Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ondanks uitspraak correctionele rechtbank gaat 'Trekt uw plant' door

Ondanks uitspraak correctionele rechtbank gaat 'Trekt uw plant' door

Twee leden van de vzw zijn veroordeeld voor een boete van 15 euro. Voor de anderen is de straf opgeschort voor 3 jaar. Dit wil zeggen dat als ze binnen de drie jaar geen nieuwe veroordeling oplopen dan krijgen ze geen straf voor deze feiten. Geen geldboete, geen gevangenisstraf, geen strafblad.

L1010790.jpg

Advocaat Tom Goossens, moest heel wat uitleg geven bij de uitspraak van de rechtbank. De rechter was soms moeilijk te verstaan en de geluidsinstallatie voldeed niet.
De rechtbank zegt, de wet inzake cannabis is duidelijk, het is strafbaar. Het zijn de politici en de media die de onduidelijkheid bij de bevolking hebben gecreëerd.
De rechtbank zegt verder dat er geen bezwarende omstandigheden zijn zoals bendevorming of verstoring van de openbare orde. Maar het openbaar ministerie is vrij om een PV of een vereenvoudigd PV op te stellen. Dus ook onder de 3 gram of 1 cannabis plant mag het openbaar ministerie vervolgen en mag de rechtbank veroordelen.
De rechtbank zegt ook dat het niet de intentie was van Trekt uw Plant om de wet te overtreden.
De uitspraak van de rechtbank is dubbelzinnig. Ze zegt, Trekt uw plant houdt zich bezig met criminele feiten, maar van de andere kant hebt je een lovenswaardig opzet. De feiten zijn eigenlijk heel licht, dus gaan we u niet ontbinden. Het vonnis zegt we ontbinden niet, want ge zijt geen criminele organisatie, maar je doet wel criminele feiten.

De rechter antwoord niet of een cannabisplant, cannabis is of dat enkel de bloemknop van de cannabis plant, cannabis is.
De verdediging had gepleit dat er geen cannabis was, omdat volgens een verdrag van de verenigde naties, cannabis, de bloemknoppen zijn van de cannabis plant. De rechtbank zegt, de vereniging vergist zich, er is een KB van 2003 dat het telen op zich van cannabis planten strafbaar stelt. Maar de vereniging is niet vervolgd voor het telen van cannabis planten, de dagvaarding spreekt over het bezit van cannabis.

L1120109.jpg

Toespraak van Philippe De Craene.

De VZW “Trekt uw Plant” is niet ontbonden 3 van de 5 beklaagden hebben opschorting gekregen. Ik heb een boete van 15€ gekregen omdat ik, in het verleden toen ik jong was, reeds ben veroordeeld voor het bezit van Marihuana.
De rechter heeft de procureur gelijk gegeven dat de ministeriële richtlijn in feite maar een vodje papier is, dat je mag weggooien en dat het de procureur vrij is deze richtlijn toe te passen. De rechter heeft de procureur gelijk gegeven dat de politie geen vereenvoudigd proces verbaal moest opstellen.

L1010781.jpg

Wat zeggen wij daarop. Wij aanvaarden deze uitspraak niet! Wij zijn geen criminelen!
Trekt uw Plant is een vereniging van volwassen burgers die samen hun eigen cannabisplant, bedoeld voor hun eigen consumptie, op veilige en natuurlijke manier willen voortbrengen. Wij baseren ons hierbij op de ministeriële richtlijn van januari 2005 ondertekend door de minister van justitie en alle 5 de procureurs generaal van België. Volgens deze richtlijn wordt het bezit van maximum 3 gram cannabis of 1 cannabis plant, per volwassene, niet meer vervolgd.
We hebben ons daar altijd keurig aan gehouden, bij elke stap die gezet werd hebben we er alles aan gedaan om binnen het kader van de ministeriële richtlijn te blijven. Elk detail werd daarbij in overweging genomen. Bovendien hebben wij voor de opzet van de plantage, steeds toestemming gevraagd en gekregen van het Antwerps stadsbestuur na het advies van de politie. Met deze uitspraak negeren het openbaar ministerie en de rechtbank een politiek besluit om het bezit van cannabis voor eigen gebruik niet meer te vervolgen.

L1010787.jpg

Dat besluit werd genomen na 8 jaar van politieke discussie en maatschappelijk debat. Het gaat hier dan ook om een politieke uitspraak. Wij roepen de politiek verantwoordelijken op om nu stelling in te nemen, zodat na de verkiezingen een definitieve regeling kan worden uitgewerkt die duidelijk is voor iedereen.
Deze uitspraak is een geschenk voor de illegale drugshandel. Hiermee wordt bevestigd dat de consumenten enkel aangewezen zijn op de illegale markt om aan cannabis te komen. Zelfs mensen die cannabis door hun arts krijgen voorgeschreven dienen zich op de illegale markt te voorzien. De illegale markt houdt geen rekening met de noodzaak om problemen te vermijden en te voorkomen, zoals onder andere het gebruik door minderjarigen. Trekt uw Plant wil dit wel doen. Wij zullen natuurlijk tegen deze uitspraak in beroep gaan. Wij zijn klaar om een langdurige strijd te voeren om ons recht te halen. En we roepen alle mensen die het met ons eens zijn om lid te worden en ons op andere manieren te steunen. Trekt uw plant gaat door! Op zaterdag 5 mei nodigen we iedereen uit op de internationale cannabis bevrijdingsdag. De “Global Marijuana March” die dan op de vrijdagmarkt in Antwerpen doorgaat.
Zover de toespraak van PDC

L1120118.jpg

De actievoerders speelden de vertegenwoordigeres van de illegale handel. Die de Belgische justitie bedankten voor het beschermen van de illegale business. De individuele consumenten moeten niet voor zichzelf kweken, daar zorgen de illegale handelaars wel voor. En zij zullen ook de winst opstrijken.

Cannabis

Justitie kan haar energie beter besteden aan de bestrijding van de farmaceutische industrie die jaarlijks miljarden aan de verkoop van allerlei drugs binnenrijft en duizenden slachtoffers maakt.

6.5 dagen op 7 een stuk in

6.5 dagen op 7 een stuk in uw kloten zuipen,een ongeval veroorzaken en de vrouw en kinderen tirraniseren met fysiek geweld en een grote pak dronkemans gelul dat is maatschappelijk aanvaard... want ge moet eens als slachtoffer in zo'n geval rekenen op de arm der wet en de justitie...dan kan men enkel achteraf onderzoekn of dit had kunnen vermeden worden!!

maar cannabis is illegaal
ookal zou je nog willen je vrouw in elkaar timmeren
na een goeie vette ...
zijt ge toch al helemaal gekalmeerd
of ideaal ... dan rookt ge allebei en zijt ge allebei te stoned om nog ruzie te maken :p:p