Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Angelica en haar moeder dienen klacht in bij onderzoeksrechter wegens mishandeling

Angelica en haar moeder dienen klacht in bij onderzoeksrechter wegens mishandeling

BRUSSEL -- Angelica en haar moeder Ana Cajamarca dienen donderdag een klacht in tegen onbekenden. Volgens advocate Selma Benkhelifa liep Ana Cajamarca verwondingen op tijdens de poging om hen het land uit te zetten.

DSC_0035angelicavadermoeder.JPG

“Er is geweld gebruikt. En daar is geen enkele rechtvaardiging voor,” zegt advocate Selma Benkhelifa. Volgens haar heeft de directrice van het gesloten centrum 127bis in aanwezigheid van de kinderrechtencommissaris Claude Lelièvre en vier politici gezegd dat een asielzoeker bij een eerste poging tot uitwijzing mag weigeren.

De politie die Angelica en haar moeder van Zaventem overbrachten naar de luchthaven van Schiphol ontkennen dat Ana Cajamarca verwondingen opliep tijdens die reis. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken zegt dat de Ecuadoraanse vrouw niet werd mishandeld. Het leidde op de persconferentie van Angelica en haar moeder tot de genante vertoning waarbij de moeder op de nadrukkelijke vraag van enkele journalisten haar rok opstroopte om de verwondingen te laten zien. Tegen de zin van haar advocaten die vinden dat het aan de onderzoeksrechter is om te onderzoeken wat er juist gebeurd is. Er is gisteren al een medisch verslag opgesteld door een arts.

Angelica en haar moeder gaan ook een aanvraag tot regularisatie indienen. “Wij gaan argumenteren dat er sterke familiale bindingen zijn met België. Veel familieleden van de twee hebben de Belgische nationaliteit. Ze vormen hier een echte familiekern. Er is ook het feit dat Angelica hier naar school gaat en hier klasvriendjes heeft,” aldus de advocaat van de twee. Hij voegt er wel aan toe er een flou artistique hangt rond de criteria voor regularisatie. “Het is de minister die beslist en dat is arbitrair. Bovendien is het vaak twee jaar wachten op een uitspraak.”

Selma Benkhelifa stoorde zich aan het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken nu al liet weten dat de twee geen enkele kans maken op een regularisatie. “Ze hebben het dossier nog niet ontvangen en durven zich nu al uitspreken.” Waarom heeft het gezin niet eerder een aanvraag tot regularisatie ingediend? “Iedereen zit te wachten tot de criteria eindelijk in de wet worden opgenomen,” zegt Benkhelifa.

Ondertussen kunnen Angelica en haar moeder niet opnieuw worden opgepakt. “De beslissing van de rechter in eerste aanleg blijft geldig tot er een uitspraak in beroep is. Het is niet niets dat een voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zegt dat de mensenrechten geschonden werden,” zegt advocaat Ivo Flachet die er wel aan toevoegde dat de rechter zich niet uitsprak over wat gisteren gebeurde. “In de uitspraak gaat het over de maand opsluiting die aan de poging tot uitwijzing voorafging. Dat is een belangrijk precedent.”

Een van de bewakers werd

Een van de bewakers werd tijdens het verzet van de moeder door haar gebeten. Deze persoon diende eveneens klacht in, echter NIET tegen onbekenden.
Deze mensen verblijven illegaal in het land, hebben nooit de moeite gedaan om op een reguliere manier aan een verblijfsvergunning te raken. De man verricht zwartwerk in de bouw en geeft dit zonder scrupules toe. M.a.w., er worden een hele hoop wetten overtreden.
Een uitwijzing is het logische juridische gevolg.
Het is pijnlijk en jammer dat Angelica hiervan het slachtoffer wordt, maar die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. De manier waarop het kind misbruikt wordt om de fouten van de ouders te verstoppen en de publieke opinie een schuldgevoel aan te praten grenst aan het misdadige.
Lex dura, sed lex.

angelica

Ik begrijp de mensen niet,wat is er mis(dadig)aan het zoeken naar een beter leven voor u,en uw kinderen ?
de meeste vluchtende mensen verblijven in de armste delen van de wereld!
is er iemand van ons die een boterham minder moet eten,om hen in ons land te houden ?vragen die mensen aan iemand iets ?moeten onze beslastingen alleen maar dienen om sjieke heren en dames,in sjieke pakken,sjieke autos sjieke lonen te verzekeren ?zoek de mensenhandelaars,controleer de rijken,en je zal ze wel vinden...

respect....voor de samenleving!

Is dit niet een beetje een show aan het worden?
Ik heb mijn grootste twijfels bij deze zaak.
Tot waar gaan we? Wat laten we toe?
Dit vind ik echt niet meer kunnen, als men na vier jaar niet de moeite troost om een asielprocedure aan te vragen, bijgevolg kan men ook niet 'legaal' werk zoeken en dan staat men verstelt, is men verbolgen dat men opgesloten wordt voor repatriëring.
Je moet eens weten hoeveel anderen asielzoekers in zeer aanslepende procedures zitten, deze geen of nauwelijks persbelangstelling krijgen, hoe asielaangevraagde en geïntegreerde asielzoekers toch uitgewezen worden, al zijn ze goed geïntegreerd, maar hun dossier sleepte jaren aan en uiteindelijk beslist men hen uit te wijzen. Wel zulke zaken vind ik wel even anders dan het geval "angelica en moeder"!. Men maakt er met hulp van de "franstalige liga voor de mensenrechten" een spel van, een cdh'ster komt er zich ook nog electoraal mee moeien en het hele media heir springt mee op de kar. Men doet dit zogezegd in naam van ALLE asielzoekers in het gesloten centra en daarbuiten, meestal hebben zij wel de moeite getroost om asiel aan te vragen.
Maar in de hele heisa worden enkel en alleen de moeder en dochter in de picture geplaatst.
Ze worden verheerlijkt terwijl ze geen enkele asielaanvraag deden in vier jaar tijd, dan wordt men uitgewezen en is meteen heel het asielbeleid kop van jut. Waarom? omdat men wordt uitgewezen omdat men illegaal in het land was en geen asiel hadden aangevraagd?
Kom op hé, dit is de zaken op zijn kop zetten.
Nu ik de hele zaak wat meer grondiger bekijk, zie je dat er heel wat zaken niet kloppen en dat van mishandeling? ik heb er mijn twijfels over, als er een arts, een psycholoog, controlediensten bij waren en de politie hen nog niet aangeraakt heeft...
Misschien kunnen bepaalde verzetsgroepen in deze zaak wat leren van ene Ghandiaanse geweldloosheid, moreel verzet is sterker dan fysiek. Je moet niet voor de camera's een histerische show gaan uitvoeren, je moet niet een vliegtuig bijeen roepen in de hoop dat passagiers gaan klagen en dat het vliegtuig moet terugkeren, denk je dat zulke zaken in de kaart van de asielzoekers speelt????? Neen, ze worden enkel een draaischijf voor bepaalde hun eigen gewin of naam en faam. Met andere woorden, er zijn hier ook anderen die de mensenrechten met voeten treden.
Men zet hier in belgie maar al te vaak de zaken op zijn kop. Dat men nu ook nog een kind asielzoeker pamfletjes laat uitdelen aan de poorten van hertoginnendal lijkt meer op uitbuiting van de zaak en bepaalde electorale achtergrondredenen en zeker het uitbuiten van dat kind!

Stop er gewoon mee en kom in actie tegen echte onrechtvaardigheden....

Belgie is op politiek vlak een hutsepot van jewelste, het probeert heel wat mensen voor zijn zaak te winnen, we zijn een land waar je snel aan een belgische nationaliteit geraakt (als je natuurlijk even de moeite doet) ....
Maar how maar als er iemand wordt uitgewezen die geen asielaanvraag indiende in vier jaar tijd!!!!!!

Iedereen zijn eigen regeltjes en de samenleving moet maar volgen! Democratie? net wat u zegt!

Doel versus 'affaire angelica"

Misschien even een parallel maken met het polderdorp Doel.
Hier werden en worden mensen 'uitgezet' uit hun huizen natuurlijke vanwege een andere problematiek die van de havenuitbreiding. Waar er tot nog toe in de pers nog niet al teveel woorden aan zijn vuil gemaakt. Het waren allemaal legale inwoners, die worden eens klaps onterft, omdat het dorp niet meer leefbaar is.
De parallel met de zaak van asielzoekers is dat Doel geen of nauwelijks persbelangstelling krijgt, dat ze niet au serieux worden genomen door de overheden, gemeenlijk, regionaal en nationaal en het feit dat ze worden "uitgewezen", om even deze term te gebruiken, namelijk uit hun eigen dorp!
Men moet verplicht verhuizen, daar gaat voor sommige ook een emotioneel lijden aan te pas komen,...het zijn dus niet alleen die asielzoekers. Maar vooral deze twee worden hier al op een troon gezet, precies om anderen aan te moedigen zich vooral niet aan de gemeenschappelijke waarden en normen te houden, aan de wetten die er ook zijn om hen te beschermen en hen op hun plaats te zetten indien nodig.
Ik vind het dus ver over de schreef, andere asielzoekers krijgen die belangstelling niet, worden niet beloond voor hun verwoede pogingen om hier legaal te kunnen verblijven, neen, deze denken gewoon illegaal in ons land te moeten blijven, te teren op geld van de maatschappij (ja want ze krijgen een minimum steun van ocmw, indien geregulariseerd nog meer) en ze zetten andere illegalen voor schut en ook ons rechtssysteem...
Mensen die de belangstelling beter kunnen gebruiken krijgen ze niet en de media belust op scensatie speelt dit spel mee.
Natuurlijk vraag ik niets liever dan een beter leven voor die mensen, maar moet het niet van twee kanten komen (overheid versus asielzoeker)!!!

situatie

Wat zou jij doen om te overleven beste Winus.Ook zwartwerken.En zo zijn er duizenden.Probleem is dat de westerse landen waarbij ook België andere landen uitbuiten.Zolang er geen economisch rechtvaardige handelsverhoudingen zijn zullen mensen blijven komen.Normaal.Van mij zijn ze welkom.Familieleden van mijn ouders zaliger zijn ook naar Canada en de VS vertrokken.Ook om economische redenen.Ik ben ook beschaamd van belg te zijn . In deze zaken dan toch.Voor een grootverdiener als Dewael heb ik geen enkel respect en voor een mening als de uwe ook niet.Geen enkel mens is illegaal op deze wereld en die wetten kunnen voor mij de pot op omwille van hun onmenselijk karakter.Wie is hier de misdadiger ?

Door de globale economie

Door de globale economie worden steeds meer mensen slachtoffer van het marktprincipe.
Mensen verliezen overal hun job en dat zal niet stoppen. Daar waar ze geen werk en geld hebben zal het niet beter worden Uit serieus onderzoek van de UN de groep WIDER blijkt dat de afgelopen 20 jaar de polarisatie enorm is. Steeds meer concentratie van kapitaal enerzijds en steeds grotere groepen mensen die buitengesloten zijn.
Denkt u nu werkelijk dat de american dream nog uit zal komen na 50 jaar globale polarisatie? forget it ; de zgn triggle down theorie is een leugen.
Het zoeken naar de laagste prijs van transnationale bedijven die de belastingparadijzen buitengewoon goed kennen zullen alleen maar meer armoede en werkeloosheid veroorzaken wereldwijd.
Het systeem staat op barsten.
Maar u zit misschien met uw eigen terechte wrevels. Wij zijn allemaal de dupe van de psychopatische wereld.
Nog nooit in de geschiedenis hebben mensen mekaar zo als concurenten bekeken. Elke mens is een uniek wonder van het leven en een verrijking van onze biotoop. Hoe kunnen we zo xenofobe gedachtes koesteren? Terwijl we het hier zo goed hebben? Of is dat niet waar?
Het zou wel eens kunnen dat de sleutel voor verandering in ons geldstelsel zit.
In de gouden eeuw was er veel welvaart en werd er geen rente gevraagd voor geld. Je betaalde jaarlijks opcentiemen via de muntslagerijen.
er zijn honderde ander muntsystemen geweest en ook nu nog werkzaam in de wereld.
Er zou een monetary reform moeten komen; Geld is een doel geworden terwijl het een middel moet zijn.
Banken worden alsmaar megarijker en armen als maar mega armer We zitten op een tijdbom...
Daarom dat mensen zich inzetten voor Angelica
Geen mens is illegaal, met de bedoeling een precedent te hebben voor de bevrijding van alle andere mensen die opgesloten worden enkel en alleen omdat ze een beter leven zoeken voor zichzelf en geen geld hebben.
Het 'succes' van het blanke ras dankt ze aan haar emigratielust.....heel de wereld is bevolkt met europeanen. Migratie is een recht! Vluchten kan iedereen overkomen. We are one!

angelica

heel af en toe veranderen er dingen door toedoen van oprechte goede mensen,met hun hart op de goede plaats ! die helaas wel afgeschilderd worden als "obscure advocaten" door de politievakbonds afgevaardigde.
Semira Adamou heeft ook onze aandacht gekregen, jammer genoeg te laat
elk jaar gaan er mensen naar 127 bis, om te protesteren, al jaren lang !
hoor je daar soms iets van ?
maar dan wel verwonderd zijn als mensen alle middelen gebruiken die wettelijk mogelijk zijn om hier te kunnen blijven.
Hoe hypocriet kun je zijn?
denk je niet dat er vreemde rijken hier illegaal verblijven ?
waarom altijd die twee maten en gewichten ?
we moeten blijven opkomen voor zij die dat niet meer kunnen.
en proficiat voor de advocaten van " Progress Lawyers Network", volgens de krant,de standaard van gisteren 01/08 die deze naam dragen om; een beetje meer sexy te doen klinken ! Halo !! sinds wanneer moeten advocaten sexy klinken ?
in mijn oren klinkt het héél erg internationaal,zou dat soms kunnen de achtergrond zijn van al deze progressieve mensen ? waarom kan ik dat bedenken,en journalisten niet ?
over gans de wereld zijn we allemaal dezelfde mensen....tot spijt van wie het benijd.

situatie

Beste noël, ik overleef binnen de door de wet gestelde marges.
De familieleden van uw ouders zijn ongetwijfeld op een legale manier geëmigreerd, evenals mijn familieleden.
Wees blij/tevreden/trots om in een rechtstaat te leven, waardoor je goed en gemakkelijk door het leven kan gaan.
Geen enkel mens hoeft van mij illegaal door het leven te gaan, maar in vele gevallen is dit een bewuste keuze. Er bestaan legale manieren van immigratie/emmigratie.
Indien deze gelukszoekers tegen wil en dank voor u zo welkom zijn stel ik voor dat u zich persoonlijk voor hen borg stelt zodat ze op een legale wijze dit land kunnen betreden.
U zou er mijn respect in ieder geval mee verdienen.

rechtstaat

Welke rechtstaat ??? en wie zegt u dat ik gemakkelijk door het leven kan gaan dank zij die rechtstaat ? Bewuste keuze ? De scheve handelsrelaties tussen noord en zuid maken de meeste keuzes onmogelijk .Voor de rest staan we als arbeiders borg met het betalen van de in verhouding hoge belastingen aan onze staat.Die moeten er zeker zijn , Kernvraag is ook wat ze ermee doen.Minder wapens kopen en meer geld aan sociale zekerheid onderwijs en ontwikkeling besteden zou al een goede zaak zijn.

alle wettelijke middelen?

Beste annemie,

U schrijft: "(...) maar dan wel verwonderd zijn als mensen alle middelen gebruiken die wettelijk mogelijk zijn om hier te kunnen blijven."

Inderdaad er zijn asielzoekers die hier legaal wensen te leven, hier wensen een leven op te bouwen, zich hier wensen te integreren,..
Zij zullen dan ook asiel proberen aan te vragen, wanneer men dat gedaan heeft kan de staat hen niets meer verwijten, dan kan men inderdaad enkel hopen samen met hun advoca(a)t(en) dat de procedure meer duidelijkheid schept. Zulke procedures duren mij sommige kort bij anderen soms onmenselijk lang, want dan leeft men voor jaren in onzekerheid.
Maar zoals ik schrijf men kan deze mensen niets verweten worden, want ze hebben de overheidsmallemolen aan het werk gezet, datgene dus wat het eerste is wat men verplicht is te doen als men hier aan komt als vluchteling.
Vanuit een welbepaalde visie hebben we een asielwet, deze zegt dat mensen moeten worden geholpen (rechten van de mens) in geval zij in hun thuissituatie in levensgevaar zijn of niet gewenst zijn. Het is net datgene wat onderzocht wordt, geval per geval. Juist om ieder asielzoeker de gepaste behandeling te geven.
Langs de andere kant heeft zulke asielaanvraag een soort van "tijdelijke" oplossing voor hun probleem. Namelijk, ze mogen zolang hun thuissituatie in hun land van herkomst niet van zulke aard is dat een terugkeer gewenst is, hier blijven. Is dat geen mooie basisvisie?
We hebben inderdaad geld met hopen, het Westen in het algemeen, het westen is "organisator" van vele problemen in de wereld, door hun economische macht. Waar vaak de politiek ook niets over te zeggen heeft en ja zoals zo vaak zijn ze er rechtstreeks bij betrokken.
Ik weet echter wel waarover ik praat, mijn vader werkte op vreemdelingenzaken...en ik kan u zeggen dat hij veel sympathie genoot bij vele asielzoekers, uit allerhande regionen...
Maar er bestaat ook nog zoiets als "rechtvaardigheid" zowel voor degene die vluchteling is als voor de lokale bevolking hier.
We kunnen nogmaals niet iedereen onderdak geven.
Ik kan u ook verzekeren dat een levendje als illegaal in ons land, verre van praktisch is, verre van humaan is. Enkele idealisten hier zitten dan maar lukraak te zeggen van "niemand is illegaal", dat is een fantastische droom, maar jammer genoeg niet toepasbaar in de huidige samenleving. Een samenleving heeft hoe dan ook nood aan een bepaalde regelgeving.

Terugkomend op wat je schreef kloppen er in de zaak - angelica enkele zaken niet. Het houdt alvast geen steek dat zij "alle wettelijke middelen" gebruikten om hier te kunnen blijven. Ik oordeel hier niet over hun persoonlijke toestand, hun verleden in hun thuisland of wat dan ook, ik oordeel hier objectief over een feit.
Als ze nu alle middelen gebruiken om in het land te kunnen blijven, legaal, waarom hebben ze dat dan vier jaar lang niet gedaan? Men heeft voorbeelden genoeg dat dat de kans vergroot op uitwijzing.
Nog een vraag, als de "belgische" first lady van ecuador zich schaamt belgische te zijn hierdoor, dan vraag ik mij af wat dan het probleem is tussen angelica en moeder en ecuador, dat ze zelf ook nog afreist om de uitgeprocedeerden te begeleiden. Je hebt cathegorien vluchtelingen, politiek en economische.
Ik kan me maar moeilijk van de indruk ontdoen dat er veel uitgeprocedeerden zijn die deze "eer" te beurt vallen!
Ook de fameuze persbelangstelling en de hele histerie er rond tonen aan dat er hier enkele fundamentele zaken gewoon fout zitten!
En dan spreek ik me niet tegen asielzoekers uit, zij zijn welkom als hun reden gegrond is...wat vaak wel het geval is....

angelica

beste Reinhout,

met die wettelijke middelen bedoelde ik,zich laten bijstaan door goede advocaten. Want is dit niet de bedoeling van de rechterlijke macht om mensen te verdedigen, en te bewijzen dat ze onschuldig zijn !
laat ons eens beginnen bij het begin;waarom vluchten mensen naar een ander land ?Ikzelf heb een broer die legaal geemigreerd is naar Canada
met geld op zak en het goede diploma ! geen enkel probleem dus. Maar ik ben tien jaar coordinator geweest in een sociaal tewerkstellingsprojekt waar vluchtelingen te werk gesteld werden.Ik heb bijzonder veel bewondering voor de vastberadenheid waarmee zij hun leven willen verbeteren.En dit zou niet kunnen als ze legaal zouden willen naar Belgie komen, want ze zijn maar economische vluchtelingen ! dus liever in de ilegaliteit, maar zonder honger naar bed.Vrienden en landgenoten,hier en daar een goed mens helpen hen te overleven, het zijn zij ,die niet veel hebben, die het best kunnen delen ! Wie zegt dat wij voor hen niet kunnen zorgen ? Wie ? denk je echt dat mensen voor hun plezier hun land en familie achterlaten ? ik weet helaas beter.
Ecuador is afhankelijk van de wereld markt,zoals zoveel derde wereld landen.

Och ja, in hun situatie

Och ja, in hun situatie zouden u en ik waarschijnlijk hetzelfde proberen te doen. Illegaal immigreren getuigt bovendien van ambitie, ondernemingszin, creativiteit en een enorme werklust, cruciale deugden in een vrije samenleving. En het argument dat het slechts "economische" vluchtelingen i.p.v. politieke vluchtelingen zijn houdt ook weinig steek. Wie migreert omwille van economische redenen ontvlucht een situatie die bijna steeds het resultaat is van een bepaald politiek proces, of het nou Noord-Korea (socialistisch) of Latijns-Amerika (neo-liberaal) is. In zo'n situatie leiden de wetten uiteraard tot onmenselijke resultaten. Ze uitzetten mag dan wel legaal zijn, het is allerminst legitiem.

Anderzijds... deze mensen hebben hier 4 jaar illegaal verbleven zonder moeite te doen om hun situatie te regulariseren. Als je deze mensen niet uitwijst, heb je geen enkele basis meer om wie dan ook uit te wijzen (buiten dan zware criminelen, maar dat is ook maar een miniscuul deel van het totale aantal mensen die illegaal op het grondgebied verblijven). Hebben de heren en dames politici dan de moed om al degenen die wel min of meer de procedures gevolgd hebben eveneens te laten blijven (evenals degenen die vervolgens door het aanzuigeffect naar hier zullen komen)? Op individueel niveau geschiedt nu gerechtigheid, op collectief niveau is het een kaakslag voor bijna alle andere "illegalen".

Een ding is zeker: het abstracte en hoogst onpersoonlijke betoog over "rechten van de mens" (een vaste waarde in de Latijnse stijl van politiek vertoog) ten spijt zorg je er als illegaal maar beter voor dat je schattige kinderen hebt. Met goede punten op school. En allemaal een goede acte de présence geven voor de camera's... Zijn je kinderen ondermaats begaafd, niet schattig, en zeg je een verkeerd woord, dan heb je gewoon brute pech en wordt je teruggeworpen in de grijze massa van mensen die gerepatrieerd worden.