Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klimaat en de G8, mijn ged8

Klimaat en de G8, mijn ged8

Gent- 9 mei

Gisteren hield de Dissent-tour halt in de Gentse Universiteit. De opkomst was mager, maar geïnteresseerd. Bram Clays van Bond Beter Leefmilieu sprak er over de klimaatveranderingen.

"We kunnen de klimaatveranderingen stoppen, maar dan is de 5%-norm van het Kyoto-akkoord niet genoeg. Om een effectieve verandering teweeg te brengen moeten we naar een energieverbruik-aanpassing van 90%."
Als je ziet hoeveel moeite het kost om die Kyoto-normen te halen en dat niet eens alle landen (USA!) willen ondertekenen vrees ik voor de haalbaarheid van 90%. Hoe onhaalbaar is een energieverbruik-verandering van 90% als landen hun energieverbruik niet eens effectief willen verminderen?! "Energie," zo vertelt Bram, "moet duurder! Vorig jaar steeg de benzineprijs enorm en er heeft nog nooit zo een grote verbruiksafname plaatsgevonden. Er is geen enkel ander instrument om zo'n grote veranderingen te laten plaatsvinden." Hij haalt ook de stelling aan van (ik denk) professor Bellemans dat op dit moment we voldoende alternatieve energiebronnen hebben om de vervuilende te vervangen. "Belgische huizen zijn slecht geïsoleerd. Als we daar al iets aan zouden doen, zijn we al een pak vooruit. Hij stelt ook een 'slimme kilometervergoeding' voor. De niet-rechts-geïnspireerde mens in mij veert bijna recht om te roepen dat 'alles weer voor de rijken mag.'

Niet alleen rijke mensen, maar ook rijke landen komen er weer goed vanaf. De G8 zijn hiervan misschien wel het mooiste voorbeeld.
Ook bij het praten over China wordt er naar mijn mening weer verdacht veel rekening gehouden met de economie.
Volgens Bram kunnen we een economisch sterk groeiend land als China geen verplichtende, sterke maatregelen opleggen. "Er moeten geen absolute doelstellingen toegepast worden, maar relatieve. Later kunnen we pas naar absolute overgaan, nu zouden die de economie te sterk beïnvloeden." Een economisch verantwoord ecologisch beleid... Waar gaat dat heen?

Gelukkig publiceerde Howard Stern, Amerikaans econoom, een rapport dat het tegenhouden van de klimaatsveranderingen een 'goede zaak' noemt. Hij stelde vast dat het goedkoper zou zijn voor de economie om de klimaatsveranderingen tegen te houden.
Dus het ziet er naar uit dat ook de industie langzaamaan naar de groene kant helt. Helaas, helaas de G8 zullen er vast wel weer een stokje voor steken.

Vrienden van vrienden, ik zie maar 1 uitweg: ga naar de G8 in Rostock en werp het kapitalisme omver!

die vermindering van het

die vermindering van het autoverkeer vanwege de dure benzineprijzen was geheel te wijten aan dat, hoe langer hoe meer, minder begoede mensen hun auto aan de kant mogen zetten. Autorijden!! alleen nog voor de rijken. En u pleit hiervoor!
Energie duurder maken? u weet wie hiervan de dupe zal worden. Juist de zwaktste schouders. Mooie linkse zet. Maar ja Links is tegenwoordig hooggeschoold en heeft een dure diploma op zak gesponsord van een kapitalistische maatschappij.
De wereld kan veel aan, maar niet de hebzucht van de superrijken. Laat zo'n mensen gelijk Rotchild en Rockefeller met hun geschat vermogen van 2 TOT 8 BILJOEN DOLLAR eens over de brug komen om de ergste armoede uit de wereld te helpen. Met zoveel geld zul je zien dat de wereld verse zuurstof krijgt om 12 MILJARD zieltjes te onderhouden. Ik ben taksmoe en moe van altijd maar hetzelfde te horen. Dat het weer gewone mensen zijn die de rekening moeten betalen. Benzine duurder maken, nee. Vermogensbelasting en hiermee het platbranden van het amazonewoud stoppen door die mensen daar een degelijk inkomen te geven. JA.

Nele

Gepost door Nele
10.05.2007

Tags