Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Georges Kamanayo: "Negatief rapport voor Antwerps allochtonenbeleid"

Georges Kamanayo: "Negatief rapport voor Antwerps allochtonenbeleid"

BRUSSEL/ANTWERPEN -- Georges Kamanayo is naast documentairemaker ook voorzitter van de Stedelijke Overlegraad voor Diversiteit en Gelijke Kansenbeleid in Antwerpen. Over het functioneren van die overlegraad is Kamanayo helemaal niet tevreden. “Het allochtonenbeleid is heel versnipperd in Antwerpen en de adviesraden worden niet au sérieux genomen,” aldus Kamayo.

Stilte.JPG

"Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de stedelijke overlegraad, heb ik aan Patrick Janssens gezegd dat ik eerst een rapport wil maken over het beleid in het verleden waaruit dan voorstellen moeten volgen voor de toekomst. Dat was de voorwaarde. Ik heb een vijftigtal mensen geïnterviewd: zowel journalisten, politici als Antwerpenaren van allerlei origines. Ik vroeg hen wat ze vonden van het beleid van de stad ten opzichte van de allochtone gemeenschap. En ook over de werking van de overlegraad die blijkbaar niemand kende."

Negatief rapport
"Ik heb op basis van die gesprekken een rapport opgesteld en de conclusies waren zoals verwacht vrij negatief. In het verleden hebben de bestuursraden zich niet bepaald uitgesloofd om oplossen te zoeken voor de allochtonenproblematiek. De conclusies van het rapport heb ik voorgelegd aan de koepels van de allochtone gemeenschap die het allemaal hebben goedgekeurd en er zich helemaal mee konden identificeren. Vertrekkend van dat rapport hebben we samen met de overkoepelende allochtone organisaties voorstellen gedaan voor de toekomst."

Concrete voorstellen
"De belangrijkste voorstellen gaan over het kordaat aanpakken van racisme. Als men spreekt over nultolerantie voor kleine criminaliteit moet men ook nultolerante durven eisen voor racisme. Het opsporen en aanpakken van racisme binnen de stad zowel bij de overheid als bij de bevolking moet een prioritair punt zijn. Dat hebben we ook gezien met de moorden die onlangs in Antwerpen gebeurd zijn. De andere punten gaan over het meer betrekken van de allochtone gemeenschap bij het bestuur. Er worden heel wat adviezen gegeven vanuit de reeds bestaande overlegraden, maar er werd tot nu toe weinig of geen rekening mee gehouden."

Versnipperd integratiebeleid
"Het integratiebeleid is ook enorm versnipperd. Bijna elke schepen heeft er iets mee te maken. Daardoor zit ook de verantwoordelijkheid enorm verspreid. Als er bijvoorbeeld een probleem is weet je niet bij wie je terecht kan. Er is geen centrale persoon. De burgemeester zegt: je kan altijd bij mij terecht maar voordat je eindelijk een afspraak hebt bij de burgemeester is het kalf meestal al lang verdronken."

"De dienst integratie van de stad neemt veel initiatieven uit handen van de koepels van allochtone organisaties. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het initiatief zou toch van onderuit moeten komen. Zoiets kan toch niet van boven als een dictaat worden opgelegd. Men doet alsof er wel overleg is, maar dat is er helemaal niet."

“Vermits we de plannen van het nieuwe bestuur nog niet kennen kunnen we daar moeilijk iets over zeggen, maar we vermoeden wel dat het allochtonenprobleem één van dé thema´s zal zijn alhoewel het nooit zo zal benoemd worden en dat is ook een van mijn frustraties."

Het Gentse voorbeeld
“Ik kan het voorbeeld van Gent enkel toejuichen. Pas op, ik sta niet op de barricade te schreeuwen dat we persé een allochtone verkozene in het college willen. Mensen die zich kandidaat stellen met bepaalde competenties en die verkozen worden, moeten volgens mij de kans krijgen. Ik kijk nog steeds uit naar de plaats die de verkozen allochtonen zullen krijgen. Als je bekijkt dat inderdaad het verschil gemaakt is door allochtonen. Dan verwacht je toch wel dat die ook in de beleidsvorming betrokken worden en de verantwoordelijkheden krijgen die overeenkomen met hun competentie. Dat is natuurlijk altijd hetzelfde: de competenties zijn er vaak maar we krijgen de kansen niet.”