Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

christophe

christophe's blog

Cartoon-uitspraak in zaak-Forrest gevaarlijk precedent

cartoon.jpg

Het maandblad Mo* en journalist John Vandaele beraden zich over een mogelijk beroep in de zaak die George Forrest tegen hen heeft aangespannen. Een moeilijke beslissing: aan de ene kant is de rechter in zijn vonnis vol lof voor de journalistieke integriteit van John Vandaele in zijn artikel over de impact van enkele grote mijncontracten in Congo. Mijnboer Forrest werd dan ook op dat punt volledig in het ongelijk gesteld. Meer nog: als straf voor zijn onbezonnen klacht moet hij de rechtsplegingsvergoeding betalen aan Vandaele. Een hart onder de riem voor kritische journalistiek dus.

Maar in dat zelfde vonnis wordt de uitgever van Mo* wel veroordeeld tot het betalen van één euro symbolische schadevergoeding voor het publiceren van een cartoon van Forrest op de cover. “Wij zijn de voor- en nadelen nog aan het afwegen”, zegt hoofdredacteur Gie Goris. “Een rechtzaak is een kwestie van vele duizenden euro. Je kan ook niet tegen één aspect van het vonnis in beroep gaan. Het grootste deel van het vonnis is zeer gunstig voor ons. Forrest wordt volledig in het ongelijk gesteld in zijn klacht over het artikel. Maar dat aspect van de cartoon is wel principieel onaanvaardbaar voor ons.”

In het vonnis verwoordt de rechter het zo: “Het feit dat de heer Forrest een bekend en machtig industrieel in Congo is, betekent niet dat hij in om het even welke vorm kan worden afgebeeld. Door deze spotprent te gebruiken wil de vzw Wereldmediahuis duidelijk maken wat de heer Forrest voor haar symboliseert. Door een duidelijke vergelijking met voormalig president Mobutu gaat zij te ver.”

In Knack werd enkele weken geleden de Amerikaanse president Bush afgebeeld als een aap. Kan dat dan ook niet? Of Mohamed als terrorist, gaat dat ook “te ver”? Gie Goris: “Het voorwoord dat ik in dat bewuste nummer van Mo* heb geschreven gaat toevallig juist over de rel rond de Mohamed-cartoons en de achtergrond van de Europese wetgeving op het recht om te schokken en te beledigen. De cartoons zijn dom, maar daarom niet onwettelijk. De tekenaar Gal heeft ons ook gezegd dat hij de laatste tien jaar nooit werd aangeklaagd. Ook de journalistenbond wist van geen enkele rechtzaak rond cartoons. Er is dus een zeer grote acceptatie van cartoons in ons land. Ik denk niet dat er groot gevaar bestaat dat dat gaat keren, maar er is nu wel een juridisch precedent en dat is altijd gevaarlijk.”

http://www.mo.be/fileadmin/pdf/vonnis_forrest.pdf

BijlageGrootte
cartoon.jpg9.15 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Mo* trapt op de lange tenen van George Forrest

Goed en slecht nieuws uit de rechtbank. Journalist John Vandaele en MO* / vzw Wereldmediahuis stonden er terecht na een klacht van 'mijnboer' George Forrest. Die nam het niet dat hij kritisch werd aangepakt in een artikel dat in maart 2006 verscheen. Het vonnis verwerpt de klacht van Forrest tegen het artikel en veroordeelt hem tot het betalen van de gerechtskosten. Tot daar het goede nieuws. Minder positief is dat de rechter MO* / vzw Wereldmediahuis veroordeelt tot het betalen van één euro symbolische schadevergoeding voor het publiceren van een cartoon van Forrest op de cover.

cartoon.jpg

De bewuste en (zeg nu zelf) onschuldige cartoon

In een opiniestuk op Mo.be wijzen hoofdredacteur Gie Goris en John Vandaele op de mogelijke gevolgen van het vonnis.

“Elke politicus, hoge ambtenaar of bedrijfsleider die zich wel eens gegriefd voelt wanneer hij of zij opgevoerd wordt in satirische prenten, columns of programma’s zou dit vonnis als een precedent en dus als rechtsgrond voor eigen processen kunnen beschouwen. De procedeerdrift van George Forrest zal niet afgeschrikt worden door de veroordeling tot het betalen van de gerechtskosten in ons proces, ze dreigt eerder gestimuleerd te worden door een bijzonder conservatieve en restrictieve interpretatie van de rechtbank in verband met de betwiste cartoon op de cover van MO*.”

BijlageGrootte
cartoon.jpg9.15 KB

Lees meer / 1 comment(s)

Afscheid van Het Volk

Het Vlaamse medialandschap verliest opnieuw een titel. Het Volk was al een tijd nog slechts een voorpagina van het Nieuwsblad, maar ook dat is nu verleden tijd.

Veel aandacht in de andere kranten voor dit heengaan. Zowel in Knack, De Standaard en De Morgen interviews met oud-journalisten van de krant.

Eén vraag wordt nooit gesteld. Hoe kan het dat een krant die ondanks de redactionele verwaarlozing toch nog 20 % meer kranten verkoopt dan De Morgen en bijna dubbel zoveel als De Tijd toch niet kan overleven?

Het ongemakkelijke antwoord is dat de lezers van Het Volk publicitair minder interessant zijn omdat ze ouder zijn en minder kapitaalkrachtig. En daarom verdwijnt hun krant.

Lees meer / 1 comment(s)

Gazet van Antwerpen: "Ramptoeristen en dikke mensen zijn het ergst"

Ja, het is verschrikkelijk. De dood van een jonge goddelijke voetballer. Domweg geknald tegen een boom, te hard gereden en misschien ook te veel gedronken. Het ongeluk gebeurde woensdag en nog altijd staan de kranten vol. Hoe kan je daar blijven over schrijven? De Gazet van Antwerpen zocht en vond een originele invalshoek. “Sterchele? En mijn maïs dan?” Jawel, een interview met de boer van het stukje akker waarop het wrak van Sterchele terechtkwam.

“’t Is verschrikkelijk”, vertelt de onfortuinlijke boer. “Zowat niemand houdt er rekening mee dat mijn akker net is beplant met maïs. Al die jonge plantjes worden gewoon vertrappeld. In een week zijn er al duizenden mensen over mijn akker gelopen.

Vooral ramptoeristen en dikke mensen zijn het ergst. Die kijken naar niks”, gaat de boer verder.

En de politie die staat er (natuurlijk!) bij en kijkt er naar. “Als je de lokale politie belt, dan is de federale politie bevoegd, en omgekeerd.

De jonge boer begrijpt echt niet dat hij het slachtoffer wordt van zoveel onrecht. “Ik heb hem niet van de weg gereden, hé?! Ik zou eens door hun groentetuin moeten lopen!

Lees meer / 4 comment(s)

Sarkozy: "'t is de schuld van de media dat ik niet meer populair ben"

Tijdens een diner op het Elysée haalde de Franse president Sarkozy hard uit naar bepaalde media. Als zijn populariteit na één jaar historisch laag is, is dat de schuld van kritische media, vindt Sarkozy.

Opvallend is wel dat Sarkozy net die media vernoemt die niet in handen zijn van persoonlijke vrienden. In dit artikel kan je meer lezen over Sarkozy en de media:
http://www.acrimed.org/article2640.html

Op de avond van de verkiezingen vierde Sarkozy zijn overwinning aan de zijde van Bernard Arnault, Martin Bouygues, Serge Dassault, Alain Minc, François Pinault en Albert Frère: één voor één steenrijke eigenaren of belangrijke figuren binnen de Franse media.

De Franse journalistenvakbond SNJ reageert verbolgen op de uithaal van Sarkozy. "Le bilan tiré par le SNJ de sa première année de présidence est particulièrement accablant pour la liberté de la presse." Waarna de SNJ een lijstje opsomt van wat er allemaal verkeerd loopt in de Franse media.
http://www.snj.fr/article.php3?id_article=643

Lees meer / 0 comment(s)

Geen spoor van diplomatieke blufpoker over Birma in onze kranten

In de nasleep van de cycloon die tienduizenden slachtoffers maakte in het Aziatische land Myanmar wordt op hoog niveau een spelletje diplomatieke blufpoker gespeeld. Helaas is daarover niets te lezen in de Vlaamse kwaliteitskranten.

Het begon met een voorstel van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner. Hij stelt voor dat de VN een resolutie stemt die zich beroept op de “responsibility to protect”. Dat laatste principe werd in 2005 door de VN aangenomen. Die resolutie zou het mogelijk moeten maken om ter hulp te snellen zelfs als dat gebeurt op een manier die de weinig sympathieke militaire dictatuur niet zint. Een dergelijke resolutie zou een precedent scheppen. Nooit eerder werd een natuurramp ingeroepen als reden om te interveniëren.

John Holmes, chef van de humanitaire zaken van de VN merkte fijntjes op dat een confrontatie niet het aangewezen middel is. “I'm not sure that invading Burma would be a very sensible option.” China dat een permanent zitje heeft in de VN-veiligheidsraad wil de zaak zelfs niet bespreken in de Veiligheidsraad. “Dit is geen onderwerp voor de Veiligheidsraad, maar wel voor andere fora van de VN”, zegt hun vice-ambassadeur.

Deze discussie gaat dus over het recht op humanitaire interventies en hoe ver die moeten/kunnen gaan. Een moeilijke discussie waar enkele Belgische vredesbewegingen onlangs nog een studiedag aan gewijd hebben.

Op de achtergrond spelen geostrategische belangen. Het volstaat even op maps.google.com te kijken waar Birma ligt: pal tussen de twee opkomende grootmachten India en China. In het stukje zee voor de kusten van Birma is het al drummen. “It would only take half an hour for the French boats and French helicopters to reach the disaster area, and I imagine it’s the same story for our British friends”, zei Kouchner.

De VS hebben de imposante USS Essex en drie andere oorlogsschepen in de buurt ronddobberen. De USS Essex heeft 1800 mariniers en 23 helicopters aan boord.

Zal dit leiden tot een militaire escalatie zoals The Asia Times een eind weg speculeert? Misschien dat we het als het zo ver is wel eens in onze kranten lezen.

Lees meer / 0 comment(s)

Help, de lezers reageren: over extremisme op internetfora

De discussiefora op krantensites liggen onder vuur. CD&V-senatoren Els Schelfhout en Pol Van Den Driessche en de interculturele organisatie Kif Kif riepen enkele weken geleden op om op te treden tegen racistische en haatdragende boodschappen op hun internetfora. De Raad voor de Journalistiek beloofde een werkgroep op te richten om het probleem nader te onderzoeken.

De commentaarfuncties onder artikels horen tot het Web 2.0. In plaats van een monoloog wordt journalistiek een dialoog, zoals burgermediaspecialist Dan Gillmor dat zo mooi (en ook een beetje naïef) samenvat. Een dialoog kan je de krantensites nog niet echt noemen, maar hier en daar probeert men toch op de user generated content-trein te springen. Commentaren van lezers toelaten is hier dan een makkelijke vorm van klantenbinding. Je creëert een groep mensen die de tientallen keren per dag naar je site surft om de reacties op hun eigen scherpe commentaren op te volgen. Ook de ondertussen al even beruchte polls zijn een schuchtere poging om het nieuws wat interactiever te maken.

Op de meeste sites zijn die fora beerputten van de maatschappelijke frustratie geworden. Een stuk van die haatreacties is spontaan. Een niet onaanzienlijk stuk wellicht al veel minder. Van pro-Israëlische kringen is het bekend dat ze georganiseerd reageren op kritische geluiden over de Israël. Als je de toon en systematiek van bepaalde reacties leest, zou het me niet verbazen dat ook andere extremistische stromingen zoiets doen.

In het debat over de zure fora werden ook al enkele mogelijke oplossingen geopperd. Dwing commentaarschrijvers zich eerst te registeren zodat ze niet langer anoniem kunnen schreeuwen. Modereer heel streng (eventueel zelfs vooraf). Geert Buelens vroeg zich in De Morgen zelfs af of de media die roepers nog langer een forum moeten bieden. Natuurlijk kwamen daar ook weer reacties op van mensen die vrezen dat den politiek de vrije meningsuiting aan banden willen leggen.

In die hele discussie valt op dat de media nogal met de handschoenen aan omgaan met het fenomeen burgermedia. Een aantal jaar geleden somde de Amerikaanse expert Steve Outing elf niveaus op van burgerjournalistiek. De meeste media komen niet verder dan de eerste trede: het discussieforum. Nochtans boeken sommige media af en toe mooie resultaten met de andere niveaus van 'citizen reporting'. Focus Knack deed het deze week nog met een dEUS-interview dat volledig op vragen van Focus-lezers was gebaseerd. Het was met voorsprong het origineelste én interessantste interview in de reeks. De Standaard had tijdens het sociale drama bij Volkswagen een blog van een werkneemster die vreesde voor haar job.

Journalisten zouden zich ook kunnen laten bijstaan bij bepaalde onderzoeksprojecten of artikels vooraf laten nalezen door een select groepje lezers. Ze zouden ook ervaringsdeskundigen kunnen helpen hun verhaal te doen. Of waarom geen redactieblog? Waarop de redactie zich verantwoordt voor redactionele keuzes of uitlegt wat de grote discussies waren op de redactie zoals nu alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurt. Misschien kan de redactie dan ook af en toe in debat gaan met een groep lezers.

De fora zouden de journalisten zelf wat kunnen temperen door meer te peilen naar aanvullingen en correcties of door af en toe zelf eens tussen te komen en de hardste roepers weerwerk te bieden. Of door in een volgend artikel de critici weerwerk te bieden.

Maar zoals gezegd: voorlopig wordt er bitter weinig geëxperimenteerd met participatie. De openbare omroep VRT maakte onlangs nog een karikatuur van participatie met haar uit de hand gelopen poging om burgerpaparazzi te creëren. Daarmee werd meteen nog eens één van de hardnekkigste burgermediawetten bewezen: participatieve journalisten volgen trouw de kwaliteit van de professionele media waarop ze actief zijn.

Het Nieuwsblad bewees met haar fietspadenrapport dat het anders kan. Bijna tienduizend lezers werkten er aan mee, zodat de krant een volledig overzicht kon geven van de fietspaden in Vlaanderen.

Lees meer / 34 comment(s)

Het Laatste Nieuws en het incestmonster

In de Knack van deze week ergert columnist Joël De Ceulaer zich aan de "vergiftiging van het debat" door het gebruik van scheldwoorden in de kranten.

Yves Desmet die trots is dat hij de term 'kut-Marokkaantjes' in Vlaanderen introduceerde. Peter Vandermeersch gooide er vorige week nog twee nieuwe varianten tegen aan: kutautochtonen en kutallochtonen. Misschien een kleine verschoning voor de twee: zij deden dat in opiniestukken of editorialen.

De website van het Laatste Nieuws gaat nu nog een stapje verder. De Oostenrijkse vader die zijn dochter opsloot, heet daar nu consequent "het incestmonster".

incestmonster.jpg

Eenmaal die kaap genomen, zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos: de prutspremier, drankorgel Koninckx, vijfvoudig tourwinnaar Eddy Sexclub enzovoort... Toch veel makkelijker en herkenbaarder voor de lezer?

BijlageGrootte
incestmonster.jpg38.34 KB

Lees meer / 5 comment(s)

Peter Vandermeersch: "Burgermedia halen professionele journalist van zijn voetstuk"

henpDSC_8182.JPG

Peter Vandermeersch in debat met onder meer Han van Indymedia.be (foto F2françois)

Tijdens een debat naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Internationaal Perscentrum Vlaanderen in Antwerpen toonde algemeen hoofdredacteur van De Standaard Peter Vandermeersch zich opvallend positief over burgermedia. “Burgerjournalistiek haalt de journalist van zijn voetstuk. Burgerjournalistiek kan een perfecte aanvulling zijn voor de traditionele media.” Vandermeersch verwees naar een experiment in een Deense krant. Naast de recensie van een professionele journalist drukt de krant een recensie af van een lezer waarna de lezers punten mogen uitdelen. “De amateurrecensie haalt het altijd. Dat is ook normaal. De amateur heeft wellicht ook al de vorige optredens van U2 gezien en kent alle platen uit het hoofd terwijl de professionele recensent de hele populaire muziek moet volgen en daarnaast ook nog iets moet schrijven over Klimt en Haydn”, aldus Vandermeersch.

Tijdens het debat ging het ook over het ontbreken van een businessmodel op het internet. “Tegen 2015 gaan we minder papieren kranten verkopen. Hoe gaan we geld verdienen op het internet wetende dat de consument niet bereid lijkt om te betalen voor nieuws? Wetende ook dat een adverteerder op internet slechts bereid is een tiende te betalen van wat hij in de papieren versie betaalt. Wij hebben daar nog geen antwoord op gevonden.”

De Standaard-online binnenkort helemaal gratis
Bij De Standaard wachten ze 2015 nochtans niet gelaten af. “We hebben het internet hard omarmd. De Standaard staat bijna gratis op het net. Er staan nog enkele schotten, maar ook die zullen we binnenkort weghalen.”

In een eerder debat was ook Mark Andries, de kabinetchef van mediaminister Geert Bourgeois te gast. De Vlaamse regering lijkt niet van plan een baanbrekende rol te spelen in het mediadebat. Europese richtlijnen omzetten en het wettelijk arsenaal wat coherenter maken. Extra centen voor kwaliteitsmedia zoals her en der gevraagd wordt, komen er niet. “We kunnen niet alle mediaprojecten steunen en dat is - denk ik - ook onze rol niet”, aldus Andries.

panelDSC_8199.JPG

henp2DSC_8202.JPG

goossensDSC_8174.JPG

BijlageGrootte
henp2DSC_8202.JPG87.87 KB
henpDSC_8182.JPG95.1 KB
panelDSC_8199.JPG91.5 KB
goossensDSC_8174.JPG110.32 KB

Lees meer / 4 comment(s)

De dEUS-heisa: van cultuurverslaggeving naar publi-reportage

Bij Universal Music Belgium tellen ze na. Een beetje mediarel doet altijd verkopen, maar de huidige stroom berichten over hoge dwangsommen en arrogante platenbonzen is misschien toch niet helemaal bevorderend voor het imago van België's beste rockgroep.

Tussen De Morgen en De Standaard ontspint zich vandaag zelfs nog eens een ouderwets kwaliteitskrantenrelletje. De Morgen pakt vandaag al uit met het grote Tom Barman-interview, schendt daarmee het embargo en rikseert meteen een dwangsom van 25.000 euro. De Standaard doet dat niet, maar algemeen hoofdredacteur Peter Vandermeersch wijdt wel een commentaarstuk aan die redactionele keuze.

Fijn, zo'n mediadebat. Alleen spijtig dat beide kranten de kern van de zaak uit de weg gaan. “De kwaliteit van die journalistiek hangt geenszins af van de vraag of je nu op zaterdag dan wel op dinsdag een interview publiceert met een rockster.” Zo probeert Vandermeersch het debat tot de volgens hem ware proporties terug te brengen. Daar gaat het natuurlijk niet over. Punt is dat deze zaak aantoont hoe de media verplicht worden hun rol te spelen in de marketingstrategie van commerciële cultuurproducenten. Het is de platenfirma die de mediareacties regisseert, niet de cultuurredacties van de kranten. De platenfirma beslist wanneer een product in de media gelanceerd wordt en hoe dat gebeurt. Denk aan de mooie foto's van de opname van Vantage Point in De Morgen Magazine van dit weekend. Door de concurrentiedruk moeten de kranten wel meespelen in die marketingstrategie. Daardoor lijkt cultuurverslaggeving steeds meer op publi-reportages.

Dat merk je bijvoorbeeld ook goed als je Focus Knack leest. De recensent van dienst mag dan op de laatste pagina's de nieuwste Hollywoodhit genadeloos afkraken, maar enkele pagina's eerder krijg je wel het obligate interview met de barslechte regisseur en overzicht van de carrière van de matig acterende topacteurs.

De kwaliteitskranten lijken dat niet eens zo erg te vinden. De Morgen stoort zich vooral aan de dwangsom. “De pers heeft leren leven met embargo's. Er is ook niks mis met embargo's. (...) Er is wel wat mis met embargo's die in contracten worden gegoten.” Dus als kranten vrijwillig meestappen in het spelletje is het minder erg?

Lees meer / 0 comment(s)

Het definitieve Leterme-interview

Vandaag was premier Yves Leterme te gast in De Ochtend op Radio 1. Hij werd er aan de tand gevoeld over de eerste ministerraad. Hieronder vindt u de (ingekorte) uitgeschreven versie van dat interview. De politicus Yves Leterme introduceert daarmee een geweldige journalistieke innovatie. Het politieke prefabinterview! Te gebruiken in alle situaties. De journalist hoeft enkel nog de vragen aan te passen. De antwoorden zijn multi-inzetbaar. Dankzij deze kostenbesparing komen er middelen vrij voor kwaliteitsjournalistiek en ook Leterme kan wat uitrusten tussen twee ministerraden in.

Annelies Beck interviewt Yves Leterme

Liggen er gevoelige dossiers op de tafel van uw eerste ministerraad?
“Alles wordt grondig voorbereid. Er zijn altijd hobbels. Er staan een aantal punten op de agenda die goed zijn voor de mensen en waar iedereen het over eens is.”

Er bestaat toch heel wat twijfel over het regeerakkoord?

“Het is kwestie dag na dag maatregelen te nemen die het regeerakkoord uitvoeren en die ook ten dienste staan van de mensen.”

Waarover zal het dan precies gaan?

“Er zijn een aantal maatregelen die ver van het bed staan van de mensen, maar er zijn ook thema's die allemaal te maken hebben met het dagelijks leven van de mensen.”

Maar nemen we nu die verhoging van de BTW op bouwgrond. Volgens sommigen is dat niet zo'n strikte eis van Europa.

“Ik heb vanalles gehoord. Ik denk dat u me toelaat om over zo'n belangrijke dingen voor de mensen rustig te discussiëren en goede oplossingen uit te werken.”

De begroting is krap. Is er wel geld voor alle verlanglijstjes?

“Het is ook belangrijk dat de regering rekening houdt met de economische conjunctuur.”

Ja, maar uw minister van Justitie Jo Vandeurzen belooft vanalles dat hij misschien niet kan waarmaken?

“Jo Vandeurzen heeft een plan dat hij ook zal uitvoeren zodat de bevolking er iets aan heeft.”

Bart Somers zegt dat de begroting een 3 Suisses-catalogus is.

“We moeten weten welke richting we uitgaan, maar besturen is ook dag na dag maatregelen nemen die belangrijk zijn voor de mensen.”

Hoe zit het met de staatshervorming?

“Er wordt gewerkt. Er worden voorbereidende nota's opgesteld. Dat gebeurt gelukkig in discretie.”

Zijn er al concrete voorstellen?

“Daar zijn we nog niet aan toe. Dat gaan we bekijken. We gaan dit grondig voorbereiden. We proberen dat nu bijzonder goed technisch voor te bereiden.”

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft een concreet voorstellen voor de arbeidsmarkt.

“Ik ga het debat niet op de radio voeren. Er moet inzake arbeidsmarktbeleid iets veranderen, dat is wel duidelijk.”

Vindt u het wel leuk om premier te zijn?

“Vooral het feit dat je goede beslissingen kan nemen, is fijn. Het is vaak moeizaam werk, maar als je tot resultaten komt, zorgt dat voor goede momenten. Zeker als dat leidt tot maatregelen die goed zijn voor de mensen.”

Dus u kijkt er niet tegen op?

“We gaan goed samenwerken met de collega's om tot een goed resultaat te komen.”

Wat vindt u van de censuur van de CD&V-burgemeester in Temse?

“Hoe zegt u?”

Wat vindt u van de censuur van de CD&V-burgemeester in Temse?

“Ik vind het jammer dat er een commotie rond ontstaat. Ik zou het persoonlijk niet gedaan hebben. Er moeten natuurlijk normen van fatsoen zijn. Het is een storm in een glas water.”

Ok, veel succes nog!

“We gaan ons uiterste best doen.”

Je kan het interview hier nog eens herbeluisteren:
http://www.radio1.be/programmas/och1/842298/

Lees meer / 3 comment(s)

Sabam in het nauw

De Atomiumheisa doet het imago van Sabam geen deugd. De meeste mensen begrijpen wellicht nog dat een architect/fotograaf/muzikant betaald wil worden voor zijn creaties. Maar dat de erfgenamen van architect Waterkeyn tot 70 jaar na zijn dood genieten van inkomsten uit de rechten op de afbeelding van het Belgische symbool bij uitstek gaat er bij velen niet in. Dat Sabam zich nu ook al bezig houdt met bloggers een pesttaks van 91 euro te sturen per fotootje van de negen bollen, heeft nog weinig te maken met billijkheid.

Toen Hannes Sabam daar twee jaar geleden over aan de tand voelde, bleek de auteursrechtenvereniging karig met commentaar. Daar is ondertussen verandering in gekomen. Sabam heeft sinds kort een speciale website over het publiceren en gebruiken van foto's.

Op copypix.be kan je lezen wat er allemaal niet mag. Blijkbaar is het ook verboden om één bol van het atomium op een website te zetten.

De Stad Mechelen start een guerilla tegen het copyright op het Atomium. Niet nodig zo blijkt nu. “Wanneer je foto's gebruikt voor een evenement in het kader van de 50ste verjaardag van de Expo - bijvoorbeeld een vuurwerk of een tentoonstelling - dan mag je de foto's van het Atomium vrij gebruiken.” Zo bleek uit een recente uitzending van Peeters & Pichal op Radio 1.

Dat gaat dus een stuk minder ver dan de toegeeflijkheid waarvan Bruno De Lille van Atomium vzw blijk gaf aan Tv-Brussel. “Omdat we ervan uit gingen dat het Atomium dit jaar erg veel afgebeeld zal worden, hebben we gezegd dat de amateurs in 2008 niet moeten betalen”, zei hij toen. Alle communicatieoffensieven ten spijt weet de blogger dus nog altijd niet of hij nu wel of niet zijn foto's van het atomium mag publiceren.

Burgemeester van Mechelen Bart Somers noemde de Atomiumregel absurd. Op de persconferentie gaf hij toe dat de auteursrechtenregelgeving achterloopt op de technologische vooruitgang. Hij hoopte op een maatschappelijk debat. Dat debat is er al. Tik maar eens atomium en copyright in in google. Zelfs tot in Spanje wordt gediscussieerd over dit stukje Belgische surrealisme.

Alleen de politiek hinkt achterop. Misschien laat Somers de guerilla beter over aan de bloggers en internetters. De guerilleros moeten het immers nog altijd zonder politieke vleugel stellen.

Lees meer / 4 comment(s)

Nog eens over Tibet (update)

Propaganda op Olympisch niveau. Zo beschrijft blogger/senator Geert Lambert de mediaoorlog rond het conflict in Tibet. Van beide kanten regent het geruchten. De Chinese overheid beweert dat de Dalai Lama en zijn Tibetaanse volgelingen zelfmoordaanslagen voorbereiden. Voorstanders van de Dalai Lama (en volgens sommige berichten de Dalai Lama zelf tijdens een recente persbriefing) verspreiden dan weer het gerucht dat de relmonniken die dood en vernieling zaaiden in de Tibetaanse hoofdstad verklede Chinezen waren.

Als bewijs wordt dan een foto getoond waarop Chinese soldaten te zien zijn die de typische rood-gele monnikenkleren onder hun arm dragen. Mediawatcher Michel Collon stuurde een mail rond waarin hij de bron van de foto traceert. De foto dateert van 2003 en toont Chinese soldaten die als figuranten moesten opdraven in een film omdat Tibetaanse monniken die rol geweigerd hadden.

tibetchinamonniken.jpg

De mediaoorlog zal nog wel een tijdje woeden en voor mensen die hongeren naar waarheid is het moeilijk om aan hun trekken te komen. China reageerde nijdig op de golf van anti-Chinese berichten in de Westerse media en zette alle journalisten de regio uit. Het stuk in The Economist blijft daardoor jammer genoeg zowat de enige Westerse journalistieke getuigenis die niet afkomstig is van een bron die directe banden heeft met één van de twee partijen. Daarnaast zijn er wel nog de gesprokkelde getuigenissen van toeristen die op het moment van de rellen aanwezig waren in Lhasa. De Volkskrant interviewde enkele Nederlandse toeristen. Deze blog zette een aantal van die getuigenissen bijéén.

Onzorgvuldigheid
Voor Westerse verslaggevers is het dus op eieren lopen. Probeer maar eens een genuanceerd stuk te schrijven als je bestookt wordt met propaganda. Helaas trekken sommige journalisten net op zo'n moment hun stevigste stapschoenen aan. Zo schreef De Standaard-columnist Marcel Van Nieuwenborgh zaterdag dat de Tiananmen-revolte in 1989 miljoenen slachtoffers heeft geëist (volgens een onderzoek van The New York Times waren het er 400 à 800). Het aantal slachtoffers vermenigvuldigen met 10.000 doet niemand recht, noch de daders noch de slachtoffers.

Ook met fotomateriaal wordt nogal onzorgvuldig omgesprongen. Door de mediaboycot van de Chinese overheid zijn er geen recente foto's meer uit Tibet zelf en dus krijgen heel veel artikels over de onrust in Tibet en de Chinese repressie een foto van betogende Tibetanen in het buitenland (Nepal, India, ...). De foto's lijken dan de repressie van de Chinese overheid te illustreren terwijl ze eigenlijk alleen maar het potige optreden van Nepalese en Indische agenten tonen. Zoals hier in De Morgen van maandag 31 maart.

De voorzitter van de Nepalese journalistenbond Munju Ratna Shakya protesteert ondertussen tegen het oneigenlijk gebruik van foto's van Tibetaans protest in Nepal. "It's ridiculous that some of the Western media are using the photographs of Nepali police trying to prevent protestors from storming into Chinese Embassy premises as the image of police actions in Tibet."

tibetaansenon.jpg

Twee maten en gewichten
Enkele critici klagen de onevenwichtige berichtgeving aan. De Franse journalist Alain Gresh doet het in Le Monde Diplomatique. “Imaginons le traitement médiatique qui aurait été accordé à cet événement s’il s’était déroulé en Terre sainte (Israël, nvdr)”, schrijft hij.

Ook Noam Chomsky doet het. “Thus, rightly or wrongly, Tibet is internationally recognized (by the US too) as part of China, so what is happening there is internal. In contrast, outside of Israel (and in practice, the US), no one recognizes the OT (occupied territories, nvdr) as part of Israel, and in an authoritative judgment, confirming early Security Council resolutions, the International Court of Justice determined that the Geneva Conventions apply to the OT, so all settlement activity is in violation of international law, as are all measures (like the "separation wall") to protect settlers (the US Justice concurred).(...) Just imagine how the US and Israel would react if Palestinians in illegally annexed East Jerusalem were to burn down a bank and Jewish stores, attack Jews, etc., as in Tibet. We can then compare the actual reactions. In the case of US-backed Israeli violence and illegal actions in the OT, overwhelming support for embattled Israel. In the case of Chinese violence in Tibet, much grandstanding, as when Nancy Pelosi -- an enthusiastic supporter of Israeli violence -- declares passionately that if we don't stand up for Tibet we will lose our "moral authority" (she didn't explain on what that authority rests).” Je vindt het artikeltje op zijn blog op Znet. Wel eerst inschrijven als je het wil lezen.

BijlageGrootte
tibetchinamonniken.jpg16.67 KB
tibetaansenon.jpg98.63 KB

Lees meer / 5 comment(s)

Nooit eerder zoveel bezoekers op Indymedia.be

Maart 2008 was voor Indymedia.be de drukste maand allertijden. Toch wat het aantal bezoekers betreft. 181.088 lezers bezochten de website (30.000 meer dan de maand voordien). Die lezers bekeken 538.064 pagina's. Dat is bijna 50 % meer dan vorige maand (380.054). Op verschillende dagen haalde Indymedia.be vlot 7.000 bezoekers. Alleen in het weekend daalde dat tot zo'n 5000.

Er werd voor 356.40 GB gedownload. Dat is meer dan twee keer zoveel als vorige maand. Dat ligt aan de populariteit van enkele videofilmpjes.

Best gelezen was een opiniestuk van Gentenaar Eric Goeman over het gekonkel van het Vlaams Belang tegen Boons 'Fenomenale Feminatheek'. Dat heeft voor een stuk te maken met de catchy titel (die bovendien het woord 'porno' bevat dat sommige surfers in een hunkerend moment al eens in google durven gooien).

Tweede best bekeken is de kleine documentaire over de Nieuw Gentse Alliantie. Daarna volgen een hele reeks artikels en fotoreportages over Nato Game Over. Ook de opiniestukken over het Gravensteenmanifest werden druk aangeklikt.

Nog even herhalen dat wij niet met cookies werken zoals de CIM-cijfers. Daardoor houden de cijfers geen rekening met de bezoekers die vanop één ip-adres de website bezoeken (die via een netwerk surfen). CIM telt ook elk half uur opnieuw. Onze teller telt pas na een uur. Dat betekent dat iemand die in een uur twee keer komt kijken (of er bijvoorbeeld een commentaar is op zijn artikel) slechts als één bezoeker telt. Volgens de CIM-cijfers zouden dat twee bezoekers zijn.

Lees meer / 2 comment(s)

Indymedia.be in de media (zelfs undercover in de Zevende Dag)

Knack-hoofdredacteur Karl van den Broeck schreef een stuk over het boek "Burgermedia: opmars, ervaringen, bedenkingen". Hij heeft het over de mogelijke spanningen tussen beroeps- en amateurjournalisten. Lopen ze elkaar voor de voeten of kunnen ze elkaar aanvullen?

Op Radio 1 kon je in het gastprogramma "Het vrije woord" van het Humanistisch Verbond (24/03) een interview horen met mediasocioloog Nico Carpentier (VUB) die het openingsstuk schreef van het burgermediaboekje van Indymedia.be.

Beluister het interview

De Zevende Dag toonde beelden uit de documentaire die Indymedia.be-correspondent Pieter Devos maakte over de nakende Gentse onafhankelijkheid. Alleen vergat de VRT te melden waar de beelden vandaan kwamen. Meer nog: op deredactie.be kan je screenshots zien uit het filmpje, maar er staat (VRT) onder...

vlaanderenbarstvrt.jpg

BijlageGrootte
burgermed.mp38.15 MB
vlaanderenbarstvrt.jpg101.44 KB

Lees meer / 3 comment(s)