Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Palestina, clash der beelden

[Opinie] Palestina, clash der beelden

Gisteren berichtte de Standaard over het filmpje, dat wereldwijd het nieuws haalde, onder de titel ‘Mickey Mouse roept op tot terrorisme’. In het artikel lees je dat een Mickey Mouse –look a like tijdens de uitzending van een jeugdprogramma opriep tot gewapend verzet. Het filmpje zelf is al een paar weken oud maar werd onder de aandacht gebracht van de Arabisch-onkundige westerse wereld door de (zionistische) vertaalbanken ‘Memri’ en ‘Palestinian Media watch’.

Je leest tevens dat er word opgeroepen om ‘veel melk te drinken (wat een gunstig en bewezen effect heeft op de groei van beenderen) en te bidden ; maar ook om de wapens op te nemen tegen de zionistische bezetter. Er was zelfs een link bij waar je het filmpje kon bekijken maar na het te hebben aangeklikt, kreeg ik niks te zien. Youtube had de desbetreffende videofilm eraf gehaald wegens ‘schending van gebruikersvoorwaarden’ stond er te lezen. Ik vroeg me af wat werkelijk in gezegd werd. Toen ik wat verder begon te surfen slaakte ik een diepe zucht toen ik het zelfde artikel terugvond op de website van de ‘linkse en alternatieve’ nieuwswebsite Indymedia (eveneens met een onbruikbare link naar de video). Ook zelfs in ‘linkse’ kringen werd het filmpje negatief onthaald en uit de context gehaald. Men kon het niet vatten hoe Palestijnen hun kinderen blijkbaar al van zeer jonge leeftijd al ‘indoctrineren’ of ‘inprenten’ (dixit het genoemde artikel) om de wapens op te nemen. Ik werd er ongeduldig, kwaad en vooral moedeloos van. Was ik werkelijk de enige die inzag dat er in principe niks schokkends was aan heel deze hype? Stond ik werkelijk alleen met de stelling dat elk verzet, zowel politiek als gewapend, tegen een vreemde bezetter de meest natuurlijke en menselijke reactie is. Natuurlijk niet; het recht van een volk, dat onder een vreemde bezetting leeft, om zich gewapend te verzetten, word zelfs erkend door de Verenigde Naties.

Wat maakte het dan dat deze video toch zoveel controverse opwekte? Was het misschien de setting , namelijk die van een kinderprogramma met jongeren van lagere schoolleeftijd, om die jongeren zo vroeg te introduceren met de harde realiteit van de bezetting en het geweld dat de Palestijnen ondergaan? Elke ouder zou toch willen, dat diens kinderen gevrijwaard blijven van geweld?

De realiteit is dat het niet in de handen ligt van de ouders om hun kinderen te behoeden voor het geweld. Zij hebben er allereerst niet voor gekozen om onder een bezetting te leven. De Palestijn wordt al van zijn eerste levensjaren op een pijnlijke en vernederende manier aangeleerd wat het betekent om te leven onder een moorddadige bezetting. Van de wurgende checkpoints, het schenden van de fysieke integriteit, liquideren van lokale verzetsleiders, terroriseren van een ganse bevolking tot het doodknijpen van de lokale economie. Het zijn allemaal harde feiten die ervoor zorgen dat elke Palestijn, jong en oud, niet kan ontsnappen aan die trieste realiteit.

Zij hoeven de strijd niet ingeprent te krijgen; de bezetting doet al het werk. Welk mogelijk antwoord kan je geven aan de klasgenoten van de 13-jarige Iman al Hams? Zij werd op weg naar haar school doodgeschoten door zionistische soldaten terwijl ze zich met doodangst verschool achter een kleine rots. Zij kreeg van op afstand twee kogels door het hoofd en nadien loodste haar moordenaar, zijn magazijn in haar klein lichaampje met nogmaals tien kogels. Hoe krijg je zoiets uitgelegd aan haar broertjes en zusjes, klasgenoten en vriendjes, buurmeisjes en jongens? Het is niet overbodig de vraag te stellen of iemand haar verhaal wel kent.

Het is mijn overtuiging dat er onder die golf van verontwaardiging een enorme hypocrisie schuilgaat. De massamedia hebben altijd al elke arabier en bij uitbreiding elkeen uit de Derde Wereld , die de wapens opnam, beschreven als een criminele opstandeling, fanatiekeling en/of terrorist. Nelson Mandela wordt nu wel overal als een held ontvangen en zijn leven is zelfs verfilmd geraakt; maar toen hij streed vanuit de ANC tegen de Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime werd hij opgesloten wegens terroristische activiteiten. De gevestigde machten die toen pro-Apartheid waren, deden gretig mee met het criminaliseren van elk verzet. Net zoals vandaag elk verzet van de Palestijnen omschreven word als ‘terrorisme’.

Mohamed Benhaddou is lid van AEL

Uit het artikel: "Wat maakte

Uit het artikel:
"Wat maakte het dan dat deze video toch zoveel controverse opwekte?"

Welk excuus u er ook aangeeft, mijnheer de "communicatiedeskundige" (sic), als je vertelt aan kinderen dat ze iets of iemand moeten haten, dan verkracht je hun onschuld. Ook al zijn de 'zionisten' nog zo slecht, en zouden de kinderen toch geen toekomst hebben, het kan hun situatie alleen maar doen verslechteren.

Naast het feit dat ze het geweld en vernederingen die ze door de bezetters moeten ondergaan, dan al worden ingeprent iets of iemand te haten, ontdoet hun van alle kans op geluk.
Ook zullen de 'zionisten' veel sneller het vuur openen op palestijnse kinderen, nu ze een bewijs hebben dat ook zij de opgeroepen worden om de wapens op te nemen, en de
'Arabisch-onkundige westerse wereld' (alsof de aribische wereld westers-kundig is) zal zich daar steeds minder vragen bij stellen.

"Het is mijn overtuiging dat er onder die golf van verontwaardiging een enorme hypocrisie schuilgaat."

Als er een hypocrisie onder schuilgaat, zal deze niet groter zijn dan om als mickey mouse kinderen op te roepen tot haat. Zeker, de gemiddelde westerling beseft lang niet hoe erg de situatie is, en kan het ook niet weten zolang hij of zij er niet geleefd heeft. En daardoor is die verontwaardiging er, omdat de westerling zich dit niet kan voorstellen dat je kinderen zoiets kan aandoen.

Tot slot nog dit: u waagt het hier om naar Nelson Mandela te verwijzen.
Mag ik u er op wijzen dat deze man, die de nobelprijs gewonnen heeft voor de vrede, deze gewonnen had voor zijn GEWELDLOOS verzet? Het is daardoor dat deze man nu vrijwel overal als held wordt ontvangen.

Geweld roept alleen maar geweld op, mijnheer Mohamed Benhaddou, en als u de situatie in Israel en Palestina goed kent zou u dat moeten weten.

Het filmpje is te zien op

Het filmpje is te zien op http://pmw.org.il/

Over Mandela

"In 1961 Umkhonto we Sizwe was formed, with Mandela as its commander-in-chief. In 1962 Mandela left the country unlawfully and travelled abroad for several months. In Ethiopia he addressed the Conference of the Pan African Freedom Movement of East and Central Africa, and was warmly received by senior political leaders in several countries. During this trip Mandela, anticipating an intensification of the armed struggle, began to arrange guerrilla training for members of Umkhonto we Sizwe."

http://www.anc.org.za/people/mandela.html

Ik denk dat iedereen tegen geweld is (op een paar fanatiekelingen na) ook die mensen die zich soms toch beroepen op geweld. Mandela is daar een voorbeeld van, wellicht ook heel wat Palestijnen en Hamas leden.

Negatief onthaald?

U zegt in relatie tot mijn artikel: Hamas propageert Islamitisch wereldleiderschap met Mickey Mousee:

Toen ik wat verder begon te surfen slaakte ik een diepe zucht toen ik het zelfde artikel terugvond op de website van de ‘linkse en alternatieve’ nieuwswebsite Indymedia (eveneens met een onbruikbare link naar de video). Ook zelfs in ‘linkse’ kringen werd het filmpje negatief onthaald en uit de context gehaald. Men kon het niet vatten hoe Palestijnen hun kinderen blijkbaar al van zeer jonge leeftijd al ‘indoctrineren’ of ‘inprenten’ (dixit het genoemde artikel) om de wapens op te nemen.

Hiermee voel ik met toch enigszins vals beschuldigt, want mijn persoonlijk idee is heel anders dan wat u beschrijft. Ik heb geprobeerd enkel de feiten weer te geven, vanuit een zo neutraal mogelijk standpunt. Met de reactie van Barghouti heb ik geprobeerd alle standpunten aan bod te laten komen (Hamas en Al Aqsa TV hadden toen nog niet gereageerd).

Dat men kinderen indoctrineert kan ik persoonlijk alleen maar betreuren, maar laten we uiteraard niet doen alsof Isräel compleet onschuldig is.

100 jaar

En zo beste Ali kunnen we nog 100 jaar doorgaan.Tegen die tijd bestaan er mischien geen Palestijnen meer ,laat staan verzet.En geweldloos jazeker maar waar ligt de grens ? Zolang de VS en Europa de kaart van het zionisme voor 100 % blijven trekken kan er geen oplossing komen.Draai het of keer het zoals je wil maar de brute geweldadige kolonisatie stopt nooit,ook niet als de Palestijnen zouden stoppen met verzet.Eigen aan het zionistisch beestje.Tegengeweld is daarbij verechtvaardigd net zoals de strijd tegen de nazis.Palestijnen moeten voor u,als ik het goed versta ,aanvaarden dat hun gestolen land aan de dief en moordenaar toebehoort.een beetje realisme en gevoel voor rechtvaardigheid AUB .

Ik zei dat Nelson Mandela

Ik zei dat Nelson Mandela zijn nobelprijs voor de vrede (en zijn respect) heeft gekregen voor zijn geweldloos verzet, niet dat hij altijd geweldloos is geweest.
Laten we goed dit onderscheid beseffen.

En zo beste Noel, heeft u

En zo beste Noel, heeft u mij niet goed verstaan, of begrepen.
Palestijnen moeten helemaal niets voor mij. Zij moeten zelf bepalen op welke manier ze willen reageren op de bezetting, geweldloos of niet.
Laat het wel duidelijk zijn dat
A) Het filmpje, waarover het in dit artikel uiteindelijk over ging, meer kwaad dan goed heeft gedaan, voor iedereen.
B) De verontwaardiging erover zeker te begrijpen valt en lang niet zo hypocriet is als de auteur van het artikel wil laten uitschijnen.

Verder roept u op tot "een beetje realisme en gevoel voor rechtvaardigheid AUB"

-Realisme: met uitspraken als "de brute geweldadige kolonisatie stopt nooit" creer je een self fulfilling prophecy

-Gevoel: het is uit een menselijk gevoel dat ik kinderen oproepen tot haat veroordeel.

-Rechtvaardigheid: je zegt "Palestijnen moeten voor u aanvaarden dat hun land aan de dief en moordenaar toebehoort" terwijl ik dat zeker nergens heb verkondigt, integendeel.

Dus zou ik op mijn beurt aan u willen vragen voor wat meer realisme en gevoel voor rechtvaardigheid.

rechtvaardigheid en realisme.

Opkomen voor rechtvaardigheid werd er bij mij met de paplepel ingegeven.En realist ben ik geworden al staat die realiteit mij helemaal niet aan.En de brutale zionistische kolonisatie is een realiteit die me voor 1000% niet aanstaat.Nog minder de realiteit dat Europa en uiteraard de VS die kolonisatie goed vinden en steunen.Want o wee als de Palestijnen voor Hamas kiezen.Dan worden ze nog eens goed uitgehongerd door onze lieve democraten .Dat is ook een realiteit waarmee ik moet leven.En gelooft u echt dat de zionisten ook maar een duimbreed van hun doelstelling zullen afwijken en hun brute kolonisatie stoppen ? Waarom zouden ze. Ze staan sterk,hebben grote militaire broer de VS aan hun zijde,vandaar mijn voorspelling die er in feite geen is.Een klein kind kan zien dat de zionisten niet zullen stoppen want dan geven ze hun eigen droom van Eretz Israël op.Ze zullen moeten verplicht worden van te stoppen maar zoals de politieke en militaire krachtsverhoudingen nu liggen zie ik dat zeker niet gebeuren.

Child abuse and Hate

Ik heb de TV uitzending gezien over de palestijnse kinderen die zogezegd gebruikt worden om de Israelis te haten.
Dan ben ik gaan zien op indymedia en heb het artikel gelezen " Palestina clach der beelden "
ik ben het volledig eens met Mohamed.
In juli 2006 heb ik foto's gedownload van de web
Child abuse and hate : flickr met foto's van Victor ward

Heyndrickx E.

De leugens van Memri

Monday, May 14, 2007
The Lies of MEMRI, yet again. I normally would not link to MEMRI, but this time I will. An alert reader sent me a message when I was in Houston, alerting me to the blatant lies of MEMRI in this clip. I did not have a chance to view it and verify his translation until I returned tonight. He wishes to remain anonymous, but this is his text (thanks anonymous): "

MEMRI Clip No. 1442

A Mickey Mouse Character on Hamas TV Teaches Children about Islamic Rule of the World

4/13/2007

http://www.memri.org/bin/opener_latest.cgi?ID=SD157707

Black text: Arabic Transcript.

Blue text: Arabic transcript written in English alphabet.

Green text: My English translation.

Red text: MEMRI’s English translation.

Highlighted red text: Wrong MEMRI English translation.

سراء: سنابل، إنتي شو حتعملي .. يعني .. من أجل الأقصى؟ شو حتفدي .. يعني روحك من أجل الأقصى؟ شو حتعملي؟

Sarraa’: Sanabel, enti shoo hate’mali ... ya’ni ... min ajl el-Aqsa? Shoo hatefdi ... ya’ni roohek min ajl el-Aqsa? Shoo hate’mali?

Sarraa’: Sanabel, what are you going to do ... like ... for the sake of Al Aqsa? What are you going to sacrifice ... like your soul for the sake of Al-Aqsa? What are you going to do?

MEMRI: Sanabel, what will you do for the sake of the Al-Aqsa Mosque? How will you sacrifice your soul for the sake of Al-Aqsa? What will you do?

فرفور: حطـُـخ.

Farfour: Hatokh.

Farfour: I will shoot.

MEMRI: …

سنابل: بدي أرسم صورة.

Sanabel: B’di arsem soora.

Sanabel: I’m going to draw a picture.

MEMRI: I will shoot

فرفور: إيش حنعمل يعني كيف إحنا بدنا يا سنابل إنحرر ..

Farfour: Aish hane’mal ya’ni kaif ehna bedna ya sanabel enharrer ...

Farfour: What are we going to do ... Sanabel, like how are we going to liberate ...

MEMRI: Sanabel, what should we do if we want to liberate...

سنابل: بدنا انقاوم.

Sanabel: Bedna enqawem.

Sanabel: We are going to resist.

MEMRI: We want to fight.

فرفور: و بعدين؟ هادي حفظناها و بعدين؟

Farfour: Wo ba’dain? Hadi hfeznaha, wo ba’dain?

Farfour: Then what? We already know this one, then what?

MEMRI: We got that. What else?

سراء: إحنا بدنا..

Sarraa’: Ehna bedna …

Sarraa’: We are going to …

MEMRI: We want to...

سنابل: بطخّونا اليهود.

Sanabel: Betokhoona el yahood.

Sanabel: The Jews will shoot us.

MEMRI: We will annihilate the Jews.

سراء: إحنا بدنا اندافع عن الأقصى بأرواحنا و بدمائنا، ولاّ لأ يا سنابل؟

Sarraa’: Ehna bedna endafe’ an el-Aqsa b arwa7na wo b dema2na, wella la’ ya Sanabel?

Sarraa’: We are going to defend Al-Aqsa with our souls and blood, or are we not Sanabel?

MEMRI: We are defending Al-Aqsa with our souls and our blood, aren't we, Sanabel?

سنابل (صوت غير واضح): بدي استشهد

( أو - سنابل: باستشهد )

( أو - سنابل: بنستشهد )

Sanabel (audio not clear): Bdi astash-hed.

( Or – Sanabel: Bastash-hed )

( Or – Sanabel: Bnastash-hed )

Sanabel (audio not clear): I’m going to become a martyr. [Literally: I want to become a martyr]

( Or – Sanabel: I’ll become a martyr )

( Or – Sanabel: We’ll become martyrs )

MEMRI: I will commit martyrdom.

Posted by As'ad at 11:59 PM 126 comments

Link;

Cut the crap, please!! Alsof

Cut the crap, please!! Alsof die Palestijnse kinderen jullie echt iets kunnen schelen. Het enige waar het jullie om te doen is, is om Israel in de slachtofferpositie te houden. Als je echt om die kinderen geeft, praat dan over het conflict, over de bezetting, over het zionisme!!! Maar probeer niet de aandacht af te leiden van HET ECHTE PROBLEEM door over f**** tekenfilmpjes te beginnen.