Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Interview met echtgenotes Cuban Five

Interview met echtgenotes Cuban Five

Olga Salanueva en Adriana Pérez, de echtgenotes van twee van de 'Cuban Five' zijn in België om aandacht te vragen voor de rechtszaak van hun echtgenoten tegen de Noord-Amerikaanse staat. Tevens klagen ze het menselijke leed aan waar hun families al 9 jaar geconfronteerd mee zijn door onder meer de weigering van de VS om hen een visum te verschaffen waarmee ze hun echtgenotes kunnen bezoeken.

2 internet.jpg

Op 12 september 1998 werden de vijf Cubanen Fernando Gonzalez, Gerardo Hernández, Ramon Labañino, Antonio Guerrero en René González opgepakt in Florida. De aanklacht van samenzwering en spionage kwam pas na een lange periode van eenzame opsluiting en zeer schaarse informatie vanwege het gerecht, naar boven. De vijf werden door de jury over de hele lijn schuldig verklaard in Miami op 8 juni 2001 en veroordeeld tot 19 jaar, 2 keer levenslang plus 15 jaar, levenslang plus 18 jaar, levenslang plus 10 jaar en 15 jaar. Het hof van beroep in Atlanta sprak zich in augustus 2005 echter uit tegen de uitspraak op basis van het argument dat het proces onrechtvaardig was door de grote gemeenschap van anticastristen in Miami. Ook de ‘Werkgroep Willekeurige Opsluiting’ van de Verenigde Naties veroordeelde in 2005, op basis van volgende drie elementen van het proces, de arbitraire opsluiting (OPINION No 19/2005):

1) Après leur arrestation (…), elles ont été mises au secret pendant 17 mois au cours desquels la communication avec leurs avocats et l’accès au dossier d’accusation et, en conséquence, les possibilités d’assurer une défense adéquate, ont été réduites.

2) Comme l’affaire a été classée dans la catégorie de «sécurité nationale», l’accès des accusés aux documents qui contenaient les preuves présentées contre eux a été limité.(…) les advocats ont eu un acces très limité au dossier d’accusations à la suite de cette catégorie à l’affaire, (…).

3)(…) le climat de prédisposition et les préjugés envers les accusés ont persisté à Miami et ont contribué à ce qu’ils soient présentés comme coupables depuis le début.

In later beroep verkreeg de openbare aanklager Alberto Gonzalez in 2007 toch de bevestiging van de eerder gedane vervolging.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International klagen de oneerlijke procesvoering aan en de schending van de rechten van deze gevangenen en hun families. Verschillende bekende persoonlijkheden hebben ondertussen hun steun betuigt aan de zaak van de Vijf, waarronder Nobelprijswinnaars Desmond Tutu, Nadine Gordimer, Gunter Grass en José Saramago. Meer dan 100 Europese parlementariërs verzochten de VS Ook de Amerikaanse oud-minister van Justitie Ramsey Clark sprak zich na het proces in Atlanta in augustus 2007 uit tegen de veroordelingen.

Kunt u de aanklacht van spionage waar het Noord-Amerikaanse gerecht uw echtgenoten beschuldigt uitleggen?

Olga Salanueva: “Het verhaal van dit proces en wat onze echtgenoten overkomt, begint niet in 1998, maar tijdens de Cubaanse revolutie. De Amerikaanse overheid financierde en steunde toen namelijk al de Cubaanse organisaties die vanuit Miami zich organiseerden tégen de revolutie en tégen het Cubaanse volk. In de jaren ’90 wordt dit sterker aanwezig om het socialistische kamp in Cuba proberen te breken. Onze echtgenoten bevonden zich in de VS om deze terroristische organisaties, die al 3000 doden in Cuba op hun geweten hebben, in kaart te brengen en er informatie over in te winnen voor de Cubaanse staat. Pas na 17 maanden in isolement, klaagt de Amerikaanse staat hen aan voor hun aanwezigheid van niet-gerigistreerde buitenlandse agent en samenzwering met als doel spionage. Acht maanden komt daar nog eens de aanklacht van samenzwering met intentie tot moord bij voor Gerardo Hernández bij. Dit betreft een uitgevonden politieke aanklacht omdat het over een soevereine Cubaanse actie ging om haar te beschermen. Twee Noord-Amerikaanse vliegtuigen waren zonder toestemming het Cubaanse territorium binnengedrongen. Na herhaaldelijke waarschuwingen aan de VS heeft Cuba ze dan neergehaald.”
Adriana Pérez: "Allen vijf geven de aanklacht van ongeregistreerde buitenlandse agenten toe en drie onder hen het bezitten van een valse identiteit. Dat was noodzakelijk voor het werk dat zij, volledig vrijwillig trouwens, voor de Cubaanse staat in Miami deden. De aanklacht van samenzwering en spionage verwerpen ze echter volledig. Het is duidelijk dat de pers hen als spionnen veroordeeld heeft, daar de openbare aanklager hier geen bewijzen voor had.”

Olga Salanueva: "De basis van het proces in Miami waar ze tot deze buitenproportionele straffen veroordeeld werden, is een complete farce. Ze heeft namelijk plaatsgevonden in een gemeenschap die in handen is van anticubaanse groeperingen. Bovendien kwam er in de pers, waarin ze vanaf de eerste dag als spionnen werden afgeschilderd, onmiddellijk een propagandamolen op gang en informatiemanipulatie. De drie rechters in Atlanta besloten dan ook dat hierdoor onmogelijk van gerechtigheid kon gesproken worden, een beslissing die hoogst uitzonderlijk in beroep weer werd herroepen."

Waar putten jullie kracht uit om actie te blijven voeren?

Olga Salanueva: "Euh... allereerst uit onze echtgenoten zelf. Ze zitten in een situatie die voor eender welke persoon een bedreiging vormt voor de integriteit op het fysieke, mentale en spirituele vlak. Het is uit hun idealen dat zij hun kracht en wilskracht blijven halen. Uit het idee dat de Cubaanse samenleving het recht heeft haar eigen weg uit te stippelen, en dat een andere staat niet het recht heeft dit te verhinderen. Langs de andere kant moeten wij ons leven verder opbouwen, we willen onze kinderen zien opgroeien. Wij kunnen nog vechten om ze terug uit de gevangenis te krijgen, vele Cubanen hebben voor altijd een familielid verloren door de terroristische aanslagen vanuit Miami."

Adriana Pérez: "Natuurlijk ook het vasthouden aan de hoop dat ze zullen terugkomen. Ze houden vast aan de idealen waarvoor we ooit van hen zijn gaan houden, ondanks de druk die er op hen is uitgevoerd. Het is voor ons heel belangrijk om hen te blijven ondersteunen omdat ze het verdienen om in vrijheid te leven."

Zaterdag 27 oktober zijn Adriana Perez en Olga Salanueva aanwezig op 'Che Presente', waar de case van de Cuban Five ook aan besproken wordt. Deze solidariteitsdag met Cuba wordt georganiseerd door Iniciativa Cuba Socialista en Intal. Je kan het programma bekijken op www.cubanismo.net en www.intal.be
Meer informatie over de zaak van de Cuban Five is te vinden op www.freeforfive.org en www.freethefive.org

?

"Onze echtgenoten bevonden zich in de VS om deze terroristische organisaties, die al 3000 doden in Cuba op hun geweten hebben, in kaart te brengen en er informatie over in te winnen voor de Cubaanse staat."

?????

Waren ze nu aan het spioneren of niet?