Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Duizend actievoerders bestormen Navo-hoofdkwartier in Evere

Duizend actievoerders bestormen Navo-hoofdkwartier in Evere

EVERE -- Zo'n 1000 actievoerders probeerden zaterdag het Navo-hoofdkwartier in Evere te betreden. Een vijftigtal van hen is daar ook in geslaagd. Vijfhonderd mensen werden opgepakt. “De Navo houdt zich bezig met illegale dingen. Wij proberen die te stoppen met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid”, zegt Hans Lammerant van Vredesactie dat de actie organisatie. Tegelijkertijd was er ook een literaire wandeling rond het Navo-hoofdkwartier met schrijvers als Kamiel Vanhole en Peter Holvoet-Hanssen. De actie komt er tien dagen voor een belangrijke Navo-top in Boekarest.

Vanuit meer dan tien steden vertrokken vanochtend bussen met actievoerders. Wie niet was ingeschreven voor de bussen kon ook op eigen houtje naar het vertrekpunt van de actie in het Parochiecentrum "Ons Huis" in Sint-Stevens-Woluwe op een boogscheut van de achterkant van het Navo-hoofdkwartier. Om te vermijden dat iedereen al meteen opgepakt zou worden, werden de actievoerders onderweg op verschillende plaatsen gedropt. Vandaaruit konden ze dan in kleinere groepjes proberen in de buurt te komen van de prikkeldraad rond het Navo-hoofdkwartier. Ondanks de honderden politieagenten te paard en met de combi en de waterkanonnen slaagden toch enkele actievoerders er in om het terrein van het Navo-hoofdkwartier te betreden. Aan de achterkant van het hoofdkwartier liggen uitgestrekte weiden en daar kwam het tot een kat- en muisspel met de politie die de toestromende actievoerders niet meteen de baas kon.

De actie Nato Game Over is een kopie van de vroegere Bomspottingacties in Kleine Brogel. “Bij die acties botsen we op het feit dat het eigenlijk de Navo is die de Belgische politiek beperkt. Politici zeggen ons: ja, wij willen die kernbommen in Kleine Brogel ook weg, maar we moeten ons houden aan de solidariteit binnen de Navo”, zegt Hans Lammerant van Vredesactie. “We hadden dezelfde ervaring met de oorlog in Irak. België was heel hard tegen die oorlog, maar de Antwerpse haven was wel een logistieke draaischijf. Zelfs vorige week is er nog veel Amerikaans oorlogsmateriaal vanuit Antwerpen naar Irak verscheept. Dat zijn verplichtingen die het Navo-lidmaatschap met zich meebrengt”, zegt Hans Lammerant. Vredesactie betreurt dat er geen discussie mogelijk is over dat lidmaatschap. “Met deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid willen we een publiek debat uitlokken.”

Een debat uitlokken is ook de wens van enkele tientallen schrijvers en dichters (met onder hen Erik Vlaminck, Elvis Peeters, Peter Holvoet-Hanssen, Noëlla Elpers, Geertrui Daem en Mieke Deloof) die een literaire wandeling rond het Navo-hoofdkwartier organiseerden. Zij grijpen de zestigste verjaardag van de Navo aan om een Europees literair initiatief te lanceren. “Nu de NAVO op het punt staat zijn inhoud en bestaansreden te herformuleren, willen wij onze politieke leiders adviseren om een einde te maken aan de illegale nucleaire politiek van het Bondgenootschap en om de middelen, de doelstellingen, de democratische controle en de wenselijkheid van de NAVO grondig te evalueren. Daar is politieke moed voor nodig. Ontbreekt het onze huidige generatie politici aan moed? Zo ja, dan moeten wij hen die moed inspreken. Wij moeten onze stem verheffen”, schrijven zij in een opiniestuk.

Aan de actie deden ook actievoerders uit zeventien Europese landen mee. Xavier Renou van Le Réseau Sortir du Nucléaire was één van hen. “Van een defensief bondgenootschap is de Navo een expansionistische organisatie geworden. Theoretisch neemt Frankrijk geen deel aan de nucleaire samenwerking binnen de Navo. Maar wij zijn bang dat president Sarkozy terug intenser wil samenwerken met de Navo.”

grond van aanhouding?

vanwaar werden de mensen buiten het Navo-terrein aangehouden? je mag toch wel lopen op de openbare weg? welk wetsartikel heeft de burgemeester hier toegepast?

:-(

Vanaf het moment dat de politie VERMOED dat je de "openbare orde" gaat verstoren, of een misdrijf gaat plegen, kunnen ze mensen preventief aanhouden,....:-( :-(