Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Wapen Stilstand? De oorlogen in Irak en Afghanistan lopen via ons spoor!

Wapen Stilstand? De oorlogen in Irak en Afghanistan lopen via ons spoor!

Dit weekend is het wapenstilstand. Negenentachtig jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Vandaag trekt er nog altijd een leger door ons land. België is de logistieke draaischijf voor het VS-leger dat naar Irak of Afghanistan trekt. Duizenden Amerikaanse legervoertuigen worden per trein, binnenschip of gewoon over de weg vanuit Duitsland naar de haven van Antwerpen gevoerd, om vandaar naar de Golfregio te worden verscheept. De Belgische regering legt ze geen strobreed in de weg: ze verklaart gebonden te zijn aan geheime NAVO-akkoorden met partner Amerika.

Dit weekend voeren Bomspotters op tientallen plaatsen acties in en rond de stations en de treinen. Achter de passagierstrein waarin u zit, volgt regelmatig een militair transport naar oorlogsgebied. Hoe voelt het om te weten dat u gaat werken over hetzelfde spoor waarlangs het Amerikaanse leger gaat oorlog voeren?

Vredesactie en de Bomspotters willen dat het Belgische spoorwegennet niet langer voor oorlogsdoeleinden wordt gebruikt. Onze overheid moet de NAVO-akkoorden die deze transporten mogelijk maken, opzeggen.

Geheime NAVO-akkoorden.
Over welke akkoorden gaat het? Geheim zijn ze niet meer. Wie wil, kan ze lezen op de website van Vredesactie (http://vredesactie.be/article.php?id=403 ). Deze akkoorden werden afgesloten tijdens de Koude Oorlog om de Amerikaanse soldaten in Duitsland te bevoorraden.
In 2003 was de toepassing van deze akkoorden illegaal: de oorlog tegen Irak was een zware inbreuk op het VN-Handvest. Desondanks zei de Belgische regering dat ze onmogelijk de uitvoering kon opschorten. Uit het internationaal recht en de uitgelekte verdragtekst bleek iets anders. Om tegemoet te komen aan de kritiek stelde de regering dat ze dit akkoord zou herzien.
Zodra de nieuwe regering was geïnstalleerd, werd de belofte op de lange baan geschoven. Ze werd begraven in een studiegroep en de transporten bleven doorgaan, ook vandaag nog.

Oorlog, altijd een beetje verdienen.
Ondertussen rinkelt de kassa. Want koken kost geld - en oorlog voeren nog meer. Verschillende bedrijven pikken een graantje mee. Zonder schroom verdient de NMBS geld aan de oorlogsellende in Irak. Dankzij de contracten met het Amerikaanse leger ziet Hesse-Noord Natie (een overslagbedrijf in de Antwerpse haven) zijn omzet gevoelig stijgen.

Binnenscheepvaart
In 2003 ging vijftig procent van het Amerikaanse oorlogsmateriaal per binnenschip, twintig à dertig procent per trein, en de rest op eigen kracht over de weg of door de lucht, vanuit Duitsland naar de Antwerpse haven. Een volledig overzicht van het verkeer per binnenschip heeft Vredesactie niet, maar één van de vaste klanten is het bedrijf Rhine RoRo Service. Het vervoert zwaar materieel zoals trucks, landbouwmachines, opleggers èn Amerikaans legermateriaal, van Mannheim tot Antwerpen. Rhine RoRo Service is een onderdeel van de Interrijn Holding, die op zijn beurt een onderdeel vormt van Rhenania Intermodal Transport. Rhenania is een onderdeel van Britse logistieke groep Wincanton. Rhenania levert ook in Duitsland diverse logistieke diensten aan het Amerikaanse leger.

Treintransporten
De treintransporten gebeuren door B-Cargo, de goederenafdeling van de NMBS-holding. B-Cargo voert deze transporten uit in onderaanneming van de goederenafdeling Railion van de Deutsche Bahn. Hoeveel ze hieraan verdienen is een goed bewaard geheim. De staatssecretaris van Overheidsbedrijven weigert dit mee te delen. Maar weinig zal het niet zijn. Tijdens de Irak-oorlog werden ongeveer 20.000 militaire voertuigen doorgevoerd. Bij de huidige wisselingen gaat het meestal om 1000 à 1500 voertuigen. Een behoorlijke portie komt via het spoor.

Overslagbedrijven
In de Antwerpse haven wordt het militair materieel overgeladen op de Roll on/Roll off-kaai van Hesse-Noordnatie in de Waaslandhaven op de linkeroever van de Schelde. Hoeveel Hesse-Noordnatie verdient aan de oorlog is wel bekend uit de contractinformatie gepubliceerd door de VS: in 2003, 12.685.000 $, in 2004, 13.150.000 $, in 2005, 8.000.000 $ en in 2006, 1.200.000 $.

Rederijen
Het vervoer naar de Golfregio gebeurt voor een groot deel door militaire schepen, maar ook door private rederijen. Zo verdiende de Nederlandse Nile Dutch Africa Line in 2003 13.081.514 $ aan de Irak-oorlog, de Franse Delmas-rederij 13.786.170$ en de Belgische Cobelfret-rederij 5.836.610 $.

Militaire transporten naar Irak en Afghanistan gaan nog steeds door.
Ook vandaag is België nog steeds een logistieke draaischijf voor militaire interventies. Regelmatig gaan Amerikaanse legerbrigades, gelegerd in Duitsland, over en weer naar Irak en Afghanistan.
Een groot deel van deze transporten gebeurt over onze spoorwegen en via de Antwerpse haven.

-In maart 2007 vertrokken onderdelen van het 173rd Brigade Combat Team uit Schweinfurt en Bamberg naar Afghanistan.

-In juni 2007 werd de 12th Combat Aviation Brigade uit Ansbach ingescheept naar Irak.

-In juli 2007 vertrok het 2nd Cavalry Regiment met 300 Strykerpantserwagens en een resem ander materiaal uit Vilseck. Momenteel gaat het hoofdkwartier van de 1st Armored Division uit Wiesbaden naar Irak.
In februari 2008 passeert het materiaal van de 1st Armored Division, 2nd Brigade uit Baumholder met dezelfde bestemming.

En u?
Voor werknemers betekent dit dat ze plots meewerken aan oorlogsvoering. Hun civiele job is getransformeerd tot een radertje in de militaire machine. Daar waar vroeger gewetensbezwaren konden ingeroepen worden tegen legerdienst, laat het arbeidsrecht geen ruimte om opdrachten te weigeren die in verband staan met oorlogsvoering.

En u als klant van de Belgische Spoorwegen? Achter de passagierstrein waarin u zit, volgt regelmatig een militair transport naar oorlogsgebied. Hoe voelt het om te weten dat u gaat werken via hetzelfde spoor waarlangs het Amerikaanse leger gaat oorlog voeren?

Vredesactie toont wat het NAVO-lidmaatschap in de praktijk betekent
Deze actiedag is een onderdeel van de brede internationale campagne NATO GAME OVER. Het is immers ons lidmaatschap van de NAVO dat ervoor zorgt dat we betrokken geraken bij oorlogen en inbreuken op het Internationaal recht. Zo heeft België nog steeds illegale kernwapens op haar grondgebied omwille van haar NAVO-lidmaatschap. Zo werken we mee aan de oorlog in Irak omwille van NAVO-akkoorden die toelaten dat ons land, ook vandaag nog, de logistieke draaischijf is voor het VS-leger. De NAVO creëert meer problemen dan ze oplost. Wij hebben geen nood aan een machine voor wereldwijde militaire interventies of een militaire alliantie die de rest van de wereld bedreigt en zo vooral vijanden en tegenreacties creëert. Samen met Duitse, Britse, Spaanse, ... vredesactivisten start op zaterdag 22 maart 08 de eerste 'NAVO

- GAME OVER'.
Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak stappen we samen naar het NAVO-hoofdkwartier om het te sluiten. Letterlijk. We sluiten de poorten, de toegangswegen. Geweldloos en vastberaden.

meer info: www.vredesactie.be

en zo koud vandaag!!!

super goeie aktie!!!!