Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gelukkig zijn met de Verenigde Verenigingen

Gelukkig zijn met de Verenigde Verenigingen

BRUSSEL -- De Verenigde Verenigingen bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd. Zaterdag kan je in het ICC in Gent terecht voor de Dag van de verenigingen. Voor dit samenwerkingsveband van middenveldorganisaties is dit een uitgelezen moment om terug te blikken op vijf jaar samenwerking en natuurlijk ook om plannen te smeden voor de toekomst.

komuituwkot.jpg

(foto thomas payot)

Het netwerk de Verenigde Verenigingen werd in 2002 opgericht. "Er heerste toen vanuit de paarsgroene regering een vrij negatief klimaat ten opzichte van het middenveld. De overheid wilde het middenveld minder inspraak geven en haar contact met de burger meer individualiseren. De e-democratie met de mondige klant, zo klonk het toen. Maar de mondige individuele burger staat als individu minder sterk tegenover een overheid dan een georganiseerde burger. Hij heeft een tekort aan degelijke informatie en structuur om druk uit te oefenen", zegt socioloog Mark Elchardus. Om de krachten te bundelen zijn een aantal vertegenwoordigers van koepelorganisaties in 2002 samengekomen en hebben ze toen besloten om een belangenvereniging voor verenigingen op te richten: de Staten Generaal van het Middenveld, later omgedoopt in de Verengide Vereniging. De soepele losse netwerkstructuur met een horizontale benadering werden een succes.

De Verenigde Verenigingen boekte al enkele successen. Zo werden de adviesraden hervormd en werd het statuut van de vrijwilliger verbeterd. De nieuwe Vlaamse regering engageerde zich ondertussen formeel om systematisch overleg te plegen met het middenveld. In het nieuwe federaal regeerakkoord hoopt de Verenigde Vereniging alvast het basisrecht op vrijwilligerswerk voor iedereen, dus ook voor vluchtelingen, te laten erkennen.

Met de twee voorbije campagnes 'Veilig Gevoel' en 'Kom Uit je Kot' probeerde de Verenigde Vereniging middenveldorganisaties op lokaal niveau meer te laten samenwerken en de door de verenigingen moeilijk te bereiken categorieën van mensen aan te spreken. “Vooral met 'Kom Uit je Kot' zijn we erin geslaagd om verenigingen op lokaal niveau over hun terreinen heen te laten samenwerken", zegt woordvoerster Ann Demeulemeester.

"Het middenveld moet zich ook openstellen voor andere organisatievormen. Goedbedoelde media-initiatieven als Sam of Fata Morgana weten het opgewekte enthousiasme en de samenwerkingen niet verder te zetten. Verenigingen moeten dit soort initiatieven niet zien als concurrentie maar samenwerkingen zoeken. Er zijn tal van nieuwe initiatieven en toch worden ze meestal gedragen door mensen uit het klassieke verenigingsleven", aldus Mark Elchardus.

Ann Demeulemeester had kritiek op de citymarketing in bepaalde steden die de technieken van het verenigingsleven gebruikt maar geen beroep doet op de lokale verenigingen zelf. Burgers worden er volgens haar gereduceerd tot consumenten van de door lokale overheden georganiseerde kortstondige initiatieven. “De lokale overheden zouden omgekeerd moeten werken en kijken naar wat er leeft binnen het verenigingsleven en dat ondersteunen", zegt Ann Demeulemeester.

In de nabije de toekomst werkt de Verenigde Vereniging aan een nieuw actieplan dat zal uitmonden in een eisenbundel voor de regionale verkiezingen van 2009. De grootste uitdagingen voor de toekomst zijn de verhoging van de participatiegraad van individuen en het middenveld in lokale adviesraden, meer diversiteit zowel door de integratie van minderheidsgroepen in de bestaande verenigingen als door de versterking van zelforganisaties. Met regionale overlegmomenten wil men de behoeftes van het verenigingsleven in kaart brengen en dat als leidraad gebruiken voor het volgende memorandum.

Op de Dag van de Verenigingen op 24 november stelt het netwerk de Verenigde Verenigingen haar nieuwe campagne voor met als thema 'geluk'. Met de campagne wil men de verenigingen bewust maken van hun belang. Ze geven de mensen niet enkel de kans om hun hun talenten te ontwikkelen en collectief samen te werken om hun omgeving te veranderen maar wekken ook een geluksgevoel op. "Participatie maakt mensen gelukkig en is een goede remedie tegen vereenzaming", zegt Mark Elchardus.

Meer info over de dag van de vereniging vind je op :