Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

VN-kritiek: waarom gaan de krantencommentaren enkel over de Vlaamse wooncode?

VN-kritiek: waarom gaan de krantencommentaren enkel over de Vlaamse wooncode?

Als alle krantencommentaren het roerend eens zijn wordt het interessant. En het is weer zover, want een VN-comité heeft het gewaagd om... òns land te bekritiseren!

De Gazet van Antwerpen, het Belang van Limburg, het Laatste Nieuws, De Standaard, Het Volk, Het Nieuwblad,... iedereen - behalve De Tijd - schrijft erover vandaag, en iedereen - behalve De Morgen - is zwaar gechoqueerd.

Hoe durven ze?
"De VN zouden zich beter bezighouden met de échte problemen van de mensen. Zoals in Darfour bijvoorbeeld, of in Oost-Congo," aldus De Gazet van Antwerpen. Onbegrijpelijk immers hoe zo'n stelletje VN'ers durft een Westers land - en dan nog het onze, dwz. het meest beschaafde en gastvrije ter wereld, nml. Vlaanderen - de les te lezen! Zo misplaatst...

En zo oneerlijk! Want... 'de taalvereiste in de Vlaamse wooncode is een bij uitstek sociale maatregel', zoals ook de bevoegde minister Marino Keulen in alle media mag komen uitleggen. Maar ja, volgt spoedig de verklaring van de kroniekschrijvers: deze laag-bij-de-grondse aanval op Vlaanderens goede naam hoeft ons niks te verbazen, want het VN-comité heeft haar oor te luisteren gelegd bij... de Franstalige mensenrechtenliga!!!... (De Standaard). En zoals we allemaal weten: de Franstalige mensensoort doet niets liever dan Vlaanderen zwart maken.

Een Franstalig complot dus...

Bliksemafleider
Is dit een grap? Aan de impliciete laster tegen de Ligue des droits de l'homme wil ik niet eens woorden vuil maken (ik kan getuigen dat de LDH vér boven dit soort onzin verheven is, en je kan zelf met hen kennis maken op www.liguedh.be).

Maar vooral, zoals Christophe gisteren reeds schreef op deze site: "De paragraaf over de Vlaamse wooncode is maar één van de 22 bezorgdheden en aanbevelingen in het acht pagina's tellende rapport van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de VN."(Lees meer).

En dat lijstje bezorgdheden is niet mis: vreemdelingen worden zwaarder gestraft dan autochtonen, de segregatie neemt verontrustende proporties aan, de politie gebruikt “overdreven kracht” bij de uitwijzing van afgewezen asielzoekers, er is het hoofddoekenverbod in bepaalde scholen, er is gaapt een kloof tussen het aantal klachten wegens racisme en het beperkte aantal rechtzaken...

Waarom wordt dat allemaal verzwegen? Waarom die fixatie op de Vlaamse wooncode? Waarom vatten de media geen post aan de kabinetten van de federale minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en de minister van Justitie Jo Vandeurzen (en zijn voorganger Laurette Onckelinx)?

Maar ja, dan toon je natuurlijk het hele plaatje, en dan zou je dus ook al die andere, minder makkelijk belachelijk te maken beschuldigingen moeten ernstig nemen... En dat past natuurlijk niet in ons positieve zelfbeeld, dat mensenrechtenproblemen automatisch classeert als is iets van moslims, Chinezen of Afrikanen, niet van ons!

Of hoe de communautaire reflex van de Vlaamse media ons handig belet om 'het échte debat' over onze homegrown Belgische mensenrechtenschendingen te voeren...

Vlaams Blok

De ideeën vh Vlaams Blok zitten in velen hun hoofden,

en de Vlaming, hij sloot zichzelf nog meer op...

(mocht Sarkozy door de V.N. berispt geweest zijn dat hij sommige punten van LePen overneemt, het had meer aandacht gehad in de Vlaamse kranten en gingen vele minder Vlamingen op hun achterste poten gestaan hebben maar o wee als je de Vlamingen bekritiseert...)

Ik weet het niet hé mannen

Maar heeft een Comité tegen RASSENDISCRIMINATIE geen andere katjes te geselen dan Vlaanderen? Ik denk maar aan de genocides in Afrika, de neonazis in Duitsland en Rusland met bvb. zwaar geweld op (zwarte) gaststudenten, de moslimgetto's in Frankrijk, de pogroms in Italië tegen Roemenen en het geweld in Bulgarije tegen homo's en zigeuners? Het zou me echt niet verbazen dat de heerschappen van dit comité ook niet ongevoelig zijn voor allerlei attenties en dat ze zich liever laten verwennen in de meersterren etablissementen van BXL dan ergens in een hut in de brousse of in een louche zaak tussen de maffia in de achterbuurten van Moskou.

Las je wat er in het artikel stond Simba

Ik vind het wel grappig dat je hier eigenlijk 100% illustreerd wat Marc-antoon wilde zeggen: "En dat past natuurlijk niet in ons positieve zelfbeeld, dat mensenrechtenproblemen automatisch classeert als is iets van moslims, Chinezen of Afrikanen, niet van ons! "

Ik ben maar een eenvoudige mens

en kijk naar programma's als Eurosong op TV. Onder de 5 artiesten die door Vlaanderen massaal naar de finale van vorige zondag werden gestemd waren Brahim (Noord-Afrikaans type), Sandrine (zwarte mama) en Nelson (zwarte). Volgens mij betekent rassendiscriminatie nog altijd het discrimineren op basis van ras? Bovendien was het winnende nummer van de Eurosongfinale een nummer in een niet-bestaande verzonnen taal met klanken uit verschillende voor ons onbekende talen.
Die frontale aanval op het 'positieve zelfbeeld' van Vlaanderen is totaal misplaatst,staat volledig dwars van de Belgische realiteit en werd heel waarschijnlijk beklonken in bepaalde chique salons.

Vlaanderen en Eurosong...

Het is niet omdat de Hip Hoppers die je op MTV ziet zwart zijn dat er geen racisme is in de States...
Het leven van een "allo" in Vlaanderenland reikt veel verder dan een programma op de beeldbuis. Het feit alleen al dat over de andere punten in het rapport niet is gereageerd zegt toch veel.

engagementen

Ivm de reactie van Simba en de meeste commentatoren in de (poulaire) geschreven pers, die zich vragen stellen bij de opportuniteit van dergelijke aanbevelingen aan ons land: het rapport van het CERD bevat een periodieke evaluatie mbt de engagementen die de landen die het VN verdrag tegen rassendiscriminatie zijn aangegaan. Het zich onderwerpen aan een dergelijke evaluatie maakt zelf integraal deel uit van de engagementen die de ondertekenaars van het verdrag zijn aangegaan. Als dusdanig is het dus de logica zelve dat België, als ondertekenaar van het verdrag, zich kan verwachten aan een dergelijk - potentieel kritisch - rapport. Het getuigt m.i. dan ook van een weinig consequente houding om, nu de VN zich minder lovend uitlaat over de situatie in ons land - het rapport te brandmerken als ongepaste en ongehoorde 'bemoeienissen van een stel wereldvreemde bureaucraten.

Het is overigens zeer de moeite om er de tekst van het rapport op na te slaan. M.i. is dit interessante lectuur waaruit weinig wereldvreemdheid blijkt.

goede lezing leert

Misschien eerst eens goed lezen wat die wooncode zegt.
Het is altijd gemakkelijk kritiek te geven op iets dat men maar half kent. Uiteraard heeft ieder wel een mening, omtrent delen van het pakket.

Maar de wooncode gaat er vooral vanuit dat taal iets is dat belangrijk is in de samenleving en dat de taal machtig zijn op sociaal vlak een must is. In sociale woningen, waar het al vaak gaat om sociaal zwakkeren is de sociale barrière nog groter dan bij de 'doorsnee' bevolking. Wat wil de wooncode nu bereiken met het leren van het Nederlands als eikpunt? De sociale cohesie bevorderen. Ergens wonen en de taal niet kennen is een rem in de omgang.

Ook staat er expliciet de Vlaamse rand vermeld, omdat daar vooral zich een probleem stelt in zake taal.

Illustratie

Treffend voor deze tijd en voor de "alternatieve" berichtgeving is wel dat deze "Internetjournalist, industrieel vormgever, webdesigner, flickraar..." in een commentaar van één zin er niet in slaagt zijn werkwoordvorm juist te zetten.

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
13.03.2008

Tags