Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Verslag en foto's] Anti-NSV protest in Gent

[Verslag en foto's] Anti-NSV protest in Gent

Alle Gentse studenten hebben het vandaag slechts over 1 ding: het NSV. Het NSV, de Nationalistische StudentenVereniging. Elk jaar plant het NSV een betoging in een grote Vlaamse stad en dit jaar was het de beurt aan Gent. Dit jaar was er echter meer commotie dan anders, want net deze week werd in de Sociale Raad van de Universiteit Gent de aanvraag bekeken van het NSV om toegelaten te worden als studentenvereniging. Verschillende linkse studentenverenigingen reageerden dan ook met verschillende acties.

BILD0080.JPG

s Middags werd er door een platform van verschillende organisaties een ballonnenmars georganiseerd van de Blandijn, de Faculteit voor Letteren, naar het rectoraat. Daar werd dan een petitie overhandigd met 3300 handtekeningen van studenten, verzameld in 1 week tijd, tegen de toetreding van het NSV tot het PFK, het Politiek en Filosofisch Konvent, het geheel van studentenverenigingen dus. Enkele NSV'ers waren ook al komen opdagen om een beetje te provoceren, maar het bleef allemaal rustig.

BILD0076.JPG
BILD0101.JPG

Volgens de studentenvertegenwoordiger Tijs Hostyn (foto) komt de aanvraag om een erkenning te verkrijgen niet uit de lucht gevallen.” Op de viering van het 30 jarige bestaan van de NSV riep Bruno Valkeniers (VB) op voor een 'mars door de instellingen'. Dit terwijl de NSV een aardige reputatie heeft qua racisme en geweldpleging (meer informatie daarover op de site www.geenNSV.be ). Extreem-rechts wil haar invloed op onze maatschappij vergroten. Ze wil meer inspraak en ze willen als legitiem aanzien worden. Het komt er dus voor ons op aan er op te wijzen dat racisme en geweldpleging een brug te ver is. Dat is het belang van het tegengaan van deze erkenning. Het praktisch gevolg zou zijn dat de NSV geld krijgt van de universiteit en dat ze ongestoord activiteiten kunnen organiseren in de universitaire gebouwen,” aldus Thijs.

Tegenkanting

“Er is zeker veel tegenkanting van andere studentenvereningen tegen de aanvraag,” zegt Tijs. “De petitie en de studentenbijeenkomst werd niet enkel door Comac gedragen. 8 andere verenigingen ondertekenden mee het platform (eveneens te vinden op de site) en gingen mee petities ophalen. Dit zijn niet enkel politieke studentenvereningen, ook filosofische verenigingen (zoals 't Zal Wel Gaan) en sociaal-maatschappelijke studentenverenigingen gaan mee in verzet (zoals het Vluchtelingen Aktie Komitee en Overleg Noord-Zuid).“

De petitie

“De petitie is opgebouwd rond 3 sterke punten:

De NSV bewees in het verleden meermaals niet te werk te gaan als een normale studentenvereniging. Systematisch gebruiken ze geweld in hun acties. In 2004 nog bezetten ze op gewelddadige wijze studentenresto de Brug. Vorig jaar nog vielen ze anti-NSV betogers aan in Antwerpen.

De NSV verspreidt gedachten die zowel verboden zijn door de wet als door de interne reglementen van de UGent. In 2004 kwam er nog een veroordeeld racist op een door de NSV georganiseerde activiteit spreken. Dit strookt niet met de ethische code die in de UGent van toepassing is.

De NSV is niet in orde met het dossier dat ze indienden om erkend te worden als politieke studentenvereniging aan de UGent. Ze organiseerden te weinig activiteiten en sommige van de activiteiten waren niet als NSV activiteit aangekondigd.”

NSV-aanhang

“Extreem-rechts neemt steeds een prominentere positie in binnen het universitaire studentenleven. Verenigingen als het KVHV gaan zich steeds meer extreem-rechts opstellen (op praktisch elke activiteit komt een Vlaams Belang'er spreken). De NSV is hier nog eens het extremere broertje van. Het ledenaantal van hen ken ik niet. Ik weet alleen dat zij een zekere mobilisatie kracht hebben, aangezien ze goede contacten hebben met andere groeperingen zoals Voorpost. Op een betoging als vanavond zullen ze dit opnieuw demonstreren.”

BILD0072.JPG

Gelijktijdig met de NSV-betoging was er dan 's avonds ook een antifascistische betoging, ondersteund door het ALS, de Actief Linkse Studenten. Ondanks de soms agressieve toon was de opkomst zeer groot: tussen de 1000 en 1200 studenten betoogden vreedzaam tegen de intrede van het NSV in de Arteveldestad, tegenover een dikke 200 NSV'ers. Het optimisme na de betoging werd echter ontsierd door schermutselingen tussen de politie, het NSV, en een bende anarchisten die zich van de anti-betoging hadden afgescheurd. Vele studenten waren sterk geschrokken van het geweld op het Sint-Pietersplein, midden in de studentenbuurt.

BILD0104.JPG

De politie was echter talrijk aanwezig (waterkanons, matrakken, waarschuwingsschoten, zelfs een helikopter) en tegen middernacht was de rust teruggekeerd. Aan beide zijden werden mensen opgepakt. Vele studenten stonden op voorhand redelijk onverschillig tegenover al deze politieke 'intriges', maar de vele handtekeningen, de talrijke opkomst op de anti-betoging, en het geweld hebben velen er toch van overtuigd dat het NSV beter wegblijft in Gent."

BILD0107.JPG
BILD0111.JPG
BILD0108.JPG
BILD0114.JPG

Ik vind dit artikel wel erg

Ik vind dit artikel wel erg gekleurd. Alsof de anarchisten een "bende" waren of zijn. Dat er geweldadigheden zijn uitgebroken is puur het resultaat van het gedrag van de politie.

Men zou een vrije aftocht krijgen na het wegdoen van de vlaggenstokken etc. Toen dit uiteindelijk is gedaan is er hier door door de politie geen gehoor aan gegeven en is er zonder enige aankondeging of waarschuwing door hen de aanval ingezet met een waterkanon. Men had willen vertrekken maar hier was niet eens meer de mogelijkheid toe.

Vervolgens werd iedereen in een hoek gedreven en in elkaar geknuppeld tot men zat. Alsof je jezelf dan niet gaat beschermen!

Overigens is het de anarchisten wel gelukt om met deze actie te voorkomen dat de NSV de "symbolische" bezetting van de studentenwijk heeft kunnen uitvoeren....

Ieder zijn eigen manier van vorm geven aan de strijd. Val elkaar niet af! We hebben het zelfde doel deze dag; als Gent duidelijk maken dat extreem rechts niet welkom is.

punt

Defiance heeft wel een punt.
Kan dat negatieve woordje "bende" nog aangepast worden?

Hallo Het was zeker niet de

Hallo
Het was zeker niet de bedoeling om de anarchisten te veroordelen. Ik weet zelfs niet wat er exact gebeurd is, want ik was er niet bij en u blijkbaar wel. Ik heb enkel gezien en gehoord dat er geweld geweest was tussen anarchisten en politie op het Sint-Pietersplein.
Misschien was mijn woordje 'bende' misplaatst, het was zeker niet zo bedoeld. Sorry!
Ik ben alleszins blij voor de verdere uitleg die je gepost hebt. Als we allemaal vertellen wat we gezien hebben, dan komen we misschien tot een genuanceerder beeld dan wat er vanochtend in radio en kranten te horen was. Daar is Indymedia goed voor!
Groetjes
Tim

's anderendaags (7 maart)

's anderendaags (7 maart) zijn wij naar het politiekantoor op ekkergem geweest om klacht neer te leggen tegen één onze aanhouding (die onterecht was), en twee tegen de manier waarop de politie zich op het sint-pietersplein gedragen heeft
daar voerde de politie aan dat de strijd toch wel erg 'gewelddadig' was: de anarchisten waren namelijk gewapend met stokken! ja, als je eerst vraagt om de vlaggen van de stokken te verwijderen (wat gebeurde) blijven de stokken daarvan natuurlijk over....

op één ogenblik is er met de stokken gezwaaid en zijn er wat blikjes bier door de lucht gevlogen, toen wat nsv'ers door de linie flikken wou breken...
tot zover het 'geweld' gebruikt door de 'bende anarchisten'. Over het geweld gebruikt door de flikken daarentegen kan wel wat meer verteld worden!

laat ons in plaats van linksen onder elkaar mekaar af te breken gewoon collectief klacht gaan indienen bij de flikken: alle klachten worden dan collectief naar de procureur des konings gestuurd, waardoor het gedrag van de flikken aan de kaak gesteld wordt, en waardoor de arrestanten die zich geïdentificeerd hebben dan misschien geen combitaks moeten betalen.....

Jammer

Toch erg jammer dat dit weer uit de hand is gelopen.

Ik vind ook dat er te vaak neerslachtig wordt gedaan over de houding van de politie.
Ok, sommige acties kunnen niet door de beugel maar je moet deze situatie eens bekijken vanuit hun standpunt.
Ze moeten op een fractie van een seconde een oordeel vellen over een totaal chaotische situatie.
Die politieagenten zijn ook geen superhelden maar doodgewone mensen zoals jij en ik. Je kan van hen niet verwachten dat ze nooit fouten maken, zeker niet in zo'n situaties waar het heel moeilijk is om juist te oordelen.

re: Jammer

Het is duidelijk dat jij er niet bij was: de politie had beloofd dat wij rustig naar het Zuid mochten wandelen als wij onze (vlaggen)stokken en maskers afdeden, zij zouden achteruit gaan en ons laten wegwandelen tegen negen uur, maar om negen uur gebeurde er niets. Na een tijd ging de politie zelfs dichter bij ons staan en hun waterkanon begon zomaar op ons te spuiten.

Daarna riepen ze dat we naar achter moesten gaan, wat wij normaal wel gedaan zouden hebben, ware het niet dat er politie vlak achter ons stond die ons niet doorliet!

Daarna zei de politie dat wij ons moesten neerzetten, maar we waren zo dicht bijeen gedreven dat het voor veel niet ging en dus sloeg de politie maar op ons omdat we niet neerzaten.

Daarna werden we opgepakt waar ook het geweld niet geschuwd werd, sommigen werden hardhandig op de grond geduwd en geslagen omdat hun boeien te los waren en ze hun handen eruit kregen.

Daarna werden we naar het politiebureau gebracht en moesten we twee uur en een half buiten blijven staan zonder te weten waarvoor we werden opgeslagen, zonder iets van eten of drinken te krijgen en zonder toilet.

Er werd ook niet alleen geslagen met matrakken, maar sommigen werden ook gestamp en geslagen met een megafoon, veel mensen waren bebloed door het geweld en sommigen waren er zelfs zo erg aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten gebract worden, waar de politie niet meteen naar luisterde.

De chaos waar jij naar verwijst kwam er doordat de politie op ons chargeerde en zo hun woord brak.

doe er iets aan

Ik heb de laatste dagen nu al veel over en't weer gehoord over de gebeurtenissen aant sint-pietersplein. Het is duidelijk dat daar dingen gebeurt zijn die niet door de beugel kunnen maar in plaats van er de hele tijd over te zanikken ( ik heb veel vrienden die erbij waren en ik ben het een beetje beu), kunnen jullie er gewoon ook iets aan doen, als er onrechtmatig geweld of arrestaties gebeurd zijn kan je hiertegen aanklacht indienen bij comité P een instantie die gemaakt is om de politie te controleren. Verzamel getuigenissen en beelden en dien gezamelijk klacht in. Als je dit niet doet moet men er ook over ophouden wantdit verzwakt de roep om verdraagzaamheid die juist een anti-nsv betoging op oog heeft. In de eerste plaats dienden de aanwezigen op het sint-pietersplein al er gewoon niet heengegaan zijn en zeker niet gemaskerd rondtelopen. Dit is vooral jammer voor de echte betoging die in de officiële media weer volledig in de schaduw werd gesteld en voor de ongelukkige mensen die in de buurt waren en in het politiegeweld werden meegesleurd. Ik zeg niet dat de politie niet verkeerd was maar jullie waren anders ook niet volledig juist bezig (maar ja, ieder zijn ding) dus doe er iets aan zodat situaties zoals deze in de toekomst vermeden kunnen worden.

Inderdaad ik en enkele

Inderdaad ik en enkele vrienden wilden het plein verlaten toen de politie het vroeg, ware het niet dat we niet doormochten. Iedereen was reeds naar achteren gegaan, en stond wat op elkaar gedreven en dan nog zette de politie het waterkanon in. Deze daad vond ik een provocatie naar mijn adres, maar volgens de politie telt dit niet want het is enkel provocatie naar een persoon als deze persoon ook zelf natgespoten is. Hierdoor begrijp ik de daden van sommige anarchisten, hoewel dat natuurlijk ook niet mocht gebeuren, maar moest ik bijvoorbeeld een fles in mijn handen gehad hebben, ik had ze ook gesmeten. Toen moest iedereen gaan zitten en degene die even recht stonden omdat hun benen pijn deden van de ongemakkelijke houding, kregen een knuppel op de kop cadeau. Bij ons zat er ook een jongen die slechts 1 nier had en naar het toilet moest, hij ging dit vragen aan de politie en werd gewoon de grond op geduwd, terwijl hij dat uitlegde van zijn nier. Toen hij dan naar de voorkant ging om het nog eens te proberen werd hij aangemaand te zitten. Toen hij dit weigerde en nog eens probeerde de situatie uit te leggen is hij geboeid en meegevoerd. Een meisje met een fotocamera dat probeerde foto's te nemen van de mishandelingen van de politie kreeg een knuppel in het gezicht(dus met beelden gaan we niet veel kunnen aantonen), terwijl er toch persvrijheid heerst in België.
Daarna werd er een groot deel van het verzet opgepakt en meegevoerd naar ekkergem waar de politie doorging met mishandelingen t.o.v. een deel van de arrestanten tijdens het verhoor, en ook bedreigingen aan hun adres.
Heel dit probleem kon eenvoudig worden opgelost door ons gewoon zoals we beloofd hadden in kleine blokken te laten weggaan.
Wat is er van onze kant gebeurd voor het waterkanon: Af en toe werd er een leeg bierblik naar voor gesmeten, maar dit werdt steeds afgekeurd door de aanwezige krakers, en ook ontmoedigd. Staat dit in verhouding tot het inzetten van het waterkanon? Ik denk het niet.
Al die dingen die gezegd zijn over vandalisme, ik heb geen daden van vandalisme gezien, enkel een counterattack op de politie, en dit NA het inzetten van het waterkanon.
Zo zien we maar hoe de media ons brainwashed.

vrijheid van vereniging en meningsuiting

Zonder mij uit te spreken over de waarde van de verenigingen die pro en contra de betoging waren wil ik toch even men ei kwijt over deze toestanden:

Het is gekend dat als het NSV een toegelate betoging houdt op een vooraf afgesproken parcours dat er tegenbetogers zijn, op zich heb ik daar niets op tegen. Voor mij is betogen een recht. Maar je moet dan enkele consequenties in acht houden. Als de ene betoging toegelaten is en de ander niet dan kan je op een repressieve aanpak rekenen.
Anderzijds is tegenbetogen in deze omstandigheden olie op het vuur, het lokt provocaties uit. Van verschillende kanten. Betogers, tegenbetogers, politie.

Je hebt natuurlijk de openbare orde die niet in het gedrang mag komen. Voor mij is dit niet het verdedigen van één of ander establishement, maar puur de omwonenden, mensen die niets te maken hebben met de (tegen)betoging. Er is wel een respect op zijn plaats, zo zijn er al bij deze acties auto's beschadigd geweest, ruiten in geslagen, een agent afgevoerd naar het ziekenhuis (Leuven enkele jaren geleden) dan vraag ik me af waar men mee bezig is?

Iedereen moet de kans hebben zijn mening te ventileren, men krijgt daar zoveel mogelijk de kans toe, want als dit niet gebeurd dan komen er gegarandeerder problemen. Maar het is wel de manier waarop men dat doet.
Op straat komen om een mening te uiten en andermansgoed stuk smijten kan niet op mijn bijval rekenen. Betogen is een recht, maar laat dat recht niet kortwieken door het op een schotel aan te bieden. Wanneer er geweld gebruikt wordt door betogers brengt dat louter en alleen hun zaak in discrediet! Of het nu gaat om links of rechts, maakt voor mij niet uit. Er bestaat zoiets als vrijheid van meningsuiting en vereniging! Maar die vrijheid stopt waar die van de ander begint (dit enkel omtrekt meningen, ik wil niet als een neoliberaal worden afgeschilderd,..)