Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dirk Van Duppen: "Wij moeten ons niet neerleggen bij de beperkte bevoegdheden van de districtsraden"

Dirk Van Duppen: "Wij moeten ons niet neerleggen bij de beperkte bevoegdheden van de districtsraden"

Een dikke 1600 stemmen heeft Dirk Van Duppen nodig om in de districtraad van Deurne verkozen te raken. "Hier Dirk, nog een stem," klinkt het. "Dan zitten we aan 1115, nog 500 te gaan," luidt het antwoord. De voortrekker van het kiwi-model heeft er duidelijk zin in. Volgens recente peilingen zou de PVDA het Vlaams Belang afhouden van een absolute meerderheid in de districtsraad.

001_DSC_1458_500.jpg

"Kom maar naar onze brunch,” had Dirk Van Duppen me aan de telefoon gezegd, "dan kan je ook eens de sfeer opsnuiven van onze campagne." Tram 5 komt boven de grond in de buurt van het sportpaleis (Deurne Noord), één van de wijken waar het Belang bijzonder goed scoort. Zelf als Brusselaar schrik ik van het mistroostige aanzicht van deze wijk. In zaal Bosuil zit de sfeer er anders wel goed in. Een 150-tal campagne-medewerkers laden er zich op voor de laatste twee weken kiescampagne.

Dirk Van Duppen: “De reden waarom men mij gevraagd heeft om in Deurne de lijst te trekken heeft natuurlijk te maken met de kiwi-campagne. Met die campagne voor de beste geneeskunde aan de goedkoopste prijs hebben we laten zien dat wij als kleine partij ook grootse dingen kunnen verwezenlijken. De kiwi-campagne leidde ook al tot concrete resultaten. Zo heeft het budget voor geneesmiddelen de eerste helft van dit jaar een overschot van 20 miljoen euro en dat voor het eerst in de geschiedenis van de ziekteverzekering. Negenhonderd geneesmiddelen zijn drastisch in prijs gedaald, de mensen weten dus waarvoor ik sta.”

“Volgens de laatste opiniepeiling van de Gazet van Antwerpen dreigt het Vlaams Belang hier de absolute meerderheid te behalen. Volgens die zelfde peiling zou de veertiende van de 27 zetels in Deurne of naar de PVDA of naar het Vlaams Belang gaan. Voor de nuttige stem tegen een extreem rechtse meerderheid - of zeg maar de dictatuur – moet je dus bij de PVDA zijn. Daarom ook dat ik absoluut die lijst wil trekken.”

Het Vlaams Belang is zeer groot in Deurne. Sluit je dan niet beter een front met alle andere progressieve partijen?

“SP.A en GROEN! zijn om die reden inderdaad samen gegaan. Maar je moet ook kijken naar de feiten. We hebben 1150 mensen uit Deurne bevraagd over wat hen op de lever ligt. Op basis daarvan hebben wij ons verkiezingsprogramma opgemaakt. De belangrijkste vijf punten zijn: één, de ziekenhuizen Erasmus en Stuyvenbergh moeten blijven als openbare en sociale ziekenhuizen. Twee: gas en elektriciteit moeten 20% goedkoper worden. Drie: het probleem van de jeugdwerkloosheid. Vier: het probleem van de veiligheid dat wij willen aanpakken door meer te investeren in mensen, sociale controle en openbare dienstverlening en vijf: er moeten gratis 52 vuilniszakken per gezin te beschikking worden gesteld.”

“Wat heeft de groen-rode regenboogcoalitie gedaan rond die vijf punten? Het stadsbestuur wil het Erasmus en Stuyvenbergh-ziekenhuis sluiten. De mensen weten dat de gas- en elektriciteitsrekeningen duurder zijn geworden onder dit bestuur en het is Mieke Vogels die de dure witte vuilzakken heeft ingevoerd. Als de mensen dan een proteststem uitbrengen hebben ze rond één aspect gelijk, namelijk dat ze in protest gaan. Maar ze hebben natuurlijk ongelijk om op het Belang te stemmen, maar dat komt voor een stuk uit onwetendheid. Als het Belang aan de macht zou komen zou het nog veel erger worden. Ook op die vijf punten, het Belang is voor de privatisering van de ziekenhuizen. Het Belang wil bijvoorbeeld de stad ontvetten, maar dat wil vooral zeggen nog minder jobs. Het Belang is ook voor de privatisering van de vuilnisophaaldienst wat vooral wil zeggen dat het voor de burger duurder zal worden. Wij vertrekken vanuit een visie dat eerst de mensen komen en niet de winst, maar zowel bij het stadsbestuur als bij het Belang is de logica omgekeerd. Wij zijn dus goed geplaatst om een antwoord te bieden op de verzuchtingen van die mensen. Wij gaan dan ook niet in de eerste plaats stemmen afsnoepen van SP.A-GROEN maar vooral van het Belang.”

Je komt op voor de districtsraad, maar die heeft in geen enkel van die punten enige bevoegdheid.

“Wij moeten ons niet neerleggen bij de beperkte bevoegdheden van de districtsraden. De districtsraad is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de burger staat. Dus zouden alle problemen uit het dagelijks leven van de mensen daar op tafel moeten komen. Wij werken in die raden volgens het principe straat – raad - straat. We hebben bijvoorbeeld 700 kaartjes met boodschappen van mensen tegen de sluiting van het Ersamusziekenhuis opgehaald. We zijn met die kaartjes en een groep patiënten naar het districtsbestuur getrokken. We waren met zoveel dat ze speciaal de trouwzaal hebben moeten ter beschikking stellen. Daar werd een heel debat gevoerd tussen het volk en het districtsbestuur. We hebben van de districtsraad geëist dat ze een motie zouden stemmen tegen de sluiting van het ziekenhuis wat een heel belangrijk signaal is naar het gemeentebestuur. Dat geeft een beetje een voorsmaakje van wat het zou betekenen als ik in die districtsraad verkozen zou zijn.
Mie Branders (districraadslid in Hoboken, nvdr) heeft nu zes jaar ervaring in die raad, maar ze heeft daar heel wat kunnen verwezenlijken. Ze ligt bijvoorbeeld aan de basis van de afschaffing van de vestigingstaks die voordien de huisvuiltaks noemde. Sinds de invoering van de dure vuilzakken moest elk gezin jaarlijks ook 25 euro vestigingstakst betalen. Ze heeft ook de strijd tegen de rioolbelasting op gang getrokken en de aansluitingskosten die normaal 500 euro bedragen zijn weggevallen. Dat zijn geen bevoegdheden van de districtsraad, maar door die raad als microfoon te gebruiken kreeg ze dat wel gedaan. Je moet je ook afvragen wat het meest doorweegt in zo'n districtsraad, één SPA'er of Groene extra of één PVDA'er als Mie Branders erbij. Er is wel degelijk een verschil.

001_DSC_1484_500.jpg

Als ik de sfeer hier zo opsnuif dan is de stemming wel zeer positief. Jullie hebben blijkbaar wel het gevoeld dat het er in zit.

“Ik denk wel dat we het gaan halen. We kunnen dat bijna wiskundig aantonen. We hebben vandaag al 1105 registreerde stemmen, met naam en toenaam gecontroleerd met de kieslijsten. Vorige keer hadden we maar 1085 stemmen voor heel Deurne en nu hebben we nog een volle twee weken te gaan. Als we aan het zelfde ritme doorgaan, komen we er. Maar je voelt het ook aan de sfeer. Vandaag zijn we hier met zo'n 150 mensen uit Deurne die de komende twee weken nog de baan op gaan trekken. Dat geeft ook aan dat het goed zit.”

Je bent de afgelopen jaren uitgebreid in de media gekomen met het kiwi-model. Maar daarvoor heb je ook moeten samenwerken met mensen van andere politieke partijen. Is het wel zo slim om je zo te profileren, op een lijst te gaan staan,.... hypothekeer je daardoor niet de kansen om verder samen te werken rond dat kiwi-model?

“Ik denk het niet. Mijn vrienden-politici, die uit drie politieke families komen, voeren nu ook campagne voor de verkiezingen. Jacques Germont bij voorbeeld is huisarts en staat op de lijst van de VLD in Genk. Luc Hourtry van de CD&V trekt nu in West-Vlaanderen de baan op voor het Kiwi-model. Volgende donderdag bijvoorbeeld organiseert het ACW van Oostende een groot kiwi-debat. Ik heb ook nooit onder stoelen of banken gestoken wie ik ben.

De resultaten van het Vlaams Belang hangen als een donderwolk boven Antwerpen. Maar hoe verklaar je dat het in Deurne zo dramatisch is. Ze hebben hier zelfs de lokale ACV-afdeling moeten opdoeken omdat die overliep naar het Vlaams Belang.

“Het is vooral in Deurne-Noord dat het Belang zeer veel stemmen haalt. Die wijken staan ook al jarenlang te verloederen. Er is daar een instroom geweest van sociaal achtergestelde mensen. Nu heeft men er dan nog het probleem van de evenementen in het sportpaleis bijgecreëerd. Soms komen er daar drie à  vier keer per week duizenden mensen, wat voor een enorme overlast zorgt in de wijk. Het Belang heeft daarvan geprofiteerd om zijn populariteit in Deurne uit te bouwen.”

Jullie gaan er van uit dat het programma van het Vlaams Belang niet gekend is en dat ze daardoor veel stemmen halen.

“Het sociaal-economisch programma van het Belang is niet gekend. Toen ik deze week op de markt stond kwam er een Blokker naast me staan om mee foldertjes uit te delen: “Wij staan toch aan de dezelfde kant,” zegt hij. Toen ik hem duidelijk maakte dat het Belang voor de privatisering van het Erasmus-ziekenhuis was, ontkende die man dat formeel. Zelfs de militanten van het belang kennen het programma van die partij dus niet. Het Belang handelt als een dief in de nacht, ze zwijgen als de dood over hun echte programma want als de mensen zouden weten waar ze echt voor staan zouden ze zoveel stemmen niet hebben. Het Belang is voor de privatisering van de ziekteverzekering, afschaffing van het brugpensioen, afschaffing van de loonindexering. Ze zijn voor het intrekken van de werkloosheidsuitkering na 4 maanden. Van Gaever heeft dat tegen Indymedia gezegd waarop Dewinter repliceerde dat Van Gaever zich had laten doen door twee studenten. Maar daarmee geeft Dewinter natuurlijk toe dat Van Gaever luidop heeft gezegd wat ze echt denken.”

Denk dat je die 0110 concerten zinvol zijn of heb je indruk dat het allemaal weinig gaat uithalen?

“Ik denk dat je de extreem rechtse ideologie niet met enkele eenvoudige maatregelen kunt bestrijden. De onveiligheid bijvoorbeeld is reëel en dat vereist een hele mix van maatregelen.
In Deurne-Zuid lukt het zeer goed om de 'straat zonder haat'-bordjes op te hangen. Je hebt straten waar een bordje hangt aan bijna twee huizen op drie. Dat is echt wel heel mooi. Je mag daarbij de intimidatie van het Blok niet onderschatten. Ik heb een gepensioneerde patiënte die zo'n bordje hangen heeft en haar huisbaas bedreigde haar. Toen ze steun ging vragen bij haar bovenbuur kreeg ze als antwoord: “ik ben ook niet voor dat bordje want ik ben racist”, en toch heeft die vrouw dat bordje laten hangen. Dat vraagt veel moed van zo iemand. Dat is echt wel de sfeer waarin mensen nu hun nek uitsteken voor die 'straat zonder haat' of 0110.”

“Toch denk ik dat de voorwaarde voor het slagen van dergelijke initiatieven ligt in de sociaal-economische ontmaskering van het Belang. Men moet de haat en de nijd bestrijden maar men moet ook een stap verder durven gaan. Men moet ook durven zeggen dat het Belang voor de sluiting is van die ziekenhuizen, voor de privatisering van gezondheidszorg, .... Het probleem is natuurlijk dat de andere politici rond die twee thema's heel veel boter op hun hoofd hebben. Het zou dus ongeloofwaardig zijn als zij dat gaan zeggen. Daarom is het zo belangrijk dat authentieke intellectuelen en opiniemakers, waar ik onszelf als PVDA bij reken, hun stem verheffen rond het ware gezicht van het Belang.”

net gelezen

Net gelezen in een plaatselijke folder van het blok.Daarin pleiten ze voor de afschaffing van de provinciale taks op bedrijven.Wiens belang verdedigd het blok ook al weer.Zeker niet de kleine man.