Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Redactie van De Morgen stilzwijgend geamputeerd

Redactie van De Morgen stilzwijgend geamputeerd

Verschillende delen van de redactie van De Morgen zijn de jongste maanden geamputeerd of tot een skelet-formule herleid. Wie er de laatste dagen De Morgen op naleest merkt dat de rubrieken sport en economie vol staan met van elders geïmporteerde artikels. De krant zelf heeft hierover aan de lezers nog geen duidelijkheid verschaft.

Wie de rubrieken Sport van De Morgen en Het Laatste Nieuws (HLN) de jongste dagen met elkaar vergelijkt, vindt herhaaldelijk bij De Morgen hetzelfde artikel terug als bij HLN. Desgevallend opgesmukt met een meer levendige titel.
De realiteit op de redactie van De Morgen weerspiegelt dit. Er blijft nog 1 columnist en 1 redacteur sport over.

Hetzelfde doet zich voor bij de rubrieken economie en financiën. Daar staat het vol met artikels overgenomen van de zakenkrant De Tijd (via Mediafin, de koepelvennootschap van De Persgroep die de zakenkranten De Tijd en de helft van L’Echo bezit).
Op de redactie van De Morgen is er enkel nog de eindredactie die uitmaakt welke artikels ze al dan niet van Mediafin zal overnemen. De Morgen behoudt wel nog een aparte redacteur voor de sociale berichtgeving.

De Persgroep van Van Thillo kondigde in het najaar van 2006 een hergroepering van haar geschreven media - Het Laatste Nieuws, De Morgen en Magnet(tijdschriften) - aan in De Persgroep Publishing (DPP). Die herschikking werd eind 2006 doorgevoerd. DPP heeft een eigen directiecomité met vier directeurs, onder wie Jaak Smeets als directeur-uitgever. Aan Smeets moeten de hoofdredacteurs verantwoording afleggen.

Nochtans werd bij de aankondiging van de hergroepering onder De persgroep Publishing verzekerd dat de autonomie van de redacties zou gerespecteerd worden. Met name dat elke hoofdredacteur autonoom kon beslissen welke delen of artikels hij van andere kranten uit DPP zou overnemen.

Ook het redactiestatuut moet mee garanderen dat de identiteit van de krant beveiligd blijft. Bij Het Laatste Nieuws geldt daarvoor de Oxford verklaring die alle redacteurs geacht worden te onderschrijven. Volgens die Oxford-verklaring vormt het economisch liberalisme de beste ordening voor de samenleving.
Bij De Morgen is men officieel de laatste hand aan het leggen aan een redactiestatuut. Volgens sommige bronnen zit dat redactiestatuut eerder in de vrieskast dan dat het echt in de maak is.

Zie hierover ook de blog 'Zoek de verschillen'
http://www.indymedia.be/en/node/6862