Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Platform baas over eigen hoofd (BOEH). Hoofddoek de vrouw beslist.

Platform baas over eigen hoofd (BOEH). Hoofddoek de vrouw beslist.

BOEH! is een actieplatform van diverse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties, ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de intentie van het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen om een hoofddoekverbod in te voeren voor stadspersoneel met publieke functies. BOEH! wil dat vrouwen zelf beslissen wat ze op hun hoofd dragen zonder bemoeienis van de overheid of wie dan ook en komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

De keuze om een hoofddoek te dragen is een mensenrecht, een volwaardige job uitoefenen en een diploma behalen evenzeer. BOEH! kant zich daarom tegen de vrouwonvriendelijke beslissing – opgenomen in het Antwerps bestuursakkoord 2007-2012 – die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen in functie van een job bij de stad. Dergelijke uitsluitingsmaatregelen druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen.

Waarover gaat het?

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 gaven het stedelijk en gemeentelijk beleid een nieuwe impuls om in Antwerpen te werken aan gelijkwaardig lokaal burgerschap en een gelijke kansenbeleid. Op het gebied van racisme en discriminatiebestrijding en inzake een lokaal integratie- en emancipatiebeleid is er echter meer dan ooit werk aan de winkel. De werkloosheidscijfers en onderwijsachterstelling van de allochtone gemeenschappen in onze Vlaamse steden en gemeenten liegen er niet om. De voorbije jaren stelden we meermaals vast dat moslimvrouwen en meisjes worden uitgesloten van werk en onderwijs vanwege het dragen van de hoofddoek.


"Wij vrouwen, moslim, andersgelovig of niet gelovig, allochtoon en autochtoon, zijn de hoofddoekendiscussie meer dan beu en vinden dat het tijd is dat er werk wordt gemaakt van de aanpak van de werkelijke problemen in onze steden en gemeenten. Met die gedachte trokken we allen naar de stembus. We hadden dan ook verwacht dat het nieuw verkozen bestuur – dat er mede is gekomen dankzij de stemmen van de allochtone gemeenschappen – een beleid zou voeren dat àlle burgers van de stad Antwerpen ten goede komt. Een bestuur dat zijn verantwoordelijkheden in onze multiculturele maatschappij durft op te nemen, zonder burgers uit te sluiten."

In het kader van het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen wordt thans overwogen “uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuiging” te verbieden voor stadspersoneel dat “rechtstreeks klantencontact” heeft. In de praktijk heeft dit kwalijke gevolgen voor moslimvrouwen die voor de stad werken en een hoofddoek dragen. We zijn teleurgesteld, maar vooral diep verontwaardigd over deze nieuwe politiek van onze stad. Met deze beslissing doet de stad haar slogan ’t Stad is van iedereen geweld aan. Wij roepen het stadsbestuur op deze plannen op te bergen en conform het non-discriminatiebeginsel iedere burger, ongeacht haar of zijn afkomst, geloof of overtuiging als gelijke te behandelen.

Waarvoor staan we?

We komen op voor een actief pluralisme en inclusieve neutraliteit waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Neutraliteit moet gewaarborgd zijn op het niveau van de functie-uitvoering, niet op het niveau van uiterlijke kenmerken. De kern van emancipatie is immers het recht op vrije keuze. Wij willen dat dit ook geldt voor de keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen. Wij zijn van mening dat een verbod op het dragen van een hoofddoek in een openbare functie het recht op arbeid van moslimvrouwen ernstig beknot. Dit is niet emancipatiebevorderend en is in strijd met de rechten van de mens.

Baas over eigen hoofd (BOEH!) is: Actiecomité Moslimvrouwen Vlaanderen (AMV), Al Minara, Arabisch-Europese Liga (AEL), Blijf van mijn hoofddoek!, FC Poppesnor, Platform Allochtone Vrouwen (PAV), Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM), Vrouwen Overleg Komitee (VOK)

Voor meer info: www.blijfvanmijnhoofddoek.be

hoofddoek

Beste,

Mijn vriendin is iraanse en leeft in iran, interessant om es haar mening te horen over de hoofddoek, hierbij stukje uit haar mail die ze ooit verstuurde naar de meisjes van hallal in nederland
first of all, till when, till when you want, i mean all muslims want to have that much contradictions?? how many lies you want to tell yourself?? if you read this, just for one second, for a very short time, tell your face to not smile anymore as you do that in your pictures and think, think HONESTLY and count how many contraditions you have between your ideas and your behaviour??

i know islam's rules about veil as i was born with it, i am considered or i am known as a muslim here, so, i must know the rule about myself.
if you want to pretend you are a muslim girl, so, let me tell you what you have to do in your pictures to change to a good OBEDIENT SILENT muslim women, ok??
first take off your very colourfull clothes and wear the dark one, black, gray, brown... understand?? then take off your very fashionable clothes which i can see the shape of your body easily in it and wear first the darker one, sth like a chador and sth else which i your body's shape cannot been seen in it. then remove your smiles, when a woman smiles in islam, her teeth must not be seen. and please tell that man in your pictures to stand far away from you, not that much close to you. then, at least you will become successful in pretending sth.

what women must do in islam is for men. just to prevent men to not commit any sin, i am not saying that from my own ideas, no. i am saying that from your very truth koran. women must not motivate men with their behaviour. so, the way you smile and the way you are laying on eachother in your picture and the shape of your body which i can see it very clearly can motivate any muslim man in just one second i am sure.

and shame on you, shame on you, shame on you, how, how, how you can laugh and be proud of your religion that exactly in other parts of the world they are killing, they are deathstoning, they are beating, they are supressing women but the things now you are laughing with them???? think just one minute honestly. if you believe in your dear allah, dont be scared, he has given that brain to you to use it so, please, please think.

now, answer me, have you ever seen a girl laying on the ground and she is being beaten very severely with a whip?? how much do you like it?? tell me, how much do you love its pain?? it is really enjoyable i guess, what do you think?? have you felt you cant contiue anymore because you think you dont have any right in what you believe in it?? whatever you say will be ignored?? how is it feeling??
have you ever loved a boy?? can you do that?? if you walk with a boy in a street, in belgium, i dont think they arrest you, do they?? have you cried very loud, shouting and showing allah the scarves on your body?? have you understood what you do as i can see in your site is not islamic?? in which country are you living in?? belgium i guess. how is the gov structure of it, ohhh, yes, i didnt know in belgium all the politicians pray five times in a day!!!!!! really, if you are abused, if you are beaten, if you are painful, which law protects you?? islamic laws or western laws?? have you ever seen the darkness of stupidity?? have you ever thought?

how much can you be selfish?? how much?? good that you have gone and take picture with those cows. you know there is a very good harmony in it, when i see cows, i really think about people like you. but you know, there is a great difference, dear allah has not given the brains to that cow, so, he just eats, sleeps, has sex, produces waste and sometimes he looks at sky and thanks allah. but you are humans i guess, so, use the brain your very great and merciful allah has given to you. use it, dont be scared.

and know sth, know while you are laying there and smiling, and you are very proud of your religion, exactly at that time a girl was executed because of not observing the rule of chastity??, you know that, it is written in koran if you have read it till now, that she had to be executed, so, we dont have any kidding with anybody, we are real muslims here and we observe all the rules of our very great and peaceful religion. do you know in that moment you were trying to put that scarf in your head to pretend islam is very modern, here a girl was being beaten because her bad viel and her make up?? have you ever heard the sound of a woman weaping, saying please, please, for allah's sake, dont beat me?? have you ever felt pain because of your religion?? have you ever thought??

and dont tell me islam is misused. go and open your koran and start reading it, but this time read it not with open eyes but with open mind, and see all the real rules of islam.

if you are seeking for the allah's heaven after your death,for your allah's sake, stop, stop, being that much conservative and finish contradictions. please, think, for one minute use all the things allah has given to you. use your eyes to see, to see the truth, to see the wounds, the scarves, to see the crime, the execution and to read the real islam from koran and for one second close it to all the beauty of this islamic world. please use your ears to hear, to hear the sound of cry, shouting, weaping, begging of all girls at your age because of islam. please use your mouth, and your voice to talk, but for one time honestly. and can you do sth?? use your hands just for one time, to feel the warmness of tears of a young girl on her face, you know, yesterday she had worn a very colorful scarf, with a sunglasses and she had worn sth that you could see the shape of her breasts abit, she was laughing and she was standing next to a man, and sb was taking a picture from them, suddenly someone came and showed them this verses of koran: sura: the light, verse NO: 31: And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts and do not display their ornaments except what appears thereof and let them wear their head coverings over their bosoms ad not display their ornaments except to their husbands or their fathers, or the father of their husbands or their sons or the sons of their husbands, or their brothers, or their brother's sons and sisters sons or their women or those whom their right hand possess or the male servants not having need of women, or the children who have attained knowledge of what is hidden of women.
and suddenly they arrested that girl and last night, she couldnt sleep very well, because her back was extremely painful with the wounds her favorite religion has been created on it.
and i am sure you dont have any doubt about koran if you say you are a muslim, so, last sentense is from your dear koran:
This book, there is no doubt in it, it is a guide to those who guard against evil.
so, never have doubt to what it says, obey it and be a very good obedient muslim women. but for allah's sake, THINK, AND THINK HONESTLY.

het is wel degelijk genoeg geweest!

Beste Thierry
Ik denk dat jij eens hoognodig wakker geschud moet worden. Ik vrees dat het hele hoofddoekengedoe er met de paplepel vanaf hun geboorte word ingepompt. Geen probleem als ze zich onderdanig willen gedragen in hun eigen land. Ze doen maar. Maar HIER IN BELGIE hebben wij gevochten voor emancipatie jarenlang!!!! En wij vrouwen wensen niet dat België met zulke dingen geassocierd word.Wij eisen terug een land met respect voor onze cultuur en als die moslimmers dat niet kunnen opbrengen, mogen ze gerust in hun eigen land blijven. Maar niet hier hun cultuur en wetten komen opdringen. Voila! hier mee gezegd zijnde groet ik u. Een echte BELGISCHE vrouw.

Patricia, Ik veronderstel

Patricia,

Ik veronderstel dat je Engels niet zo goed is, want haar mail is 1 grote aanklacht tegen oa de hoofddoek en de islam.
Misschien nog es aandachtig herlezen?

mvg

thierry