Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

PS en Ecolo vragen moratorium op uitwijzingen van mensen zonder papieren

PS en Ecolo vragen moratorium op uitwijzingen van mensen zonder papieren

Zolang er geen nieuwe regularisatiewet is, mogen er geen mensen zonder papieren meer worden uitgewezen. De Franstalige partijen PS en Ecolo tekenden een petitie die deze eis naar voor schuift.

Verschillende grote partijen beloofden voor de verkiezingen dat ze een humane oplossing willen voor het probleem van de mensen zonder papieren. Nu de onderhandelingen voor een nieuwe regering begonnen zijn, is het afwachten wat er in het regeerakkoord zal staan over regularisatie.

De beweging CRER (Coordination pour la regularisation et la libre circulation) vreest dat de Dienst Vreemdelingenzaken voor de nieuwe wetgeving nog snel mensen zonder papieren wil uitwijzen. “De voorbeelden van razzia's en uitwijzingen volgen elkaar snel op,” zegt de CRER. De beweging vraagt een moratorium op uitwijzingen tot er een nieuwe wet is en legde die eis voor aan politieke partijen en sociale bewegingen.

Naast de politieke partijen PS, Ecolo en PTB tekenden ook het ABVV en MOC (Franstalige tegenhanger van het ACW) de petitie.

Meer info:
Klik hier