Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Patrick Coeman (Blokwatch) en de verloren Marokkaanse generatie

Patrick Coeman (Blokwatch) en de verloren Marokkaanse generatie

Ik heb gisteren met stijgende verbazing gekeken naar Terzake XL, meer bepaald naar het onderwerp dat betrekking had op de dochter van Patrick Coeman van Blokwatch die werd aangevallen door een groep Marokkaanse jongeren.

Wat mij hierbij stoorde was de algemene teneur dat men zou zwijgen over allochtonencriminaliteit, en dit hoofdzakelijk uit schrik voor het Vlaams Belang. In de woorden van Patrick Coeman: “Ik denk dat 15 of 20 jaar de problemen verzwijgen veel mensen naar het Vlaams Belang heeft verdreven. Als men het Vlaams Belang de wind uit de zeilen wenst te nemen moeten we 1.) dit duidelijk aanklagen en 2.) daar ‘eens’ een open debat over voeren en hopelijk meer dan een debat”.

Dit was ook de verdere rode draad doorheen het debat: men durft niet praten over allochtonencriminaliteit.

Hebben deze mensen de voorbije periode op een andere planeet geleefd??? Er valt veel te zeggen over dit thema, maar dat het een taboeonderwerp zou zijn is allang niet meer het geval. Zo was er onlangs nog de MP3-moord, waarbij dit thema wekenlang de actualiteit overheerste. Iedereen, met inbegrip van allochtone opiniemakers, heeft het hier over gehad. Er was de mars in Brussel waaraan heel veel allochtonen deelgenomen hebben, met de duidelijke boodschap dat dit niet kan. Taboe, hoezo? Eigenlijk herhaalt men gewoon de stelling van het Vlaams Belang, dat er constant op hamert dat het “zegt wat de Vlaming denkt” (daar waar de andere partijen dit niet doen).

In het debat ten gronde had Marc Van Peel het onomwonden over “de onveiligheid op straat die gelieerd is aan jonge Marokkanen en waar de overheid haast niets aan doet”. Is er een groep van allochtonen die een veiligheidsprobleem vormen, was de vraag van de redactie. De veiligheidsspecialist van de VLD, Brice De Ruyver, stelde dat er inderdaad in alle steden een probleem is met een kleine, harde kern van Marokkaanse jongeren. Voor deze harde kern zouden preventie en sociale maatregelen niet helpen. Slechts één oplossing is mogelijk: verwijder deze jongeren uit de samenleving. De verloren generatie Marokkaanse jongeren?

Dat een criminele jongere terug het goede pad op kan gaan, werd nochtans bewezen door de aanwezigheid van Arafat Bouachiba, vroeger een criminele drugsverslaafde, nu vader, maatschappelijk werker èn kandidaat op de Gentse VLD-lijst. Vreemd genoeg was het net Arafat die meende dat de allochtone jongeren die voor overlast en criminaliteit zorgen geen kansarme jongeren zijn die maatschappelijk achtergesteld worden. Wat zou het dat we met de regelmaat van de klok geconfronteerd worden met onderzoeken die aantonen dat allochtonen dramatisch slecht scoren op onderwijsvlak en op vlak van tewerkstelling? Eigen schuld, dikke bult, aldus Arafat, en de sociale sector moet hen niet te veel bepamperen.

Marc Van Peel haalde tot slot hèt konijn uit zijn hoed: justitie moet gedefederaliseerd worden, in Vlaanderen zorgen we dan voor meer law and order, en dan is alles opgelost. Van wie hebben we nog gehoord dat defedederalisering de wonderoplossing is?

Het debat over deze thematiek moet blijvend gevoerd worden, maar hopelijk niet op deze manier. Als het een eendimensionale aanpak betreft, kan niemand het winnen van het Vlaams Belang. Bij deze een pleidooi voor een integrale aanpak, waarbij men ook oog heeft voor de diverse oorzaken die aan de grondslag kunnen liggen van criminaliteit bij allochtone jongeren. Zo kampen vele allochtone jongeren met een identiteitscrisis, hetgeen hen minder weerbaar maakt voor groepsbeïnvloeding.

Complexe problemen kennen geen eenvoudige oplossingen. Ik leg me dus niet neer bij de allereenvoudigste oplossing, jongeren het etiket "verloren" opplakken.

volledig eens...

Ik heb het debat op ter zake niet volledig kunnen zien alleen een gedeelte met van Peel maar sluit me volledig aan bij je mening. Echt ergerlijk hoe iedereen het discours van VB overneemt zelfs de zogenaamde evolués...of ali alibi´s van dienst...dé oplossing is het chirurgisch verwijderen van die rotte bruine vlek...

Lees ook het persbericht van

Lees ook het persbericht van Sp.a Rood:

http://www.indymedia.be/en/node/4656

Rode kaart voor sp.a rood

Ik had goede hoop in het initiatief Sp.a Rood, maar bij het lezen van hun persbericht val ik echt wel achterover.

Zie de laatste zin: het gedrag van die jongeren heeft te maken met achterhaalde religieuze denkbeelden, punt. Interessant alternatief op het aanhalen van de afkomst als oorzaak van criminaliteit: de religie is de oorzaak! En hup, alle moslims moeten nog maar eens het boetekleed aantrekken.

Voor mij behoeft dit zelfs geen verdere commentaar. Rode kaart voor sp.a rood, wat mij betreft, althans voor deze uitspraak.

samen tegen zinloos geweld

En weeral zijn we terechtgekomen in dezelfde ja-nee-discussie. Een analyse is niet eenvoudig. Hier wordt nog net niet gezegt: "Mijnheer Patrick Coeman, hou je koest".

Ik steun zijn oproep voor een open debat en ik vind dat we als samenleving ook hier samen tegen zinloos geweld moeten spreken.

Waar Sp.a rood in de laatste paragraaf van haar persbericht een breuklijn ziet tussen wereldse en religieuze idealen, had daar beter gestaan: "Religieuze, wereldse of materialistische idealen mogen nooit een inspiratie zijn voor haat en geweld".

Oplossing

"Het Vlaams Belang stelt de juiste vragen maar heeft zelf geen antwoord op de problemen die het aankaart."

Je hoort dit argument in allerlei varianten. Foute redenering vrees ik. Het VB stelt leugenachtige vragen gebaseerd op gemanipuleerde gegevens en gevoelens.

Maar vooral: het VB heeft wel degelijk een antwoord. Wat was het 70-puntenplan anders dan een reeks heel concrete antwoorden. Kijk ook naar fascistische voorgangers als Hitler. Had die dan ook geen antwoord of oplossing? Hij had zelfs een eindoplossing (endlösung): alle tegenstanders (Joden, zigeuners, linksen, ...) opsluiten en vergassen.

tegen zinloos geweld

Wat je in elk geval moet vermijden, is dat je de indruk wekt zinloos geweld minder erg is als de daders vreemdelingen zijn. Je moet abstractie maken van de daden en de daden veroordelen, wie ook de daders zijn.

Als je daden van zinloos geweld niet luidop veroordeelt, wek je bij sommigen de indruk dat de boodschap voor verdraagzaamheid inhoudt dat we verdraagzaam moeten zijn voor zinloos geweld. Een absurde gedachte waar het VB maar al te graag op zinspeelt.

Maar dat is juist niet de inhoud van die oproep. De oproep voor verdraagzaamheid spreekt iedereen aan op zijn individuële verantwoordelijkheid om zijn positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en nee te zeggen tegen racisme en zinloos geweld.

Rechtstreeks debat...

Beste,

Je had mij ook rechtstreeks kunnen uitnodigen tot een dialoog. Dan maak je niet mee dat er 6 maanden na datum een reactie komt...

Patje

Mohamed

Gepost door Mohamed
06.10.2006

Tags