Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AEL voor de rechtbank

AEL voor de rechtbank

Op vrijdag 30 november moesten 3 leden van de Arabisch-Europese-Liga verschijnen voor de correctionele rechtbank. Dyab Abou Jahjah,Ahmed Assuz en Youssef Rahimini worden vervolgd omdat ze de rellen die in Borgerhout uitbraken na de moord op een islam leraar op 26 november 2002 zouden hebben uitgelokt.

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: PICT6110.MOV  (29.15 MB)

De rellen braken uit nadat het gerucht de ronde deed dat dit een racistische moord was. De dader werd later geïnterneerd.

Op het proces vrijdag liet het OM weten dat Dyab Abou Jahjah, Ahmed Assuz en Youssef Rahimini zelf geen criminele feiten hebben gepleegd, maar daar wel toe hebben aangezet.

In schril contrast met wat het OM wou bekomen: namelijk een veroordeling van de AEL als vereniging, moest de procureur (Björn Bax) wel toegeven dat er al relletjes waren uitgebroken, vóór Dyab Abou Jahjah op de Turnhoutsebaan arriveerde. Het was trouwens Youssef Rahimini die Dyab Abou Jahjah vanuit zijn Internet winkel op de Turnhoutsebaan opbelde, met de vraag om de gemoederen te komen bedaren .Dat Dyab Abou Jahjah geprobeerd heeft de gemoederen te bedaren, werd later ook bevestigd door voormalig politiecommissaris Luc Lamine. En bleek ook nog eens uit het telefoonverkeer tussen de drie.

Het OM schermde ermee, dat Dyab Abou Jahjah in het Arabisch zou hebben opgeroepen om zich tegen de politie te keren(volgens een agent). Dit werd ontkracht door de verdediging die zei dat het om Berbers ging, niet Arabisch, en dat de omstanders trouwens geen Arabisch verstonden.

Ook het feit dat honderden jongeren de naam van Abou Jahjah scandeerden, kan volgens advocaat De Becker geen aanleiding geven tot een veroordeling.

Advocaat De Becker vroeg de vrijspraak voor Dyab Abou Jahjah.

Advocaat kris Luyckx vroeg eveneens de vrijspraak voor Ahmed Assuz en Youssef Rahimini.

Het OM vraagt 2 jaar cel.

Ook merkwaardig aan dit proces: Het OM zag een motivatie voor deze veroordeling, omdat bij een huiszoeking bij Dyab Abou Jahjah , “bezwarend materiaal” werd gevonden, en koppelde dit aan een stuk van artikel 66 van het Strafwetboek.

Dat luidt als volgt (Af en toe naar adem happen, als je dit in een keer leest):

Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft:Zij die door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken,hetzij door enigerlei geschrift,drukwerk,prent of zinnebeeld,aangeplakt,rondgedeeld,of verkocht,te koop geboden,of openlijk tentoongesteld,het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt,onverminderd de straffen die bij wet bepaald zijn tegen daders van aanzetting tot misdaden of wanbedrijven,zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven.

Wat was het bezwarende materiaal dat bij de huiszoeking is gevonden ???

Enkele T-shirts van de AEL, stickers, flyers en posters alsook pamfletten die dateerden van eerdere acties van de AEL….

Eigenlijk komt dit er dan op neer, als de politie bij je thuis binnenvalt en een pamflet aantreft waarop bv. zou staan:”Blokkeer de treinsporen van de NMBS want zij helpen mee aan de oorlog in Irak”, dat je al vervolgd kan worden. Hetzelfde voor moest je zo’n pamflet uitdelen op straat…..Ook al zou niemand op deze oproep ingaan, ….Ik vind dit redelijk beangstigend,…

Het OM wil Dyab Abou Jahjah onder die noemer ook vervolgen omdat hij een bedreiging zou hebben geuit namelijk, hij zou tegen toenmalig politiecommissaris Luc Lamine hebben gezegd: dat hij “een betoging van 10.000 man zou organiseren en dan zal je niet lachen”.

Het OM vergat er wel bij te zeggen dat Dyab Abou Jahjah dit zei, vlak nadat hij en omstaanders zonder enige duidelijke reden werden ondergespoten met peperspray.
Trouwens, op alle videobeelden die er gemaakt zijn, is op geen enkele keer te zien dat Dyab Abou Jahjah, Ahmed Assuz en Youssef Rahimini de jongeren daadwerkelijk aan het ophitsen waren.

Op het filmpje is de tenlastelegging van het OM te zien.

Filmen toen de verdediging aan het woord was mocht spijtig genoeg niet meer,….

Uitspraak op 21 december.

rechtstaat

Ik herinner me dat ten tijde van de rellen Verhofstadt in het parlement iets zei in de zin van: "als er geen wet is op grond waarvan we Abou Jahjah kunnen veroordelen, dan maken we er één".

krom

Artikel 66 dateert van 1891 en werd ingevoerd na de stakingsacties van 1886 in de Borinage. De toenmalige minister stelde hieromtrent dat de gebeurtenissen in de Borinage "volstonden om de absolute noodzaak (aan te tonen) om de gerechtelijke macht de middelen te geven om de aanstokers van wanorde, de predikers van anarchie die het lijden van arbeiders misbruiken om tot wanorde te komen". Het artikel kwam er onder meer op vraag van Charles Woeste, de legendarische rechtse tegenstander van Daens.

Er bestonden al wetten en manieren om arbeiders hard aan te pakken (ze neerschieten als dat moest), maar de intellectuelen die hen ophitsten met hun analyses en oproepen gingen vrijuit. Woeste wou dat daar verandering in kwam.

Ik vind het bizard dat er zo

Ik vind het bizard dat er zo weinig beroering is rond het AEL-proces. De feiten die hen ten laste worden gelegd zou immers iedereen die aan een of andere vorm van politieke activiteiten en moblisatie doet (vakbonden, NGO's, andersglobalisten...) bezorgd moeten maken. Indien de mensen van de AEL worden veroordeeld wordt immers een gevaarlijk precedent geschept naar alle 'ongewenste' vormen van actievoering.

Ademen

Ik heb enkele malen moeten ademen om art 66 te begrijpen. :-)
Ten tijde van de feiten heeft de pers mij de indruk gegeven dat Dyab Abou Jahjah de gemoederen heeft opgehits.
Dit prima artikel heeft me een betere kijk op de feiten gegeven.
Ik vind het ook raar dat er zo weinig ruchtbaarheid aan dit proces gegeven wordt.

de poëzie van de rechtspraak

Misschien is het goed dat het wat in de luwte kan gebeuren, zodat we tot een beter inzicht komen over racisme en anti-racisme.

Het verschil is inderdaad in de letter en de geest van de wet. De adem, de geest van de wet is als volgt. Jos Vander Velpen, de voorzitter van de Liga van de Mensenrechten, verwoordt dat juist en zonder vooringenomenheid.

"Er is een duidelijk verschil tussen aanzetten tot haat en vrijheid van meningsuiting", zegt Jos Vander Velpen in Ter Zake op VRT.

Het is goed om het eens zo duidelijk te verwoorden. Het maakt me oprecht nederig. Ik heb geen camera-ogen of afluister-apperatuur. Ik vertrouw nog in de mensen.

Jos Vander Velpen en VRT leggen de vraag nu heel duidelijk op tafel. Er is een verschil tussen een cynisch grapje maken en systematisch aanzetten tot haat jegens een ander, bijvoorbeeld in groep, in een betoging, in een tot dat doel opgericht medium.

Dus moeten we zorg dragen dat we zo niet worden. Een keer is niet erg. Dat gebeurt wel eens in een vlaag van opwelling. Maar niet systematisch.

In het 'proces AEL' - waarbij ik bewust het woord tegen weglaat omdat elk proces een onderzoek is en geen veroordeling an sich, een veroordeling of vrijspraak kan volgen uit het proces - moet de rechtbank oordelen of AEL en/of haar woordvoerder systematisch aanzetten tot haat.

Ik noemde het eerder aanzetten tot fysieke confrontatie. Daarmee bedoel ik dat haat een gevoel is, dat je dus niet kan waarnemen. De fysieke veruiterlijking in de vorm van woorden of daden kunnen we vaststellen, in de publieke opinie afwijzen, tijdens een rechtszaak bewijzen en na een rechtspraak veroordelen.

Het woord systematisch weet iederen wat daarmee bedoeld wordt. Maar als je dat strafrechtelijk wil gaan bepalen, dan wordt het moeilijk. Wat is een systeem? Welke processen moeten minstens aanwezig zijn om van een systeem te spreken? Wie houdt zich in godsnaam daarmee bezig?

Een systeem is maar sterk als we het op onze schouders laten rusten, als we eronder gebukt gaan. Ik kan hier voorlopig geen heldere verwoording voor vinden, vandaar een poëtische verwoording.

...

Als ik nu systematisch 'partij voor thuislozen' blijf vernoemen, ah ja, dat gaat niet over aanzetten tot haat. Maar kan ik leren begrijpen hoe een systeem gevormd wordt. Nee? Misschien neemt iemand het wel op

...

Dat was toenmalig minister

Dat was toenmalig minister van Binnenlandse zaken Duquesne :-)

democraat ???

Ja onze Guy is nu eenmaal een kameleon wiens masker af en toe afvalt zoals in dit geval van de AEL.Als voorstander van een onbelemmerde vrije markt(voorbehouden aan westerse monopolies uiteraard) durft hij ook nog te beweren van achter de milleniumdoelstellingen te staan.Alsof men voor 2 doelstellingen kan gaan.Meer welzijn of meer winst .Guy kan het goed zeggen,maar de milleniumdoelstellingen interesseren hem voor geen barst.België aanprijzen als belastingsparadijs om ondernemers te lokken des te meer.

Ik denk dat Verhofstadt

Ik denk dat Verhofstadt vergeten heeft dat we in een rechtstaat leven. Met als een van fundamentele principes "scheiding der machten"!
Het was een schandalige fout mijnheer Verhofstadt. Ik stel voor dat hij een spoedcursus volgt daaroveromtrent...

Vrijspraak

Ik vind de manier waarop de AEL wordt aangepakt typisch voor de manier waarop er tegenwoordig tegen aktievoerders, milieuaktivisten en vakbondsmilitanten wordt opgetreden.

Gaat men naast het pamflettenverbod, het spreekverbod met de pers, het samenscholingsverbod en het stakingsverbod straks ook het recht om een vereniging op te richten, afschaffen ?

Het wordt tijd dat aktiegroepen en vakbonden gaan samenwerken om daar samen tegen te strijden.

Het aanzetten tot geweld -

Het aanzetten tot geweld - want het gaat hier niet over 'het blokkeren van de spoorwegen'- is nu eenmaal strafbaar in België.

En maar goed ook !

'Aanzetten tot geweld'

Pfffff.... Weer een helderziende die niet op de manifestatie aanwezig was maar louter op basis van wat hij in de kranten kon lezen, weet dat iemand schuldig is.

De 'poëzie van de rechtspraak'

Beste Jo,

Je schrijft het volgende: 'In het proces AEL - waarbij ik bewust het woord tegen weglaat omdat elk proces een onderzoek is en geen veroordeling an sich, een veroordeling of vrijspraak kan volgen uit het proces - moet de rechtbank oordelen of AEL en/of haar woordvoerder systematisch aanzetten tot haat'.

Helaas zijn er ook rechtszaken die niet volgens het boekje verlopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de rechter zich niet onpartijdig opstelt en hij geen rekening houdt met de ontlastende documenten en getuigenverklaringen. Dat gebeurt als de rechter vooringenomen is en het niet nodig vindt om de pro's en contra's tegen elkaar af te wegen en de zaak werkelijk te laten onderzoeken.

Voor de rest ben ik het met je eens. De Vlaams Blok-militanten zetten systematisch aan tot haat. Dat kan men niet van de AEL zeggen.