Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ontwikkelingssamenwerking ontbreekt op vernieuwde belgium.be

Ontwikkelingssamenwerking ontbreekt op vernieuwde belgium.be

Quick en Flupke hebben vanmorgen op een persconferentie in Brussel de vernieuwde portaalsite van de federale overheid gepresenteerd: Belgium.be

Tussen de elf subrubrieken één opvallende afwezige: ontwikkelingssamenwerking! Waar zou je dat moeten zoeken tussen 'Familie, Justitie, Mobiliteit, Gezondheid, Leefmilieu, Huisvesting, Economie, Belastingen, Leren, Werk en België'? Bij 'België internationaal' misschien? Daar krijg je een onderverdeling tussen 'België in Europa' en 'België in de Wereld'. Bij dat laatste vinden we dan 'Internationale organisaties', 'Ambassades en consulaten' en 'B-fast'. Nog net geen aparte afdeling voor 'België en Congo', hehe.

Bij 'Internationale organisaties' tellen we de VN en de Nato. En eindelijk een bescheiden linkje naar 'Belgische Ontwikkelingssamenwerking'. Die verwijst naar de website van DGOS. Op die website staat overigens wél een direkte link naar de federale portaalsite: belgium.be

Ook als ik 'ontwikkelingssamenwerking' in de zoekmachine van de portaalsite gooi, rolt er maar bitter weinig relevante info uit de toolbox. Weet u wat de website van de Belgische overheid ons kost?

Het was toch omdat onze ontwikkelingssamenwerking met Congo zo belangrijk is, dat heel de polemiek tussen de Belgische en Congolese regering is begonnen? Of heb ik dat dan zo verkeerd verstaan?

Of moeten we vermoeden dat de splitsing van de bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking sluimert?

Quick & Flupke mogen fier zijn op hun nieuwe website, met een succesratio van 85 tot 90 procent en hun 'doormat navigation'. Welke boodschap er op hun deurmat staat, zou ik niet meteen kunnen zeggen. Ik ben alleszins als gebruiker van de website niet tevreden, want ik heb niet de informatie gevonden die ik zocht.

SPLITSING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Zoals we onlangs nog konden vernemen is men bezig om ontwikkelingshulp in België op te splitsen volgens de regio’s.
Nadat men ontwikkelingssamenwerking ondanks
groot protest heeft opgesplitst moet nu
blijkbaar ook de ontwikkelingshulp er aan geloven.
Alle NGO’s en organisaties werkzaam op dit
gebied in België zijn absoluut tegen een
dergelijke splitsing maar omdat men vanuit
zowel Nederlandstalige als Franstalige
politieke zijde de splitsing erdoor wil drijven
zal die er volgens waarnemers dan ook komen.

Alhoewel onze politici het communautair nooit
ergens over eens zijn, zijn ze dat verwonderlijk
genoeg zonder uitzondering wel altijd als er in de vleespotten valt te graaien.
Deze keer is het wel bijzonder voor de borst
stotend en in die mate van een zelden gezien
egoïsme getuigend dat ook vele regionalisten dit
onterende schouwspel niet langer kunnen aanzien.
Onterend omdat het magere budget (we halen zelfs de vooropgestelde 0,7 % van het BNP niet) nu
eerst zal afgeroomd worden door de verschillende
nieuw op te richten administraties in plaats van
door die ene administratie die er nu tot algemene tevredenheid is.
Onze heren en dames politici tonen daarmee
duidelijk dat ze geen greintje schaamte meer
kennen in hun hebberige honger naar steeds meer
postjes voor de politieke vrienden.

Wat moeten we als burger daarvan denken ?
Als het kleine beetje geld dat voorbehouden zou
moeten zijn voor van de honger stervende mensen
eerst een aderlating moet ondergaan om de reeds
goed gevulde portefeuilles van onze politiekers te spijzen.

Zou de verdraagzaamheid waar de dag van vandaag
zoveel om te doen is niet eerst door onze
politieke leiders in praktijk moeten gebracht worden?
Zouden zij niet het goede voorbeeld moeten geven
en zich vooral ook wat verdraagzamer tegenover elkaar moeten opstellen?

Op deze vraag weet iedereen het antwoord.
Deze wraakroepende toestand is een echte schande voor ons land.

Is het niet tijd voor de NGO's om via een
gezamenlijke actie te eisen dat
ontwikkelingssamenwerking en hulp terug geherfederaliseerd worden?