Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De mensen van Doel (Deel 2)

De mensen van Doel (Deel 2)

Twee weken geleden zakte ik met Erik af naar het mooie Polderdorpje Doel. (Zie:http://www.indymedia.be/node/25247) Deze keer streken François en ik er terug neer, ditmaal om Ullrich te interviewen. Onze speurtocht naar verschillende meningen, verschillende visies, van de inwoners van Doel gaat voort…

(Met medewerking van François)

Img1.jpg

Foto’s: François
Tekst: Fototrekster

Ullrich woont hier 2 jaar. Daarvoor woonde hij op ’t Eilandje in Antwerpen,hij woonde er erg graag,maar moest wijken voor de macht van een projectontwikkelaar. Voor hij hier in Doel vaste bewoner werd, kwam hij sporadisch al 38 jaar in Doel. Hij kwam al als 10 jarige naar het Hotel Jagersrust te Doel (dat inmiddels ook al is afgebroken).Hij werkt als sassenier, en ziet met lede ogen aan, hoe men ook in dat deel van de haven huisjes aan het afbreken zijn. De macht van de havenuitbreiding,…

Ullrich, je woont in Doel, je bent hier creatief bezig, maar alvorens daar verder op in te gaan, wat denk jij over de situatie in Doel? Hoe sta jij tegenover het “beslist beleid” van Minister Kris Peeters, dat maakt, dat (Als het beleid wordt uitgewerkt) Doel tegen eind augustus 2009 van de kaart wordt geveegd?

Emotioneel,….ik ken de verhalen,…aan de overkant (Lillo) zijn reeds 5 dorpen verdwenen.
In Doel is het anders. Volgens mij gaat Doel helemaal niet weg. Ik blijf hoopvol, ondanks dat ik in het achterhoofd houdt dat Minister Kris Peeters nooit zal terugkomen op zijn “beslist beleid”.Als hij zou moeten toegeven dat hij een fout heeft gemaakt,… Dan zou dit er op neerkomen dat gans Doel dorp wederopgebouwd zou moeten worden in de oorspronkelijke staat als voordien. Dit zou 1 miljard oude Belgische frank kosten (25 miljoen euro).

Men wil geen “gezichtsverlies” lijden en nog minder wil men de publieke opinie over zich heen krijgen,…

Wat is er volgens jou nog fout gegaan in het “dossier Doel”?

Ten tijde van de Fusie was het beter geweest, dat men de Scheldedorpen (waaronder o.a. Doel ,Kallo,Liefkenshoek,Ouden Doel en Prosper Polder) bij elkaar had geplaatst.

Nu vallen ze onder de gemeente Beveren,een grote vergissing mijns inziens,….ze weten niets af van het nautisch gebeuren en volgens mij heeft het meer te maken met een chronisch tekort aan geld. De gemeente Beveren wil centen binnenrijven,…

Binnen ±20 jaar gaat Antwerpen dit volgens mij beklagen. Omdat ze zullen inperken,ze snijden in eigen vlees, al zien ze dit momenteel niet,….Volgens mij gaan de provinciegouverneurs van Oost-Vlaanderen en de burgemeester van Beveren het zeggenschap opeisen. Doel bevindt zich in een moeilijke situatie. Enerzijds het Havenbeleid van Antwerpen en anderzijds de gemeente Beveren die voor Doel geen inspanningen levert en het totaalpakket zullen eisen.

Img2.jpg

De bouw van het Deurganckdok,….(1 van de argumentaties waarvoor Doel dorp “weg” zou moeten). Had dit voorkomen kunnen worden?

Ik denk het wel….Dit komt door wat ik “de groene miserie” noem,…Destijds was er het plan om een kaai te bouwen over een lengte van 1350 meter langsheen de Schelde. Dit plan werd tegengehouden,…
De gezagshebbers kwamen met een nieuw plan, dat véél slechter was: het Deurganckdok.
Gevolg,mensen verhuisden hier(gewiekst gemanipuleerd vanuit de overheid),men heeft een put gegraven waar het water moest inkomen voor het Deurganckdok,en die oppervlakte had compleet gespaard kunnen blijven,….en bovendien is het gebleken dat het nu reeds bestaande Deurgancdok helemaal geen “bedreiging” vormt voor Doel-dorp,…

Img3.jpg

Wat denk jij over de intercommunale?

De intercommunale doet hier raar dingen in het dorp. Ze hangen vast aan de ICW-maatschappij op Linkeroever, dat deel uitmaakt van het Scheldebeleid en eigenaar is van de huizen. Ondanks het feit dat ze over alle sleutels beschikken van de huizen hier, breken ze die liever open met voorhamers en koevoeten om te zien “of bepaalde huizen nog leefbaar zijn en/of al dan niet “gesloopt”moeten’ worden. Op enige verantwoordelijkheid betreffende dit vandalisme moet je niet rekenen, het ICW schuift alles door naar de intercommunale en omgekeerd,2 handen op 1 buik,…

Wat is jou visie over de burgemeester van Beveren die blijkbaar niet meer wil vechten voor Doel?

Onlangs verscheen er een artikel in de krant,…de burgemeester van Beveren,breed glimlachend op stap met de grote havenbonzen,….meer uitleg is niet nodig,…

(Mijn gemoedstoestand is weer serieus gezakt,….)

Stel, de bulldozers zouden komen, ga jij weg uit je huis?

Neen. Ik ga niet zo makkelijk weg. Ik zal het niet tolereren, op geen enkel moment.
20 jaar geleden sleurden ze de mensen die in Lillo waren onteigend met man en macht en bruut geweld uit hun huizen….Nu kan dit niet zo makkelijk meer,wetende dat er totaal geen reden is !!!!!

Img4.jpg

Op een gegeven moment is de creativiteitskriebel ook bij jou terug in de vingers gekropen,…wat was de aanleiding?

Ik was al langer van plan om terug creatief bezig te zijn….Maar heb het steeds uitgesteld,…
Hier in Doel ben ik terug begonnen, eigenlijk is de creatieve vlam terug ontwaakt door me innerlijk kwaad te maken.

Het is begonnen met de erfgoeddag. Er waren 2 fototentoonstellingen van een vrouw afkomstig tussen Leuven-Brussel. Ze stelde hier foto’s ten toon, van groot formaat. De eerste fototentoonstelling noemde ze “De teloorgang” Hierin werd weer de miserie en de ellende tentoongesteld: vervallen huizen en dergelijke.

De 2 de tentoonstelling noemde: “Doel einde”,…zwart/wit foto’s van in Doel met autobanden,kapotte WC’s van in de leegstaande huizen enz…..het soort waar de media al vol hebben van gestaan,….het slechte beeld dat van Doel de wereld wordt ingestuurd,zal Doel spijtig genoeg blijven meedragen….

Ik betreur het dat hier mensen zijn geweest die hier gratis zijn komen wonen en geen moeite hebben gedaan om het hier leefbaar te houden. Ze zorgden voor puinhoop en troep en als het op een gegeven moment binnen regende in een huis, dan verhuisden ze naar een huis waar het niet binnen regende….Maar niet alle brokken komen van deze mensen. De bewoners van het appartementsblok waar jullie Frie hebben over geïnterviewd, hebben na het vandalisme dat daar werd toegebracht door de overheid, de stoep nog mee helpen opkuisen.

Na deze fototentoonstellingen ben ik kwaad geworden,… ik wou een ander Doel laten zien, een Doel dat wel leefbaar is, waar mensen lachen,waar ook plezier wordt gemaakt,…
Verschillende mensen hier in Doel wilden iets met kunst doen. We kwamen bijeen over het “Hoe?’ en “Wat?”,….

Ik heb zelf een fototentoonstelling gemaakt: 28 foto’s onder de noemer “Leefbaar Doel Mee-Maken”. Ze gingen over festijn: de fanfare met mensen die een beperking hebben, alsook de verschillende manieren waarop Doel bezocht kan worden: per boot of per fiets.
Ook foto’s van Papa Wim, onze dorpskok, aan het werk in de volxkeuken.
Ik wou het “leven” toen in Doel, het tegenovergestelde van de vorige 2 fototentoonstellingen,…

Img5.jpg

Je bent ook met nog andere dingen bezig,….in je voortuintje staan nu pagodes met gedichten,kan je er wat meer uitleg bij geven?

De pagodes zijn ontstaan met de gedichtenwedstrijd. Ik kwam op het idee om de gedichten op pagodes te plaatsen en te verspreiden over het ganse dorp.6 maanden heb ik eraan gewerkt.
Ik ben eenvoudig begonnen en heb ze daarna wat meer vorm gegeven, door middel van fleurige kleurtjes.
Eerste blikvanger was het “molentje”, daarna ben ik de andere pagodes ook meer gaan versieren.
Momenteel staan ze inderdaad in mijn voortuintje,…de hevige wind maakt dat de paaltjes soms afkrakken,…maar spijtig genoeg verdwijnen ze soms ook in het geheel (gestolen) of wordt er moedwillig gevandaliseerd.

Werk je samen met andere creatievelingen?

Jazeker  We zijn ook van plan om in de toekomst een artistiek gezelschap van 5 kunstenaars op te richtten,…en momenteel zijn we ook bezig met in het ganse dorp lichtjes te plaatsen. Dit project doen we met 3: Patrick, iemand die momenteel nog in Paal woont maar binnenkort in Doel komt wonen, Sabine en ik. Sabine heeft tal van glazen potjes versierd met geschilderde hartjes en bloemetjes en daar plaatsen we een theelichtje in. Als het donker wordt worden deze in het ganse dorp aangestoken. Ze staan op de vensterbanken en voor de deuren van alle huizen,…

En we doen hier ook aan Kleinkunst. Enkele dagen geleden kwam er een dichter van Ruigoord hier gedichten voordragen,..

Je ziet, Doel leeft, Doel is leefbaar,…er is al tal van creativiteit,maar er zou van mijn nog veel meer bij mogen ….Het zit hem allemaal soms ook in de kleine dingen, viooltjes die worden aangepland daar waar eens een huis heeft gestaan, of zonnebloemen,…en positief blijven denken,…

Red Doel geeft je vleugels

Prachtig, fascinerend en interessant en schitterend dat Doel eindelijk aandacht krijgt!

DE SCHANDE VAN VLAANDEREN

Knack magazine- juni- 2006- hoofdartikel “Horror en wanbeleid in Doel – de verschrikkingen van een dorp”. Wat we hier te lezen kregen tart werkelijk alle verbeelding. De flaters van het Vlaams gewest stapelen zich in dit dossier op tot nooit geziene proporties. De lange en oneindig lijkende lijdensweg begint met de vijftig miljoen euro die het Vlaams gewest op tafel legt voor de aanschaf van het Doeldorp. Daarna besluit men om het Doeldok – een pas 20 jaar geleden aangelegd maar nooit gebruikt dok (ten behoeve van de petrochemie) terug half te dempen. Het dempen zou zo’n slordige 100 miljoen euro gaan kosten maar door slechte voorbereiding, kostenraming en tijdverlies en kwam daar nog eens 49,5 miljoen euro bovenop voor onvoorzien transport van uitgebaggerde grond en de aanleg van een dwarsdijk die meteen ook een der duurste dijken aller tijden zou blijken.

Ook het rekenhof begint zich eind 2005 te roeren om zoveel onbekwaamheid en stelt zich ernstige vragen over de corrupte manier waarop alle werken rond de bouw van de dam exclusief worden toegekend aan de in Vlaanderen gevestigde “tijdelijke vereniging” van baggeraars bestaande uit Dreding, De Nul en De Cloedt. Niet enkel krijgen andere bedrijven geen kans tot mededinging zelfs een prijsofferte is overbodig, als huisleverancier krijgt de vereniging van het Vlaams gewest als het ware carte blanche.

Naast de financiële ramp waarop dit alles is uitgedraaid mogen we ook niet de zware menselijke tol en drama’s vergeten die hiervan het gevolg waren, onder het nutteloos gebleken en gedempte Doeldok zitten immers hele wijken en boerderijen begraven. Er is o.a. het geval bekend van een man die na zijn tweede onteigening zichzelf heeft opgehangen in zijn duiventil.

Maar nog is de onteigeningswoede niet voorbij - vele boeren spreken nu nog schande van de absurde werken die uitgevoerd werden rond de site van de kerncentrale in Doel – de kosten voor de aanschaf het onterechte opspuiten en nadien terug afgraven van hun vroegere gronden lopen intussen al op tot 7,9 miljoen euro. Omdat voor de realisatie van het Deurganckdok veel waardevol natuurgebied verdween worden nu nogmaals veelal reeds eerder onteigende landbouwbedrijven opnieuw voor het blok geplaatst om plaats te maken voor het “natuurcompensatiegebied”. Nadat zij dus met de moed der wanhoop zijn herbegonnen staan de bulldozers daar terug om datgene wat ze met zoveel moeite hebben opgebouwd tot op de grond af te breken. Zware machinerie wordt nu ingezet om het landbouwgebied Doelpolder Noord op kunstmatige wijze om te vormen tot een weidevogelgebied met een dynamische brakwaterkreek. Toppunt is dat het hele gebied zo ook al een erkend vogelgebied was. Prijskaartje voor de aanschaf en omvorming van Doelpolder noord - 5,4 miljoen euro. Ook de Arenbergpolder één van de mooiste natuurlijke polderlandschappen die België rijk is zal onherroepelijk verdwijnen. Het natuurreservaat dat nu nog bescherming geniet tot 2007 herbergt een unieke verzameling planten en vogels. Sinds de jaren negentig voert het Vlaams gewest hier al een afbraakpolitiek van wildkap en “per vergissing” uitgevoerde bagger en opspuitwerkzaamheden. Ter compensatie voor de Arenbergpolder komt er het nieuw op te richten natuurgebied “Putten West”. Voor de realisatie van dit project dreigen weeral tientallen landbouwbedrijven het loodje te moeten leggen – ze worden onteigend en hun boerderijen worden afgebroken. Dat sommige van deze boerderijen behoren tot ons historisch patrimonium (zoals het eeuwenoude omwalde Hof ter Wallen) is dan maar zo. Nieuwe havenwerken & compensatiescenario’s dienen zich al aan voor de toekomst. De uitgavenpost Arenbergpolder - Putten West komt zo nu al op 3,9 miljoen euro.

De grootheidswaan van het Vlaams gewest komt echter het best naar voor als je er de rendabiliteitscijfers op na slaat. In de periode van bijna negen maanden na de opening van het Deurganckdok zijn er door de terminal operators alles samen 84 schepen gelost, peanuts in vergelijking met de vooropgestelde aantallen. Werd er tot voor kort nog aan een hels ritme aan de uitbreiding van het dok gewerkt dan zien we nu dat de werken op de lange baan geschoven worden wat de lijdensweg voor de betrokkenen enkel maar verlengt. Dit alles terwijl het rekenhof een ruime overcapaciteit aan kaaimuren had voorspeld.

Het Deurganckdok blijkt echter een zorgenkind te zijn dat voor onkosten zal blijven zorgen. Indien men niet voortdurend baggert, slibt het dok aan een tempo van een centimeter per dag(!) dicht. Om te voorkomen dat bij uitbreiding van het dok deze dichtslibbing oncontroleerbaar zou worden is de bouw voor een extra slibwand al besteld. Het bedrag dat al is uitgegeven voor de bouw van het Deurganckdok is op die manier al opgelopen tot 660 miljoen euro. Met veel feestgedruis zijn tussen de Nederlandse en Vlaamse overheden vorig jaar de scheldeverdragen afgesloten, de verdieping van de Westerschelde die noodzakelijk is voor het Deurganckdok kost aan Vlaanderen zo’n 205 miljoen euro. Dit alles vereist een overstromingsgebied van om en bij de 500 hectaren (5 miljoen m²). Opnieuw worden zo een tachtigtal gezinnen onteigend en de laatste twee ongerepte polders opgeofferd, kostprijs 45 miljoen euro.

Het totale kostenplaatje voor dit mega blunderboek waarvoor het Vlaams gewest exclusief verantwoordelijk is komt op die manier op 1 miljard 126 miljoen en zevenhonderdduizend euro + het onbecijferbare leed dat men onder de bevolking aanricht. Het is dan ook Vlaanderen alleen dat dit exorbitante bedrag mag ophoesten. Het einde lijkt nog niet in zicht met een jaarlijkse baggerkost van 25 miljoen euro en de constructie van de nog aan te leggen liefkenshoekspoortunnel waarvan men de kosten op zo’n 670 miljoen euro raamt. Wie zei alweer “eigen beleid, beter beleid”? Misschien bedoelt men eigenlijk “eigen wanbeleid ,groter wanbeleid”.

Doel in the picture

Ongelooflijk, maar waar...Doel krijgt eens een luisterend oor op indymedia. Proficiat!