Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Video] Oosterweelverbinding: de knelpunten op een rij

[Video] Oosterweelverbinding: de knelpunten op een rij

Indymedia.be maakte een videoreportage over de knelpunten van de Oosterweelverbinding. We trokken naar de delen van Antwerpen die door de Lange Wapper bedreigd worden. Onder meer Bob Cools, Manu Claeys en Dirk Van Duppen leggen uit waarom een viaduct over de stad geen goed idee is.

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: oosterweelverbinding.mov  (88.95 MB)

erg

ik betreur myn mild negatieve, weifelend positieve reactie omtrent deze brug in het laatste nieuws gisteren - ik had uiteraard veel harder NEEN! moeten schreeuwen...
veel dank voor deze inzichtelijke reportage, hopelijk lukt het Toch om dit tegen te houden

wel, ze zijn toch goed bezig

wel, ze zijn toch goed bezig met hun kritieken. Er is een alternatief gemaakt (met architect en alles), alle media worden aangewend om hun boodschap te brengen, ze hebben culturele figuren achter hun zaak geschaard,... ze maken een mooie kans, denk ik. Hoop ik.
't is alleen te hopen dat een paar mensen hun trots even opzij kunnen zetten voor gezond verstand.

hoe ver staat het vandaag

hoe ver staat het vandaag met de protestacties tegen de eiffeltoren, het suezkanaal, het atomium, het albertkanaal, het deurgangdok, de ijzeren rijn, het tgv-tracé enz enz enz ?

RE - Hoe ver staat het vandaag

Het Suez kanaal is gegraven. Zeer zeker was er protest van (belangen)groepen en anderen die dat kanaal niet in hun achtertuin wilden. De bedoeling was toen de omvaart rond Afrika met 4000 km te verkorten. Maak daarvan een kosten en een baten analyse. Dan kom je tot een kanaal in de suez-engte en niet tot een kanaal door Congo, Ruanda en Mozambique.
Transponeer dit op Antwerpen.
Vandaag is er NIEMAND tegen de noordelijke ontsluiting om de ring rond Antwerpen vol te maken.
Maar hier zijn er WEL alternatieven. En bétere zelfs. Zowel of kostenvlak, als op vlak van leefbaarheid voor de omgeving als op vlak van doorstroming van het verkeer, als op vlak van milieu-impact, als op vlak van woonkwaliteit, als op vlak van toekomstige stadsontwikkeling.
Niemand van de tegenstanders stelt dat er GEEN schade zal vallen in sommige achtertuinen. Maar er zullen minder benadeelden zijn; zowel op korte als op lange termijn. Ademloos illustreert dat prachtig in haar logo. Ofwel wordt de A gewurgd door het BAM project dat de stad in twee snijdt, ofwel behoudt de A de ruimte om zich te aan het water te ontwikkelen. Dat laatste is sinds 1993 en "Stad aan de Stroom" de natte droom van iedereen die bekommerd is voor deze stad.

hey Vitalski, tof dat je je

hey Vitalski,

tof dat je je mening verandert op basis van intussen doorgenomen informatie

see you soon,
Anne

enorm geweldig, maar niet de essentie

Wat ik enorm vind, om de lingo voort te zetten, zijn de irrationele ideeën waarover steeds gediscussieerd wordt, terwijl de essentiële oorzaken/gevolgen niet ter sprake komen.

Een paar bosjes hier en daar die enkel nog aanwezig zijn omdat er eerder niemand geïnteresseerd was in de terreinen. Gaan die iets veranderen aan de luchtkwaliteit?
Gaan we de plas naast de hoge maai als beschermd natuurgebied inkleuren? De kuifeend? Omringd door enorme verbrandingsfakkels?

Die kinderen met ademhalingsproblemen. Die ademen nu ook uitlaatgassen in. Het verkeer op de ring is er. (inclusief de ouders die de kindjes gaan brengen/halen). En het verkeer staat nu elke dag stil.

Dat is m'n punt juist. Onze maatschappij is nu eenmaal wat ze is. De aandeelhouders en industriëlen met hun kortzichtige winstmaximalisatie met alle verspilling vandien. De kleine mensjes allemaal met hun autootjes en hun kredietkaartjes. En dat draait allemaal maar rond op fossiele (en sinds kort biobullshit) brandstof.

Voor het geld dat de Oosterweel gaat kosten kan je een enorm netwerk van electrisch openbaar vervoer aanleggen en de nodige water/windkracht centrales bouwen.
En dan hebben we een enrom goed alternatief voor de auto. Probleem opgelost. Democratisch en met propere lucht.
En dat is dan nog zonder in vraag te stellen of alle gemotoriseerde verplaatsingen wel echt nodig zijn. (want ik zet zelf ook wel eens graag een stapke in de wereld, maar met het openbaar vervoer geraak je toch niet zo bijster ver, en je moet eens zien wat die bussen uitstoten, maar soit)

En trouwens, ook wetenschappelijk laat het alternatief van een lange tunnel enorm te wensen over. Verdwijnen uitlaatgassen als ze onder de grond worden uitgestoot? Komaan jongens, dit kan beter! Dit is geen alternatief, maar het probleem verschuiven.

Enorm ironisch dat dit alternatief van openbaar vervoer uitgerekend nu niet van de PVDA'ers komt...

lange wapper

hier een oudstrijder ( duwvaartkanaal , enz ...)
en verwoed fietser die zelf al met fijnstoflong sukkelt door het dagelijks fietsen langs de singel en omgeving ( Stabroek-Antwerpen )
Bijna "organisch" had ik al geruime tijd aangevoeld dat de verbinding beter vanuit het noorden vertrekt . MAAR ...
Ik vind een paar krachtlijnen in het alternatieve betoog bepaald niet goed doordacht
zo bvb : dat verkeer dat over de Lange Wapper zal komen , zit dat sowieso al niet op de ring ?en Sint Jozef en heel Deurne zitten die daar nu dan zo gezond op nauwelijks dezelfde afstand van die ring ? Dus dat fijnstof is toch nu ook al voorhanden in en rond Antwerpen ?
En dat groen op Linkeroever moet dat met het alternatief ook niet weg ? en heb jij onlangs nog eens je leven gewaagd om op het Noordkasteel te geraken met je fiets ?
En die vrachtwagens die vanaf het Oosten moeten voorsorteren naar de Wapper gaan die niet met een boogbrug over het verkeer dat verder naar Nederland rijdt ?
En wie van de brave betogers gaat zijn dieseltje wegdoen en een Prius aanschaffen of tenminste op LPG gaan ? Uw ecologische voetafdruk al eens nagekeken ?
En was er geen geloofwaardiger uithangbord dan de nog altijd niet zo bescheiden en gefrustreerde Bob Cools ?
We moeten opletten om geen zielige hoop provincialistjes te worden die mee gaan drijven op de sfeer van negativisme dat nog altijd deze stad beheerst . Enkel de kostprijs van het alternatief vind ik thans belangrijk om zelf standpunt te kiezen .
En geef St Jozef aub alleszins een beter onderkomen dan het huidige
Ook groene groetjes

RATRACE

Nog even nagedacht over de hele affaire :
eigenlijk kunnen we deze RATRACE nooit winnen !
integendeel ...
moeten we steeds rapper , meer , groter ...?
De aarde kan dit niet meer aan
onze " vrijheid " moet er heel anders gaan uitzien ttz minder autojunkie gericht

Krachtlijnen in het alternatief betoog.

Jan Lion, zie boven, vindt in zijn commentaar van 1/7 een aantal krachtlijnen in het alternatief betoog niet goed doordacht. En somt dan op:
dat verkeer dat over de Lange Wapper zal komen, zit dat sowieso al niet op de ring?
Waar slaat deze opmerking op? Bedoelt Jan dat het allemaal niets uitmaakt, dat die vrachtwagens er toch zijn. Het is mijn mening dat het wel degelijk een verschil uitmaakt hoe dat verkeer rond en door de stad geleid wordt. Zoals het ook de omwoners van de luchthaven van Zaventem uitmaakt welke landingsbanen er met welke frequentie gebruikt worden.
Of bedoelt Jan dat dat verkeer beter niet tot bij Antwerpen zou komen.
Hierin geef ik hem gelijk. Als de Liefkenshoek- en Terneuzentunnel beter op het wegennet waren aangesloten dan zou een deel van het verkeer zelfs niet tot Antwerpen komen. Het grootste deel van het verkeer is echter Oost-West en niet Noord-Zuid. Het is onwaarschijnlijk dat deze tunnels het mobiliteits probleem rond Antwerpen kunnen oplossen. Maar het verbeteren van de verbindingen met de Liefkenshoek- en Terneuzentunnel kan zeker de druk rond Antwerpen verminderen.
en Sint Jozef en heel Deurne zitten die daar nu dan zo gezond op nauwelijks dezelfde afstand van die ring ? Dus dat fijnstof is toch nu ook al voorhanden in en rond Antwerpen
Het is niet omdat Sint-Jozef en Deurne, nu reeds met een gezondheidsprobleem zitten, het er niet meer toedoet dat het nog erger wordt. De geluids en fijnstof overlast zal voor het Sint-Jozef Instituut zeker toenemen. Ze komen zo goed als onder de aansluiting van de Lange Wapper en de autostrade. In Deurne komen zo'n 18 rijstroken naast elkaar. Het vrachtverkeer neemt er met 40% toe.
En dat groen op Linkeroever moet dat met het alternatief ook niet weg?
De BAM gaat uit van een tunnel met zinkelementen. (zoals de Kennedy tunnel) Het stRaten generaal tracé gaat uit van een boortunnel. (zoals de spoorweg tunnel onder Antwerpen) Voor een boortunnel heb je geen grote bouwwerf en een plaats voor het baggerslib nodig, die het Sint-Annabos vernietigen. Het maakt een heel 'groen' verschil
en heb jij onlangs nog eens je leven gewaagd om op het Noordkasteel te geraken met je fiets?
Ik ben de laatste maanden verschillende keren naar het Noordkasteel gefietst, zelfs met fietsers die maar enkele malen per jaar hun fiets gebruiken. Niemand heeft een opmerking over de veiligheid gemaakt. Wel over het gemis aan comfort op een stuk weg met kasseien. In de film zie je trouwens ook de deelnemers met hun fietsen op het Noordkasteel. Betere fietspaden van en naar het Noordkasteel, worden zeker niet gehinderd door het alternatief tracé. Wat bedoel je eigenlijk met je opmerking?
En die vrachtwagens die vanaf het Oosten moeten voorsorteren naar de Wapper gaan die niet met een boogbrug over het verkeer dat verder naar Nederland rijdt?
De vrachtwagens die naar Nederland gaan, nemen niet de Lange Wapper. Maar ik begrijp niet waarom het stRaten generaal tracé hierdoor ondoordacht zou zijn.
En wie van de brave betogers gaat zijn dieseltje wegdoen en een Prius aanschaffen of tenminste op LPG gaan? Uw ecologische voetafdruk al eens nagekeken?
Ik heb geen idee wie ervan de betogers met een dieseltje rijdt en wie hem gaat vervangen door een milieu vriendelijker alternatief, noch heb ik een idee van hun ecologische voetafdruk. Het merendeel van de betogers waren mensen met een beperking. 's Morgens en 's avonds is het heel druk aan het Sint-Jozefinstituut. 30 bussen worden ingezet om de leerlingen te vervoeren. Op dit vlak zit het dus wel goed met hun ecologische voetafdruk. Maar waarom hierdoor het alternatief tracé ondoordacht zou zijn, ontgaat me.
En was er geen geloofwaardiger uithangbord dan de nog altijd niet zo bescheiden en gefrustreerde Bob Cools?
Jan, misschien had de filmploeg beter op u beroep gedaan. ;-))
We moeten opletten om geen zielige hoop provincialistjes te worden die mee gaan drijven op de sfeer van negativisme dat nog altijd deze stad beheerst.
Wie is hier negatief? stRaten generaal biedt een mooi alternatief aan, met oplossingen die tegemoet komen aan de doelstellingen van het Masterplan. Namelijk: betere doorstroming van het verkeer, betere verkeersveiligheid en verbetering van het leefmilieu. Dat heet positief, niet negatief.
Enkel de kostprijs van het alternatief vind ik thans belangrijk om zelf standpunt te kiezen.
Volgens onze minister president is dit bouwwerk voor de komende 100 jaar. Het moet dus zo goed mogelijk zijn en niet alleen goedkoop.
En geef St Jozef aub alleszins een beter onderkomen dan het huidige.
Absoluut, maar hier hangt een heel serieus prijskaartje aan.

hopla, weeral dezelfde denkfouten

ok, ik probeer het nog een keer:

ontploffingsmotoren stoten bepaalde toxische stoffen uit (ook, misschien vooral, die van de bussen waarmee (school)kinderen worden vervoerd!)

het is waar dat hogere concentraties in bepaalde delen van de stad meer gezondheidsproblemen opleveren, en dat dit erger zal worden door het huidige plan

maar al waar de discussie tot nu toe over gaat is het verdunnen van de concentraties, zodat iedereen een beetje vergiftigd wordt

enkel "schone" motoren (electrisch, waterstof) kunnen daar verandering in brengen, zeker als den elentriek hernieuwbaar is

nu is een uitgelezen gelegenheid om eraan te beginnen. zelfs voor vrachtvervoer moet dit kunnen met meer treinvervoer en aansluitingen..

en dan hebben we op termijn, bij wijze van spreken, onze "groene long" van 24 populieren in het janettenbos niet meer nodig

Verzuring

Zure regen leidt tot verzuurde hersenen.

Ik heb eigenlijk geen idee

Ik heb eigenlijk geen idee wat ik erover moet denken… Ja, ik ben tegen vervuiling en verarming van onze prachtige stad, en neen, ik wil niet dat die arme kindertjes nog zieker worden, maar…

Toen die vent stond uitleg te geven over in hoeverre die school gaat lijden onder de nabijheid van een autosnelweg, zie je 100 meter verder er reeds één liggen. Ok, er is een verschil tussen vervuiling en meer vervuiling, maar gezond is het sowieso niet… Op dat punt zou ik eerder strijden voor een verplaatsing van de school, dan voor de verplaatsing van de oosterweel-verbinding.

Wat betreft Deurne Sportpaleis en het 'stukje groen' dat daar verdwijnen moet kan ik niet anders dan zeggen: 'Komaan! hebt ge da "stukske groen" al eens goed bekeken?!' ik woon 2 straten verder (en nog geen lange straten ook niet), maar dat stukje grond-met-puin-en-zeven-grassprieten is niet echt een reden om dit alles niet te laten doorgaan. Dat knelpunt van vervuiling is niet echt volledig naar waarheid: alle wagens en vrachtwagens die daar de lange wapper op/af zullen rijden komen hier nu ook al langs, maar gaan nu gewoon gewoon de volledige ring af. Ik denk niet dat er hierdoor veel meer of veel minder vervuiling door onze wijk zal komen… eerlijk gezegd denk ik zelfs minder, aangezien de brug dan volledig met anti-stof-panelen afgezet zou zijn daar.
Ok, je hebt dan nog de tien baanvakken en de verkeersveiligheid, maar daar bestaan honderden oplossingen voor, die miljoenen minder kosten dan een brug kilometers om te laten leiden…
Als je in onze wijk iets wilt veranderen ga je de ring volledig moeten weghalen en verplaatsen, en die twee rotte paaseieren naar een industriegebied moeten verplaatsen. Als er geklaagd wordt over onze gezondheid, dan moeten ze het ineens goed doen: zoals het nu is, is het ook niet aangenaam.

Wat ik verder opmaakte uit dit filmpje is dat ze een vervuild bos willen weghalen (wat ze er niet bij zeiden was dat ze een ander bos gelijk zouden uitbreiden met een veel groter en milieubewuster stuk groen) , dat ze een strand willen sluiten waar al tijden niet meer gezwommen mag worden omdat dat te gevaarlijk is en dat er een zwemvijver waar niet meer in gezwommen wordt verdwijnt. Dat laatste doet me een beetje denken aan de E10-plas: die heeft echt niet aan populariteit ingenomen voor de bootjes en waterskiërs, en dat is toch waar het hier om gaat?
Het is spijtig dat een paar plaatsen moeten verdwijnen waar onze ouders en grootouders een paar mooie avonden hebben doorgebracht, maar deze plaatsen leven enkel nog in hun herinneringen: zoals ze nu zijn kunnen ze nauwelijks noemenswaardig genoemd worden. Maar ja, dat is natuurlijk die eeuwige twist tussen nostalgie en vooruitgang.
Ja, er zijn een groep wandelaars die inderdaad hun vaste parcours kwijt zijn, en dat is heel treurenswaardig. Maar onze mooie stad heeft zoveel andere, mooiere, meer romantische plaatsen te bieden. Een stad die zoveel mooier kan worden mèt de verbinding waardoor oa de singel terug groen kan worden.

In 'de[n] antwerpenaar' is het (trouwens enige) alternatief dat hier wordt gegeven duidelijk weerlegd geweest. Een tunnel graven is niet mogelijk wegens de omvang die hij moet hebben en het doel waarvoor hij zou bestaan, daarom moeten ze een minder subtiele manier gebruiken.
De bouwmaatschappij heeft zelf nog andere alternatieven onderzocht, maar geen realiseerbare gevonden.

Aan de andere kant zijn files nu eenmaal eigen aan een grote stad, en zeker aan een grote, mooie stad! Wat nu opgelost wordt met de verbinding zal over 20 jaar weer hetzelfde probleem met zich meebrengen. Het is nu eenmaal een feit dat hoe aangenamer je het het verkeer maakt, hoe liever het verkeer door je stad zal komen rijden. Kijk maar naar Parijs: kent iemand één stommeling die als vakantieganger parijs doorkruist om naar Zuid-Frankrijk te rijden? Nee, simpelweg omdat het een hel is en een gevaar voor eigen leven.

Ik ben niet overtuigd van het nut van de verbinding, maar ook niet door het protest van de tegenstanders. Voor alle problemen in dit filmpje zijn reeds antwoorden en positieve alternatieven gekomen. Het enige dat de tegenstanders te bieden hebben zijn echter een onuitvoerbaar alternatief en een dikke vette 'NEE'.

PS:
Verhitte onderwerpen als deze zijn over het algemeen zéér licht ontvlambaar. Ik probeer hier zeker geen vonk te laten ontspringen! Ik geef enkel mijn - zo objectief mogelijke - mening als stadslievend Antwerpenaar. Ik zou niet graag hebben dat hier dan een uiterst persoonlijk gericht antwoord op komt. Ik ben nu eenmaal ook maar menselijk, en kan nu eenmaal evengoed fouten maken als een ander.

Ik vrees dat schone energie

Ik vrees dat schone energie in Antwerpen niet mogelijk op dit moment… Electrische energie moet ergens vandaan komen, en dat komt dan uiteindelijk neer op een equivalent aan uitstoot door een energiecentrale. Dit is een verplaatsing van het probleem, geen oplossing.

Windenergie is absoluut geen oplossing: voor elke Watt die er door windmolens geproduceerd wordt, moet een andere, niet zo propere, centrale extra toeren draaien: Je kunt nu eenmaal niet maken dat bij windstilte 200 mensen opeens geen electriciteit meer hebben. Energie wordt op dit moment nog niet opgeslagen, dus alles wat windmolens op dit moment produceren is niet meer dan louter een verspilling van energie.

Waterkracht is in Antwerpen spijtig genoeg een lachertje: De getijden stromen niet voldoende tot hier, de Schelde op zich is te rustig, en golfkracht is nog steeds niet (of nauwelijks) beheersbaar.

En zonne-energie? Tjah, hetzelfde als met windenergie he: de zon schijnt niet altijd ('s nachts bijvoorbeeld).

Waterstof brengt een ander probleem met zich mee dat uiteindelijk vergelijkbaar is met uitlaatstoffen: Het grootste broeikasgas is nog steeds waterdamp (en geen C02). Je kunt het ene schadelijke bijproduct niet vervangen door het andere, de nadelen blijven gelijk (zoals studies op de waterstofbussen in NL en torens in Doel al hebben aangetoond)

beste nieuwjaarswensen van

beste nieuwjaarswensen van een heel oude (leterlijk en figuurlijk ) bekende!
kristin van orshoven

wapper

Mijn heren, mevrouw,

Dringende raad, geef om de mensen, geef om andere ideeen , geef om anderen hun "thuis".
Offer toch niet steeds veel op . meestal om eigenbelang en de zovele centjes , want daar draait tenslotte veel om
Als je ziet wat er moet opgeofferd worden, zeg ik een ding foei foei beste politici, foei, ik zou jullie graag in kleine onbewoonbare huizen zien wonen met een klein inkomen
Aan de rand van een snelweg !!!!!!
Diliane en Geoffrey