblik niet over het onderscheid tussen de twee, dat er natuurlijk is, gaan praten), waarbij je in feite een grote niet-Nederlandstalige minderheid in
Vlaanderen creëert. In een normaal land kan men daarmee overweg, omdat men zijn eigen land in handen heeft. En hier is dat niet het geval. In een onafhankelijk Vlaanderen heb ik geen moeite met een minderhedenverdrag, omdat je daar de instrumenten hebt om dit in de juiste banen te leiden."

Met andere woorden: talrijke immigratie schiet de Vlaams-nationalistische droom aan diggelen, een probleem dat de N-VA wil counteren door een doorgedreven en op Nederland(s) gerichte assimilatiepolitiek, die de naam "verdraagzaamheid" meekrijgt. Voor de N-VA is overigens het enige probleem met het Vlaams Belang dat het "contra-productief" is, niet dat het onethisch zou zijn.

Vlaams-nationalistisch cultuurpessimisme als bron van racistisch geweld en onverdraagzame assimilatiepolitiek: wie die ideologie promoot, is medeverantwoordelijk.