Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Politieke crisis kost 3700 euro per Belg per jaar"

"Politieke crisis kost 3700 euro per Belg per jaar"

Hoeveel kost het politiek gekrakeel? Veertien maanden de overheid in slaapstand zetten, doe je natuurlijk niet ongestraft. De voorbije weken doken in de media verschillende mogelijke kostenplaatjes op. Eind juli berichtten De Tijd en Gazet van Antwerpen over een studie van ING-econoom Julien Manceaux. Volgens zijn berekeningen kost de politieke crisis de overheid 15 tot 30 miljoen per jaar. Hij vergeleek in zijn rapport de rente in België met de gemiddelde rente in Frankrijk, Nederland, Italië en Portugal en toon zo aan dat het renteverschil met 5 tot 10 basispunten toenam. Op de 30 miljard euro die de Belgische schatkist dit jaar van plan is te ontlenen, moeten er dus 15 tot 30 miljoen euro meer rentelasten worden betaald. De overheid moet die extra rentelasten blijven betalen tot de dit jaar uitgegeven obligaties vervallen (dwz. tien jaar lang). De totale kost van dat ene jaar goed bestuur à la Leterme kan dus al oplopen tot 300 miljoen euro. Ter vergelijking: bij de begrotingscontrole van juli voorzag de regering 100 miljoen euro aan koopkrachtmaatregelen.

De dalende kredietwaardigheid van de Belgische overheid is maar één aspect. In een interview met beurskrant L'echo gaat Ivan Van de Cloot, econoom van het neoliberale Itinera Instituut, dieper in op een ander aspect van de politieke malaise. Veertien maanden lang heeft de regering niets gedaan om de gevolgen op te vangen van de vergrijzing. Om het hoofd te kunnen bieden aan de vergrijzing moet de overheid een begrotingsoverschot opbouwen. Als dat niet gebeurt, kunnen de kosten oplopen tot 3700 euro per jaar per Belg, aldus Van de Cloot.

Dergelijke berekeningen moet je natuurlijk altijd met een korrel zout nemen. Want, zoals al meteen blijkt uit de rest van het interview met Van de Cloot, ze dienen een politiek doel. Volgens Van de Cloot moet de overheid dringend de lonen matigen en desnoods morrelen aan de automatische indexering van de lonen.

Maar aan de andere kant kan je ook stellen dat die 3700 euro misschien zelfs een onderschatting is. De regering heeft al die maanden ook niks gedaan om de mogelijke gevolgen van de financiële en economische crisis op te vangen. Of om zich voor te bereiden op de klimaatcrisis. Tegeljkertijd werd ook nog eens een gouden aandeel in de energiegroep GDF Suez, het nieuwe Franse fusiebedrijf dat de Belgische energiemarkt domineert. Monopolist Electrabel kan daardoor nog wat ongestoorder woekerwinsten maken. Misschien moet een econoom die kosten eens berekenen. En om de kosten van de vergrijzing op te vangen kan de regering ook kiezen voor een meer rechtvaardige belasting (op fortuinen bijvoorbeeld of op de monstervergoedingen à la Verwilst bij Fortis => vijf miljoen euro als hij wegens wanbeleid aan de kant gezet wordt) in plaats van de neoliberale recepten van Van de Cloot en co.

Het is ongehoord dat mensen

Het is ongehoord dat mensen als Yves Leterme zich alsmaar meer tijd geven om uit de communautaire impasse te geraken. De enige oplossing is België snel begraven zodat we eindelijk verlost zijn van het ongelofelijke tijdsverlies dat ons allemaal veel geld en energie kost.

Duurder dan gedacht.

Volgens berekeningen van de Europese centrale bank zouden we met 66% van de huidige uitgaven voor ons bestuur exact dezelfde output kunnen leveren als nu het geval is en daardoor 50 MILJARD euro uitsparen.

34% van de uitgaven is gelijk aan 50 miljard euro en dus is 100% gelijk aan 147,06 MILJARD EURO.
In Belgische frank is dat 5932,4 MILJARD fr.
Dat is bijgevolg de werkelijke prijs van ons bestuur.
De kosten bedragen dus meer dan 14 maal zoveel dan de hoogste schattingen van de kosten van de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië.

Zelfs het bedrag dat we teveel betalen en waarvoor we geen return ontvangen is op zichzelf al 5 tot 10 maal hoger dan dat van de fameuze die fameuze geldstromen. Geldstromen die grotendeels wel te verantwoorden zijn omdat ze hoofdzakelijk gebruikt worden voor de sociale zekerheid.

Deze schandalige toestand is werkelijk onaanvaardbaar en men vraagt zich dan ook af wie die onacceptabele afwijking aan de kaak durft te stellen.
Stel je voor welke lastenverlaging op arbeid men zou kunnen doorvoeren met 50 miljard euro.
Nu pleit men ervoor om onze concurrentiepositie te verbeteren door de verlaging van belastingen op arbeid te bekostigen met besparingen in de sociale zekerheid terwijl die besparingen in het beste geval maar een fractie zouden kunnen opleveren van besparingen in de nutteloze uitgaven van ons bestuur.
Het argument dat men dan een grote groep politici werkloos zou maken gaat ook niet helemaal op want meestal bekleden die mensen meerdere bezoldigde mandaten en voor diegenen die dan wel helemaal uit de boot vallen is er altijd nog ons uitstekend sociaal zekerheidsstelsel waarvan deze lieden dan uiteindelijk ook de weldaden zouden mogen smaken. Lang zou die toestand echter niet duren want zoals ze zelf de ganse tijd verklaren is er een overaanbod van openstaande vacaturen die ze dan kunnen helpen opvullen.
Al deze exelenties lopen weg met het geld van elke belastingsbetaler, iedereen van industrieelen, kaders, vrije beroepen, witte sector, arbeiders en bedienden zijn collectief het slachtoffer van de sluwe ruziestokers.

Zonder deze uitermate dure en onzinnige onkosten zou Belgie zeer goed in staat zijn om het beste sociaal zekerheidstelsel in stand te houden en zelfs de kosten te dekken van de expansie van de uitgaven voor de pensioenen die er zitten aan te komen.

Het vermoeden rijst dat het niet zozeer onbekwaamheid is vanwege onze bewindsmaker die ons in de huidige situatie heeft gebracht maar des te meer kwade wil.
Een kwade wil die de mensen moet verdelen en voor henzelf steeds meer postjes en geld moet genereren.

Rare redenering.

Leterme is de man die de Belgen aan beide kanten van de taalgrens de loopgraven heeft ingestuurd om een paar stemmen meer te halen. Vervolgens schiet hij de ene kameel na de andere en wordt hij keer op keer teruggefloten door zijn kartelpartner nadat al de rest akkoord is gegaan. De manier waarop CD&V en Leterme functioneert kan men nog geen duivenclub leiden laat staan een land.

A propos. Wat doen we met Brussel? Begraven we dat samen met België?

Als we belgie behouden

Het is waar, behoud belgie en alles wordt er beter van. Het ene is nog niet gaan liggen of men komt met het andere op de proppen. Beseft men eigenlijk wel dat men met deze tekstballonnetjes niet veel meer zoden aan de dijk brengt, dan wat praat in de lucht!

Geef me nu eens eigenlijk streepje voor streepje de voordelen van dit landje samen te houden, geef me voetje voor voetje eens staal harde argumenten pro - belgica!?

Schandalig....

Wat van links, wat van rechts
Op zijn pootjes valt hij averechts
Want links is rechts en rechts is links
Met welk een gemak staat hij daar, die sfinx...

België begraven?

JA, laten we België snel begraven.
Dan kunnen de Vlaamse provincies zich in de haren vliegen.
De Vlaamse hooligans RULE!

Ach...

Rare redenering

Dat Leterme de Vlaamse trom heeft geroerd om stemmen te halen dat klopt. Maar nu telt voor hem nog maar één zaak: de macht. Kost wat kost wil hij aanblijven, zelfs al bakt hij er niets van.

En wat met Brussel? Daar is maar één oplossing voor: een fusie met Vlaanderen in ruil voor een grondwettelijk verankerde Franse Gemeenschap. Voor zij die enkel (durven te) denken in termen van taalgebruik is dat misschien nogal moeilijk verteerbaar, maar een andere oplossing is er niet.
Het verhaaltje van het harmonieuze, multiculturele Brussel dat zijn eigen weg moet gaan, strookt niet met de realiteit en wordt mee gepropageerd door de Franstalige elite in Brussel die vasthoudt aan de macht in België. Wie zich van de miserie van Kuregem en Sint-Jans-Molenbeek begeeft naar de kastelen van Ukkel zal zien wat de solidariteit in dat harmonieuze gewest betekent.
Het Gewest Brussel is bovendien financieel niet leefbaar!
Ik ben niet bang van een Vlaamse hoofdstad met vele culturen, maar ik ben wel bang voor een onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel.

Enkele woordjes vervangen in bovenstaande post....

...en men krijgt dit:

En wat met Vlaanderen? Daar is maar één oplossing voor: een fusie met Wallonië in ruil voor een grondwettelijk verankerde Nederlandstalige en Franse Gemeenschap. Voor zij die enkel (durven te) denken in termen van taalgebruik is dat misschien nogal moeilijk verteerbaar, maar een andere oplossing is er niet.
Het verhaaltje van het harmonieuze, multiculturele Vlaanderen dat zijn eigen weg moet gaan, strookt niet met de realiteit en wordt mee gepropageerd door de Vlaamse elite in Vlaanderen. Wie zich van de miserie van het Kiel en de buitenwijken in Genk begeeft naar de villawijken van Sint Martens Latem of Keerbergen zal zien wat de solidariteit in dat harmonieuze gewest betekent.

Het is allemaal een kwestie van de soort woorden die men gebruikt.... Sommigen kunnen met de taal hun ideeën zo mooi verpakken. Maar eigenlijk weten ze niets zinnig te vertellen.

waar blijven die argumenten...

Dat de Vlaamse provincies zich in de haren zouden vliegen? Argument 1.
Eén oplossing: fusie van Vlaanderen en Wallonie. Argument 2.
Het verhaaltje van het harmonieuze, multiculturele Vlaanderen dat zijn eigen weg moet gaan, strookt niet met de realiteit en wordt mee gepropageerd door de Vlaamse elite in Vlaanderen.argument 3
Het is allemaal een kwestie van de soort woorden die men gebruikt....

Sommigen kunnen met de taal hun ideeën zo mooi verpakken. Maar eigenlijk weten ze niets zinnig te vertellen.

Beste Gaetan, in deze drie argumenten die ik bij u en elders hier kan opgraven, ja ik weet het, het zijn er maar drie, vind ik geen enkel hard argument waarom Belgie zou moeten blijven. Nochtans had ik daarom gevraagd, maar clichées zijn er maar al te vaak om bevestigd te worden.

- Vlaamse provincies gaan elkaar in de haren vliegen. Het is mooi gedacht. Maar wat dacht u van het afschaffen van dit onnodig bureaucratisch overblijfsel van de tijd van 'belgique a papa'. Schaf het gewoon af en geef de gemeenten meer bevoegdheden. Subsidiariteit. Geef de gemeenten een overleg orgaan in een soort twee kamerstelsel (Vlaams en Waals niveau), dan is meteen het belgisch niveau overbodig en een 'raad van regio's' dat het fort europa moet vervangen.

- Fusie van Vlaanderen met Wallonië. Wat ziet ge daar in, een heruitgave van belgie, terug dezelfde kwalen.Terug communautair opbod, dat de spuigaten uit loopt?

- Multicultuur in Vlaanderen. Harmonieus kan het zijn (bijvoorbeeld in de folkwereld). Maar wat bedoel je er eigenlijk mee? Wat heeft dit argument te maken met wel of geen Belgie. Bij de zaak blijven is niet gemakkelijk.

Dat is dus juist het probleem,men heeft duidelijk geen eenduidig argument waarom belgie moet blijven bestaan, bijgevolg kan men mij die ook niet geven of men houdt er bijzaak - argumenten aan over.

staatshervorming voor dummies

Het lijkt wel een tekenwedstrijd, zo'n staatshervorming. Wat heb jij getekend, Jaak? Hoezo dat is een huis? Er zit toch geen deur aan? Ah, die deur zit aan de achterkant! Knap gevonden. Maar daarmee is elke Jaak of Jaqueline nog geen architect, hee.

Alsof je staatsinstellingen met een eenvoudige vingerknip kan afschaffen en andere oprichten.

Een argument om België te behouden is er zeker: het is er. België bestaat al, Vlaanderen nog niet. Een omvorming van een staat kost tijd en geld. En we hebben op dit moment niet de goede architecten.

Daarom stel ik voor om vooral onze energie te steken in het efficiënter maken van de huidige staatsinstellingen. De instellingen die goed werken, kunnen blijven bestaan. De instellingen die matig of slecht werken, moeten hervormd worden.

Verder vind ik dat er ook inspanningen nodig zijn om België democratischer te maken. Meer directe democratie. Dat zou toch prachtig zijn. Waarom zouden we daarvoor onze hoop stellen op Vlaanderen? Als het mogelijk is om dit te verwerven binnen België, vind ik het de moeite om ervoor te gaan.

Alleszins zou ik van de flaminganten graag een lijstje hebben van items die zeker behouden moeten blijven in eender welke staatsvorm.

Wat ik mooi vind aan België, is dat je je eigen waarheid kan delen met andersdenkenden. Net op het moment dat de grenzen tussen (pseudo-)ideologische zuilen vervagen, zouden we ons land gaan opbreken volgens taalgroepen? Tweetalige verenigingen (bijv. in Brussel) ondervinden daarvan nu reeds administratieve moeilijkheden. Zou dit in de toekomst volledig onmogelijk worden?

Het Vlaams-nationalisme heeft een sterke ideologie die stelt dat een Vlaming een aantal eigenschappen bezit die anderen niet hebben. Dit fenomeen noemt men 'natie-othering': een natie wordt afgezet tegenover anderen die niet de eigenschappen hebben van de natie.

Het is onmogelijk dat socialisten zich hierin zouden kunnen vinden, want een belangrijk principe van het socialisme is gelijkwaardigheid. Waar socialistische groepen opkomen voor onafhankelijkheid, is dit om zich te ontdoen van een heersende onderdrukking. Bijvoorbeeld, wanneer mensen worden uitgebuit omdat ze tegen een hongerloon moeten werken of uitgesloten worden van onderwijs of gezondheidszorg, komen socialisten hiertegen in opstand.

Als er op basis van afkomst rechten worden ontzegd aan bepaalde bevolkingsgroepen, ik geef als voorbeeld de recente migrantenwet in Italië, dan is dit iets waar socialisten zich tegen zullen verzetten.

Ik ga ervan uit dat het feit dat men Vlaming of Nederlandstalig is in België, niemand in ons land enig nadeel oplevert. Behalve dat er voor de uitvoering van bepaalde jobs taalvereisten zijn (die zijn wettelijk toegestaan en kunnen evengoed inhouden dat men Engels moet kunnen verstaan), ondervind ik geen nadelen aan een twee- of drietalig land. Ook het feit dat ik eerst Frans moest leren vooraleer ik Engelse lessen kreeg, ervaar ik niet als een nadeel.

Ik zou dus graag weten welke de nadelen zijn van België (behalve het koningshuis) waarom ons land gesplitst moet worden. Ik vind het logischer om eerst dit te weten, vooraleer ik zou besluiten dat het moet verdwijnen. Verder zou ik ook graag overtuigende argumenten krijgen waarom iets anders beter zou zijn.

Ik wil er wel bij zeggen dat ik de mogelijkheid in acht neem om eventuele nadelen binnen de huidige staat op te lossen (bijvoorbeeld door de monarchie af te schaffen).

Brussel

Gaëtan,enkele woordjes vervangen is inderdaad niet moeilijk. Maar denk je dat er voor de toekomst van Vlaanderen maar één oplossing is? Ik ben benieuwd welke andere oplossingen jij voor Brussel ziet...
Het verschil tussen de Franssprekende villawijken van Keerbergen en het Kiel is inderdaad gapend. Ik heb dan ook nooit gezegd dat Vlaanderen een harmonieuze multiculturele samenleving is. Dat wordt anders wel te pas en te onpas verkondigd over Brussel.

Oplossing

Het is overigens overduidelijk dat het verschil tussen het Kiel en de villawijken van Keerbergen in het door en voor de francofone geldbourgoisie opgerichte o zo solidaire België wordt weggewerkt.

o ironie

Ik vermoed dat sommigen onder ons zowaar tot inzicht gekomen zijn.

Ni l'Europe, ni la Belgique, ni la Flandre peuvent distribuer l'égalité ou la justice ou toutes autres valeurs humaines.
Seulement les gent, ils peuvent.

et pour les flamants

Noch Europa, noch België, noch Vlaanderen kunnen gelijkheid en rechtvaardigheid verspreiden, of alle andere menselijke waarden.
Alleen mensen kunnen dat.

Je moet het wel willen begrijpen natuurlijk

Sommigen schenen de geest van mijn berichtje niet begrepen te hebben. Door enkele woordjes te vervangen in een post wilde ik gewoon aantonen dat deze eerder gebaseerd was op holle slogantaal dan op een degelijke en rationele argumentatie. In een post die gebaseerd is op een solide argumentatie vervang je immers niet zomaar enkele woordjes....

De bestaansreden van België

De bestaansreden van België ligt in het bereikte niveau van welzijn dat we hier door decenialange sociale strijd verworven hebben.
Welvaart is wat mij betreft vooral het welzijn van de mensen. Voor centennationalisten is welvaart vooral het financieel vermogen van staten.
Hun definitie is er één van hoe meer geld wij hebben hoe meer welvaart wij hebben.

Ongerechtvaardigde transfers dienen mijn inziens ook aangepakt te worden maar niet door de solidariteitsbanden op te blazen (onrechtvaardig is bvb als het geld verdwijnt in de zakken van diegenen die niet de rechthebbenden zijn).

Door splitsingen door te voeren in de sociale zekerheid en dus de herverdeling van de middelen op regionaal niveau te regelen zou Vlaanderen dus inderdaad meer geld hebben om te spenderen op haar eigen etno-perceeltje.
In Wallonië echter zal men bijgevolg veel minder geld hebben om te spenderen op haar respectievelijk etno-perceeltje.
Gevolg - de bijstand aan mensen die het nu al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen zal daar schrikbarend afnemen, zieken zouden niet meer of in minieme mate kunnen genieten van remgelden op geneesmiddelen, kinderbijslag zou wegsmelten - Waalse kindjes zouden dus minderwaardige mensjes worden (tot nu toe kunnen ze als evenwaardig beschouwd worden want ze genieten beiden van éénzelfde sociaal zekerheidsstelsel).
Ouderen, zelfs al hebben ze heel hun leven gewerkt zouden hoofdzakelijk zelf maar moeten zien rond te komen.

Maar er is toch altijd nog de Europese solidariteit zo hoor ik mensen van Vlaams nationalistische zijde altijd opnieuw beweren.

Die minimum loon en arbeidsvoorwaarden en regelingen qua sociale zekerheid stellen in vergelijking met de Belgische niets voor en dat is meteen ook de reden waarom zoveel polen toch naar België komen afgezakt(zelf Fransen komen tot diep in België werken voor de fiscale voordelen dat dit hen oplevert).
Ondanks de grote afstand is het toch nog altijd interessanter voor die mensen om hier aan Europese legale minimumvoorwaarden te komen werken, enige vorm van welzijn kan ik daar niet in ontdekken.
Geen enkele Belg zou onder die voorwaarden (binnen de huidige dag)ook maar een voet verzetten.
De situatie zou echter bij een regionalisering van de sociale zekerheid drastisch anders zijn.
Misschien weet U het niet maar Henegouwen is economisch in die mate een mager beestje dat het zelfs tot de magerste van Europa behoort.
Met door Wallonië alleen voor zijn eigen sociale zekerheid te laten opdraaien hebben we dus ons eigen Polen in onze achtertuin als het ware.

Ik moet er hier geen tekeningetje bij maken zeker wat dat voor gevolgen zou sorteren voor de Vlaamse arbeidsmarkt als er plots een overvloed aan werkwilligen aan absolute minimum loontjes de deuren van de Vlaamse werkgevers plat zou beginnen lopen om toch maar een inkomentje te verwerven (al is het dan nog zo onbetekenend).
De uitgespaarde gelden uit de transfers zouden het eerste jaar inderdaad voorhanden zijn, 10 miljard zeggen ultra liberale scherpslijpers anderen berekeningen komen met heel andere en lagere cijfers voor de dag. Maar het (Vlaamse) volk zal vooral die hoogste cijfers die ook steeds door het VB (1 miljoen kiezers) en het NVA (geloofwaardig geworden door het kartel met CD&V) onthouden en zal zijn 10 miljard opeisen.
Hoeveel het ook moge zijn ik hoop dat men er goed gebruik van zou maken want het daaropvolgende boekjaar zouden er door de massale loonsverlagingen immers ook heel wat minder inkomsten uit belastingen op die lonen voor de staat voorhanden zijn.

En zo zijn we dan tenslotte op weg naar de alomgekende privatiseringen in de welzijnssector.
Een economie op Amerikaanse leest, de natte droom van de Ultra liberalen die in Vlaanderen een mooi parcours kunnen voorleggen.

En dat terwijl het Amerikaanse voorbeeld recht op zijn eigen faillissement afstevent zoals de dagelijks nieuwsberichten aantonen.

"Voor Belgiekske nikske" is voor de doorsnee Belg eerder de ultieme nachtmerrie .ik hou het dan ook liever bij "Belgiekske sympatiekske".

België bestaat dus en heeft zijn bestaan dubbel en dik verdiend. Binnen België bestaan bv.ook de entiteiten Vlaanderen, Gent, roeselare enz...
Het bestaan van België staat dus het bestaan van al die andere entiteiten niet in de weg.
Bepaalde politici echter zien liever een onafhankelijke Natie Vlaanderen. In zo'n context is er dus van een België en Belgische burgers geen sprake meer. Ze bestaan immers op geen enkele manier meer. Waar blijft men dan met de rechten van allen die Belg willen zijn ?
De soevereiniteit van België sluit het bestaan van Vlamingen niet uit maar het soevereine Vlaanderen sluit daarintegen wel het bestaan van Belgen uit. En de afbraak van onze moeizaam opgebouwde sociale verworvenheden kan dan eindelijk een aanvang nemen. Lang leve de uitsluitingsstaat Vlaanderen.

multi-cultureel België en multi-culturele wereld.

Jazeker,al die luide schreeuwers staan er niet bij stil dat met een splitsing van België de echte geldstroom van arm naar rijk nog zal versneld worden.De sociale afbraak werd reeds in gang getrokken tijdens jaren 80.,Remember voor wie het mocht vergeten zijn,de inleveringstreinen met volmachten en zogenaamde tijdelijke maatregelen van Martens en later ook Dehaene tegen Jan met de pet.Tenzij dat voor onze schreeuwers ook voor hen de sociale afbraak het echte doel is waarmee ze in de voetsporen van Unizo en Voka lopen. Sociaal welzijn moet voorop staan en geen sociale uitsluiting. Ik duim in ieder geval voor al onze belgische atleten op de O.S ,ongeacht hun taal die ze spreken,waar ze wonen of welke kleur ze hebben.Vooral de 4x100meter ploeg dames met zowel nederlandstalige belgen,franstalige belgen en jawel anders gekleurde belgen heeft mijn allergrootste sympathie.Duimen maar voor de multi-culturele wereld en het multi-cultureel België.En hopen dat al die ego-engerds nooit hun slag thuis halen.

Ondertussen in de Wetstraat nr. 16...

Tiens, Yves Leterme deed toch niet meer mee aan deadlines? En nu sist hij dat Koninklijk Bemiddelaar Karl-Heinz Lambertz zijn mond moet houden? Wie heeft er eigenlijk op 14 juli zijn ontslag aangeboden??
Nochtans zegt mijnheer Lambertz precies hetzelfde als mijnheer Leterme, alleen met andere bewoordingen. Mijnheer Lambertz zegt dat een staatshervorming vóór de regionale verkiezingen van 2009 niet waarschijnlijk is. Dat is gewoon boerenverstand (GV).

christophe

Gepost door christophe
05.08.2008