Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zapatisten roepen Mexico en de hele wereld op om protestacties te ondernemen op vrijdag 22/12

Zapatisten roepen Mexico en de hele wereld op om protestacties te ondernemen op vrijdag 22/12

Na jaren relatieve rust in Chiapas, braken de Zapatisten en Subcomandante Marcos, woordvoerder van het Zapatistenleger van Nationale Bevrijding (EZLN), in het voorjaar van 2006 de stilte. De Zapatistenopstand van 1994 waarin verschillende steden van Chiapas bezet werden door een leger van duizenden Indianen met bivaksmuts op, bereikte als een flits het voornieuws in Mexico en in de hele wereld. Door bemiddeling legden de Zapatisten snel de wapens neer, maar hun eisen voor autonomie, gerechtigheid en ware democratie in de achtergestelde Indianengemeenschappen van Chiapas werden nooit erkend. Na enkele mislukte pogingen om de eisen van de Indianengemeenchappen om te zetten in wetten (de akkoorden van San Andres), viel er een stilte over de verzetsbeweging die echter aktief doorging met het smeden van nieuwe plannen.

mega-march-1125.jpg

In juni 2006 werd er rood alarm geslaan in Chiapas. Kort daarna volgde de Zesde Verklaring van het Lacandonenwoud waarin de opzet van de Andere Campagne werd meegedeeld: : “Ons plan is om alle uithoeken van Mexico te bezoeken en nederige en eenvoudige mensen zoals wijzelf te ontmoeten. We gaan hun vragen hoe zij leven, waar ze voor strijden, wat ze vinden van de situatie waarin ons land zich bevindt en hoe we kunnen voorkomen dat we onder de voet gelopen worden”. De één jaar durende reis was een eerste stap, een soort verkenning. Marcos – ook Delegado Zero genoemd tijdens de Andere Campagne- bezocht Indianengemeenchappen, arbeiders, landbouwers om hun verhalen te horen en die te verspreiden in andere delen van het land. Bedoeling is dat iedereen de problematiek van los de abajo (die van beneden) kent. In een latere fase dat in februari 2007 aanvangt, zullen er verschillende Zapatisten-afgevaardigen gestuurd worden naar alle staten van Mexico om te zien hoe ze samen een plan kunnen uitwerken om de problemen op te lossen en om een nieuwe maatschappij desde abajo y desde la izquierda (van beneden uit en van links) op te bouwen en een nieuwe grondwet te vormen. Het is een projekt van lange adem die in 2009 af zou moeten zijn.

De geplande reis, dat aanvankelijk slechts 6 maanden zou duren, werd onderbroken door het tragedie van Atenco waar de politie enkele bloemverkopers hardhanding van de straten plukte, na een verbod om op straat koopwaar te verkopen. Het FPDT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) kwam hen te hulp en bezette met 200 mannen en vrouwen het centrum. De volgende dag kwamen 3000 politieagenten hen met traangas en knuppels verdrijven. Het liep uit op een gewelddadige actie, waarbij een 14 jarige jongen doodgeschoten werd door de politie, veel zwaargewonden vielen en meer dan 100 mensen opgepakt werden. Bovendien werden 32 vrouwen mishandeld en verkracht tijdens de rit van Atenco naar de gevangenis. Delegado Zero en de Andere Campagne, besloot toen in Atenco te blijven tot de politiek gevangenen zouden vrijgelaten worden.

In dezelfde lentemaand, mei, dook er ook sociaal onrust op in de stad Oaxaca, hoofdstad van de gelijknamige, verarmde staat in het Zuid-westen van Mexico. Ontevreden onderwijzers organiseerden een aanhoudende staking voor aangepaste lonen aan de verhoogde levenskosten en voor betere werkomstandigheden. In Oaxaca, net als in Chiapas en andere staten met grote rurale Indianenbevolking, hebben de onderwijzers dagelijks te doen met de plaastelijke racistische oligarchie en een een onderwijssysteem dat kampt met een groot tekort aan infrastructuur en middelen. Naar gewoonte, reageerde de goeverneur van Oaxaca met een massieve en dodende repressie wat meteen leidde tot steun aan de lerarenbeweging vanuit verschillende sectoren van de landbouwers-en Indianenbevolking. De verschillende groeperingen vormden samen de APPO (Volksvergadering van de Volkeren van Oaxaca) met als grootste eis het ontlag van Ulises Ruiz (van de populistisch rechtse Partij van de Institutionele Revolutie PRI).

De federale regering van (ex)president Vicente Fox (van de rechts-liberale Partij van Nationale Actie) beantwoordde het gebeuren met volledige steun aan Ruiz (PRI), iets wat meer en meer in vraag gesteld wordt – ook op parlementair niveau-, en zond federale strijdkrachten om de staat en stad van Oaxaca te “beveiligen”. Deze strategie had en heeft als doel zich te verzekeren van de steun van de PRI op nationaal niveau. De nieuw aangetreden president Felipe Calderón (PAN) nam op 1 december de macht in een klimaat van politieke en sociale onrust waarin zijn legitimiteit na de frauduleuze verkiezingen van juli sterk bevraagd wordt.
Ondanks de uitzonderlijke situatie sind juni 2006 gekenmerkt door het gewelddadig optreden van paramilitairen, moorden, sistematisch gebruik van verkrachting als verdrukkingsmiddel, honderden gewonden, verdwijningen, aanhoudingen, gefolterde gevangenen, heeft de burgerbeweging kunnen standhouden. Op 2 november vielen 45.000 federale politie-eenheden de Universitaire Radio binnen. Dit gaf aanstoot tot een ongekend verzet van de APPO, gesteund door de buurtbewoners, met als gevolg de terugtrekking van de federale strijdkrachten die er enkel in slaagden de Zocalo, het centrale plein, in beslag te nemen. Vier dagen later trokken 1 miljoen manifestanten door de straten van de stad met al seis de terugtrekking van de federale- en staatsstrijdkrachten en het onstlag van de gouveneur Ruiz..

Op 25 november hielden aanhangers en sympathisanten van de APPO een tweede manifestatie om een politieke verandering te eisen in de staat van Oaxaca. De manifestatie ontaarde in een confrontatie tussen de manifestanten, gewapend met stenen en deuren als schild, en de politie die hen met traangas, caoutchouc-kogels en volgens sommige met vuurwapens bestookte. Het geweld van het verzet verplichtte de leden van de APPO hun posten te verlaten (ook hun belangrijkste kampplaats aan het Santo Domingo klooster) en zich te schuilen in huizen van vrienden waar de politie tijdens de nacht binnenviel. Gedurende 15 dagen en nachten hield de Federale Preventieve Politie (PFP), gesteund door faschistische milities - ingehuurd door de omstreden gouverneur - een klopjacht op veronderstelde APPO-leden, ditmaal wel met vuurwapens. Tal van onschuldige burgers werden opgepakt, ontvoerd en gefolterd.

De door de overheid geplande terreur zal de APPO echter niet verhinderen door te gaan met de organisatie en voorbereiding van een nieuwe grondwet voor de Volkeren van Oaxaca. De grote solidariteitsmarsen en persberichten gaan steevast door. De kracht van de APPO zit hem in zijn pacifistisch, veelvoudig en autonoom karakter met een grote basis. De APPO stelt een brede politieke visie voor, los van de klassieke partijen, en doelt op een radicale verandering van de maatschappij. De praktijk van de directe actie tegen de vernietigende effecten van het neoliberalisme is terug te vinden in verschillende nieuwe sociale bewegingen doorheen gans Latijns-Amerika. Oaxaca is geen geïsoleerd geval. De verdrukking van sociale bewegingen, het geweld tegen vrouwen en de criminalisatie van migranten uit Centraal Amerika - van de noordelijke grens tot Chiapas-wijzen erop dat Mexico geen model van “democratische transitie" is, zoals de offíciële retoriek beweert, maar een model van autoritarisme, corruptie en onschendbaarheid.

De volkeren van Oaxaca zullen niet meer zwijgen. Grote kringen van de Mexicaanse maatschappij hebben begrip voor de eisen van de APPO en krijgen steun van allerlei nationale en internationale mensenrechtenorganisaties. De intergalactische (staat voor internationale) commissie van de EZLN roept alle aanhangers van de Zesde Verklaring van het Lacandoonwoud en alle sympathisanten van de Andere Campagne op om wererldwijd protestsacties te ondernemen ter solidariteit met het volk van Oaxaca.
De centrale eisen zijn de vrijlating van alle verdwenen slachoffers en van alle politiek gevangenen, alsook het onstlag van Ulises Ruiz, de terugtrekking van de federale strijdkrachten uit Oaxaca en bestraffing vanalle schuldigen aan foltering, verkrachting, verdwijning.

Link in het Nederlands met artikels over de Andere Campagne : www.narconews.com

appo_shieldwall-1125.jpg

(foto's John Gibler, Indymedia, Nueva Yord-
Narconews)

gas-mask-1125.jpg

Vrijdag 22 december

Vrijdag 22 december 2006:
pacifistische en verontwaardigde solidariteitsactie met de volkeren van Oaxaca, van 15 tot 18u aan de Mexicaanse ambassade, Franklin Rooseveltlaan 94, Brussel.

Solidariteit met de strijdende volkeren van Oaxaca!

Vendredi 22 décembre 2006:
rassemblement de solidarité avec les peuples d'Oaxaca, un planton pacifique et indigné de 15h00 à  18h00 devant l'ambassade du Mexique à  Bruxelles, 94 Avenue Franklin Roosevelt

Solidarité avec les peuples de Oaxaca en lutte!

http://www.indymedia.be/en/node/6183

Misschien er ook bij

Misschien er ook bij vertellen dat De Andere Campagne gericht was tegen de campagne voor de presidentsverkiezingen, in het bijzonder tegen die van Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), de kandidaat van de PRD. Als er wordt geschreven over sociale beroering in Mexico is het mogelijk ook interessant te spreken over de beweging rond AMLO tegen de kiesfraude waardoor de rechtse Felipe Calderon als president is 'verkozen'.

De zapatisten mogen dan wel nog steeds modieus zijn voor de West-Europese linksen omwille van hun vroegere (moedige) daden, in Mexico zijn ze helemaal niet meer zo geliefd vanwege hun uiterst-linkse houding tegenover heel die strijd, waaraan ettelijke miljoenen Mexicanen deelnamen, op bepaald moment betoogden ongeveer 7 miljoen mensen over heel het land tegen de kiesfraude. Samen met Oaxaca was dat dé beroering van het jaar in Mexico.

http://www.marxist.com/mexico-revolution-step-forward241106.htm

De vraag is of je een

De vraag is of je een beweging tégen verkiezingsfraude in discrediet brengt dor kritiek te hebben op een andere kandidaat. ik ken niet geheel de historie en wil dus niet jouw bijdrage afbreken, maar ik kan me inbeelden dat je
a. bent tegen verkiezingsfraude en
b. niet hoog oploopt met een tenekandidaat tijdens diezlfde verkiezingen.

Nogmaals, ik stond niet in Mexico de voorbije weken dus dit kan een loze commentaar zijn. hij is echter niet loos bedoeld.

strategie

Murielle, vooreerst bedankt voor het goede verslag.

Een korte reactie op de voorlaatste post.

Hoewel er zeker een enorm levendig debat gevoerd wordt in Mexico tussen de aanhangers van de "linkse" presidentskandidaat Obrador en de aanhangers van de zesde verklaring van de zapatisten, moet de tegenstelling niet op de spits gedreven worden.

De andere campagne was niet gericht tegen Obrador, maar tegen de idee dat de presidentsverkiezingen en een andere president van welke partij ook, een oplossing zouden bieden voor de diepe sociale en politieke problemen waarmee Mexico kampt.

Omgekeerd waren al de mensen die tegen de verkiezingsfraude protesteerden niet per sé aanhangers van Obrador. Dit omdat iedereen die vindt dat Mexico met diepe sociale en politieke problemen kampt, in de fraude nogmaals een bewijs zag. De andere campagne, en Marcos in het bijzonder hebben zich dan ook tegen de fraude uitgesproken en de protesten ertegen gesteund.

Meer in het algemeen blijkt dat een deel van de aanhang van Obrador en de andere campagne elkaar overlappen, ondanks de duidelijke meningsverschillen over strategie en doelstellingen. Zo bleek uit een onderzoek dat de partij van Obredor zeker niet achteruit ging in die staten waarlangs de karavaan van de andere campagne met Marcos passeerde.

Dat is ook logisch: de andere campagne maakt in de eerste plaats schrijnende sociale problemen zichtbaar en schuift pas in de tweede plaats een verzetsstrategie naar voren. Mexicanen kunnen dus perfect op de feiten gewezen worden door de verhalen uit de vrijhandelszones of de inheemse dorpen die aan bod komen tijdens de andere campagne, en dan toch nog voor Obrador kiezen, die deze problemen van alle presidentskandidaten het hoogst op de agenda plaatst.

Maar de verdienste van de andere campagne, en dat maakt het huidige debat in Mexico zo interessant, is dat ze al een antwoord biedt op de ontgoochelingen die nu aan het groeien zijn in Zuid-Amerika onder het presidentschap van Lula, Bachelet, Kirchner of zelfs Chavez.

Obrador heeft een ideologisch profiel dat in de lijn ligt van de eerste drie en dat in de massamedia het etiket '(gematigd) links' krijgt. Nochtans bewijzen de eerste drie (ondanks hun verdiensten) dat ze in de huidige tijd beter dan de extreem neoliberale presidenten van enkele jaren geleden in staat zijn bestuurlijke stabiliteit te brengen, zonder in essentie iets aan de kapitalistische ordening te veranderen.

Chavez van zijn kant kan nog eindigen als een Castro of als een populistisch-corporatistisch president zoals Cardenas in Mexico (1934-1940). Hoewel die laatste één van de meest linkse en populaire presidenten van Mexico was, bouwde hij wel de partijstructuur uit die later tot de eenpartijdictatuur van de PRI leidde, door vakbonden en boerenorganisaties aan zijn partij te binden (net zoals Chavez nu doet), en waartegen de zapatisten oa. in 1994 in opstand kwamen.

Maw. de andere campagne zoekt naar andere opties om de grote sociale en politieke problemen in Mexico aan te pakken, dan het het pallet aan mogelijkheden van een "presidentieel beleid" in Latijns-Amerika.

AMLO en la Otra

je reactie verwoordt exact wat ik als reactie ben beginnen schrijven, dus bedankt dat je met dat extra werk bespaart.
De Andere campagne wou net Anders zijn dan de drie compagnes van de presidentkandidaten en was inderdaad niet als tegencampagne voor AMLO bedoeld. Voor de Zapatisten en voor vele Mexicanen is AMLO de "minst slechte" van de drie.
De EZLN heeft vele ontgoochelingen moeten incasseren, ook vanwege de PRD,daarom en omwille van bijkomende factoren dat jij aangeeft, keren zij de officiële politiek de rug toe.
Mijn artikel was bedoeld als achtergrond voor de solidariteitsoproep voor Oaxaca en dus inderdaad niet volledig wat de inhoud van de Andere Campagne en huidige politiek betreft. Hopelijk vind ik de tijd om dit te doen, momenteel bereid ik me voor op de Intergaláctica, de ontmoeting tussen Zapatisten en de Volkeren van de hele wereld...
Ik nodig iedereen die meer wil weten en wil feesten...uit tot een benifiet Mexico feest op 27 januari in Indoor, Antwerpen - Zuid (Gijzelaarstraat 21), 8 PM
groeten