Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Een Europees non-debat. Hoelang moeten we dit nog verdragen?

[Opinie] Een Europees non-debat. Hoelang moeten we dit nog verdragen?

De Europese Unie bepaalt 70 tot 80 % van alle wetgeving in ons land. Dat maakt van de hervormingen van het Verdrag van Lissabon de grootste staatshervorming van het laatste decennium.

Een Europese staatshervorming, die op elk vlak vele malen belangrijker is voor de doorsnee Belg dan om het even welke Belgische staatshervorming. Besprekingen in alle zeven parlementen die ons land rijk is, draaiden echter keer op keer uit op een non-debat.

Ook het Vlaams Parlement dat als laatste dient te ratificeren, bakt er weinig van. Er kwam één hoorzitting, in één commissie, met één progressieve tegenstem. Met Onzezeg/Notremotadire moesten we daar in een uurtje tijd gestalte gaan geven aan de brede waaier van inhoudelijke kritieken uit syndicale, academische en andersglobalistische hoek. Argumenten die de overdaad aan asociale, militaristische en antidemocratische elementen in het Verdrag bovendiepten, vonden weinig gehoor. Liberalen en het 'Vlaams Kartel' willen kost wat kost ratificeren. De progressieven van SP-a Vla.-Pro en Groen! verslikken zich eens te meer in hun 'realisme' en houden het bij een zwakke "ja, maar...". Het Vlaams Belang bewees in het Europese debat opnieuw te zwelgen in abstracte, nostalgische verhalen over 'ons volk' en 'onze soevereiniteit'. Net zoals alle anderen willen ze geen punt maken van sociale achteruitgang, overdreven bewapening of het flagrante gebrek aan Europese democratie.
Maar dit is België anno 2008. Toen schoot plots de communautaire vlam in de pan...

Het afgelopen jaar is de Belgische politieke klasse het over niets zo roerend eens geweest als over dit Verdrag van Lissabon (98% recyclage van de gebuisde Europese Grondwet). In de laatste rechte lijn naar de ratificatie, dook echter weer het communautaire spook op. De zeven Belgische parlementen dienen het immers eens te worden over wie welke onderdelen van het Verdrag politiek vorm zal geven. Onder normale omstandigheden is dit een formaliteit. Maar deze week, verwerd ook deze ratificatie tot een instrument voor communautaire spelletjes.

Nochtans is dit geen moment voor spelletjes. Wel voor een diepgaand publiek debat over de geplande Europese staatshervorming. Zonder dat de Europese (en Belgische) bevolking het goed en wel besefte is er jarenlang in alle stilte, achter de rug van de mensen en via verdragen, gebouwd aan een gans nieuw type superstaat, een ‘stille staat’. Een staat zonder de parlementaire democratie, zoals we die sinds de 19de eeuw kennen. Regeringsleiders en ministers beslissen alles onder elkaar, nationale parlementen voeren eensgezind uit en het Europese parlement (zonder wetgevend initiatief) staat er meestal bij en kijkt er naar. Door het Europese debat ondertussen ver weg te houden van de civiele samenleving, blijven de mensen zich vervolgens blindstaren op hun eigen nationale politiek.

De Europese staat is er, maar je hoort hem niet. De discussie tussen federalisten en voorstanders van “enkel een economische markt” is in die zin nep dat Europa nu al veel meer is dan gewoon een gemeenschappelijke economische ruimte. Om maar één voorbeeldje te geven: aan de "louter economische" euro, hangt een 100% politieke Europese Centrale Bank vast. Als we daar van uitgaan, zien we vandaag niet gewoon een ‘Europese crisis’, maar vooral een crisis van het ‘stille staat’-model. Dat is iets anders. Vol zelfvertrouwen dachten de Europese federalisten dat het tijd was om de Europese staat via een Grondwet een naam en een smoel te geven. Ze hebben moeten vaststellen dat die coming-out, zonder democratische en sociale garanties voor de Europese bevolking, niet heeft gepakt. De Fransen, de Nederlanders en de Ieren deden het licht aan en wie stond daar ‘in haren bloten’? Europa, met haar stiekeme, asociale agenda en zonder de democratische middelen om dit in de toekomst recht te zetten. Wie de georganiseerde stilte nog het best heeft samengevat is ons aller Karel De Gucht: “Het doel van het grondwettelijk verdrag was om leesbaarder te zijn. (…) Het doel van dit verdrag is om onleesbaar te zijn. (….) De grondwet bedoelde duidelijk te zijn, dit verdrag bedoelt onduidelijk te zijn. Dat is een succes.”

De Europese machtshebbers hebben hun crisis proberen te ontwijken door de ambitie van de Grondwet op te bergen. Hun antwoord is een hernieuwd geloof in de oude tactieken van intergouvernementele verdragen en een Europees non-debat. Europa moet weer verstillen om verder te groeien en alle roepers moeten uit het debat worden geweerd. Maar is het niet te laat daarvoor? De Fransen, de Nederlanders en de Ieren hebben de dijk gebroken. Er is een nieuwe stem in het debat. Die van de mensen die kiezen voor een 100% sociaal Europa, voor een 100% antimilitaristisch Europa, voor een 100% groen Europa en ga zo maar door...

Onze euro is gevallen dat we om dat allemaal te bereiken ook een 100% democratisch Europa zullen moeten afdwingen. In eigen land te beginnen met een open en eerlijk publiek debat, los van communautair geëmmer, over de inhoud en niets dan de inhoud van onze Europese staat.

Bedankt voor dit Artikel

het is schandalig wat er gebeurt over de hoofden van de mensen heen.
Niemand weet ervan
Geen enkele burger heeft in degaten dat er een coup gepleegd is gistren op onze grondwet!
Ik was erbij De hele dag hebben we gevraagd aan de politicie de ratificatie uit te stellen en een volksraadpleging te doen.
Dit is niet democratisch en ze waren het met ons eens.

Alle partijen hebben gezegd dat dit verdrag niet perfect is op sociaal en fiscaal vlak en verder bewerkt moet worden.
Dit zijn onze volksvertegenwoordigers
Die stemmen ja omdat ze moeten....op iets wat ze niet goed vinden
JA MAAR was hun stem
Dat is NEE wat is dat voor slap gedoe.

Nee is Nee
De stemming moet herroepen kunnen worden
Het is volksbedrog .
Ik roep op voor vortgezette aktie
Dit kan zo niet
Wie heeft daar druk uitgeoefend?

Echt geen woorden heb ik er voor.
Rogiers van Spirit zei dat er "politieke druk" was om dit verdrag plotsklaps op 36 UUR er door te jagen .
Hij vond dat ook overdreven .
Maar stemt toch JA
wat zijn dat voor slappe reacties ??????
Wie is dat die politieke druk?

Een iemand vermeldde dat het protest tegen de EU toch wel vermeld diende te worden omdat het steeds meer aangroeit. Het bolwerk van kapitalisme heeft ook zijj keerzijde Het is niet al gud dat er blinkt in de open grenzen en vrije handel maatschappij volgens velen.

Je kan daar echter geen rekening mee houden volgens hem, dan belet je de vooruitgang van de EU unie die al 63 jaar vrede brengt en voorspoed - in de Villawijken van Europa is mijn aan vuling- .
Wat een geleuter. De flavellas kreunen onder de druk. Manpower is de grootste werkgever in de EU
bey n bey sociale rechten.

We MOETEN MEER PROTESTEREN
Het is wel mogelijk
We hadden daar met 100 of 500 mensen moeten komen kijken. Dat is ons recht zonder te spreken!
Ze waren er bang voor daarom doen ze dit projekt in stilte het is ernstig wat hier gebeurt.

Want dat mag niet spreken....
Zo zit onze 'democratie' in elkaar.
Wel kijken maar niet spreken.
Alleen het vlaams blok heeft tegen gestemd en ons gesteund
www.ONZEZEG.be

Grondwet stemming NIET geagendeerd

nog een feit
- Dit was de laatste vergadering voor het reces van het parlement

Het gebeurt heel vaak dat dingen niet voorbereid worden en zomaar op de agenda toegevoegd volgen parlementsleden.

de agenda van de plenaire vergadering is on line beschikbaar zogezegd transparant...

Maar deze gevoelige zaak is tot 2 keer toe NIET OP DE AGENDA VERSCHENEN ZELFS NIET DE GESCHREVENE DIE AAN DE INKOM HOORT TE LIGGEN.
ook de comissie vergadering die plots bijeen is geroepen door WIE .
Ze moesten bellen naar iemand om te vragen of het er wel op stond terwijl we er waren om 14 uur.
De politici wisten er net van maar nergens staat het geschreven.

Ik vraag me af of dit niet aanvechtbaar is JURIDISCH bedoel ik.
Staat er niet ergens in de grondwet dat een agenda punt van de wetgevende macht bekend moet zijn op het papier en de website...
Het stond niet in agenda 0.3 (dus aanpassing 3)
Normaal is de geschreven versie de definitieve.
De agenda die aan de balie lag vermeldde het NIET.
?
we zijn met drie getuigen.

Kijk het was nog niet

Kijk het was nog niet gestemd of het stond al in de krant
de stemming was om half acht.
http://www.nu.nl/news/1651315/21/Belgi%C3%AB_ratificeert_nieuwe_EU-verdr...

kijk es hoe blij de EU is met de main stream media?

http://www.google.be/search?q=eu+blij+met+ratificatie&ie=utf-8&oe=utf-8&...

Waar is de rest van het verhaal?
Niks is helemaal zwart of helemaal wit

IN dit geval wel?

Inderdaad een schande !

Tot om 17 u 15 op 9 juli was het nog niet duidelijk of de comissie buitenland van het Vlaams Parlement zou bijeenkomen. Er was immers tot in de namiddag nog een overleg bezig tussen de 7 parlementen om te bekijken hoe een akkoord kon afgesloten worden om een aantal zaken te regelen uit het Verdrag van Lissabon.

We komen later terug op een analyse van deze punten.

Maar Leterme moet morgen zondag in Parijs op de EU-top over de landen van de Middellandse Zee zijn. En daar moest hij kost wat kost kunnen zeggen dat België het Verdrag ratificeert.

Vandaar dat er plots moest gestemd worden.

Al wie ginteresseerd is om hierover de evaluatie te maken en de koppen bijeen te steken om daar een vervolg aan te breiden is welkom op de Gentse Feesten op 22 juli om 14 uur in de Bibliotheekstraat in de tent van de vereniging Katunka vlak bij Sint-Jacobs.

http://onzezeg.be

We zijn verraden Maandenlang

We zijn verraden
Maandenlang is de regering plat en tot niks in staat en nu krijgen de volksvertegenwoordigers de opdracht op 36 uur een GRONDWET te stemmen waarbij het volk niet geraadpleegd is en die ze zelf onleesbaar noemen

HET IS EEN FARCE DEZE DEMOCRATIE
ZE HEBBEN ER ZELFS LUID MEE GELACHEN IN DE PLENAIRE VERGADERING DAT HET VERDRAG NIET PERFECT IS
OMDAT IEMAND DIE PERFECT IS NIET PRETTIG IS OM MEE TE LEVEN.....

MEDEPLICHTIG AAN VOLKSVERRAAD NOEM IK DAT
HUN NAIVITEIT PLEIT VOOR VRIJSPRAAK.

Onze parlementsleden zijn slecht voorgelicht en beseffen niet welke hypotheek dit door hunzelf zo benoemde 'onvolmaakte verdrag' op de bevolking legt.

Kom ajb op 22 july om een plan de campagne te maken. we zijn verraden.